היישום אינו מחובר לאינטרנט

המשתנים המשפיעים על העלמת מיסים

עבודה מס' 063262

מחיר: 229.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: המניעים להעלמת מסים ומנגנון הענישה שנקבע בחוק.

6,519 מילים ,15 מקורות ,2003

תקציר העבודה:

תוכן העניינים
מבוא
המניעים להעלמת מסים
מערכת הענישה הקיימת
סקירת המודל הכלכלי-תיאורטי לבחינת מאפייני מעלים המס
סקירת מודל אמפירי להעלמת מסים
סיכום
ביבליוגרפיה

מבוא
העלמת מסים היא אולי סוג הפשע הכלכלי הנפוץ ביותר. מחקרים רבים נעשו בשנים האחרונות בניסיון להתחקות אחר מימדי התופעה, הגורמים לה והאמצעים להגבלת היקפה. המחקר החלוצי בתחום זה, שניסה לבחון כיצד פועלת "הכלכלה השחורה" הוצג בעבודתם של (1.Allingham and Sandmo (1972 בארץ, התקבלו אומדני "הכלכלה השחורה" בתקופות שונות ובשיטות שונות, והם נעים בין %0 ל25% - מהתוצר הלאומי הגולמי. טווח רחב זה משקף שוני רב בשיטות האמידה ובהנחות היסוד, אך גם בעצם הגדרת תחולת "הכלכלה השחורה",
על-ידי החוקרים השונים.
בעבודתנו זו, נסקור את המניעים להעלמת מסים ואת מנגנון הענישה שנקבע בחוק, על מנת למנוע העלמות כאלו. בהמשך נציג מודלים שמנסים להסביר את התופעה ולאמוד את המשתנים המשפיעים על היקפה - המודל התיאורטי הקלאסי, שבוחן את התנהגות הפרט המעלים, ומודל אמפירי, שמנסה לבחון ולשפר את תפקוד מערך השומה של שלטונות מס הכנסה בישראל. לבסוף, ננסה לאמוד את אפקטיביות המודלים שהוצגו במחקרים השונים, שנעשו עד היום, בניסיון לזהות את הגורמים המשפיעים על תופעת העלמת המסים.
-----------------------------------------------------------------------------------
1. Allingham Michael ; Sandmo Angar "Income Tax Evasion: A Theoretical Analysis", Journal of Public .Economics, 1972, pp. 323-338

מקורות:

פקודת מס הכנסה (נוסח חדש), תשכ"א - 1961.
קובץ הפרשנות לפקודת מס הכנסה ("החבק"), הוצאת רונן.
חוק העבירות המינהליות, התשמ"ו - 1985.
תקנות העבירות המינהליות, התשמ"ו- 1986.
תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי - חיקוקי מסים), תשמ"ז- 1987.
גרוס, פרופ' יוסף, עו"ד, עקרונות דיני המסים, אוניברסיטת תל-אביב, 2001.
עמיר, עו"ד גיורא, עבירות מס, הוצאת סדן, תל-אביב, 2000.
שפירא, ד"ר יונתן, הדמוקרטיה בישראל, הוצאת מסדה, 1977.
Allingham Michael; Sandmo Angar "Income Tax Evasion: A Theoretical Analysis", Journal of Public Economics, 1972, pp. 323-338.
ברום יואב, "התחמקות ממס הכנסה", עבודת M.A., המחלקה לכלכלה, האוניברסיטה העברית ירושלים, 1976.
אולניק משה, "התחמקות ממס הכנסה", רבעון לכלכלה 1977, ע' 97.
קנת, פרופ' מן, "עיוני משפט", ספטמבר 1990, ע' 415.
רומנוב דמיטרי, "יעילותה של מערכת גביית מס הכנסה בישראל", המכון למחקר כלכלי בישראל, נובמבר 1994.
Luigi Alberto Franzoni, "Tax Evasion and Compliance", University of Bologna, Italy, 1999.
רומנוב דמיטרי, "חקירת העלמת מס הכנסה ומדיניות שומה בישראל: ממצאים והשלכות למדיניות אכיפה", הרבעון הישראלי למסים מס' 107, 1999.
Allingham Michael ; Sandmo Angar "Income Tax Evasion: A Theoretical Analysis", Journal of Public Economics, 1972, pp. 323-338.

תגים:

הון · היקף · הכנסה · הלבנת · העלמה · העלמת · הרתעה · חשבונאות · ישראל · כסף · לבן · מודל · מיסים · מניעים · מסים · ענישה · פלילי · פלילים · צווארון · שחור

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "המשתנים המשפיעים על העלמת מיסים", סמינריון אודות "המשתנים המשפיעים על העלמת מיסים" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.