היישום אינו מחובר לאינטרנט

עמדות הציבור בנושא רב תרבותיות בשידורי ערוץ 2

עבודה מס' 062410

מחיר: 277.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: האם שידורי הערוץ השני מעשירים את עולמנו הלשוני ומקדמים את היצירה העברית.

5,756 מילים ,18 מקורות ,2000

תקציר העבודה:

תוכן העניינים:
1. מבוא והצגת הנושא
2. מקומה של הטלוויזיה בישראל
3. רב תרבותיות בישראל
4. תקשורת- תהליך, משמעות ואמצעים
5. ניתוח התוכניות
6. מחקר אמפירי
7. דיון וסיכום
8. ביבליוגרפיה

מבוא והצגת הנושא
מדינת ישראל הנה מדינה רב תרבותית- לאור העליות הגדולות שהיו בשנות החמישים ובימינו אנו. עליות אלו הגיעו ממקומות בהן התרבויות היו שונות לחלוטי ו"כור ההיתוך" הישראלי היה צריך להתמודד עם כולם.
התנהגות תרבותית אתנו פסיכיאטרית מסבירה,בין השאר, מה המרכיבים של תרבות אשר יכולים לבוא לידי ביטוי בצורה זו או אחרת בעתיד ואשר התנהגות זו נראית לנו כמוזרה. לכל עם ולכל אומה יש את מנהגיו, תרבותו ומסורתו אותה הוא מכיר ומוקיר שנים רבות. תרבות זו מעוגנת בכללי המוסר החברתיים אותן הוא מכיר, בכללי דת ומסורת עליהם הוא אמון וכן במנהגים אשר נשתרשו במשך השנים, ואין איש יודע את מקורן. תרבות זו והתנהגות זו יכולים לבוא לידי ביטוי, הן בטווח הקצר והן בטווח הארוך, בצורה של תרבות אחרת בצורה סובייקטיבית או לכל תרבות בצורה אובייקטיבית, יכול להראות הדבר כמוזר.
אחת מצורות ההתמודדות עם בעיית הבידול היא באמצעות המדיה, שהיא סוכן החיברות הטוב ביותר, או לפחות הנפוץ ביותר בימנו. ואכן אחת הדרכים אותן מנסים השלטונות לפתח היא פיתוח שידורי הטלוויזיה, דוגמת שידורי הערוץ השני.
הערוץ השני החל לשדר בשנות התשעים, וצבר פופולריות רבה. השידורים בו היו בעיקר הפקות מקור, אולם גם סרטים זרים.1
ערוץ זה הנו ערוץ מסחרי, וככל עסק מסחרי גם הוא צריך להיות בעל הצדקה כלכלית, ולכן השידורים נוטים להיות כאלו שימשכו את לב הציבור, יעלו את ה"רייטינג" ואת כמות הפרסומות המופנות לשידורים. אי לכך, אנו עדים כיום לרדידות תרבותית בשידורים אלו.
חלק מרדידות זו נובעת מהרצון למשוך קהל גדול יותר, וחלקו אולי נובע מחוסר מקצועיות.
מטרת העבודה הנוכחית היא לסקור את נושא הרב תרבותיות בערוץ השני ולדון בשאלה האם השידורים בערוץ השני אכן עומדים במבחן זה, והאם הם מעשירים את עולמנו הלשוני ומקדמים את היצירה העברית.
השערת המחקר היא, בהמשך לאמור לעיל, כי הערוץ השני לא מילא את ייעודו המקורי ותרם לרדידות תרבותית, חברתית וערכית.
--------------------------------------------------------------------------------
1. צוקרמן ארנון, "סופה של ועדת צוקרמן", עמוד 1.

מקורות:

אבינרי שלמה, "מדינת ישראל בין סולידריות לפלורליזם", בתוך ליסק משה ואחרים (עורכים), ישראל לקראת שנות האלפיים, ירושלים: מגנס, תשנ"ו.
איילון יצחק, תקשורת המונים משודרת, 1994.
בן אליעזר יריב, הממלכה השביעית, תל-אביב, 1990.
בן אליעזר יריב, מידע במדיה, תל-אביב, 1994.
בן עמוס אבנר, "פלורליזם בלתי אפשרי? יהודים יוצאי אירופה ויהודים יוצאי עדות המזרח בתוכנית לימודים בהסטוריה", בתוך חן דוד ואחרים (עורכים), החינוך לקראת המאה העשרים ואחת, תל-אביב: אוניברסיטת תל-אביב, בית הספר לחינוך, 1995.
גורן דינה, תקשורת ומציאות, מושגי יסוד בתקשורת המונים,ירושלים, 1993, עמודים 15-98.
גיל צבי, סיפור הטלוויזיה הישראלית, 1986.
וולצר מיכאל, "הפוליטיקה של השוני, בתוך ליסק משה ואחרים (עורכים), ישראל לקראת שנת 2000, ירושלים: מאגנס, תשנ"ו.
יונה יוסי, "פלורליזם תרבותי לעומת אינטגרציה תרבותית והשלכותיה על תחום החינוך", מגמות, ל"ד(1), 1991.
כספי דן, תקשורת המונים, תל-אביב, 1995.
לם צבי, "רעיון הפלורליזם וישומיו בחינוך הישראלי" בתוך גור זאב אילן (עורך), חינוך בעידן השיח הפוסטמודרני, ירושלים: מאגנס, תשנ"ו.
למיש דפנה, החופש לצפות- מבט שני בטלוויזיה, 1994.
צוקרמן ארנון, "סופה של ועדת צוקרמן", העין השביעית, 4, 1998, עמודים 32-33.
קימרלינג ברוך, "הישראלים החדשים- ריבוי תרבותיות ללא רב תרבותיות, אלפיים, 16, 1988.
CHECK J.V.P. (1986) "SOCIAL LERNING THEORY ANALYSIS", IN M.L. MCLAUGNLIN (ED), COMMUNICATION YEAR BOOK, 9, BEVERLY HILLS.
ELLIOT L., (1989), MUSIC AS CULTURE: TOWARDS A MULTI-CULTURAL CONCEPT OF ART EDUCATION.
ROGERS EVERETT M., COMMUNICATION OF INNOVATIONAS, LONDON, 1971.

תגים:

טלביזיה · חיברות · מדיה · הטלוויזיה · הישראלית · אינטגרציה · חברתית · פלורליזם · תרבותי · רייטינג

עבודות נוספות בנושא:

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "עמדות הציבור בנושא רב תרבותיות בשידורי ערוץ 2", סמינריון אודות "עמדות הציבור בנושא רב תרבותיות בשידורי ערוץ 2" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.