היישום אינו מחובר לאינטרנט

הטלוויזיה ותופעת ההצקה בבית הספר

עבודה מס' 062679

מחיר: 361.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: השפעתה של האלימות בטלוויזיה על תופעת ההצקה והישגיו בלימודים של התלמיד המציק.

13,535 מילים ,104 מקורות ,2004

תקציר העבודה:

תוכן העניינים:
מבוא
א. הצגת הבעיה
ב. שאלת המחקר

רקע תיאורטי
א. התיאוריות המסבירות מהי תוקפנות\אלימות
ב. ההצקה
1. הגדרות המושג
2. הגדרות מבחינות בתוך מושג ההצקה
א) הבחנה בין הצקה ישירה להצקה לעקיפה
ב) הבחנה בין הצקה פיזית להצקה מילולית
3. גורמים המשפיעים על היווצרות תופעת ההצקה
א). גורמים אינדוידואלים-אישיותיים אפשריים לתופעת ההצקה
ב) גורמים משפחתיים אפשריים לתופעת ההצקה
ג) גורמים בית-ספריים אפשריים לתופעת ההצקה
ד) מדיניות בית-הספר כגורם אפשרי להצקה:
ה. גורמים הקשורים בקבוצת השווים
4. מאפייני הדמויות המשתתפות בסיטואציות של הצקה
א) מאפייני דמות המציק
ב) מאפייני דמות הקורבן
ג) מאפייני הקורבנות ה"פרובוקטיביים"
ד) מאפייני דמות המציק\קורבן
ג. השפעות האלימות בטלוויזיה
ד. דוגמאות למחקרים החושפים ילדים לאלימות
ה. תהליכים היוצרים קשר בין אלימות בטלוויזיה לתוקפנות של ילדים
ו. חיברות בתפקידים מיניים
ז. לקט מן העיתונות על הטלוויזיה והשפעותיה השליליות
ח. אלימות בתוכניות הטלוויזיה בספורט
ט. "WWW בית הספר כזירת היאבקות"
י. הקשר בין אלימות להישגים בלימודים
יא. סיכום הרקע התיאורטי
מערך המחקר
א. שאלת המחקר
ב. השערות המחקר
ג. שיטות מחקר והשיטה הנבחרת
ד. אוכלוסיית המחקר
ה. כלי המחקר
ו. משתני המחקר
ז. שיטת עיבוד ובדיקת הנתונים
ממצאים
א. ממצאי השערה 1
ב. ממצאי השערה 2
ג. ממצאי השערה 3
דיון
סיכום
ביבליוגרפיה
נספח - שאלון לתלמיד

הצגת הבעיה
נקודת המפגש שבין ילדים ואמצעי התקשורת ממקדת אליה עניין רב. מזה שנים נשמעים קולות שתובעים להגן על נפשם הרכה של הילדים מן הערוצים ששוטפים אותם במסר קלוקל, מקצרים את משך הקשב שלהם, מדיחים אותם מלימודיהם, משחיתים את הפנאי שלהם, מדלדלים את קשריהם החברתיים, ומונעים מהם להיחשף לעולם הדמיון שפותח הספר.
במהלך שנות הילדות המוקדמות נוצר הבסיס להתפתחות החברתית, הרגשית החשיבתית והפיזית של הילד. במהלך תקופה מעצבת זו, ילדים קטנים פגיעים במיוחד בכל הנוגע להשפעה שלילית. עד גיל 7 או 8 ילדים מתקשים להבחין בין מציאות ודמיון, ויכולתם להבחין בניואנסים בהתנהגות, מניעים מסוימים או מורכבות מוסרית היא מוגבלת.
צפייה בטלוויזיה היא פעולה מורכבת וקוגניטיבית אשר במהלכה עוברים הילדים הליך למידה אקטיבי. לפיכך יש לתמוך בשימוש בונה בתקשורת על מנת להרחיב את הידע של הילדים ולקדם ערכים חברתיים חיוביים.
כשמדובר באירועים אלימים ילדים לא תמיד יבחינו בין המניעים של "הטובים" לאלו של ה"רעים" הנוקטים באלימות. כשהעלילה מורכבת, גם כאשר יש ענישה של התוקפן לעיתים קרובות לא יקשרו בין הענישה לבין התוקפנות. הקושי של ילדים להבחין בין דמיון ומציאות עשוי להביא אותם לחיקוי התנהגויות שיש בהן סיכונים פיזיים (תדהר, 2000).
מרבית המחקרים שנערכו בעולם המערבי לאורך השנים מצאו כי התקשורת מציגה עולם אלים ומשפיעה על ילדים ובני נוער באופנים הבאים: (ברק ופישמן, 2000).
חיקוי התנהגות אלימה- מחקרים מראים כי צרכני אלימות לומדים התנהגויות אלימות ספציפיות מהתקשורת ומחקים אותן. הן בתנאי מעבדה והן בהתנהגות חופשית.
השפעה מצטברת על הגברת האלימות בחברה- ממחקרים שונים עולה כי ישנו מתאם חיובי בין חשיפה לאלימות בתקשורת ובין התנהגות אלימה בחיי היום יום. האלימות בתקשורת מחזקת נטיות אלימות קיימות אצל ילדים ובני נוער וגם מעודדת לאלימות את אלה שאינם אלימים.
במחקרים לא נמצאו סימוכין לטיעון הקתרזיס הגורס, כי צפייה באלימות פורקת מתח אלים ובכך מקטינה אלימות בפועל.
עיצוב תפיסת עולם שלילית- פחד מהעולם ,הקהיית חושים ומתן לגיטימציה לאלימות כדרך חיים טבעית. אלה מצדם מזינים המשך התנהגות אלימה (רונאל, וגוטר, 2000).
הצקה - היא דיכוי מתמשך של תלמיד חלש (פיסית, מנטלית) ע"י תלמיד או קבוצת תלמידים בעלי השפעה וכוח (Olweus, 1993). הצקה במתחם בית הספר מתוארת על-ידי (Smith & Sharp, 1994) כאירוע המערב הכאבה פיזית או פסיכולוגית, חוזרת ונשנית, ללא פרובוקציה מקדימה, המופנית לקורבן מאדם או קבוצה חזקים יותר.
מרבית החוקרים מסכימים כי הצקה מאופיינת בכך שגורם אנושי דומיננטי (יחיד או קבוצה) בעל השפעה וכוח (המציק\ים), מפגין באופן עקבי התנהגות אנטי חברתית, המכוונות ישירות לפגיעה בפרט שהוא פחות דומיננטי ) ,Olweus, 1991, 1993; Smith & Sharp, 1994; Smith & Thompson, 1991; Rigby .( 1996b
שאלת המחקר
איך משפיעה רמת ההצקה של הילד והחשיפה לאלימות בטלוויזיה, על הישגיו בלימודים?

שיטת המחקר
מחקר כמותי המבוסס על שאלות סגורות שמטרתן לבדוק את שאלת המחקר, חולקו 30 שאלונים לילדי ביה"ס יסודי, ומן השאלונים נמדוד את רמת ההצקה של הילד, רמת החשיפה לאלימות בטלוויזיה ורמת הישגיו הלימודיים.

אוכלוסיית המחקר
30 תלמידי כיתה ו מבית הספר היסודי באחד הישובים מהמגזר הערבי בצפון.

כלי המחקר
שאלון סגור.

תגים:

אלימות · גורמים · הצקה · ישירה · מילולי · עקיפה · פיזית · תופעת · תוקפנות

עבודות נוספות בנושא:

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "הטלוויזיה ותופעת ההצקה בבית הספר", סמינריון אודות "הטלוויזיה ותופעת ההצקה בבית הספר" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.