היישום אינו מחובר לאינטרנט

הקשר בין שחיקת מורים לירידה במס' התלמידים בבית הספר הפרטי

עבודה מס' 061877

מחיר: 592.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: עבודת מחקר הבוחנת האם קיים קשר בין שחיקת המורים לבין הירידה באיכות השרות הניתן לתלמידים.

15,393 מילים ,38 מקורות ,2002

תקציר העבודה:

תוכן העניינים:
הקדמה
פרק 1 - מבוא
1.1 הגדרת הבעיה
1.2 הרציונאל לבחירת הנושא
1.3 מטרות המחקר
1.4 שאלת המחקר
פרק 2 - סקירת ספרות
2.1 שחיקה מהי
2.2 גורמי השחיקה
2.3 שלבי התפתחות תהליך השחיקה
2.4 סימני השחיקה
2.5 דפוסי התמודדות עם השחיקה
2.6 גישות תיאורטיות בנושא השחיקה
2.7 הקשר בין הלימת הסביבה הפיזית לבין שחיקה
2.8 אוטונומיה בית-ספרית
2.9 ניהול עצמי בחינוך מי מרוויח, מי מפסיד?
2.10 השערת המחקר
פרק 3 - מתודולוגיה
3.1 אוכלוסיית המחקר
3.2 הגדרת המדגם
3.3 מערך המחקר
3.4 מקורות המידע
3.5 כלי המחקר
3.6 מגבלות המחקר
פרק 4 - ממצאים
4.1 הצגת הבעיה בארגון הנבחר
4.2 הצגת הממצאים
4.3 ניתוח הממצאים מול הסקירה
פרק 5 - סיכום, המלצות ומסקנות
5.1 עיקרי הממצאים
5.2 מסקנות הנגזרות בעקבות הממצאים
5.3 המלצות
5.4 אני מאמין אישי
ביבליוגרפיה
נספחים

1.1 הגדרת הבעיה
מהידוע הוא שציבור המורים מגלה בשלב זה או אחר של עבודתו החינוכית נטייה לירידה בעוצמת
המוטיבציה שלו בהוראה. הדברים יכולים לבוא לידי ביטוי באדישות, "ראש קטן", חוסר מעוף,
לבצע רק מה שמוטל עליהם, היעדרויות מעבודה וכיו"ב.
מסקירת ספרות עולה כי הסיבות העיקריות לשחיקה קשורות להיבטים אישיים כגון: סנטימנטליות,
אידיאליזם, מסירות ואובססיה מצד אחד ולגורמים הקשורים במקום העבודה מצד שני כמו;
כיתות גדולות, חוסר ציוד וחוסר בסיוע, מעט הזדמנויות לקידום, חוסר תמיכה מצד מורים ו\או
הנהלה וכיוצא בזה (שמחון, 2000).
חקר נושא השחיקה מעלה ששיפור פיזי (כגון: סביבה מטופחת, חדרי כיתות מטופחים, מבנה נאה)
בתנאי עבודתו של המורה עשוי להפחית במידה ניכרת את שחיקתו של המורה בעבודתו החינוכית או
כפי שפיינס (1984) סוברת כי "סביבת עבודה נוחה קשורה לרמות שחיקה נמוכות, בעוד שלחצי
סביבה, כגון רעש ומבנה לא נוח קשורים לרמות שחיקה גבוהות" (שם, עמ' 63).
בשנים האחרונות ניכרת שחיקת מורים בבית ספר פרטי במגזר הערבי, הדבר ניכר בכך שהיחס
הניתן לתלמידים הנו ירוד וניכרת עזיבת תלמידים את בית הספר לטובת בתי ספר אחרים באזור.
ברצוני לבחון את הגורמים למצב הקיים ולהציע כלים לפתרונו. בית הספר הפרטי מעניק שירותי
לימוד לתלמידים מהמגזר הערבי. בית הספר הנו בית ספר יסודי. מכיוון שבית הספר הנו פרטי ישנה
ציפייה מצד התלמידים לקבלת ציוד לימודי כגון כיתות מחשבים וכו'. כמו כן ישנה ציפייה לקבלת
יחס טוב מהמורים והמנהלה. בשנים האחרונות נכרת עזיבה של תלמידים את בית הספר למרות
העובדה שהציוד והתנאים הפיזיים הנם משופרים. לפי דעתי הדבר נובע משחיקה של המורים.

1.2 הרציונאל לבחירת הנושא
בחרתי לעסוק בנושא זה המקושר לאיכות השירות שמקבלים תלמידי בית הספר, מכיוון שכהורה
לילדים הצורכים את שירותי בית הספר וכאזרח, אני מודאג ממצב ההוראה בארץ וחושב שיש
להעמיק בחקר המצב הקיים על מנת לשפרו ככל הניתן. על מנת שהמדינה תשגשג ותפרח, יש צורך
לחנך את התלמידים, שהם הדור הבא, על הצד הטוב ביותר.

1.3 מטרות המחקר
א. ברצוני לבדוק באם קיים קשר בין שחיקת המורים לבין הירידה באיכות השירות הניתן
לתלמידים.
ב. בכוונתי להציג בסוף המחקר את תוצאות ומסקנות המחקר שנערך ולהציע המלצות
בהתאם, בתקווה שאלה יסייעו בידי הנהלת בית הספר לטיפול בבעיה.

1.4 שאלת המחקר
האם יש קשר בין שחיקת המורים לאיכות השירות הניתן לתלמידים ע"י המורים?

מקורות:

א-סאדאווי, נ. (1988). מאחורי הרעלה. תרגום: שפי פז. תל-אביב, הוצאת מסדה.
אטקוף נ. (2000). הישרדותם של היפים ביותר. תרגמה דפנה לוי ינוביץ. הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה/זמורה ביתן.
אריקסון, א. (1974). ילדות וחברה. ספרית פועלים. מרחביה
גאוני, ב. ומאיר, א. (1986). "אנורקסיה נרבוזה". רופא המשפחה י"ד(2) עמ' 184-188. תל-אביב.
גורדון, ר. (1991). אנורקסיה ובולימיה, תל-אביב.
הארץ. (1991). "מיתוס היופי", כתבה בשירות שפיגל, גלריה 17. יולי.
הופמן, ש. ומרדלר, א. (1988). "בולימרקסיה: פסיכותרפיה דיאלקטית". שיחות, כרך 2(2). 101-104. תל-אביב.
טפר, מ. ושרלין, ש. (1986). "אמהות מאוחרת בישראל - מאפיינים והשלכות", מגמות, כ"ט (4): עמ' 458-465.
יעקובוביץ', א.ל. (1966). עולם האגדה: ספר המיתולוגיה של יוון ורומא ויתר העמים העתיקים. תל-אביב, הוצאת שלמה שרבך.
לצר, י. ושף, ש. (1995). "התנהגויות לקויות לוויסות משקל והפרעות אכילה - תוכנית התערבות קהילתית לשלושת רמות המנע". בית-חולים רמב"ם, המרפאה להפרעות אכילה חיפה.
מגזין בריאות. (2001). "הפרעות אכילה אנורקסיה" לבריאות, מגזין הבריאות של שילוח מאי 2001. אתר אינטרנט:
נרדי, ר. (1988). "קריירה ומשפחה - חוויות משלימות", ניהול, ביטאון המנהלים בישראל. בהוצאת המרכז הישראלי לניהול בשיתוף התאחדות התעשיינים בישראל, (63): 13-17.
נרדי, ר. (1991). אישה בזכות עצמה: על נשים אסרטיביות, קשת הוצאה לאור.
פזי, א. ואחרים. (1995). "גורמים בנכונותן של נשים להגדיל את טווח הנסיעה לעבודה", מגמות, ל"ז (1-2): 51-75, 1995.
פינס-מלאך, א. (1989). הלהטוטנית. עם עובד.
פרגר, ס. (2002). "אם אין גופי לי - איני לי". http://www.haderech.co.il/self-image1.html
פראנץ, ב. (1989). התמודדות עם בולמיה, תל-אביב.
צוברי, ע. (1993). "פסיכופתולוגיה של היחיד, המשפחה והחברה בהפרעות אכילה", במשפחה, גליון 37. עמ' 24-33.
רוט, ד. (2001). אנורקסיה בגיל ההתבגרות. הדסה הר הצופים, ירושלים.
Acker, S., & Piper, W.D. (eds.). (1984). Is Higher Education Fair to Women? Srhe & Nfer-Nelson.
Bandura, A. (1971). Social Learning theory. New Jersey: General Learning press.
Bell, R. (1985). Holy Anorexia. Chicago: University of Chicago press.
Block, J. (1985). Sex Roles and Ego Development. San Francisco: Jossey, Bass.
Bruch. (1973). Eating Disorders: Obesity, Anorexia and the Person within. New York: Basic books. pp. 5-254.
Brumberg, J.J. (1988). Fasting Girls: The emergence of Anorexia Nervosa as a modern disease. Cambridge: Harvard University press. pp. 1-270.
Crisp, A.H., Palmer, R.L. and Kalucy, R.S. (1976). How Connon is Anorexia Nervosa? A prevalence study. British Journal of Psychiatry. 128, 549-54.
Darwin, C. (1981). The Descent of Man and Selection in Relation to Sex, Princeton: Princeton University Press.
Deverreux, G. (1980). Normal and Abnormal. Chicago: University of Chicago press.
Garner, D.M. Garfinkel, P.E. (1979). The Eating Attitudes Test: An index of the symptoms of anorexia nervosa. pp. 275-279.
Klemesrud, J. (1989). Now, Personal Trainers Push Cclients to New Highs of Fitness. New York Times, style section.
Littlewood, R. and Lipsedge, M. (1971). Ecstatic Religion. New York.
Miller, K. 1991. Body Image-Therapy.
Paul Valery. (1989). "Some Simjple Reflections on the Body". In Michel Feher with Tamona naddaff and Nadia Tazi, eds., Fragments for a History of the Human Body, Part 2. New York: Zone, pp. 399, 400.
Person, S.E. (1986). "Working Mothers: Impact on the Self, the Couple, and the Children". In: Bernay, T. & Cantor, D.W. (eds.), The Psychology of Today's Woman. Hillsdale New Jersy: The Analytic Press. pp. 121-137.
Pessate-Schubert, A. (2000). "Moving From One End to the Other: Higher Education, Gender and Culture in the Bedouin Society". Paper presented at the International Geographical Union Commision on Gender and Geography, Beyond Tolerance: Social and Spatial Coexistence - lessons of Gendered Exclusions, May 28 - June 1, Tel-Aviv University.
Schwartz, D.M., Thompson, M.G. and Johnson, C.L. (1983). Eating Disorders and the Culture. Derby, P.L. Garfingel, P.E., Garner, D. and Coscina, D. Anorexia Nervosa: Recent developments in research. New York: Alan, R. Liss. pp. 83-95.
Sheehan, G. (1978). Running and Being: The Total Experience. New York: Warner books.
Smith, S. and Smith, C. (1988). The College Student's Health Guide. Los Altos, Calif.: Westchester.
Theander, S. (1970). Anorexia Nevrosa: a psychiatric investigation of 94 fenale patients. Acto Psychiatrica Scandinavica (Suppl.), 214, 1-194.
Vincent, L.M. (1979). Competing with the Self. New York: Berkeley books.
Wolf, N. (1992). The Beauty Myth: How Images of Beauty are Used Against Women, New York: Anchor.

תגים:

שחיקה · נשירה · מוטיבציה · הנעה · הוראה · לחץ · סביבת · עבודה

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "הקשר בין שחיקת מורים לירידה במס' התלמידים בבית הספר הפרטי", סמינריון אודות "הקשר בין שחיקת מורים לירידה במס' התלמידים בבית הספר הפרטי" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.