היישום אינו מחובר לאינטרנט

שלטון הגנרלים בישראל

עבודה מס' 062849

מחיר: 240.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: בין איפיונים מילטריסטים בחברה הישראלית למכתב הטייסים.

3,564 מילים ,7 מקורות ,2004

תקציר העבודה:

תוכן העניינים
מבוא
שלטון הגנרלים בישראל
הגדרה
רקע היסטורי
קצינים בפוליטיקה הישראלית
מכתבהטייסים
תגובות הציבור
ההשלכות החברתיות
תמיכה
סיכום
ביבליוגרפיה

מבוא
רבות נכתב על הקשר ההדוק שבין המערכת האזרחית- פוליטית לבין המערכת הצבאית
במדינת ישראל. בישראל- כמדינה דמוקרטית המתקיימת תחת איום בטחוני תמידי, ובתקופות
מסויימות אף איום קיומי, נוצרה מערכת גומלין ענפה בין שתי המערכות. הטשטוש הרב שבין
שתי המערכות, נובע, בין היתר, מעצם המדיניות אותה נקטו קברניטי המדינה עם הקמתה,
לגבי הרכב הכוח הצבאי והרכב מפקדי כוח זה.

בעבודה זו אעסוק בשאלת המיליטריזם הישראלי. האם הגנרלים שולטים בישראל ? בחלק
הראשון של עבודתי אתייחס להיבטים השונים של מעורבותם של הגנרלים בשלטון תוך
התייחסות לזרמים שונים בסוציולוגיה הישראלית.
בחלקה השני של העבודה אעסוק ב "מכתב הטייסים" המפורסם. אעלה טיעונים בעד ונגד, תוך
התייחסות לסוגיות האתיות שהוא מעלה.

מקורות:

אפשטיין, א' (2003). המאבק על הלגיטימציה: התפתחות הסרבנות המצפונית בישראל מקום המדינה ועד למלחמת לבנון. סוציולוגיה ישראלית, א (2) ע"מ 319-354.
בן-אליעזר א' (2000). האם הגנרלים שולטים בישראל? החיבור הצבאי-הפוליטי והלגיטימציה למלחמה באומה במדים. מתוך ח' הרצוג (עורך), חברה במראה. (עמ' 235-261). תל אביב: הוצאת רמות, אוניברסיטת תל אביב.
בן אליעזר, א' (1994). אומה במדים ובמלחמה: ישראל בשנותיה הראשונות. זמנים, 49, ע"מ 55-65.
בן-אליעזר, א' (2003). החברה הצבאית והחברה האזרחית בישראל-גילויים של אנטי מיליטריזם בעידן פוסט הגמוני. בתוך: מ' אלחאג' א' בן אליעזר (עורכים), בשם הביטחון-סוציולוגיה של שלום ומלחמה בעידן משתנה (ע"מ 29-76). חיפה: הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה.
כהן, ס' (1996). צה"ל והחברה הישראלית: לקראת צמצום תפקודי של הצבא? מתוך מ' ליסק וב' קני-פז (עורכים), ישראל לקראת שנות האלפיים. (עמ' 215-232). ירושלים: הוצאה על שם י"ל מאגנס, האוניברסיטה העיברית.
פרי, י' (2003). 'הפוטש הדמוקרטי' בבחירות 1999. מתוך מ' אלחאג' וא' בן אליעזר (עורכים), בשם הביטחון. (עמ' 125-142). חיפה: הוצאת פרדס, אוניברסיטת חיפה.
קימרלינג, ב' (1993). מיליטריזם בחברה הישראלית. תיאוריה וביקורת, 4, ע"מ 123-140.

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "שלטון הגנרלים בישראל", סמינריון אודות "שלטון הגנרלים בישראל" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.