היישום אינו מחובר לאינטרנט

הקשר בין לחץ ושחיקה ושביעות רצון של עובדים בבנק יהב

עבודה מס' 062204

מחיר: 193.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: הצעה למחקר.

3,922 מילים ,36 מקורות ,2001

תקציר העבודה:

2.1 הבעיה בה תתמקד העבודה
בעקבות לחץ ושחיקה בעבודתם של הפקידים בבנק "יהב" בסניף נתניה, קיימות תופעות שליליות בתפקודם של העובדים כגון: איחורים והיעדרויות מהעבודה, מתן שירות לקוי ללקוח וכדומה.
2.1.1 תאור הנושא
בנק "יהב", הינו בנק מסחרי הנותן שירותי בנקאות לעובדי מדינה ולעובדים בסקטור הציבורי הכולל מספר סניפים וסניפונים ברחבי הארץ.
בבנק "יהב" בסניף נתניה, מועסקים כ-35 עובדים מהם כ-15 בתפקידי ניהול ומנהלה והשאר מתפקדים כפקידים זוטרים.
בשנה האחרונה גוברות התלונות מקרב עובדי הבנק על עומס יתר בעבודה - תופעה אשר פוגעת ברמת תיפקודם ובצורך להשאר שעות נוספות מעבר לשעות המקובלות במהלך העבודה הרגילה.
עובדה זו גם כן משפיעה ברמה השלילית על שביעות הרצון הכללית של העובדים.
2.1 הבעיה העסקית
הבעיה העסקית המתוארת השפיעה על כך שכ5% - מלקוחות הבנק עזבו את בנק "יהב" בסניף נתניה, לאחר שהתלוננו על מתן שירות לקוי וטיפול כושל בבעיותיהם.

2.2 מטרות המחקר וחשיבותו
2.2.1 המטרות האקדמיות ושאלות המחקר
המטרה המרכזית של מחקר זה היא לבדוק את הקשר בין גורמי לחץ ושחיקה לבין שביעות רצון במקום העבודה. מחקר זה נועד לענות על מספר שאלות עיקריות כגון: האם קיים קשר בין גורמי לחץ ושחיקה לבין שביעות רצון העובדים - ומהי רמת הקשר? האם קיימים הבדלים במידת שביעות הרצון בין העובדים השונים? האם קיימים הבדלים ברמת שביעות הרצון מהעבודה לבין משתנים סוציו-דמוגרפיים כגון: מין, גיל, השכלה ומצב משפחתי? האם קיים קשר בין סוג התפקיד למידת השביעות רצון בעבודה? וכיוצ"ב.
2.2.2 חשיבות המחקר - מטרה יישומית
מחקר זה, עשוי בתוצאותיו לסייע להנהלת הבנק לשפר את המצב הלקוי ולהעלות את רמת שביעות הרצון של העובדים על ידי שיפור תנאי העסקתם ובכך להעלות את רמת המוטיבציה שלהם בעבודתם ולגרום לכך שרמת הביצוע שלהם במהלך עבודתם לא תיפגע. כמו כן, מחקר זה, יכול לסייע למחקרים נוספים אשר בדקו את נושא הלחץ והשחיקה בקרב עובדים לבין רמת שביעות הרצון שלהם בעבודתם.

ראשי פרקים:
1. שם המחקר
2. מבוא
2.1 הבעיה בה תתמקד העבודה
2.1.1 תאור הנושא
2.1 הבעיה העסקית
2.2 מטרות המחקר וחשיבותו
2.2.1 המטרות האקדמיות ושאלות המחקר
2.2.2 חשיבות המחקר - מטרה יישומית
2.3 רציונאל המחקר
לחץ
הגדרות למושג "שחיקה"
הקשר בין לחץ לבין שחיקה
למודל ארבעה שלבים:
המשתנה שביעות רצון בעבודה
הגדרות למשתנה שביעות רצון
2.1 משתני המחקר:
משתנה בלתי תלוי:
לחץ
שחיקה
משתנה תלוי - שביעות רצון
3. שיטת המחקר
3.1 המדגם
3.1.1 אוכלוסיית המחקר
3.1.2 שיטת הדגימה
3.2 כלי מחקר
3.3 הליך המחקר
3.4 שיטת הניתוח
4. נגישות לנושא ולמידע
5. לוח זמנים
6. רשימת מקורות (ראשונית).

מקורות:

בירמן, ח. (1994), "גורמים אישיים וארגוניים המשפיעים על התנהגות לא קונבנציונלית". עבודת M.A. אוניברסיטת תל אביב.
בראון , ד. (1996), "הקשר בין גורמי שביעות רצון מהתפקיד לבין התנהגות בתפקיד" . עבודת M.A. אוניברסיטת בר-אילן.
ברנד, ד. (1997). "שחיקה אנושית - הסכנה האורבת לאנשים בעבודה המחלקה לפסיכולוגיה". אוניברסיטת קליפורניה ברקלי. הפקולטה לניהול אוניברסיטת ת"א.
גוטמן, מ. (1994), "דפוסי קריירה וגורמי לחץ ושחיקה בקרב גברים ונשים במקצועות טכנולוגיים". עבודת M.A. אוניברסיטת תל אביב.
הרטמן, ח. ופרלמן, י. (1996) "קשרים בין לחצים בתפקיד לבין ש"ר - התנייתם ע"י עושר העיסוק. הצורך בגידול והתפתחות ותמיכת אחרים". אוניברסיטת ת-אביב, הפקולטה לניהול. דו"ח מחקר 4/96.
זוהר, ד. (1995), "עומס יתר, עושר עיסוקי בשחיקה: השוואה בין מנהלים ועובדים בארגון". "אדם ועבודה" , 4 , ינואר (1993).
לוין, ר. (1994). "סיפוק מהעבודה?" "משאבי אנוש": ירחון לענייני כוח-אדם: 47, 31.
מעוז, מ. (1995), "הגורמים ללחץ ושחיקה בעבודה". מכון הנרייטה סאלד ירושלים.
סליה, מיכאל. (1996), "מינהל ומשאבי אנוש" חלק שלישי, "אתגרים", גבעתיים. (פברואר 1996).
עציון, ח. (1984) "הקשר בין מאפייני העיסוק, רמת מועסק ומאפיינים אישים לבין עמדות נורמטיביות וקולקטיביות של העובד בארגון". עבודת M.A.. אוניברסיטת תל אביב.
פרבר, צ. (1996), "אקלים בטיחות כביטוי אופרטיבי של אקלים שליטה ובקרה במפעלים תעשייתיים". עבודת M.A.. הטכניון חיפה.
פרולינגר, א. (1993). "אקלים אירגוני, אקלים בטיחותי ברמת הבטיחות במפעל" .עבודת M.A., . אוניברסיטת בן-גוריון. באר-שבע.
קורן, י. (1996). "מימוש ציפיות ושביעות רצון מהעבודה בקרב עובדים סוציאליים". עבודת M.A. אוניברסיטת תל-אביב.
רובינשטין, ד. (1996). "שביעות רצון הסגל בשרות בתי הסוהר בישראל". מדינת ישראל, "משרד המשטרה, לשכת המדען הראשי".
רוזנברג, ר. (1999), "פסיכולוגיה של ארגונים", תל-אביב. הוצאת גומא.
שטיין, אבירם. (1998), "כיצד להתמודד עם לחצים בעבודה". "מנהלים". דצמבר, 1998 עמ' 18 - 15.
שמואלי, מ. (1997), "הגורם האנושי בתאונות עבודה", המכון לפריון העבודה והייצור
שמיר, נ. (1999), "השפעת התפקיד על שחיקת עובדים בעבודה במשמרות". מכון הנרייטה סאלד ירושלים.
שפר, מנחם. (1994), "תחושתם והתנהגותם של עובדים שלא קודמו למשרות ניהול אליהן הגישו מועמדות". עבודת MA, אוניברסיטת בר-אילן, רמת-גן.
Camp, A.A. (1995). Employee affective responses to organizational stress: moderating effects of job characteristics. Personal psychology 31, 561-579 (A).
Caplan, C. (1997). "Integrating the individual and the organization". New-York: Wiley.
Daft, L. (1995). Moderator variables: A clarification of comceptual,
Dunham, W. (1995). "Background and organizational factors in absenteeism". Personnel psychology. 12, 431-443.
Frudenberger, J. (1974). "Notes on concept of commitment". American Journal of sociology. 66, 32-40.
Harley, S. Firebaugh, K. (1995). Percfeived situational moderators of the relation sip between subjective rolt ambiguity and role strain. Journal of applied psychology. 61, 35 - 40.
Herzberg (1966). Corrent and future perspectives on stress in organizations. In: Rowland, K. and ferris, G., (EDS.). Personnel management: New perspectives, Boston. Allyn and Bacon.
Lazarus, T.A. (1983). Relationship of stress to individually ands organizationally valued states: higer order needs as a moderator. Journal of applied psychology. 61, 41-47.
Locke, S.Y. (1976). "The application of job satisfaction theory to the nursing profession". Nursing leadership. 5 (1) 27 33.
Maslach Jackson (1995). "The processes of caused attribution". American Psychologist, 28, 107-128
McGrath, K.F. (1982). "Rater bias in performance ratings: superior. Self and peer rating". Journal of applied psychology, 63, 579-588.
Pines. A. Aronson, S.V. (1996). "Leaders groups and influence". New York Oxford University Press.
Quick, L.T. Quick, S. (1995). "Differential Dimensions employed in rating subordinates, peers and superiors". Journal of psychology, 122, 373-382.
Savery Gory (1994) Self Concept, Dogmatism and tolerance of trait inconsistency, Journal of personality and social psychology 21. 104-110.
Spaniol Caputo (1994) Differential matching. Seatle: university of Washington, department of psychology.
Tett, P. Meyer, R.E. (1993). "A theory cognitive dissonance". New York Peterson.
Vroom, F.V. (1964). "Beyond attribution theory: cognitive processes in performance appraisal". Journal of applied psychology, 66, 127-148.

תגים:

איחורים · היעדרויות · שירות · לקוחות · עומס · יתר · תשישות · שביעות · רצון

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "הקשר בין לחץ ושחיקה ושביעות רצון של עובדים בבנק יהב", סמינריון אודות "הקשר בין לחץ ושחיקה ושביעות רצון של עובדים בבנק יהב" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.