היישום אינו מחובר לאינטרנט

מבוא לספר יחזקאל (תרגיל)

עבודה מס' 062801

מחיר: 199.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: התארוך בספר, חריגות תאריכים מן הרצף הכרונולוגי, עקרונות עריכה בספר, יחזקאל ככהן, וקיומו של ספר יחזקאל בגרסאות שונות.

2,387 מילים ,7 מקורות ,2004

תקציר העבודה:

תוכן העניינים
יחזקאל והספרות הכהנית
התארוך בספר
עקרונות עריכה בספר
חריגה מן הרצף הכרונולוגי
כיצד התקיים ספר יחזקאל בעבר?
ביבליוגרפיה

יחזקאל והספרות הכהנית

הופמן טוען כי על-פי סגנונו של ספר יחזקאל ניתן לראות דמות נביא, שנתחנך על מסורת
כהנית מובהקת. זיקתו למסורת הכהנית באה לידי בטוי הן בסגנונו של הנביא, הן בתחומי
העניין שלו, והן במספר רעיונות מרכזיים עליהם הוא מדבר. בכל האלמנטים שצוינו לעיל, ישנה
קרבה רבה לכתובים מן התורה, שנושאם ענייני פלחן, ומקובל להניח, שהם נתגבשו בקרב חוגים
כהניים. לספר יחזקאל זיקה מובהקת למקור P - המקור הכהני בתורה, המקיף כמה חלקים
בספר בראשית, חלק ניכר מספר שמות, את כל ספר ויקרא וחלק נכבד ביותר מספר במדבר.
מעניין במיוחד הקשר שיש ליחזקאל עם וי' יז-כו - "ספר הקדושה". ישנן מספר תכונות בפרק
יח' המלמדות על חינוכו הכהני: בראש ובראשונה בולט לעין סגנונו הכהני של יחזקאל,
המתבטא בשתי תכונות חשובות: השימוש בנוסחאות השגורות בחלקים גדולים של הספרות
הכהנית והנטייה ללשון טכנית. נוסחאות אופייניות לספרות הכהנית הן: אני ה' (לדגמא וי' יח
2); איש איש (לדגמא שם יז 3); כי קדוש אני ה' (לדגמא שם יט 2). יחזקאל מרבה להשתמש
בסגנון זה בנבואותיו. הוא פותח פעמים רבות בנוסחה בן אדם (כמאה פעמים לאורך הספר.
יצוין כי זוהי פתיחה המייחדת את יחזקאל) וכן הצירוף אדני ה' (כמאתיים פעם בספר); לשון
הפנייה הנני על \ אל חוזרת גם היא פעמים הרבה (לדגמא יח' ה 8). הבטוי בית המרי מופיע שש
פעמים בחזון שבפרקים ב'-ג', וארבע פעמים נוספות בפרק י"ב. וידעו כי אני ה' חוזר כחמישים
פעם בספר והדגמאות עוד רבות. כל הדגמאות שהובאו מאפיינות את הספרות הכהנית. סממן
סגנוני נוסף, על-פי הופמן, הוא הנטייה למבנה סכמתי של נבואות, ודגמא הוא מביא את הנבואה
שבפרק י"ח. הסגנון הטכני המאפיין חלקים גדולים מן הקבצים הכהניים בתורה מצוי לרוב גם
בספר יחזקאל. כבר בחזון הראשון בפרק א' נכרת לעין הנטיה לפירוט טכני, שמזכירה במידה
רבה את הפרקים המתארים את הכנת המשכן בספר שמות. גם התיאור בפרק י' הוא נסיון
לדייק בפרטי פרטים. תיאור המקדש העתיד לקום (פרקים מ' ואילך) הוא טכני טהור. אמנם
ניתן לומר כי הדבר מתחייב עקב אופיו הטכני של הנושא, אולם ההתעסקות המרובה בפרטים
אלה בספר כהונה בהחלט מעידה על מסורת כהנית. בטוי מובהק נוסף המשקף את נטיותיו
הכהניות של יחזקאל נמצא בנבואה על צור, בפרק כ"ז, שהיא אינה אלא רשימה של ערים
וסחורות, שהנביא אמנם מפיח בה רוח חיים על-ידי שיבוצה בתמונה של העמסת ספינה, אך אין
בכך כדי לסתור את הרושם הכהני שמותיר טקסט זה .1
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. הופמן, "יחזקאל ככהן", ע"מ .16-15


מקורות:

אבן שושן א., קונקורדנציה חדשה לתורה נביאים וכתובים, קרית ספר, ירושלים.
אפעל י., "גלות בבל", ההיסטוריה של עם ישראל - שיבת ציון עד ימי שלטון פרס ט' (תשמ"ג), ע"מ 27-17.
ברין ג., "מבנה הספר וסידורו", אנציקלופדיה עולם התנ"ך 14 (1997), עמ' 10.
גליל ג., "הנבואה השניה על מצרים", אנציקלופדיה עולם התנ"ך 14 (1997), ע"מ 154-151.
הופמן י., "יחזקאל ככהן", אנציקלופדיה עולם התנ"ך 14 (1997), ע"מ 16-15.
קאסוטו מ.ד, "יחזקאל", אנציקלופדיה מקראית ג' (1958), ע"מ 655-636.
Kittle R., Biblia Hebraica, Stuttgart, 1961.

תגים:

אחידות · אלילים · בבל · גלות · הילשר · יהודה · יהויכין · ירושלים · מסורת · נביאים · עבודת · צדקיהו

עבודות נוספות בנושא:

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "מבוא לספר יחזקאל (תרגיל)", סמינריון אודות "מבוא לספר יחזקאל (תרגיל)" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.