היישום אינו מחובר לאינטרנט

תיאוריות במשאבי אנוש

עבודה מס' 061496

מחיר: 264.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: תיאוריית X ותיאוריית Y והתנהגות אזרחית בארגון (. (OCB

4,779 מילים ,19 מקורות ,2000

תקציר העבודה:

תוכן העניינים:
מבוא
א. הצגת הנושא
ב. דוגלס מק-גרגור ותיאורית X ותיאורית Y
ג. התנהגות אזרחית בארגון
ד. מטרת העבודה
סקירה מושגית ורעיונית של התיאוריות X וY-
התנהגות אזרחית בארגון :OCB
תיחום מושגי ורעיוני
א. הגדרת "התנהגות אזרחית ארגונית" OCB אלטרואיסטי
ב. רקע תיאורטי ומושגי לצמיחת ממד OCB
סיכום
ביבליוגרפיה

מבוא
במסגרת העבודה במשאבי אנוש בחינוך מצאתי לנכון להתמקד בשתי תיאוריות
מרכזיות במשאבי אנוש: האחת ישנה-תיאוריית XY של פרופ' דוגלס מק-גרגור;
והשניה חדשה יחסית - התנהגות אזרחית בארגון .OCB
להערכתי לימודן וידיעתן של התיאוריות הללו עשויות לתרום ליעילותו של הארגון -
בית הספר.
בחלק המעשי של העבודה, אעשה ניסיון לחבר בין התיאוריות ולאבחן את השפעת
התיאוריות X ובעיקרY- על O.C.B והתרומה ליעילות ארגונית- ארגון בית הספר.

מטרת העבודה
1) סקירה מושגית ורעיונית של התיאוריות X ו.Y -
2) סקירה מושגית ורעיונית של "התנהגות אזרחית בארגון" . O.C.B -
3) אאבחן את השפעת התיאוריות X ובעיקרY- על O.C.B והתרומה ליעילות ארגונית.

מקורות:

גזיאל, ח. (1982). יסודות במנהל ציבורי. תל-אביב, דקל.
גזיאל, ח. (1990) מחשבה מנהלית בת זמננו, הוצאת רמות, אוניברסיטת תל-אביב.
האוניברסיטה הפתוחה (1988), ניהול משאבי אנוש יחידה 3 עבודה והנעה.
טננבאום, א. (1976). פסיכולוגיה חברתית של העבודה. תל-אביב, סדן.
כץ ד, קהאן ו'. (1987) ארגונים וגישת המערכת אצל אלבויים ו' דרור (עורכת) מדיניות ומנהל ירושלים מגנס.
סמואל, י. (1990). ארגונים: מאפיינים, מבנים, תהליכים. הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה, חיפה.
פופר, מ. (1984). מימדים וביטויים של מחויבות לארגון, אוניברסיטת תל-אביב, תל-אביב.
קולא, ע. גלוברמן, ו' (1994). להיות מנהל ולהצליח הוצאת רכס.
קרן, ד. (1999). "הקשר בין אקלים ארגוני לבין התנהגות אזרחית בארגון" עבודת גמר המוגשת כמילוי חלק מהדרישות לקבלת תואר מוסמך מאוניברסיטת חיפה הפקולטה למדעי החברה. פברואר 1999.
Barnard, C.I. (1983). The functions of the executive. Cambridge, Harvard University Press D. Katz. (1964). The motivational basis of organizational behavior. Behavior Science, 9. 131-133.
Batemen, T.S. Organ, D.W. (1983). Job satisfaction and the good soldier: The relationship between affect and employee citizenship. Academy of Management Journal, 26, 587-595.
Becker, T.E. (1992). The functions of the executive. Cambridge, MA: Harvard University Press.
Graham, J.W. (1991). An essay on Organizational Citizenship Behavior. Employer Responsibilities and Right Journal 4, 4, 249-270.
Herzberg, F. (1996). Work and the nature of man. Word publishing. New York.
Katz, D. Kahn, R.L. (1966). The Social Psychology of Organizations. New-York: Wiley.
Maslow, A.H. (1954). Motivation and personality.
McGregor, D. (1960). The Human Side of Enterprise. New-York: McGroaw, Hill.
Organ, D.W. (1990). The motivational basis of organizational citizenship behavior. Research in Organizational Behavior, 12, 43-72.
Puffer, S.M. (1987). Personal behavior, noncompliment behavior, and work performance among commission salespeople. Journal of Applied Psychology, 72, 615-621.

תגים:

בית · ספר · מדעי · התנהגות · מנהל · עובדים · אלטרואיזם · מאסלו · מוטיבציה

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "תיאוריות במשאבי אנוש", סמינריון אודות "תיאוריות במשאבי אנוש" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.