היישום אינו מחובר לאינטרנט

האינטרנט בתהליך הלמידה בקרב תלמידי בית הספר היסודי

עבודה מס' 062208

מחיר: 459.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: התפתחות הכשרים השכליים, יצירתיות ומיומנות והאינטרנט בחינוך.

10,496 מילים ,49 מקורות ,2001

תקציר העבודה:

תוכן העניינים
מבוא

חלק א'
התפתחות הכשרים השכליים
א. הגדרות למושג "חשיבה"
ב. התפתחות החשיבה הקוגנטיבית
1. שיווי משקל
2. סכמות ואופרציות
3. התפתחות חשיבה סימבולית
ג. שלבים בהתפתחות הקוגניציה
1. השלב הסנסומוטורי (מלידה עד גיל שנתיים(
2. השלב הקדם אופרציונאלי (2-7 שנים(
3. שלב התפעולים הקונקרטיים (7-11 שנים(
4. שלב האופרציות הפורמאליות (11-15 שנים(
ד. הערכת התיאוריה של פיאז'ה
ה. משמעויות עבודתו של פיאז'ה בחינוך
יצירתיות ומיומנות
א. יצירתיות מהי?
ב. יצירתיות - תכונה מולדת או נלמדת
ג. יצירתיות - תכונה או תהליך
ד. יצירתיות לעומת חדשנות
ה. יצירתיות לעומת אינטליגנציה
ו. חשיבות ה"יצירתיות"
ז. התהליך היצירתי
ח. אפיוני יצירתיות אצל היחיד
1. אפיונים שכליים\קוגניטיביים
2. אפיונים אישיותיים
ט. הגדרות למושג "מיומנות
י. תהליך רכישת המיומנות

חלק ב'
האינטרנט
א. האינטרנט בחינוך
ב. האינטרנט כמכשיר ללמידה רבת עוצמה
ג. האינטרנט במסגרת הבית-ספרית
ד. האינטרנט כמכשיר ללמידה מרחוק
סיכום
ביבליוגרפיה

מבוא
פסיכולוגים יוצאים מנקודת הנחה שהפרט הוא מערכת פתוחה הניתנת לשינוי מבני משמעותי.
הבולטים ביניהם הם ויגוצקי (1978, אצל קפח, 1993) שהציע את המושג "טווח ההתפתחות הקרוב"
ופוירשטיין שהציע את "תיאוריית כושר ההשתנות הקוגניטיבי המבני" (פוירשטיין וחבריו, 1979
אצל קפח, 1993).
תפקוד הפרט כמערכת פתוחה תלוי בהתנסויות ייחודיות אותן חווה הפרט במהלך התפתחותו
(פוירשטיין ופוירשטיין, 1993 אצל קפח, 1993), בהתאם לכך, הכשרים השכליים מוגדרים כיכולתו
של הפרט להשתמש בהתנסויות על מנת להסתגל למצבים חדשים. שני מרכיבים כלולים בתיאוריה
זו: (א) היכולת של הפרט להשתנות תוך כדי למידה. (ב) היכולת של הפרט להשתמש באופן יעיל
בשינוי שחל בו בהתנסויות חדשות.
יכולות אלו מקבלות משנה תוקף אצל ילדי חברת הידע של ימנו הגולשים ברשת האינטרנט. העידן
הטכנולוגי הנוכחי, יצר מציאות בה מיומנויות אנושיות רבות כבר הוחלפו במחשב. בעולם כזה הערך
המוסף של ההון האנושי טמון ביכולת ליצירתיות. (פיירשטיין, 2000; (קאו, קאנטר וירזמה, (1998

אתמקד בדיון בשני חלקים:
1. בחלק א' - אדון בתיאוריות העוסקות בהתפתחות תהליכים קוגנטיביים, מיומנות
ויצירתיות.
2. בחלק ב' - השפעת הגלישה באינטרנט כמפתחת כשרים שכליים ויצירתיות אצל ילדים
באמצעות למידה מרחוק, כלמידה רבת עוצמה.

מקורות:

אוניברסיטה פתוחה, 1985, יסודות הפסיכולוגיה הקוגניטיבית, יחידה 6 - 8.
אוניברסיטה פתוחה, 1990, מבוא לפסיכולוגיה, חטיבה 2 - יחידה 6.
אלכסנדרוביץ, מ. ואלכסנדרוביץ, ד. 1989, גיבוש האישיות בגיל הרך, הוצאת פפירוס תל-אביב.
אנציקלופדיה חינוכית, תשי"ט, הוצאת משרד החינוך והתרבות, י-ם.
אורטנר, ד. (1994). הוראה מרחוק באמצעות טלקומוניקציה כאמצעי לחינוך גבוה בפריפריה, גדיש ב', עמ' 67-89.
אורן, א. (1997). תקשורת בעולם וירטואלי-פוטנציאלי חינוכי. מחשבים בחינוך, מס' 42.
אלמוג, ת. (1999). הטקסט הדיגיטלי בעולם ההוראה. מחשבים בחינוך: רבעון לטכנולוגיה מתקדמת בחינוך 50: 11-4.
אשר, ס. (1999). פרוייקטים באמצעות תיקשוב. מחשבים בחינוך: רבעון לטכנולוגיה מתקדמת בחינוך 49: 34-30.
בלר, מ. (1997). הוראה מעולם אחר. אקדמיה: כתב העת של ור"ה - ועד ראשי האוניברסיטאות 4: 24-17.
ברנדט, ר. (2000). למידה רבת עוצמה. חינוך החשיבה: 19: 29-51
גלנץ י. 1989, החשיבה כתפקוד תלת כיווני, דפוס ניידט .
גרבלסקי, א. (1994). הוראה מרחוק- מבט לשנות האלפיים, גדיש ב' עמ' 66-68.
דונלדסון, מ. 1984, חשיבתם של ילדים, ספרית הפועלים ת"א.
דפנא, ד. (2000). מהפכת הלימוד ברשת. סטטוס: הירחון לחשיבה ניהולית 107: 59-58.
האוניברסיטה הפתוחה (1996) תכנון, פיתוח ויישום תוכניות לימודים - הוצאת האוניברסיטה הפתוחה.
הורוביץ, ג'. (1996). האם נעלה למידה משמעותית ברשתנו? עיונים בטכנולוגיה, גליון מס' 25, אורט ישראל המרכז הפדגוגי.
הרשקו, פ. 1992, "ייצוג מספר וצבע בכתיבה וקריאה של ילדי הגן" עבודת מ.א. של בית הספר לחינוך אוניברסיטת תל-אביב.
יוגב, ט. (1999). אינטרנט והוראה. מחשבים בחינוך: רבעון לטכנולוגיה מתקדמת בחינוך 49: 25-21.
כספי מ. 1973, החשיבה אנטלוגיה, ביה"ס לחינוך אונ' עברית.
כספי, נ. 1988, אבחון היכולת הקוגנטיבית ופוטנציאל הלמידה אצל ילדי הגן. עבודת מ.א., אוניברסיטת בר-אילן.
לבב, א. (1996). מנהל שלא יחשוב יצירתית יוחלף במחשב. סטטוס,66 , עמ'14-20 .
לוין, ג. תשמ"ו, מיומנות של ילדי הגן, משמעותן וטיפוחן, עיון ומעש כרך נ"י חוברת ו'.
(מנהלים עולם). (2000). גומעים מרחקים בשביל התלמידים. סטטוס: הירחון לחשיבה ניהולית 99: 52-50. (תרגום מאמר מכתב העת Journal of Business Strategy, מאי-יוני 1999).
נחמיאס, ר. (1998). דילמות קיומיות. אאוריקה, ילדים בעידן הידע, מס'6 .
סלנט, ע. (1999). שילוב הדואר האלקטרוני בתהליכי הכתיבה: דגם מוצע להתארגנות ברמה הארצית והבית-ספרית. מחשבים בחינוך: רבעון לטכנולוגיה מתקדמת בחינוך 50: 11-4.
פיאז'ה, ז. 1972, הפסיכולוגיה של הילד, תל-אביב: ספרית הפועלים.
פיירשטיין, ר. (2000). יותר משחור ולבן - המדריך לפיתוח יצירתיות. תל אביב: פקר הוצאה לאור בע"מ.
צימרוט, ר. (1999). מולטימדיה ככלי פדגוגי. ידיעון: כימיה, טכנולוגיה, חברה 78: 24-18.
קאו, ג'., קאנטר, ר., וירזמה, פ. (1998.) אלופי החדשנות. תל-אביב: פקר הוצאה לאור בע"מ.
קופר, ר. וסאווף, א. (1998). תבונה ותובנה. תל-אביב: פקר הוצאה לאור בע"מ.
קפח, א. 1993, לוגו כאמצעי לפיתוח מטקוגניציה, חשיבה מתמטית ותפיסה מרחבית. עבודת מ.א. של בית הספר לחינוך, אוניברסיטת בר-אילן.
רוזן, א. (1999). שעת חינוך. סטטוס: הירחון לחשיבה ניהולית 99: 34-28.
רותם, א. (1997). זרקאור- תקשוב, חינוך ומה שביניהם, נקודת אור, עיתון רב תחומי מתוקשב.
שפירא, ת. (1995). חקירת מודל לנתוח טקסטים בלמידה מתוקשבת. עבודת גמר לקראת תואר מוסמך למדעי הרוח. אוניברסיטת תל-אביב.
שרן, ש. (1975), הוראה בקבוצות קטנות. הוצאת שוקן עמ' 11-19.
Amabile, T. M. (1990). Within You, Without You: The Social Psychology of Creativity, and Beyond in Runco, M.A., Albert, R.S. (Ed.), Theories of Creativity (pp. 61-91), SAGE Publications, Inc., California.
American Psychological Association. (1997). "Learner-Centered Psychological Principles : A Framework for School Reform and Redesign", Prepared by the Learner Center Principles Work Group of the American Psychological Association's Board of Educaional Affairs. Available from APA, 750 firs street,
NE, Washington, D.C. 20002-4242.
Berenfeld, B. (1996). Telecommunication in our Classroom: Boondoggle or Powerful Teaching Tool.
Brandt, R. (1998). Powerful Learning, Association for Supervision and Curriculum Developmen, pp. 3-56.
Feasly, C.E. (1983). Serving Learning at a Distance: A guide to Program Practice, ASHE-ERIC High Education Research Report No. 5, Washington, pp 1-34.
Feenberg, A. (1990). The Written World. On The Theory and Practice of Computer Conferencing. Mindwave: Communication, Computer and Distance Education. pp. 22-39, Oxford, Pergamon.
Garrison, D.R Shale, D.G. (1987). Mapping the Boundaries of Distance education: Problem ins in defining the field. The American Journal of Distance Education, 1(3). pp 7-13.
Harasim, L. (1990). Online Education As a New Domain. Mindwave: Communication, Computers and Distance Education. pp. 50-62 Oxford: Pergamon.
Holmberg, B. (1977). Distance Education: A survey and Bibliography, London: Kogan Page.
Holmberg B. (1986). Theory and Practice of Distance Education, Routledge, London.
Keggan, D. (1986) The Foundation of Distance Education, London: Croom Helm.
Mccreary, E. (1989). Eliciting More Rigorous Cognitive Outcomes Through Analysis of Computer-Mediated Discussion. Paper Prepared for Improving University Teaching, Fifteenth International Conference.
Resnick, L. (1987). "Learning in School and Out", Educational Researcher, 16, 4 (December): 13-20.
Schrum, L. . Berenfeld, B. (1997). Teaching and Learning in the Information Age: A Guide to Educational Telecommunications. Allyn Bacon. Published.

תגים:

בחינוך · האינטרנט · החשיבה · הכשרים · הקוגנטיבית · השכליים · התפתחות · ומיומנות · חשיבה · יצירתיות · פיאז

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "האינטרנט בתהליך הלמידה בקרב תלמידי בית הספר היסודי", סמינריון אודות "האינטרנט בתהליך הלמידה בקרב תלמידי בית הספר היסודי" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.