היישום אינו מחובר לאינטרנט

הקשר בין יופי הגוף הממוגדר לבין אנורקסיה

עבודה מס' 061878

מחיר: 604.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: כיצד יופי הגוף הממוגדר בתקופה הפוסטמודרניסטית הוא אחד הגורמים לאנורקטיות.

10,371 מילים ,43 מקורות ,2002

תקציר העבודה:

תוכן העניינים:
הקדמה
מבוא
מהו יופי וכיצד מגדירים אותו?
אנורקסיה
א. הגדרות ומושגים
1. אנורקסיה ובולימיה
2. הפרעות אכילה - מהן?
ב. סקירה היסטורית להפרעות אכילה
ג. דימוי הגוף בקרב מתבגרים
ד. גורמים תרבותיים-חברתיים להפרעות אכילה
דיון
מסקנות וסיכום
ביבליוגרפיה

השינוי החברתי של המאה האחרונה בכל הקשור למעמד האישה, מעמיד אותנו לא פעם במקום
מאוד לא ברור ביחס לתפקידים שלנו, למקום שלנו ולמה שאנחנו מרגישות לגבי עצמנו. ( & Acker
(Piper, 1984; Person, 1986; Pessate-Schubert, 2000
באקלים התרבותי הנשי פיתחנו שפה מיוחדת. שפה שבה במקום לדבר על מה שאנחנו צריכות,
מרגישות, חושבות ורוצות - אנחנו מדברות על מה שאכלנו או לא אכלנו, ועל איך שאנחנו נראות
ומרגישות בקשר לגוף שלנו. מקומנו כנשים בחברה הפוסטמודרנית, מאופיין בריבוי תפקידים
ואחריות - דבר המקשה עלינו להיות קשובות לצרכים האמיתיים של עצמנו. מצד אחד התפקידים
המסורתיים: להיות אמהות, עקרות בית, דואגות ומזינות - ומן הצד השני: לקחת אחריות אחריות
על הפרנסה, לפתח קריירה, להגשים את עצמנו. (טפר ושרלין, 1986; נרדי, 19881991,; פינס-מלאך,
(1989
נוסף לכך רוב הנשים בעולם מוטרדות מעובי גופן וכמעט כולן עסוקות באופן זה או אחר בשמירה
על המשקל. הן מרעיבות את עצמן או נתקפות באכילה כפייתית מרוב ייאוש על חוסר היכולת
לעמוד בצווי אופנה חברתיים. מצב הרוח והבריאות הנפשית של נשים רבות תלוי במצב הדיאטה.
שכיחות תופעת האנורקסיה בעולם המערבי נעה בין 1 ל100000,- כאשר באוכלוסיית הנשים בגילאי
15 עד 45 שנה השכיחות נעה בין 20 עד 30 ל .100000,
יש מחלות והפרעות נפשיות שמקובל להתייחס אליהן כאילו הן מושפעות מן התרבות שהן
מתפתחות בה. אנורקסיה נרבוזה היא אחת מאלה. (רוט, 2001; מגזין בריאות, (2001

מטרת הסמינריון
לנסות להשיב לשאלה: כיצד יופי הגוף הממוגדר בתקופה הפוסטמודרניסטית הוא אחד הגורמים
העיקריים לאנורקטיות?

מקורות:

א-סאדאווי, נ. (1988). מאחורי הרעלה. תרגום: שפי פז. תל-אביב, הוצאת מסדה.
אטקוף נ. (2000). הישרדותם של היפים ביותר. תרגמה דפנה לוי ינוביץ. הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה/זמורה ביתן.
אריקסון, א. (1974). ילדות וחברה. ספרית פועלים. מרחביה
אתר אינטרנט: www.snunit.k12.il/science/biology/anox.htm.
גאוני, ב. ומאיר, א. (1986). "אנורקסיה נרבוזה". רופא המשפחה י"ד(2) עמ' 184-188. תל-אביב.
גורדון, ר. (1991). אנורקסיה ובולימיה, תל-אביב.
הארץ. (1991). "מיתוס היופי", כתבה בשירות שפיגל, גלריה 17. יולי.
הופמן, ש. ומרדלר, א. (1988). "בולימרקסיה: פסיכותרפיה דיאלקטית". שיחות, כרך 2(2). 101-104. תל-אביב.
טפר, מ. ושרלין, ש. (1986). "אמהות מאוחרת בישראל - מאפיינים והשלכות", מגמות, כ"ט (4): עמ' 458-465.
יעקובוביץ', א.ל. (1966). עולם האגדה: ספר המיתולוגיה של יוון ורומא ויתר העמים העתיקים. תל-אביב, הוצאת שלמה שרבך.
לצר, י. ושף, ש. (1995). "התנהגויות לקויות לוויסות משקל והפרעות אכילה - תוכנית התערבות קהילתית לשלושת רמות המנע". בית-חולים רמב"ם, המרפאה להפרעות אכילה חיפה.
מגזין בריאות. (2001). "הפרעות אכילה אנורקסיה" לבריאות, מגזין הבריאות של שילוח מאי 2001. אתר אינטרנט:
http://www.labriut.co.il/article.asp?subname=44
מרכז ייעוץ לאישה בישראל. http://www.la-briut.org.il/womens-health-amy-avgar.html
נרדי, ר. (1988). "קריירה ומשפחה - חוויות משלימות", ניהול, ביטאון המנהלים בישראל. בהוצאת המרכז הישראלי לניהול בשיתוף התאחדות התעשיינים בישראל, (63): 13-17.
נרדי, ר. (1991). אישה בזכות עצמה: על נשים אסרטיביות, קשת הוצאה לאור.
פזי, א. ואחרים. (1995). "גורמים בנכונותן של נשים להגדיל את טווח הנסיעה לעבודה", מגמות, ל"ז (1-2): 51-75, 1995.
פינס-מלאך, א. (1989). הלהטוטנית. עם עובד.
פרגר, ס. (2002). "אם אין גופי לי - איני לי". http://www.haderech.co.il/self-image1.html
פראנץ, ב. (1989). התמודדות עם בולמיה, תל-אביב.
צוברי, ע. (1993). "פסיכופתולוגיה של היחיד, המשפחה והחברה בהפרעות אכילה", במשפחה, גליון 37. עמ' 24-33.
רוט, ד. (2001). אנורקסיה בגיל ההתבגרות. הדסה הר הצופים, ירושלים.
Acker, S., Piper, W.D. (eds.). (1984). Is Higher Education Fair to Women? Srhe Nfer-Nelson.
Bandura, A. (1971). Social Learning theory. New Jersey: General Learning press.
Bell, R. (1985). Holy Anorexia. Chicago: University of Chicago press.
Block, J. (1985). Sex Roles and Ego Development. San Francisco: Jossey, Bass.
Bruch. (1973). Eating Disorders: Obesity, Anorexia and the Person within. New York: Basic books. pp. 5-254.
Brumberg, J.J. (1988). Fasting Girls: The emergence of Anorexia Nervosa as a modern disease. Cambridge: Harvard University press. pp. 1-270.
Crisp, A.H., Palmer, R.L. and Kalucy, R.S. (1976). How Connon is Anorexia Nervosa? A prevalence study. British Journal of Psychiatry. 128, 549-54.
Darwin, C. (1981). The Descent of Man and Selection in Relation to Sex, Princeton: Princeton University Press.
Deverreux, G. (1980). Normal and Abnormal. Chicago: University of Chicago press.
Garner, D.M. Garfinkel, P.E. (1979). The Eating Attitudes Test: An index of the symptoms of anorexia nervosa. pp. 275-279.
Klemesrud, J. (1989). Now, Personal Trainers Push Cclients to New Highs of Fitness. New York Times, style section.
Littlewood, R. and Lipsedge, M. (1971). Ecstatic Religion. New York.
Miller, K. 1991. Body Image-Therapy.
Paul Valery. (1989). "Some Simjple Reflections on the Body". In Michel Feher with Tamona naddaff and Nadia Tazi, eds., Fragments for a History of the Human Body, Part 2. New York: Zone, pp. 399, 400.
Person, S.E. (1986). "Working Mothers: Impact on the Self, the Couple, and the Children". In: Bernay, T. Cantor, D.W. (eds.), The Psychology of Today's Woman. Hillsdale New Jersy: The Analytic Press. pp. 121-137.
Pessate-Schubert, A. (2000). "Moving From One End to the Other: Higher Education, Gender and Culture in the Bedouin Society". Paper presented at the International Geographical Union Commision on Gender and Geography, Beyond Tolerance: Social and Spatial Coexistence - lessons of Gendered Exclusions,
May 28 - June 1, Tel-Aviv University.
Schwartz, D.M., Thompson, M.G. and Johnson, C.L. (1983). Eating Disorders and the Culture. Derby, P.L. Garfingel, P.E., Garner, D. and Coscina, D. Anorexia Nervosa: Recent developments in research. New York: Alan, R. Liss. pp. 83-95.
Sheehan, G. (1978). Running and Being: The Total Experience. New York: Warner books.
Smith, S. and Smith, C. (1988). The College Student's Health Guide. Los Altos, Calif.: Westchester.
Theander, S. (1970). Anorexia Nevrosa: a psychiatric investigation of 94 fenale patients. Acto Psychiatrica Scandinavica (Suppl.), 214, 1-194.
Vincent, L.M. (1979). Competing with the Self. New York: Berkeley books.
Wolf, N. (1992). The Beauty Myth: How Images of Beauty are Used Against Women, New York: Anchor.

תגים:

משקל · דיאטה · הרעבה · תזונה · אכילה · כפייתית · בולמיה · רזון · פעילות · גופנית · מעמד · האשה

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "הקשר בין יופי הגוף הממוגדר לבין אנורקסיה", סמינריון אודות "הקשר בין יופי הגוף הממוגדר לבין אנורקסיה" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.