היישום אינו מחובר לאינטרנט

הכוננות הגרעינית הישראלית במלחמת יום הכיפורים והשפעתה על זירוז הרכבת האווירית.

עבודה מס' 063322

מחיר: 580.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה:

10,315 מילים ,60 מקורות ,2003

תקציר העבודה:

הטענה בעבודה זו היא כי בהיעדר עליונות ישראלית בתחילת המלחמה, ועל פי תורת ההרתעה הגרעינית, האיום הגרעיני-ישראלי נועד להפוך את המאבק ממקומי ערבי-ישראלי לאירוע בינלאומי, ובכך לערב את ארה"ב לצידה של ישראל. הלך הרוחות בארה"ב היה מנוגד לאינטרס הישראלי, ואפקט הכוננות היה הזרז לתחילתה של הרכבת האווירית, כביטוי בפועל למעורבות אמריקאית לצידה של ישראל. אי לכך, התנהגותו יוצאת הדופן של משה דיין לא הייתה פאניקה לשמה, כי אם נועדה לשרת את מלאכת ההונאה ולכפות על ארה"ב מעורבות אסטרטגית וטקטית במלחמה, כחלק ממדיניות ההרתעה הגרעינית.
שתי נקודות מרכזיות שאציג בעבודה זו מהוות לדעתי חידוש בנושא: ראשית, העובדה שאיום אמברגו הנפט על ארה"ב קדם לכוננות הגרעינית, ולא כפי שיש הסוברים כי כרונולוגית האיום הופעל מאוחר יותר. שנית, אציג עדויות ממקורות ראשונים, נוסף על קוונדט, המאשרות את הזיקה שבין הכוננות הגרעינית והרכבת האווירית.

הנחת העבודה בקורס הייתה כי למלחמות ישראל קשר ישיר להתפתחות יכולותיה הגרעיניות של ישראל. העבודה מהווה אבן בוחן לתפיסה זו וסוקרת את השימוש שעשתה ישראל באופציה הגרעינית שברשותה בשעות הקשות של פתיחת מלחמת יום הכיפורים.
ייחודיות העבודה בחשיפת הפן הלא מוכר במארג היחסים הסבוך שבין ארה"ב לישראל ואת העמימות הגרעינית כקלף מיקוח רב עוצמה לשינוי מדיניותה של ארה"ב באזור, עד כדי הפעלת הרכבת האווירית, לה נודעת השפעה מרחיקת לכת לזירוז סיום המלחמה.
המקורות לעבודה זו מבוססים על ספרות ישראלית, אמריקאית, אתרי אינטרנט ופרסומים שונים בעולם הערבי. המטרה הייתה להמחיש את האפקט ההרתעתי בעמימות הגרעינית שנוקטת ישראל.
ייחודיות נוספת בעבודה זו הוא בניסיון לבחון ההנהגה הישראלית ערב המלחמה, על בסיס תורת ההרתעה הגרעינית המבוססת על תורת המשחקים.

תוכן העניינים:
פתיחה
הגרעין ותפיסת הביטחון של ישראל ערב המלחמה
דפוס יחסי ארה"ב-ישראל ערב המלחמה
יכולתה הגרעינית של ישראל ערב המלחמה
הבית השלישי - האומנם היה בסכנה?
דיין ותורת ההרתעה הגרעינית
ה8 - באוקטובר - כוננות גרעינית
המהפך בבית הלבן
השלכות הפעלת הרכבת האווירית
סיכום
ביבליוגרפיה

מקורות:

אבן אבא, הדיפלומטיה החדשה: יחסים בינלאומיים בעידן המודרני, (ת"א: עידנים, 1985) .
אהרונסון שלמה, נשק גרעיני במזרח התיכון - מבן גוריון ובחזרה, כרך ב', ( ירושלים: אקדמון, 1995).
אופז חיים (עורך),יחסי החוץ של ישראל: דברים בכנס 50 שנות מדיניות ישראלית , (ירושלים: משרד החינוך התרבות והספורט, מרכז הסברה, שירות הפרסומים, 1999) .
אופז חיים, בר סימן יעקב טוב (עורכים) , מלחמת יום הכיפורים מבט מחדש - מבחר הרצאות מיום עיון במלאות 25 שנה למלחמת יום הכיפורים, (ירושלים: המכון ליחסים בינלאומיים ע"ש לאונרד דיוויס,אוניברסיטה העברית, 1999).
לויטה אריאל ולנדאו אמילי, בעיני הערבים - דימויה הגרעיני של ישראל,( ת"א : אוניברסיטת ת"א,1994).
ברטוב חנוך, דדו -48 שנים ועוד 20 יום , חלק ב', (דביר :2002) .
דיין משה, אבני דרך, ( ירושלים: עידנים, 1976) .
הראבן אלוף, מלחמות ושלום: ישראל ושכניה הערבים -תמורות, בעיות, מסמכים, (ת"א : דביר, 1989) .
וייסמן סטיב וקרוסני הרברט, הפצצה האיסלמית, (ירושלים: אדם, 1982) .
זהר עזרה,פילגש במזרח התיכון, (ת"א : דביר, 1994).
טל ישראל, ביטחון לאומי - מעטים מול רבים, ( ת"א: דביר, 1996) .
ישראלי רפי ( ליקט וערך), אנואר סאדאת על מלחמה ושלום 1918-1981, (ירושלים: הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגוס, אוניברסיטה העברית, 1982 ).
ישראלי עופר, היחס בין הכרעה צבאית לניצחון מדיני - עבודת גמר לקבלת תואר שני במחלקה ליחסים בינלאומיים, ( ירושלים: אוניברסיטה העברית, 2002) .
כהן אבנר, ישראל והפצצה, (ירושלים: שוקן, 2000).
נויברגר בנימין (עורך), מלחמות והסדרים - סוגיות נבחרות ביחסי חוץ של ישראל , (ת"א: אוניברסיטה פתוחה, 1992).
ספרן נדב, מדינת ישראל ויחסיה עם ארה"ב , (ירושלים :שוקן, 1979) .
פאונדסטון ויליאם, דילמת האסיר - ג'ון פון ניומן, תורת המשחקים וחידת הפצצה, ( ת"א: זמורה ביתן, 2000) .
עברון יאיר, "כמה השלכות מדיניות ואסטרטגיות", בתוך רבינוביץ איתמר ושקד חיים (עורכים), המזרח התיכון וארצות הברית, (ת"א: עם עובד, 1980) .
עברון יאיר, הדילמה הגרעינית של ישראל, ( יד טבנקין, מכון ישראל גלילי לחקר כוח המגן, הקיבוץ המאוחד, 1987) .
קובר אבי, הכרעה - הכרעה צבאית במלחמות ישראל-ערב 1948- 1982, (ת"א: מערכות, 1995) .
קיסנג'יר א הנרי., מדיניות החוץ האמריקאית, (תל אביב: עם עובד, 1974) .
רביב משה, במשעולי הדיפלומטיה הישראלית מבן גוריון ועד ברק, (ת"א: משהב"ט, 2000) .
רפאל גדעון, בתוך פורום המשולש האסטרטגי, מדיניות הגרעין של ישראל כמרכיב ביחסיה עם ארה"ב , (ירושלים: הועד היהודי-אמריקני, משרד ישראל והמזרח התיכון, 1998) .
שגב שמואל, סאדאת - הדרך לשלום, (רמת גן: מסדה, 1978) .
שטיינברג גרשון, אסטרטגיה והרתעה בעידן הגרעין, מושגי יסוד ביחסים בינלאומיים, מהדורה ראשונה ( ת"א: אונב' פתוחה, 1996 ) .
שפר גבי,יחסי פטרון קליינט :תלות ישראל בארה"ב, ( ירושלים: אוניברסיטה העברית, המכון ליחסים בינלאומיים ע"ש לאונרד דייויס, 1986).
אייזיק מוסקוביץ' יצחק," הכשל המבני שבערובות אמריקניות לביטחונה של ישראל ", נתיב גיליון מס' 6, (כתב עת למחשבה מדינית חברה ותרבות, נובמבר 1993) .
בוקעי דוד," קיסינג'ר, ישראל, וסוגיית הרכבת האווירית במלחמת יום הכיפורים ", נתיב גיליון 4-5, (ספטמבר 2002). http://nativ.cc/september 2002/bukai.htm
הכהן גרשון, " מבחן התוצאה כמבחן של מגמות ", מערכות גיליון מס' 383 (כתב עת לענייני צבא, מאי 2002) .
זהר עזרה, "יחסי ישראל - ארה"ב: מנכס אסטרטגי לנטל פוליטי ", נתיב גיליון מס' 1-2, ( ינואר-אפריל 1997) .
יפה אהרון, "הרהור נוסף על מלחמת יום הכיפורים",מערכות גיליון מס' 350 (ספטמבר-אוקטובר 1996).
מילשטיין אורי, "נטישתה של אופציית ההכרעה ב-8 באוקטובר 1973 ",נתיב גיליון מס' 5, (ספטמבר 1992 ).
נאמן יובל, "ישראל ומגבלות ההרתעה הגרעינית", בתוך אריה סתיו (עורך), אסטרטגיה מדינית בעידן של טירוף מערכות , ( ת"א : מודן, מבוסס על גיליון נתיב שהופיע באפריל 1997) .
סלע אביעד, " השפעתה של ארה"ב על היתרון האיכותי של צה"ל ", מערכות גיליון מס' 383, (מאי 2002 ).
קורדובה ישי ובנדמן יונה, " המאמץ האמריקאי בשבוע הראשון למלחמת יום כיפורים ", מערכות גיליון מס' 289, (אוקטובר 1983).
קורות ברוך, " האמנם יש לישראל כושר הרתעה? ", נתיב גיליון מס' 2, (מרס 1991 ).
רנה ברס לואי, "מדינה פלשתינאית והאסטרטגיה הגרעינית ", נתיב גיליון מס' 3, (מאי 1992 ) .
רנה ברס לואי, "הרתעה גרעינית וזיקתה לנכסים אסטרטגים ", נתיב גיליון מס' 6, ( נובמבר 1993 ).
רס"ן דן, "התפתחות תורת הלחימה המערכתית האמריקאית ומאפייניה ", מערכות גיליון מס' 346 ,( פברואר 1996 ).
El-Gamasy, Mohamed Abdel Ghani, The October War, ( Cairo: The American University in Cairo Press, 1993 ).
H.Cordesman, Anthony and R.Wagner, Abraham," The Arab-Israeli Conflicts "The Lessons Of Modern War, Vo 1: 1973- 1989, (Boulder, colo. Westview Press, 1991).
J.Boyne, Walter, The Two O'clock War, (New York: Thomas Dunne Books, 2002).
J.Monahan, Daniel, USAF captain, Creating Air Refueling Doctrine, (Air Education and Training Command: may 1996).
Parker B. Richard, (Ed.), The October War, A Retrospective, (Florida: University Press of Florida, 2001).
Quandt, William B, Peace Procces: American Diplomacy and the Arab-Israeli Conflict since 1967, (Washington, DC: The Brookings Institution, 1993).
Spector, Leonard S, Nuclear Ambition The Spread of Nuclear Weapons 1989-1990, (Boulder, colo: Westview Press, 1990).
.(article of 12 April 1976) , Time magazine How Israel Got The Boom","
Gabriel, Sheffer, " From Crisis To Change: The Israeli Political Elites and The 1973 War ", Israel Affairs, Vol.6, issue 1, (1999).
Safran Nadav,"The War and the Future Arab-Israeli Conflict ", Foreign Affairs, Vol. 2, No.2, January 1974).)
Slater Jerome," Lost Opportunities for Peace in the Arab-Israeli Conflict Israel and Syria, 1948-2001", International Security 79-106, (27.1 .2002). http://muse.jhu.edu/cgi-bin/access.cgi?uri=/journals/international_security/v027/27.1slater.html&session=14693006
Steinberg, M Gerald, "The Special Relationship, Israel and the United States: Can Survive
The New Strategic Environment?" Meria journal, Vol 2, No 4 (November 1998).

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "הכוננות הגרעינית הישראלית במלחמת יום הכיפורים והשפעתה על זירוז הרכבת האווירית.", סמינריון אודות "הכוננות הגרעינית הישראלית במלחמת יום הכיפורים והשפעתה על זירוז הרכבת האווירית." או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.