היישום אינו מחובר לאינטרנט

נשים עובדות בקיבוץ המשתנה

עבודה מס' 063425

מחיר: 338.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: בחינת תחושותיהן של נשים עובדות בקיבוץ המשתנה.

8,917 מילים ,17 מקורות ,2004

תקציר העבודה:

במהלך לימודי נחשפתי לתחום המגדר, בו עסקנו בהבדלים בין המינים והשלכותיהם על כל תחומי החיים. בנוסף לכך, היותי בת קיבוץ הביאה אותי באופן טבעי להתעניין בתחום הקיבוץ, ולכן שילוב של נשים וקיבוץ נראה לי כמרתק, בעיקר כיום בעידן של שינויים מרחיקי לכת בקיבוץ, וסביר להניח שיש להם השפעה רבה גם על נשים, כחלק מהחברה.
מכאן עלתה שאלת המחקר שלי שהיא תחושותיהן של נשים עובדות בקיבוץ המשתנה.
המחקר נערך בשיטה איכותנית, מכיוון שהבנתי שעל ידי ראיונות אצליח ללמוד בצורה הטובה ביותר על תחושותיהן של נשות הקיבוץ, להבינן ולהקשיב להן.
בפרק הראשון בעבודה אציג סקירת ספרות על תהליכי השינוי בקיבוץ ועל עולמן של נשים עובדות. לאחר מכן, אציג את האינטגרציה בין השינויים בקיבוץ לעבודת נשים כפי שהיא באה לידי ביטוי בקיבוץ המשתנה של היום, כרקע להבנת את עולמן של המרואיינות במחקר.
בסוף סקירת הספרות, אציג שוב את שאלת המחקר ואת השערותיי.
הפרק השני מציג את המתודולוגיה המחקרית, את הסיבה לבחירת שיטת מחקר זו, אוכלוסיית המחקר והליך המחקר.
המחקר הוא מחקר איכותני. שיטת המחקר שנבחרה היא ראיונות עומק חצי מובנים.
אוכלוסיית המחקר הינה נשים עובדות, חברות קיבוץ בדרום הארץ.
לאחר מכן, בפרק השלישי אציג את ממצאי הראיונות בחמש קטגוריות עיקריות אשר מסכמות בצורה הטובה ביותר את תחושותיהן של אותן נשים חברות קיבוץ בעבודתן, משפחתן ובקהילה כולה.
בפרק הדיון אציג את הממצאים העיקריים של המחקר מול הידע התיאורטי בתחום; האם אוששו השערותיי; את מגבלות המחקר ואת האפשרויות למחקר עתידי בתחום.
בסיכום אתייחס לתרומת המחקר לתחום האקדמי ולתחום האישי.

תוכן עניינים:
מבוא
פרק 1: סקירת ספרות
רקע- הקיבוץ בתהליכי שינוי
הפרטה בתחום העבודה
נשים בעולם העבודה
נשים עובדות בישראל
נשים בקיבוץ
נשים עובדות בקיבוץ המשתנה
פרק 2: מתודולוגיה
שיטת המחקר
אוכלוסיית המחקר
כלי המחקר
פרק 3: ממצאים
1. בחירת תפקיד
2. תחושות במקום העבודה
3. מערכות יחסים עם עמיתים בעבודה
4. תפיסת הסביבה את הנשים העובדות
5. השפעת העבודה על הספרה הביתית
פרק 4: דיון
סיכום
ביבליוגרפיה
נספח מספר 1 : מדריך הראיון
נספח מספר 2: ראיונות מלאים

מקורות:

אדר, ג. (1993). נשים בתפקידים ציבוריים בקיבוץ: הפריסה, הגורמים המשפיעים והניבוי. המכון לחקר הקיבוץ מספר 132: אוניברסיטת חיפה.
אלכסנדר, א. (1997). "השתקפות האפלייה בנתונים". מתוך ענת מאור (עורכת). נשים הכוח העולה: קידום הנשים בעבודה- ניפוץ תקרת הזכוכית. תל אביב: ספרית הפועלים.
בלנק, ד. (1995). נשים בתהליכי השינוי של שנות התשעים בחברה הקיבוצית. יד טבנקין: רמת אפעל.
בן-רפאל, א. ווייטמן, ס.(1986). "נשים וצמיחתה מחדש של המשפחה קיבוץ". מגמות כ"ט (3), עמ' 320-306.
בר יוסף, ר. (1997). "מעמד האישה בישראל ובקיבוץ". נשים חוקרות נשים בקיבוץ המשתנה. דפי רקע ובירור (45) 10-25. יד טבנקין: רמת אפעל.
גלין, א. (1997). "השלכות דפוסי עבודה גמישים על עבודת נשים בישראל". מתוך ענת מאור (עורכת). נשים הכוח העולה: קידום הנשים בעבודה- ניפוץ תקרת הזכוכית. תל אביב: ספרית הפועלים.
גרבי, א. (1996). המחיר הכפול: מעמד האישה בחברה הישראלית ושרות הנשים בצה"ל. רמות: תל אביב.
גרוסמן, א. (1987). מי מפחד מהעתיד הקיבוצי. גבעת חביבה.
הראל, י. (1993). הקיבוץ החדש. כתר: ירושלים.
יזרעאלי, ד. (1999). "המגדור בעולם העבודה" בתוך דפנה יזרעאלי ואחרות (עורכות). מין מגדר פוליטיקה. הקיבוץ המאוחד: תל אביב.
לויתן, א. (1994). הקיבוץ במבט חוקר. אוניברסיטת חיפה: המכון לחקר הקיבוץ.
מלאך-פיינס, א. (1989). הלהטוטנית. עם-עובד: תל-אביב.
פלגי, מ. (1997). עיבודים מתוך סקר דעת קהל הקיבוצים. המכון לחקר הקיבוץ: אוניברסיטת חיפה.
פלגי, מ. ושריר, ש. (1991). סקר דעת קהל בקיבוצים. המכון לחקר הקיבוץ: אוניברסיטת חיפה.
קרסל מ', ג. (1997). "תמריץ וילי, לא סטחנוביזם: עבודה וקריירה בשירות הכלל בקיבוץ". מגמות (4) 547-577.
רוזנר, מ. וגץ, ש. (1996). הקיבוץ בעידן של שינויים, הוצאת הקיבוץ המאוחד: אוניברסיטת חיפה.
Anker, R. (1998). Gender and Jobs: Sex Segregation of Occupational in the World. International Labour: Geneva.

תגים:

קיבוץ · אישה · ראיונות · נשים · עובדות · תחושות

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "נשים עובדות בקיבוץ המשתנה", סמינריון אודות "נשים עובדות בקיבוץ המשתנה" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.