היישום אינו מחובר לאינטרנט

הקשר בין העדר בטחון תעסוקתי לבין מחויבות ארגונית ושחיקת עובדים

עבודה מס' 061502

מחיר: 665.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: מחקר במחלקת טלפנים העומדת בפני הפרטה וצימצומים.

13,509 מילים ,67 מקורות ,2003

תקציר העבודה:

מטרת המחקר הייתה לבחון את הקשר בין אי בטחון תעסוקתי לבין מחויבות ארגונית ושחיקה של עובדים במחלקת טלפנים בארגון תקשורת גדול בארץ. המחלקה עומדת בפני הפרטה וצמצומים ואמורה לעבור לחברת בת. בעקבות כך, ההנהלה מזהה כי בתקופת המעבר יש פגיעה בעמידה ביעדי הארגון, ברמת הפרודקטיביות של העובדים ובשירות ללקוח. כמו כן חוסר מוטיבציה, עייפות וירידה במורל הם מאפייני התנהגות שזוהו אצל העובדים.

המחקר הנו מתחום ההתנהגות הארגונית ובוחן את הקשרים הישירים בין אי בטחון תעסוקתי לבין מחויבות ארגונית, ובין אי בטחון תעסוקתי לבין שחיקה ובין מחויבות ארגונית לשחיקה.

במחקר השתתפו 70 עובדים ממחלקת הטלפנים שמתמודדים מזה מספר חודשים עם אווירה של אי בטחון תעסוקתי. נתוני המחקר נאספו באמצעות שאלונים לדווח עצמי, בשיטת סקר דואר. השערות המחקר נבדקו באמצעות מתאם פירסון.

בהתאם למשוער מצביעים ממצאי המחקר על קשר חיובי בין אי בטחון תעסוקתי לבין שחיקה, כך שככל שתחושת אי הבטחון קיימת כך רמת השחיקה תעלה אצל העובדים. בנוסף נמצא קשר שלילי בין אי בטחון תעסוקתי לבין מחויבות ארגונית, כך שככל שתחושת אי בטחון תעסוקתי קיימת רמת המחויבות הארגונית של העובדים תרד. כמו כן, נמצא קשר שלילי בין רמת השחיקה לבין רמת המחויבות, כך שככל שרמת השחיקה גבוהה רמת המחויבות הארגונית יורדת.

המחקר מציג המלצות ופתרונות להתמודדות עם שחיקה ומחויבות ארגונית נמוכה בתנאי אי בטחון תעסוקתי בכדי לפתור את הבעיות שהועלו בבעיה העסקית.

המלצות והצעות למחקרים עתידיים נדונים בפרק סיכום מסקנות והמלצות.

תוכן עניינים:
פרק 1 - מבוא
פרק 2 - סקירת ספרות
פרק 3 - שיטת המחקר
פרק 4 - ממצאים
פרק 5 - דיון
פרק 6 - סיכום מסקנות והמלצות
ביבליוגרפיה

מקורות:

אוליבר ,ע .(1994). לחצים ועקות בעבודת ההוראה בישראל. הוצאת "בורסי", תל- אביב.
אזרחי י. (1995) השחיקה בדרגי פיקוד וניהול - תוקף מבנה של המושג. חיבור לקבלת תואר דוקטור לפילוסופיה, אוניברסיטת ת"א.
ארנון, א. (2000) השפעת רמות שונות של שחיקה על מחויבות ארגונית, עבודת תיזה , החוג לפסיכולוגיה, אוניברסיטת בר-אילן.
בכור, ל. (2001) מחויבות ארגונית של עובדים סוציאליים ומאפייני שחיקתם, עבודת תיזה, החוג לסוציולוגיה, אוניברסיטת ת"א.
בר-אור, ע (1998) הקשר בין אי ביטחון תעסוקתי לבין שביעות רצון של עובדי היי-טק, עבודת תיזה, החוג לסוציולוגיה , אוניברסיטת בר-אילן.
גבעולי ,ש.(2000) קשרי הגומלין בין מחויבות ארגונית ושחיקה. עבודת תיזה, החוג לפסיכולוגיה, אוניברסיטת חיפה.
דורנשטיין, מ (2002) מחויבות ארגונית ומרכיבי השחיקה, חיבור לקבלת תואר דוקטור לפילוסופיה, אוניברסיטת ת"א.
דהן, א . (2000) הקשר בין מרכיבי הדרכה לבין שחיקה ומחויבות ארגונית בקרב פקידי סעד לחוק הנוער, עבודת תיזה, החוג לסוציולוגיה, אוניברסיטת בר-אילן.
וסטמן, מ. (1999). הקשר בין לחץ תפקידי לבין שביעות רצון מהעבודה והתנייתם בסוג התפקיד. מכון גולדה מאיר לחקרי עבודה וחברה.
וסטמן, מ. (2001) המיתון והעובדים , דוח מחקר, 528-570 , אוניברסיטת ת"א.
חוה, ג.(2001) התמורות בשוק העבודה בפתח המאה ה- 21 , מגמות, 55, 12-42.
טריטור ,ו. ( 1999) "שחיקה ולחץ בקרב עובדים" , מראות ,20 , 6-8.
יעקובסון, ד.(1997) תגובות להעדר בטחון תעסוקתי. נייר דיון מס' 30, מכון גולדה מאיר לחקרי עבודה וחברה.
יעקובסון, ד. (2001) השפעות המצב הביטחוני והכלכלי על אי הבטחון התעסוקתי, דוח מחקר, 102-155, אוניברסיטת ת"א.
לב , ר. (1992) דפוסי מחויבות לאורך השירות בארגון צבאי, גורמים מקצועיים ותוצאות . עבודת תזה, החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, אוניברסיטת ירושלים.
לביא, ח. (1998). ניהול ופיתוח קריירות. אור עם.
לפידות, י. (1996). השפעת שרות מילואים על תפיסת לחצים בעבודה ועל שחיקה נפשית בקרב מהנדסים ואנשי טכנולוגיה. המכון למחקר עסקים בישראל. אונ' ת"א.
לרנר, ש (2000) גישות בנושא מחויבות ארגונית, דוח מחקר, 422-450, אוניברסיטת ת"א.
כהן, א (1998) מחויבות ארגונית וכווץ ארגוני, דוח מחקר 120-142, אוניברסיטת חיפה.
כהן, ס ( 2000) אי ביטחון תעסוקתי - השפעות פיזיולוגיות ופסיכולוגיות בקרב עובדי מפעל לטכסטיל , עבודת תיזה החוג לסוציולוגיה, אוניברסיטת חיפה.
מטלון י. (1995) מחויבות ארגונית בארגון צבאי, גורמיה המקדימים. עבודת תיזה , אוניברסיטת חיפה.
נדלר, א (1994) העדר בטחון תעסוקתי ותוצאותיו, עבודת גמר לקראת תואר מוסמך למדעי הניהול, בחוג להתנהגות ארגונית, אוניברסיטת ת"א.
סורר, א (2001) שינויים ארגוניים - העת החדשה , סטטוס , 120, 41-42.
עציון , ד. (1997) שחיקה אנושית- תאוריה ומחקר על פרשת דרכים. הסתדרות הפסיכולוגים בישראל,25, 8-13.
עציון, ד. (1994)שחיקה בתפקידי ניהול- גורמים והשלכות, דו"ח מחקר 983-988, אוניברסיטת ת"א.
פיינס י. (1994) שחיקת עובדים , ת"א, הוצאת עם אחד , עמ' 102
פינס - מלאך, א. (1994). שחיקה נפשית - מהותה ודרכי התמודדות עימה, ת"א הוצאת סער.
פלדמן, ש (2000) מחויבות ארגונית ואי ביטחון תעסוקתי, עבודת תיזה, החוג לסוציולוגיה, אוניברסיטת ת"א.
פרייד א. (1997) השחיקה בהוראה , הוצאת לירז, ת"א
פרידמן, י. (1998). להיות מנהל בית ספר: הלחץ, השחיקה וההתמודדות. מתוך פלדי, א , (עורך): החינוך במבחן הזמן, הוצאת רמות, תל אביב
קורנבלום, ד. (2000) מאפיינים אישיים המשפיעים על אי וודאות בעבודה, סטטוס, 104, עמ' 35-36.
קראוס ,ר. (1997) השפעות לחץ ושחיקה של עובדי תעשייה על נטיות העזיבה, עבודת גמר לשם קבלת תואר מוסמך בתעשייה וניהול , אוניברסיטת ת"א.
קרן ג. (1999) , עבודה במצבי לחץ - דרכי התמודדות, ת"א,הוצאת מטר.
שירום א. (1994). "שחיקת מורים במערכת החינוך: סקירת ספרות והצעה להתמודדות מערכתית". מגמות,15, 21-58.
שירום, א. (1997) כיצד למנוע שחיקת עובדים. מנהלים משטרה, 1 , עמ' 15-21.
שמיר,ב. (2001) המחויבות לעבודה ומרכזיות העבודה בחברה הישראלית. עבודת תיזה, החוג לעבודה סוציאלית, אוניברסיטת חיפה.
Ackerman, L (1992) Transition Management: An in-depth look at managing complex change. Organizational Dynamics. 11,46-66.
Adams, J.S. (1965), Toward and Understanding of Inequity, Journal of Abnormal and Social Psychology, 67, 422-436
Ashford ,S ,Lee, C& Bobko , P (1999) Content, causes and consequences of job insecurity: A- theory- based measure and substantive test . Academy of Management Journal. 32, 803-829.
Bar-Hayim A. & Berman, G.S. (1999). The Dimensions of Organizational Commitment. Journal of Organizational Behavior, 13, pp. 379-387
Buchanan ,G (2000) Notes on the concept of commitment. American Journal of Sociology. 201, 32-42.
Burk , R.J (1999) Termination: The consequences of job loss. NIOSH Report, Cincinnati.
Campbell , E (2000) Psychological Bulletin. 95, 542-575.
Chernis, J.C.(1991).Abnormal psychology and Modern Life , Glenview IL Scott Forseman
Davy, J,A & Schech ,C (2000) Developing and testing a model of survivor responses to layoffs . Journal of Vocational Behavior . 38, 302-317.
Dekker, S &Schaufeli W (2000) The effects of the Job Insecurity on Psychological Health and Withdrawal : A Longitudinal Study. Australian Psychologist ,30, 57-63
Faldman D, (1998) Burnout in Helping Professions.The College of Health and Human Services Western Michigan University.
Freudenberger H. (1974) Staff Burnout Syndrome , Journal of social issues, 1, pp. 159-164
Greenhalgh, L and Rosenblatt , Z (1994) Job insecurity :Toward conceptual clarity, Academy of Management Review, 9 , 438-448.
Hobfoll ,S & Shirom, A., (1993) stress and burnout in workplace and employees production effects. Handbook of organization behavior. New York: Marcel Dekker, (pp 41-61).
Holinger, E. R. & Clark, J. P. (2000). Acts Agaianst the Work Place: Social Bonding and Employee Deviance. Deviant Behavior, 7, 53-75
House, J (2001) Work stress and organizational commitment. Addision Weslley.
Jackson S.E & Schuler,H. (1998) "Organizational stress, Personal lifie stress and symptoms life strains", Journal of Social Behavior and personality.N.Y
Maslach C,(1996),Burned out from human beharion.,Taylor p16-22
Maslach C.,&Jacson, S.E. (1991).The Maslach Burnout Inventory. Researched palo Altoca Consulting Psychologist Press.
Meyer, J.P. & Allen, N.J. (1997). Commitment in Workplace. New York: Sage Publications
Michaels, R & Dixon , A(2000) Potential moderators of employee commitment and job insecurity. Organizational Development Journal.10 (4) ,1-10
Mowday, R., Porter, L., & Steers, R., (1999). Employee-Organization Linkage: The Psychology of Commitment, Absenteeism and Turnover. New York. Academic Press
Pines, A & Aronson, E & Kafry, D. (1981) Burnout: from tediom to personal growth. New York : Free press.
Porter, L.W., Steers, R.M., & Mowday, R.T., & Boulian, P.V., (1944). Organizational Commitment, Job Satisfaction and Turnover Among Psychiatric Technicians. Journal Of Applied Psychology, 59, pp. 603-609.
Reichers, A.E. (1995) , A Review and Reconceptualization of Organizational Commitment. Academy of Management Review, 10, pp. 465-476
Rosenblatt, Z & Ruvio , A (2001) A test of a multidimensional model of job insecurity. Journal of Organizational Behavior. 17, 587-605.
Salancick, G.R., (1997). Commitment and Control of Organizational Behavior and belief. In B.M. Staw., & G.R. Salancick. New Directions in Organizational Behavior. St. Clair Press
Staw, B.M., (1997). Motivation in Organizations: Towards Synthesis and Redirection. In Staw B.M. & Salancick G.R., New Directions In Organizational Behavior. St. Clair Press
Steers ,D (1997) Building organizational commitment. Administrative Science Quarterly. 19, 533-546.
Walsh, J & Cooke , R,A (1999) Developing a community - Bsed program reducing the social impact of a plant closing. Journal of Applied Behavioral Science, 15, 155-133.
White, G.C. (1997). Employee Commitment. Advisory Conciliation and Arbitration Service (ACAS) London, WRV

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "הקשר בין העדר בטחון תעסוקתי לבין מחויבות ארגונית ושחיקת עובדים", סמינריון אודות "הקשר בין העדר בטחון תעסוקתי לבין מחויבות ארגונית ושחיקת עובדים" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.