היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–6] מתוך 6
עבודה מס' 65617
מערכת היחסים בין חכמי בבל לראשי הגולה וכיצד התייחסו חכמי בבל להנהגה.
5,718 מילים (כ-17.5 עמ'), 11 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 50925
מניעי הקמת הכור, תהליך קבלת ההחלטה על הפצצתו והתגובות שבאו לאחר פעולה זו.
12,155 מילים (כ-37.5 עמ'), 21 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 61968
תאור ההנהגה העליונה של יהודי בבל בדמות ראשות הגולה בימי המשנה והתלמוד.
3,564 מילים (כ-11 עמ'), 4 מקורות, 338.95 ₪
עבודה מס' 60400
תיאור השלטון היווני בבבל ואופן ההסתגלות והקבלה של כל אחד מהעמים את העם השני. נסיון לראות האם היתה הלניזציה של בבל או "התבבלות של היוונים".
2,270 מילים (כ-7 עמ'), 12 מקורות, 253.95 ₪
עבודה מס' 41472
רקע על התקופה והגאונות, ירידת מעמדן של ישיבות בבל, גאונות א"י ומעמדה וסמכותה של ישיבת א"י
7,253 מילים (כ-22.5 עמ'), 11 מקורות, 276.95 ₪
עבודה מס' 10159
סקירת החיים הפנימיים והארגון של היהודים בבל במאו 7-12 והשוואה לארגון קהילות סוריה.
5,173 מילים (כ-16 עמ'), 14 מקורות, 203.95 ₪

אם אינך מוצא את הנושא המבוקש - אנא בצע חיפוש שונה.


עבודות [1–6] מתוך 6