היישום אינו מחובר לאינטרנט

כיצד בא לידי ביטוי הצורך האינטגרטיבי באינטרנט ובצ'אטים

עבודה מס' 062605

מחיר: 544.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: האם האינטרנט בכלל והצ'אטים בפרט, מחברים או מנתקים את הפרט מהחברה?

8,134 מילים ,21 מקורות ,2003

תקציר העבודה:

עם השנים הצרכים התקשורתיים של האוכלוסייה השתנו וכך נולד משאב חדש - המשאב החדש הינו רשת האינטרנט.
בכדי לספק צרכים שונים כגון: צרכים קוגניטיביים, צרכים רגשיים, צרכים אינטגרטיביים וצרכים אסקפיסטיים, בעולם בכלל ובמדינות המתועשות בפרט, נוצר צורך באמצעי תקשורת ובמשאבים עתירי ממדים.
האינטרנט הוא מדיום עולמי חדש להעברת מידע. זו רשת עולמית של מחשבים המאפשרת לכל מי שמתחבר אליה לשאוב מידע מכל סוג שהוא ואף ניתן להכניס מידע לעיונם של אחרים. האינטרנט כמאפשר קיום של קשר בין משתמשיו, כיחידים וכקבוצות.

האינטרנט התפתח בד בבד בשני יישומים מקבילים: תקשורת המונים ותקשורת בינאישית.
התקשורת הבינאישית בחברה המודרנית מתבססת על מצב שבו המתקשרים חולקים את הזמן ואת המרחב, או שהם חולקים את הזמן בלבד. בעבר, כל קשר בין-אישי שהיה בלתי תלוי במקום ובזמן התאפיין בפער של זמן שלקח למתווך ליצור את הקשר (תכתובת בדואר).
התכנסות לשם דיון או לשם צפייה בהצגה היא תלוית מקום וזמן, כלומר כל המשתתפים חייבים להיות נוכחים באותו מקום ובמשך אותו זמן שבו מתרחשת הפעילות. לעומת זאת, שיחת טלפון מתבססת על שותפות של אנשים בזמן, אבל המרחב שבו נמצאים המשוחחים - שונה.

תקשורת המחשבים יצרה דפוסים חדשים של תקשורת: היא הקטינה את זמן התיווך ביצירת הקשר וגרמה לתהליך שבו המתקשרים משוחררים ממגבלות של שותפות בזמן ובמקום לשם קיום הקשר.

ניתן לומר כי ברשת מתהווה חברה חדשה המייצרת תרבות חדשה. זוהי חברה שוויונית שבה לשייכות המינית, האתנית או הלאומית אין השפעה על הנגישות למידע וחירות היצירה נתונה לכל.
חברה שבה הידע הוא מהות מתהווה ומתפתחת ואין "פרות קדושות", חברה שבה הסכנות "לבור ועם הארץ" רבות יותר מאשר בכל חברה ותרבות אחרת ומכאן חשיבות ביעור הבערות. זוהי תרבות שבה דפוסי החברות מבוססים על התקשורת מרצון ועל מרחב קשרים רב תרבותי.
בשונה מאמצעי מדיה אחרים לפניו, האינטרנט יוצר תחושה של קהילה. בראשית היו ברשת קבוצות דיון, לוחות מודעות וירטואליים וחדרי צ'אט, אשר שולבו בדרך כלל בפורטלים הגדולים.
כיום, קיימים אזורים שלמים בתוך רשת האינטרנט המאגדים לתוכם קבוצת אנשים להם יש משהו במשותף.
קהילות וירטואליות מאופיינות בנאמנות הגולשים. החברים בקהילה מפתחים הרגל לחזור לאתר שוב ושוב. הם מתרגלים לאתר ומרגישים בו ממש "בבית", במיוחד אם הם משתתפים באופן פעיל בדיונים, או בתרומת התכנים.

עבודה זו תתמקד בבחינת היישום הבינאישי ברשת האינטרנט בכלל ובצ'אטים בפרט. ברצוני לבחון האם האינטרנט, ובתוך כך גם הצ'אטים, מחברים בין הפרט לחברה או מנתקים אותו ממנה.
שאלה זו מעניינת במיוחד, שכן באינטרנט בכלל ובצ'אטים בפרט, בא לידי ביטוי הנושא של מציאות מדומה ונוצרים חיים וירטואליים. כמו כן, ידוע לכולם כי לרוב האנשים הנכנסים לצ'אטים משתמשים בזהות בדויה ומעניין לבחון האם על אף מגבלה זו שאותם האנשים מעמידים, אכן מתקיים חיבור או שמא ניתוק בין הפרט לבין החברה.

במהלך עבודה זו אציג רקע תיאורטי וכן סקירת ספרות ומחקרים קודמים בנושא, במהלך סקירת המחקרים הקודמים, אציג דעות שונות לכאן ולכאן ובסוף סקירה זו אפנה למחקר עצמו ואבחן את הסוגיה העומדת בבסיס עבודה זו.

המחקר נעשה באמצעות שאלון שהועבר דרך האינטרנט וכלל אוכלוסיה של גברים ונשים בגילאי 25-35, ובאמצעות ראיונות עומק שאבצע עם כ-15-20 גולשים.

תוכן העניינים:
1) מבוא
2) רקע תיאורטי
3) סקירת ספרות ומחקרים קודמים
3.1 התקשורת כמחברת בין הפרט לחברה
3.2 התקשורת כמנתקת את הפרט מהחברה
4) השערת המחקר
5) מתודולוגיה
6) תהליך איסוף החומר המחקרי
7) הצגת הממצאים וניתוחם
8) דיון
9) סיכום ומסקנות
10) ביבליוגרפיה

מקורות:

בעל-שם יעקב ד"ר. תיקשוב - יישומי השילוב בין תקשורת ומחשבים. תקשורת: טכנולוגיה, חברה, תרבות, האוניברסיטה הפתוחה, תל-אביב 1999. יחידה 8, סעיף 8.5. עמודים 125-83.
האז הדסה וכ"ץ אליהוא, "תפקידם של אמצעי תקשורת ההמונים בישראל: 1990-1970". תרבות הפנאי בישראל: תמורות בדפוסי הפעילות התרבותיים 1990-1970, האוניברסיטה הפתוחה, תל-אביב 2000. חלק חמישי,פרק א'. עמודים 339-311.
כספי דן. תקשורת המונים. האוניברסיטה הפתוחה, תל-אביב 1995. כרך ב', יחידה 5. עמודים 59-52.
כ"ץ אליהוא, האז הדסה, גורביץ מיכאל, שיף מרים. "עשרים שנות טלוויזיה בישראל: האם יש להן השפעות ארוכות טווח?". תרבות הפנאי בישראל: תמורות בדפוסי הפעילות התרבותיים 1990-1970, האוניברסיטה הפתוחה, תל-אביב 2000. חלק חמישי, פרק ד'. עמודים 404-389.
כ"ץ אליהוא וגורביץ מיכאל, תרבות הפנאי בישראל: תמורות בדפוסי הפעילות התרבותיים 1990-1970, האוניברסיטה הפתוחה, תל-אביב 2000. עמודים 417-390.
גרניט עדנה ונתן לירון. "קהילות וירטואליות: מבנה חברתי חדש?". מגמות, 2000, מ(2). עמודים 315-298.
דנט ברנדה, רודנברג-רייט לושה ורוזנבאום-תמרי יהודית. "וירטואוזים וירטואלים: "מהיכן כל העשן הזה?" כתיבה, משחק והיצג ב- IRC". דברים אחדים: כתב-עת לענייני תקשורת, תרבות וחברה, 1, 1997. עמודים 164-143.
טהרלב-בן שחר, אראלה. "אינטר אקציה". להיות הורים, יוני 2002, גיליון 48. עמודים 47-45.
כהן רינה. "השפעתם של כלי התקשורת ההמונית על המשפחה - מודל להסבר". בתוך: גדיש: שנתון לחינות מבוגרים, ב'. 1994. עמודים 127-114.
כ"ץ אליהוא, דיין דניאל. " אירועים של אמצעי תקשורת: על חוויית "לא להיות שם". בתוך: תקשורת המונים. האוניברסיטה הפתוחה, תל-אביב 1995. מקראה. עמודים 141-132.
מאירוביץ י', מגוויר ג'. "|אמצעי תקשורת, מקום ורב תרבותיות". בתוך: תרבות הפנאי בישראל: תמורות בדפוסי הפעילות התרבותיים 1990-1970, האוניברסיטה הפתוחה, תל-אביב 2000. עמודים 417-405.
נוסק הלל. "קול העם" לכל העם? טלוויזיה קהילתית בישראל". קשר מס' 30, נובמבר 2001. עמודים 65-51.
Gumpert, G and Drucker, S (1992). "From the Agora to the Electronic Shopping Ma"
Communication and Letisure in Israel, (editors: I. Yanovitzki, E. Katz, H. Haz, D. Levin). The Open University, Tel-Aviv' 1999. pages 489-503.
Morris M. Ogan C."The Internet as Mass Medium", Journal of communication, vol.46' no.1, 1996 (Winter), pages 39-50.
Napoli P.M., "The Internet and Forces of `Massification'", CIOS, vol.8, no.2, 1998.
Nossek Hillel Adoni Hanna, "The Social Implications of Cable Television: Restructuring Connections With Self and Social Groups", International Journal of Public Opinion Research, Vol 8, no.1, spring 1996, pages 51-69.
Nossek Hillel Adoni Hanna, "The New Media Consumers: Media Convergence and The Displacement Effect", Communications: The European Journal of Communication Research, 2001, 26 (1), pages 59-83.
Rosengran, K.E. (1986). "Linking Culture and other Societal Systems".
Communication and Letisure in Israel , (editors: I. Yanovitzki, E. Katz, H. Haz, D. Levin). The Open University, Tel-Aviv' 1999. pages 31-42.
Sagan P., "Toward a Network Society", A Special Report from the Center for New Media at the Graduate School of Journalism, Columbia University, 1996.
Silverstone, R. (1996). "From Audiences to Consumers: The Household and the Consumption Communication and Information Technologies". Communication and Letisure in Israel , (editors: I. Yanovitzki, E. Katz, H. Haz, D. Levin). The Open University, Tel-Aviv' 1999. pages 473-488.
Turkle, S., "Virtuality and is Discontents: Searching for Community in Cyberspace",The American Prospect, no.24, 1996 (winter), pages 50-57.

תגים:

רשת · אינטגרציה · אינטרנט · חברה

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "כיצד בא לידי ביטוי הצורך האינטגרטיבי באינטרנט ובצ'אטים", סמינריון אודות "כיצד בא לידי ביטוי הצורך האינטגרטיבי באינטרנט ובצ'אטים" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.