היישום אינו מחובר לאינטרנט

הקשר בין סגנון מנהיגות "משימתי" של מפקדים והיקף הדרכת שוטרים לבין תפיסת השימוש בכוח של שוטרים

עבודה מס' 061649

מחיר: 580.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: מחקר שכלל 100 שוטרים ממחוז יו"ש מארבע פלוגות שונות.

12,941 מילים ,55 מקורות ,2001

תקציר העבודה:

משמר הגבול משקיע משאבים רבים בכדי למנוע את תופעת אלימות השוטרים. אך למרות השקעה זו עדיין ניתן לשמוע על גידול בתופעה זו. הדבר נובע לרוב בשל הגדרה שאינה חד משמעית למושג - שימוש בכוח - המאפשרת פרשנויות רבות.
תופעת השימוש בכוח פוגעת בתדמית המשטרה ומביאה למשבר אמון בינה ובין האזרחים.
למרות העיסוק התיאורטי והעיוני הרב בנושא, מעטים הם המודלים המציגים פתרון מעשי של בעיית צמצום אלימות בקרב שוטרים ביחידות של משטרת ישראל במחוז יהודה ושומרון.
המחקר הנוכחי בחן את הקשר בין סגנון מנהיגות "משימתי" של מפקדים והיקף הדרכת שוטרים לבין תפיסת השימוש בכוח של שוטרים.

במחקר השתתפו 100 שוטרים ממחוז יו"ש מארבע פלוגות שונות. נתוני המחקר נאספו באמצעות שאלונים לדווח עצמי. השערות המחקר נבדקו באמצעות מתאם פירסון.

בהתאם למשוער, מצביעים ממצאי המחקר על קשר שלילי בין סגנון מנהיגות "משימתי" לבין תפיסת שימוש בכוח, כך שככל שסגנון המנהיגות של המפקד "משימתי" כך תפיסת השימוש בכוח יורדת אצל השוטרים. בנוסף נמצא קשר שלילי בין היקף ההדרכה לבין תפיסת השימוש בכוח, כך שככל שהיקף ההדרכה גדול יותר כך תפיסת השימוש בכוח יורדת אצל השוטרים. כמו כן, נמצא קשר חיובי בין סגנון מנהיגות "משימתי" לבין היקף ההדרכה כך שככל שסגנון המנהיגות של מפקד משימתי כך היקף ההדרכה גדל.

המחקר מציג המלצות ופתרונות להתמודדות עם תפיסת השימוש בכוח בכדי לפתור את הבעיות שהועלו בבעיה העסקית.

המלצות והצעות למחקרים עתידיים נדונים בפרק סיכום מסקנות והמלצות.

תוכן עניינים:
פרק 1 - מבוא
פרק 2 - סקירת ספרות
פרק 3 - שיטת המחקר
פרק 4 - ממצאים
פרק 5 - דיון
פרק 6 - סיכום מסקנות והמלצות
ביבליוגרפיה

מקורות:

אביטל, ג. (1996) מנהיגות בעת משבר. רעננה, הוצאת הכוון ,עמ' 87-95.
אוליבר ,ע .(1995). סגנונות הדרכה וסוגי מדריכים. סטטוס, אפריל, 23-25.
אורן ,מ. אנטמן, ש. (1999) סגנונות הדרכה של מדריכים מתחילים . תל- אביב, הוצאת "בורסי".
איש שלום ,א' (1995), פעילות המשטרה בשביתות, עבודת דוקטורט, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת ת"א.
אמיר מ. (1991), פשיעה, עבריינות ותיקון בישראל : 1948-1991 , ירושלים מכון סאלד.
בוכמן , ד. (1997) שיטור קהילתי בעולם התפתחותי- ישום והערכה , היחידה לשיטור קהילתי עמ' 22-44.
בן דור, ג (1998) תפקידה של המשטרה בהתפתחות פוליטית, דרכי מנהל, מרץ: 4-6.
בן חיים , ז (2000) הערכה עצמית של הכפיף ותפיסתו את בסיס הכח של הממונה, עבודת גמר לקראת תואר מוסמך במדעי הניהול , החוג להתנהגות ארגונית, אונ' ת"א.
בן פורת , י (1999) מחסום לתוהו: שנים מכריעות בתולדות משטרת ישראל, משרד הבטחון.
ביין ד. (1991) העקרונות הפוליטיים לפעילות המשטרה באכיפת החוק בישראל - ההיבט המשפטי, פלילים, 2: 66-133
ברוקס ז.ג (2001) לקראת הוראה קונסטרוקטיבית בחיפוש אחר הבנה, הוצאת מכון ברנקו וייס לטיפוח החשיבה והאגף לתוכניות לימודים במשרד החינוך, ישראל.
גבעולי ,ש.(1993) הבדלים בין סוגי מדריכם וסגנונות הדרכה אצל עובדים סוציאלים. דוח מחקר,544-600 אוניברסיטת ת"א.
גולדברג ג.(1995) תגובת המשטרה על מחאה ציבורית בישראל, מגמות, כט(ג): 223-229.
גולש , ב (2000) מנהיגות מנהלים בכירים והשפעתה על אפקטיביות העובדים, דוח מחקר ,532-577,אוניברסיטת ת"א.
גימשי ד. (1996), פיתוח מנהיגות קהילתית , היחידה לשיטור קהילתי , משטרת ישראל.
גימשי ד. (1999) שיטור קהילתי בישראל ובעולם, היחידה לשיטור קהילתי, משטרת ישראל.
גלוברזון א, טאב ומנהיים .(2000) ניהול חבר עובדים, ת"א, הוצאת הועד המרכזי של ההסתדרות.
דאור - שליו ,א (1998) המשטרה נערכת למהפך שירות, משטרה- אסופת מאמרים, עמ' 16-19.
הרשמן, פ (1997) שיטור קהילתי מול שיטור אכיפתי, משטר וחברה (1) 15-17.
חכימי ע. (1997) הכשרת השוטרים בישראל: תכניה ולאילו אופנים ומרכיבי תפקיד היא מכוונת, עבודת מוסמך, המחלקה לסוציולוגיה, האוניברסיטה העברית.
טננבאום , י (1999), הגורם האנושי בעבודה , ת"א , הוצאת דביר.
יחזקאל ל, (1996) עלייתו וירידתו של שוטר מס' 1 בארה"ב, מראות המשטרה, 156 ,עמ' 12-13.
כהן ב. (2001) פיתוח משאבי אנוש בהדרכה , ת"א, הוצאת צ'ריקובר .
לב ר. (1998) הדרכה , החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, אוניברסיטת ת"א.
מנחם א, (1998) כח בפיקוח - אלימות משטרה, הוצ' צ'ריקובר, ת"א ,עמ' 66-68
נדלר, א (1996) השפעת ההדרכה על תפוקת עובדים זמניים, משאבי אנוש,102, 6-10
נוימן , ד. (2000) הקשר בין הדרכת עובדים סוציאליים לבין אפקטיביות עבודתם, משאבי אנוש, 150, 46-52
פופר, מ. (1992) פיתוח מנהיגות איכותית, משאבי אנוש, אוגוסט, 8-10.
פופר א, (1998)משטרה וחברה, אוניברסיטת חיפה, עמ' 22-26.
פוירשטיין , ר; שור , י ( 2001) התהליך כתוכן של החינוך, חינוך בחשיבה, 11, עמ' 42-52.
פרקינס ד. (2001) הטכנולוגיה פוגשת בקונסטרוקטיביזם : האם ישתדכו זו לזה?, חינוך בחשיבה ,11, עמ' 36-41.
קינן ג. (1999) מתח בעבודת אנשי משטרה, משרד המשטרה, ירושלים.
קנר ש. (1994) , ניהול משאבי אנוש, קריית אונו, הוצאת נר .
קרין - פיג , ש. (1999) דילמת האלימות ונקיטת עמדה מוסרית, אצל רוזן ז. ו-ד טאובר (עורכים), אלימות וסובלנות, הרצליה, פפירוס, 197-203.
קרמניצר , מ (1994) דו"ח הועדה בנושא הטיפול המערכתי באלימות שוטרים, משרד לבטחון פנים, ירושלים.
שדמי א.(1997) משטרה ודמוקרטיה, עבודת דוקטורט, המכון לקרימינולוגיה, האוניברסיטה העברית.
שולמן, מ. (2000) תפיסת מנהיגות , ת"א, הוצאת דיונון.
Atikson, E. (1994) fighting police abuse: a community action manual,NY
Adamson, C.(1994) Police use of ,London, Henderson , 95-121.
Baget ,L. (1999) The police and the community ,London , Saxon house
Bass .R(1995) Problems of being a police officer, Harvard p' 23-240.
Bills ,R , P (1998) leadership style, edit by Ruber ,L, Academy of Management Review, 21(6), pp. 23-42.
Braien , E (1991) Training Apparatus, Journal of Vocational Behavior . 38, 302-317
Bucly ,G (1988) Training Models. American Journal of Sociology. 201, 32-42/
Burk, J (1991). The people and the police, London , MacGrew Hill.
Cain, C. (1993). Police and society. NY: Prager
Fleishman & Harris,(1992) Patterns of leadership behavior related to employee grievances and turnover, Personal Psychology, 15,p.43-56.
Fox D, (2001)How much us the training worth? Training & Development .February,42-47.
Greenglass, E.R. (1998) The best defense, North York, Canada
Halpin A & Winner ,J (1999) The leadership behavior and combat performance of airplane commanders .Journal of abnormal and social psychology, 26, p. 531-544.
Hemphill (1999) Leader Behavior , colombus, Ohio
Horner, H.J (1998) Police brutality , New-York: Doubleday & Company
Reddin W.J (1990) Managerial Effectiveness , New York :McGraw- Hill.
Skolnick A. & Fyfe G. (1993). Justice crime and Ethics, Manchester, Anderson
Westley, A. (1997). A theory of Justice , Harvard University press.

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "הקשר בין סגנון מנהיגות "משימתי" של מפקדים והיקף הדרכת שוטרים לבין תפיסת השימוש בכוח של שוטרים", סמינריון אודות "הקשר בין סגנון מנהיגות "משימתי" של מפקדים והיקף הדרכת שוטרים לבין תפיסת השימוש בכוח של שוטרים" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.