היישום אינו מחובר לאינטרנט

כלכלה שחורה

עבודה מס' 063274

מחיר: 544.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: השוואה בין מדינות פוסט-קומוניסטיות ומדינות מפותחות.

6,530 מילים ,15 מקורות ,2004

תקציר העבודה:

תוכן עניינים
1. מבוא
2. הגדרה של הכלכלה השחורה
2.1 יחסי גומלין בין הכלכלה השחורה וסקטור הציבורי
2.2 השפעה כלכלה השחורה על התוצר
3. מאפייני כלכלה השחורה במדינות OECD
3.1 כוח עבודה המועסק בכלכלה ה"לא רשמית"
3.2 סיבות לצמיחה של הכלכלה השחורה
3.3 השפעת מסים ותשלומים סוציאליים נלווים
3.4 השפעת מעורבותה של המדינה
3.5 דוגמא התפתחות הכלכלה השחורה ע"ב ניתוח המצב באוסטריה
4. מאפייני כלכלה השחורה במדינות הפוסט-קומוניסטיות
4.1 ניתוח תופעת הכלכלה השחורה בתקופת שלטון הסובייטי
4.2 סיבות לצמיחה כלכלה השחורה במדינות הפוסט-סובייטיות
4.3 גורמים עיקריים המשפיעים על צמיחתה של הכלכלה השחורה
4.4 יחסי גומלין העסקיים בין פקידי הממשל לאנשי עסקים
4.5 מעורבותה של המדינה בפעילות כלכלית
4.6 שימור מונופולים קיימים ויצירת מונופולים חדשים
4.7 שיעור מיסוי גבוה והתנהגות משטרתית של מערכת גבית מסים
4.8 צורה א-סוציאלית של שינויים מבניים ומעבר לשוק החופשי
4.9 ואקום חוקתי
5. סיכום
ביבליוגרפיה

מבוא
עובד במפעל מרוויח בלילות כעובד מונית ללא רשיון, מקבל דמי אבטלה או מהגר זר
המשתכרים מעבודות מזדמנות ללא תלוש שכר, שרברב מתקן צנרת ביוב ללא להנפיק חשבונית
ולהצהיר על הכנסות בפני הרשויות, מוכר סמים בקרן רחוב ובית בושת הסמוך-כל אלה
דוגמאות של הכלכלה השחורה (או לא גלויה בדעת מספר החוקרים) גם חוקית וגם בלתי חוקית -
שמחזור עסקאות מסתכם בכלכלת העולם בטריליוני דולר בשנה אשר אינן מדווחות ואינם
גלויות בפני רשויות מס וגופים סטטיסטיים ממשלתיים.
התופעה של הכלכלה השחורה מושכת בשנים האחרונות תשומת לב רבה של חוקרים מכל
העולם. גוברת הכרה בהיקפי הכלכלה השחורה כלא רק נתון סטטיסטי של חלק מהתוצר
הלאומי הלא מדווח אלא על תופעה רחבה בהרבה המשפיעה על כלכלת העולם.
יותר ממחצית מכלל התוצר של המשק במדינות הפוסט-קומוניסטיות (בעיקר מדינות חבר
העמים) מיוצר בפעילויות לא מדווחות, או אף פליליות. כך מתברר ממחקר של הבנק העולמי,
המנסה לאמוד את היקפי "הכלכלות השחורות" ב84 - מדינות ברחבי העולם. נתוני המחקר
מתייחסים לשנת 2000 וכלולות בו מדינות מתפתחות, מדינות במעבר וכן קבוצת 30 המדינות
המתועשות בעולם ( .(OECD
המחקר אינו נוקב אומנם בשם המפורש "כלכלה שחורה" ומסתפק במינוח הנייטרלי "כלכלה
לא רשמית", אולם דברי ההסבר המובאים במבוא לממצאי המחקר אינם מותירים מקום
לספק: לדברי מחבריו, מדובר בסקטור שלם, שההכנסות שלו אינן מדווחות והפעולות הלא
חוקיות המתבצעות בו, כגון הברחות ומעשי מרמה, אינן זוכות לטיפול.
לדברי מחברי המחקר, היקפי "הכלכלות השחורות" הולכים וגדלים במרבית המדינות
המתפתחות. באפריקה, למשל, היקף "הכלכלות השחורות" כה גדול עד שמדובר למעשה
בכלכלות מקבילות לכלכלות הרשמיות.
על פי ממצאי המחקר, היקף "הכלכלה הלא רשמית" בישראל הסתכם בשנת 2000 ב 21.9% -
מהתוצר, שהם כ23.2 - מיליארד דולר. הערכה זו גבוהה מהערכה שהעלה לפני כשנה הממונה
לשעבר על הכנסות המדינה, יורם גבאי. בנייר עמדה שחיבר עבור עמותת "סנאט", העריך אז
גבאי כי היקף ההון השחור בישראל נאמד בכ15% - מסך הפעילות הכלכלית.
נתוני המחקר של הבנק העולמי מציבים את "הכלכלה השחורה" בישראל בין אלה של מדינות
קבוצת הOECD - (ממוצע של %18) ובין כלל המדינות המתפתחות (%41 בממוצע). בקרב
מדינות הOECD -, נע היקף ה"כלכלה השחורה" בין %8.8 מהתוצר (שוויץ וארצות הברית) לבין
%27 (איטליה) ו28.6% - (יוון).

הערת מערכת: העבודה כוללת ארבעה מקורות ברוסית.

מקורות:

4.2Gutmann, P. M., 1977, The Subterranean Economy, Financial Analysis Journal, 33 (6), pp. 26 - 27, 34.
Franz, A., 1985, Estimates of the Hidden Economy in Austria on the Basis of
Official Statistics, Review of Income and Wealth, 31, pp. 325 - 336.
Johnson, S., Kaufmann, D. and Zoido-Lobaton P. (1998), Regulatory Discretion and the Unofficial Economy, The American Economic Review, 88/2, pp. 387 - 392.
Schneider, F., M. F. Hofreither and R. Neck, 1989, The Consequences of a Changing Shadow Economy for the "Official" Economy: Some Empirical Results for Austria, in: D. B?s and B. Felderer (eds.), The Political Economy of Progressive Taxation, Heidelberg, Springer Publishing Company, pp. 181- 211.
Schneider, F. and Enste, D., 2002, Hiding in Shadow: Growth of Hidden Economy International Monetary Fund.
Schneider, F. and Enste, D., 2002, The Shadow Economy: An International Survey, Cambridge: University Press.
Schneider, F., 2000, The Increase of Size of the Shadow Economy of 18 OECD Countries: Some Preliminary Explanations, Annual Choice Meeting, March 10-12 2000, Charleston.
Thomas, J.J., 1992, Informal economic activity, LSE, Handbooks in Economics, London: Harvester Wheatsheaf.
זילברפרב בן-ציון ואונגר מאיר, 1982, אומדני "הכלכלה השחורה" בישראל 1977-1954, אוניברסיטת בר אילן, המחלקה לכלכלה והמכון למחקר כלכלי.

תגים:

השחורה · ועסקים · כלכלה · מאקרו · מוסר · ציבורית

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "כלכלה שחורה", סמינריון אודות "כלכלה שחורה" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.