היישום אינו מחובר לאינטרנט

ביטויי והשלכות צבע ותאורה על המחזה "הדה גאבלר" לאיבסן

עבודה מס' 062193

מחיר: 240.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: הצבע והתאורה כאמצעי אפיון של שתי הדמויות הנשיות במחזה.

5,520 מילים ,12 מקורות ,2002

תקציר העבודה:

תוכן עניינים:
מיפוי המחזה
מבוא
צבע:
תורת הצבע ומשמעויותיו בתאטרון
תרומת הצבע למשמעויות הסצנה במחזה
הקבלת אפיוני הצבע מהמחזה לסצנות מומחזות
תאורה:
השפעות והשלכות התאורה בתאטרון
תרומת התאורה למשמעויות הסצנה במחזה
הקבלת השלכות הצבע במחזה לסצנות המומחזות
סיכום
ביבליוגרפיה

מבוא
איבסן נחשב לאבי הדרמה המודרנית ואחד המחזאים המפורסמים בעולם, אך מעבר לכישוריו
כמחזאי לאיבסן היה קשר עמוק והדוק לאומנות והשפעותיה. התלהבותו מהאומנות החלה בזמן
שהותו באיטליה במאה ה19 -, דרך התחברותו עם ציירים כגון מיכאלנג'לו, רפאל, ברניני רודין
וכדומה. איבסן התרשם מהטכניקות הציוריות ברמה כזו עד שהציב במחזותיו מערכות יחסים בין
דרמה וציוריות אומנותית.
בעקבות להיטותו לציור אני מוצאת כי הצבעים והתאורה שבחר בהם איבסן במחזותיו היו בעלי
משמעויות טעונות. התאורה והצבע עוזרים להמחיש ולהדגיש תמות מרכזיות הבאות לידי ביטוי
במחזה "הדה גאבלר" של איבסן, ומעניקים להן במה מודגשת.
בכוונתי לחקור ולהוכיח כיצד התמות הללו אכן באות לידי ביטוי במחזה.
מצאתי כי התמות המרכזיות נסובות בעיקר סביב דמות האישה, כגון מיקומה הסוציאלי של
האישה בתקופה, האפשרות שאישה יכולה להשיג חופש ומימוש עצמי בחברה מודרנית, כמו גם
מבט פנימי אל העומק הפסיכולוגי הטמון בנפשה של האישה.
דרך תמות אלו איבסן מראה כיצד הדה גאבלר הינה אישה, ולא מפלצת כפי שהיא מצטיירת
לראשונה בעיני הצופה, כיוון שנמנע ממנה להגשים את הפוטנציאל הטמון בה, עקב העובדה
שהשליטה העצמית שלה נכנעה ללחצים חיצוניים.
איבסן מדגיש כיצד הקונפליקט החיצוני של שלטון הגבר, בא לידי ביטוי דרך שתי דמויות הנשים
המרכזיות, השונות כל כך האחת מהשנייה - אחת בעלת עוצמה וביטחון המשרתים את עצמה
והשנייה בעלת חום רכות ויכולת נתינה לאחרים.
מטרת עבודה זו הנה להראות כיצד אפיוני הצבע והתאורה משפיעים על אפיון הדמויות וקבלתם,
מטרה זו אממש דרך ניתוח סצנה מרכזית מהמחזה והקבלתה לשני סצנות מומחזות, אשר נצפו
בהקלטה.
הסצנה בה בחרתי1 לצורכי הקבלה וניתוח הנה הסצנה הראשונית בה פוגשת הדה גאבלר את תיאה
אלפסטד. סצנה זו מתחילה את העימות בין שתי דמויות הנשים הראשיות של המחזה, אשר ביניהן
נערכת ההקבלה בין טוב לרע, חזק וחלש, מנצח ומפסיד.
העימות שנוצר בין שתי הנשים יהווה את עיקר העבודה, ואותו, כמו גם את ההבדלים שבין שתי
נשים אלו, אמחיש דרך השימוש השונה בתאורה וצבע בעיבודים השונים אשר הציגו את המחזה.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. איבסן, הנריק, הדה גאבלר, הוצאת אור עם , תל אביב, 1983, עמודים .38-45

מקורות:

Color categories in thought and language, (ED. C.L Hardin Luisa Maffi), Cambridge Uni. Press, 1997, Cambridge.
Color perception: Philosophical, Psychological, Artistic and computational perspectives, (Ed. Steven Davis), Oxford Uni. Press, 2000, New York Oxford.
Cooper, J.C, An illustration encyclopedia of traditional symbols, Thames Hudson, 1978, London.
Hargreave, David, Thomas Young's theory of color, University of Wisconsin, 1973, U.S.U.
Hillber, R., David, Color and color perception, CSLI Publishing, 1987, Stanford.
Kandinsky, w. (1963) concerning the spiritual in art, wittenbon, New York.
Thompson, Evan, Colour vision, Routledge Publishing, 1995' London New York.
בלס, גילה הצבע בציור המודרני -תיאוריה ופרקטיקה, הוצאת רשפים, תל- אביב, 1996.
מאירודולף, קונרד ג, אור וראיה, הספרייה המדעית של לייף, הוצאת ספריית מעריב, 1975/6.
נגיד, חיים, שפת הבמה- מושגי יסוד, מערכות הסימנים התיאטרוניים, הוצאת סל תרבות ארצי, אומנות לעם, תל אביב , 1995.
קרייטלר הנס וקרייטלר שולמית, הפסיכולוגיה של האומנות, ספריית פועלים, דעת זמננו, אוניברסיטת תל אביב, 1989.
רוזיק, אלי, שפת התיאטרון, הוצאת דביר, תל אביב, 1991.
איבסן, הנריק, הדה גאבלר, הוצאת אור עם , תל אביב, 1983, עמודים 38-45.
קרייטלר הנס וקרייטלר שולמית, הפסיכולוגיה של האומנות, ספריית הפועלים, תל אביב, 1980, עמוד 70-78.
קאנדינסקי, על הרוחני באומנות ובייחוד בציור,הוצאת מוסד ביאליק, 1984, ירושלים.
גילה, בלס, הצבע בציור המודרני -תיאוריה ופרקטיקה, הוצאת רשפים, תל- אביב, 1996, עמוד 188-189.


תגים:

דראמה · דרמה · תפאורה · איבסן · גאבלר · הדה

עבודות נוספות בנושא:

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "ביטויי והשלכות צבע ותאורה על המחזה "הדה גאבלר" לאיבסן", סמינריון אודות "ביטויי והשלכות צבע ותאורה על המחזה "הדה גאבלר" לאיבסן" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.