היישום אינו מחובר לאינטרנט

עמדות כלפי פנייה לעזרה באמצעות האינטרנט, בקרב מתבגרים

עבודה מס' 063287

מחיר: 241.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: הבדלים בין תרבותיים, והבדלי מגדר.

10,258 מילים ,71 מקורות ,2003

תקציר העבודה:

תוכן עניינים:
מבוא
סקירת ספרות
שיטה
ממצאים
דיון
נספחים
ביבליוגרפיה

תמצית
אדם במצוקה, עלול שלא לעשות מאומה ולהגיב בפאסיביות למצב הקשה בו הוא נתון. מאידך
הוא יכול לבחור אם להתמודד בכוחות עצמו, או לפנות לגורמים אחרים בבקשת עזרה. אם הוא
מחליט לפנות עזרה, עליו להחליט על סוג העזרה אותה הוא מבקש, ולמי לפנות על מנת לקבלה.
דפוסי ההתמודדות של מתבגרים מושפעים מקבוצת השייכות החברתית, מערכיה התרבותיים,
מנורמות התנהגות, ומדרכי הסוציאליזציה הנהוגים בה. לדפוסים אלו עשויה להיות השפעה על
התנהגותם ודרך התמודדותם של מתבגרים במצבי מצוקה. עבודה זו מתייחסת לקיומן של
הקבוצות התרבותיות הבאות:
ילידי ישראל, ילידי חבר העמים, ילידי אתיופיה, אחר - לא ילידי ישראל.
האינטרנט באופן יוצא דופן מאחד בתוכו מידע לגבי מקורות עזרה פורמאליים, יחד עם גישה
למקורות עזרה בלתי פורמאליים. סוגי הסיוע הנפשי המוצעים באינטרנט כוללים:
א. מאגרי מידע מקצועיים, הכוללים קטלוגים וקשת רחבה של גישות טיפוליות, או מידע
ספציפי.
ב. מדריכים לסיוע עצמי .Self-Help Guides -
ג. שאלונים ומבחנים פסיכולוגיים -שמטרתם להעריך את מצבו הנפשי של המשתמש.
ד. סיוע בהחלטה לפנות לייעוץ - אתרים המספקים מידע, שמטרתו לסייע לפונה להגיע להחלטה
אם לפנות לטיפול, איזה סוג טיפול, ובחירת תרפיסט מתאים.
ה. ייעוץ או טיפול חד פעמי, או מתמשך באמצעות דוא"ל.
ו. ייעוץ או טיפול חד פעמי או מתמשך באמצעות שיחה בזמן אמת באינטרנט.
ז. ייעוץ קבוצתי (השתתפות בקבוצת תמיכה) באמצעות דוא"ל.
ח. ייעוץ קבוצתי (השתתפות בקבוצת תמיכה) בזמן אמת באינטרנט:
אסטרטגיות ההתמודדות של מתבגרים כרוכות בניסיון לפתור את הבעיה בכוחות עצמם, כישלון
אופציה זו עשוי להביאם לבחור בין פנייה למקורות בלתי פורמאליים, פורמאליים, או בחירה
באסטרטגיה של ויתור על שינוי, והשלמה עם המצב על ידי נסיגה. המוכנות שלהם לפנות לעזרה
פורמאלית היא נמוכה בשל חשש לחשיפה וחשש מפני הסטיגמה המתלווה לפנייה.
בהקשר זה יש לתרפיה המקוונת על סוגיה, יתרונות. היתרון המרכזי בהקשר זה הוא:
האנונימיות המתאפשרת למטופל בטיפול מקוון אשר מקלה על חוסר הנוחות, המבוכה
והסטיגמה שבהליכה לטיפול פסיכולוגי. טיפול מקוון יכול לסייע בהפחתת עכבות הכרוכות
במפגש טיפולי פרונטלי (Wright j.2002,; ברק, 2000). תכונות אלו עשויות עשויות לספק מענה
לקושי שמציגים מתבגרים בבואם לבקש עזרה, יחד עם זאת נראה כי המודעות של מתבגרים
לשרות זה היא נמוכה.
למרות הפוטנציאל הרב של מקור עזרה זה, קיימים מעט מחקרים לגבי השימוש של מתבגרים
באינטרנט כמקור לעזרה נפשית, כך גם לגבי היעילות של השירותים אותם הוא מספק. לפיכך
תהיה מטרת העבודה לבחון את עמדותיהם של מתבגרים כלפי ייעוץ באינטרנט, באמצעות סקר
צרכים.
המדגם כלל 120 תלמידי בי"ס ונעשה באמצעות שאלון עמדות לגבי פניה, וסוגי עזרה מועדפת
באינטרנט.

מקורות:

ארז-דרויש ת., (1994) השפעת התפקוד המשפחתי על הצלחת מתבגרים עולים מאתיופיה בבית ספר במסגרת פנימייה, עבודת גמר M.A., אוניברסיטת חיפה.
ברודאי א., ישראלשוילי מ.,(1998) דמיון ושוני בסגנונות התמודדות המועדפים בעיני מתבגרים ישראלים, עבודת גמר M.A., אוניברסיטת חיפה.
ברק ע., לביא ש., (1999) קבוצת תמיכה מקוונת: שיטה חדשה להתערבות יעוצית, היעוץ החינוכי, ח' 54-68.
ברמר, ל. (1994) יחסי עזרה: תהליכים למיומנויות, הוצאת אח קריית ביאליק.
גולדמן א., (1999) נכונות לבקש עזרה בעת מצוקה בקרב בני נוער בפנימיות, עבודת גמר M.A., בי"ס לעבודה סוציאלית, אוניברסיטת חיפה.
גרינשטיין-וייס מ., (1999) גורמים הקשורים לנכונות של בני נוער לבקש עזרה, עבודת גמר, M.A., בי"ס לעבודה סוציאלית, א. חיפה.
גריפל א., איזיקוביץ צ., פישמן ג., גרינשטיין מ., (1997), פניה לעזרה בעת מצוקה נפשית - עמדות נוער בישראל, מרכז מינרווה, א. חיפה.
דותן א., (1988) מחקרים בעברית ובערבית, אוניברסיטת תל אביב מפעלים אוניברסיטאיים.
זיו א., (1984), התבגרות, הוצאת מסדה, ישראל.
טאוס, ר., (1980) נכונותן של נערות טעונות טיפוח להסתייע בבעיותיהן במערכות התומכות של הפנימיה, (עבודת מ"א) אוניברסיטת חיפה: בית ספר לעבודה סוציאלית.
ירון א., (1985) על משבר הזהות והפגיעה בדימוי העצמי אצל נוער עולה יוצא אתיופיה, עלים סתיו תשמ"ו, 9-19.
כי-טוב, י. ובן דוד, ע. (1993) המרכיב התרבותי בטיפול זוגי בעולי אתיופיה. חברה ורווחה, י"ג, 265-277.
כהן מ. (1987). התמודדות בתהליך של מעבר ותרבות אצל מתבגרים עולי אתיופיה: השוואה בין חניכי פנימיות לבין תלמידים בבתי ספר עירוניים. (עבודת מ"א) באר שבע: אוניברסיטת בן-גוריון, חוג לחינוך.
מירסקי י., (1991). סטודנטים עולים מבריה"מ 1990-1991: פרופיל פסיכולוגי, חברתי ותרבותי . ירושלים: האוניברסיטה העברית, שרתי ייעוץ לסטודנט.
סולודקי, ט.; קסל, ד. (1990) עבודה סוציאלית עם עולים מאתיופיה התנסות בשתי מרכזי קליטה, חברה ורווחה,(1) 222-234.
סיקרון, מ. (1998). ההון האנושי של העלייה ותהליכי השתלבותם של העולים בעבודה בתוך: מ. סיקרון וא. לשם (עורכים) דיוקנה של עלייה: תהליכי קליטתם של עולי בריה"מ לשעבר 1990-1995. האוניברסיטה העברית ירושלים: הוצאת ספרים ע"ש מאגנס.
פנחס-ויסברג י., (1999) נישואי עולים מאתיופיה לישראלים ממוצא אחר: מפגש בין-תרבויות, עבודת גמר M.A., אוניברסיטת חיפה.
פרי ח., (1985) עליית אתיופיה - ההתמודדות החינוכית - רטרוספקטיבה מטווח קצר, עלים סתיו תשמ"ו, 5-8.
צחר רובין ד., (1997) מוכנות של אנשים לבקש עזרה בשל מצוקה, עבודת גמר M.A., בית ספר לעבודה סוציאלית, א. חיפה.
רונן-אילון כ., (2002) אקסיומות חברתיות והסתגלות עולים מאתיופיה ומברה"מ לשעבר, עבודת גמר M.A., אוניברסיטת חיפה.
שרנקי-הרשקו ש., (1986), התמודדות עם בעיות נפשיות בראי בני נוער, עיונים בחינוך, הוצאת א. חיפה, 273-286.
Abbey B., (ed) (2000), Instructional and cognitive impacts of Web-based education, Harshey, PA: Idea Group publishing LB1044.87.1545
Anthony, K., (2000), Counselling in cyberspace, Counselling, 11(10), 625-627.
Asser E.S. (1987) Social class help seeking behavior, American Journal of Community Psychology, 6, 474-465.
Bacon, J.b. (1996), Support groups for bereaved children, In C.A. Corr, D.M. Corr (Eds), Handbook of childhoode death and bereavement, 285-304, N.Y., NY: Springer.
Barak, A. (1999) Psychological Applications on the Internet: A Discipline on the Threshold of a New Millennium, Applied Preventive Psychology, 8, 231-246.
Baughan, R., (2000) E-listening: the Samaritan`s experience, Counselling, 11(5), 292-293.
Behar J.E. (ed) (1997) mapping cyberspace: social research on the electronic frontier, Oakdale, N.Y.: Dowling College Press
Boldero j. Fallon b., (1995) Adolescent help seeking: what do they get help for and from whom? Journal of Adolescence, 18, 193-209.
Borzekowski D., Rickert V., (2001) Adolescent cybersurfing for health information: a new resource that crosses barriers, Arch Pediatr Adolesc Med, 155, 813-817.
Burns B., Costello E., Angold a. et. Al., (1995), Data Watch: Children`smental health service use across service sectors. Health Aff ,14, 147-159.
Canada, K., Brusca, F. (1993), The technological gender gap: Evidence and recommendations for educators and computer-based instruction designers. Educational Technology Research and Development, 39, 43-51.
Carey m., Kacmar j., (1997) The impact of communication mode and task complexity on small group performance member Satisfaction, Computer in Human Behavior, 13 (1), pp. 23-49, G.B.
Cauce A., Domenech-Rodriguez M., Paradise M., et. al., (2002), Cultural and contextual influences in mental health help seeking: a focus on ethnicminority youth, J. Consult Clin. Psychol., 70, 44-55.
Celio, A.A., Winzelberg, A.J., Wifley, D.E., et al (2000), Reducing risk factors for eating disorders: comparison of an Internet and a classroom-delivered psychoeducational program. Journal of Consulting Psychology, 68: 60-657.
Colon, Y., (1996), Chatte(er)ing through the fingertips: Doing group therapy online, Women and Performance: A Journal of Feminist Theory, 9, 205-215.
Cook j., Doyle c., (2002) Working Alliance in on line Therapy as Compared to Face-to-Face Therapy: Preliminary Results, Cyber Psychology Behavior 5(2) 95-105.
Dubow E., Lovko K., Kausch D., (1990), Demographic differences in adolescents` health concerns and perceptions of helping agents, J. Clin. Chiled Psycholo., 19, 44-54.
Finn, J., Lavit, M., (1994), Computer based self help groups for sexual abuse survivors, Social Wark with Groups, 17, 21-46.
Farina A. joland C.H., Ring k., (1996) Role of stigma and set in Interpersonal interaction, Journal of Abnormal Psychology, 71, 421-428
Feldman S.S., Rosenthal D.A.,(1994) Culture makes a difference or does it? A comparison of adolescents in Hong Kong Australia U.S in Silbereisen R. K. Todt E. (eds.) Adolescence in context, the interplay of Family, school, peers Work in Adjustment (pp 99-124) N.Y. .
Florian V., Har-even D., (1993) ,Culture patterns in the choice of leisure time activities frameworks: Jewish and Aab youth in Israel, Journal of Leisure Research, (16) 4, 330-337.
Folkman S and Lazarus R.S. (1980) An analysis coping in a middle-aged
Community sample, journal of Health and Social Behavior, 21, 219-239.
Garland A., Zigler E., (1994), Psychological correlates of help-seeking attitudes among children and adolescents, Am. J. Orthopsychiatry, 64, 586-593
Gibson Cline j. (1996) Adolescence: from crisis to coping, A thirteen Nation Study, London: Butterwarth Heinemann Ltd.
Gould M., Munfakh, J. L. H., Lubell K., Kleinman M., Parker S., Seeking help from Internet during adolescence, Chailed Adolescence Psychiatry, 41 (10), 1182-1189.
Gourash n., (1978) Help-seeking: A review of the literature, American Journal of Community Psychology, 6, 413-423.
Gross A.E. McMullen P.A., (1983) models of the seeking process in B.M Depaulo j.d. Fisher A. Nadler (eds.) New direction in helping: vol. 2 help-seeking (pp 45-70) N.Y. Academic press.
Gross, A.E., Wallston, B.S. Pilavine, I. (1979), Reactance attribution, equity, and the help recipient. Journal of Applied Social Psychology, 9, 297-313.
Keith-Lucas A. (1994) Giving taking help (rev. ed) St Davis PA: North American Association of Christians in Social work.
Kiesler S., Zdaniuk b., Lundmark v., Kraut R., (2000) Troubles with the Internet: The Dynamics of help at home, Human Computer Interaction, 15, 323-351.
Keisler, S., Sproull, L., Eccles, J.S., (1985), Pool halls, chips, and war games: Women in the culture of computing, Psychology of Women Quarterly, 9, 451-462
Kellams G., Branch J.D. Brown C.H., Russell G., (1981) Why teenagers come for treatment, Journal of American Academic Child Psychiatry, 20, 477-495.
Madelyn s.g; Munfakh j.l.h.; Lubell k.; Kleinman m.; Parker s.; (2002), Seeking help from the internet during adolescence, Psychiatry, 41, 1182-1189
Mellor, D., Storer, S., (1995), Support Groups for children in alternate care: A largely untapped therapeutic resource, Chiled Welfare, 74, 905-918.
Leaf P., Alegria M., Cohen P. et.al., (1996), Mental health service use in the community MECA study, J. Am. Acad. Child Adolesc. Psychiatry, 35, 889-897.
Nadler A., (1996) Personality and help seeking: Autonomous versus dependent seeking of help. In G. pierce, B. Lakey, K.G. Sarson b. Sarson (eds), Sourcebook of theory and research on social support and personality (pp.379-407), N.Y.: Plenum.
Nadler A., Maler s., Freidman A., (1984) effects of helpers sex subjects androgyny, and self evaluation on males and females willingness to seek and receive help, Sex Roles, 10, 327-339.
Nickerson k. j., Helms, j.e. Terel F. (1994) Cultural mistrust, opinions about mental illness, and black students attitudes toward seeking psychological help from white counselors, Journal of Counseling Psychology, 41, 385-378.
Newmann J.P., (1984) Sex differences in depressive symptoms, Research in Community Mental Health, 4, 301-323.
Offer D., Howard K., Schonert K., Ostrove E., (1991), To whom do Adolescents turne for help? Differences between disturbed and nondisturbed adolescents, J. Am. Acad. Child Adolesc. Psychiatry, 30, 623-630.
Pettigrew, T. (1983) Seeking public assistance: A Stigma analysis. In A. Nadler, J.Fisher, B.DePaulo, (eds) New direction in helping: vol.3, Applied perspectives on help seeking and receiving.
Rickwood D.J., Braithwaite (1994), Social psychological factors affecting help seeking for emotional problems, Social Science Medicine, 39, 563-572
Robin k., (1992) An analysis of methods used to examine gender differences in computer related behavior, J. Computing Research, 8 (3) 277-290
Saunders S.M., Resnick M.D., Hoberman H.M., Blum R.W. (1994) formal help seeking behavior of adolescents identifying themselves as having mental health problems, Journal of Child and Adolescent Psychiatry, 33, 718-728
Seiffge-Krenke, I., Shulman, S. (1990) Coping style in adolescence. Journal of Cross Culture Psychology, 21, 351-377.
Sharf, B.F. (1997), Communicating breast cancer online: Suport and empowerment on the Internet, Women Health, 26, 65-84.
Verof J.B. (1981) The dynamics of help seeking in man women A national survey study, Psychiatry, 44, 189-200.
Wright J.(2002) Online Counseling: Learning from Writing Therapy, British Journal of Guidance Counseling, 30, no.3, 285-298.
Walther, J.B., (1996), Computer-mediate communication: Impersonal, interpersonal, hyperpersonal interaction, Communication Research, 23, 3-43.
Walther J., Burgoon J., (1992), Relational communication in computer mediated interaction, Human Communication Research, 19, 50-88.

תגים:

ייעוץ · אינטרנט · בין · הבדלים · לעזרה · מתבגרים · עמדות · פניה · תרבותיים

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "עמדות כלפי פנייה לעזרה באמצעות האינטרנט, בקרב מתבגרים", סמינריון אודות "עמדות כלפי פנייה לעזרה באמצעות האינטרנט, בקרב מתבגרים" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.