היישום אינו מחובר לאינטרנט

המורה כסוכן שינוי

עבודה מס' 061495

מחיר: 241.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: עבודה הדנה במקומו של המורה בהפעלת שינויים בבית הספר.

3,280 מילים ,16 מקורות ,1998

תקציר העבודה:

תוכן העניינים:
מבוא
רקע תיאורטי
א. על שינויים במוסדות חינוך
ב. מקום המורה בהפעלת שינוי
סקירה מחקרית
א. כללי
ב. ניתוח מחקרי
1. תפיסת המחקר
2. תחומי המחקר
3. ממצאים
דיון סיכום ומסקנות
ביבליוגרפיה

מבוא
בעשורים הקרובים תאופיין החברה בשינויים מהירים ודרמטיים בכל התחומים. בתחום
הדמוגרפיה, כלכלה, תקשורת, הביוטכנולוגיה ועוד (סלומון, אלמוג. 1994). לתמורות אלו השלכות
מרחיקות-לכת על ארגונים כמי שנאלצים להתמודד בסביבה משתנה (בר-קול, תשנ"ה). גם מערכת
החינוך כארגון, תוכל לשרוד רק אם תתאים את המבנה שלה ואת אורח תפקודה לתנאי הסביבה
בה היא פועלת.
שינוי אינו מתרחש בחלל ריק (פוקס, 1995), והוא מושפע מגורמים שונים. הגורמים המשפיעים על
השינוי נעוצים בצורך וברלוונטיות של השינוי, בהבנתו, בפרקטיות שלו ובמוטיבציה של הצוות
להפעילו.
מנהל ביה"ס הוא דמות מפתח להוליך שינוי מתוקף השפעתו הרוחנית והמנהלית (פוקס ולזרוביץ,
1992; שרן, 1990). אך אין ספק, שהמורה הוא סוכן השינוי המרכזי מבחינת ביצועו הלכה למעשה.
בספרות המקצועית לא התגבשה עדיין תיאוריה כוללת של הכנסת שינוי ברמה של בית ספר,
ותשובות חד-משמעיות אינן בנמצא. ספרות המחקר מדגישה את הייחודיות של התהליכים. לכן
בהכללה נאמר, כי כל תהליך שינוי הוא ארוך ומורכב, דורש סבלנות ויכולת לעמוד במצבים
עמומים. בתהליך זה פועלים כוחות תומכים המניעים קדימה את השינוי, לצד כוחות מתנגדים,
הבולמים אותו. תהליך השינוי חושף במערכת הבית-ספרית תחומי עניין, תחומי קונפליקט
והסכמה, ציפיות אישיות שונות, כישורים ייחודיים ושינויים רגישים והתנהגותיים.
"להשתנות" פירושו הליכה באזורים של חוסר ביטחון עצמי ומקצועי, המביאים את האדם לתסכול,
כאב וחרדה. אולם שינוי מהווה גם אתגר העשוי להשתלם, להביא לתחושת הצלחה ושליטה ולגרום
לתחושות סיפוק ושביעות רצון. מטרת עבודה זו - הבנת דפוסי התפתחות המורים בדאגותיהם
וחרדותיהם, יקל עלינו להפעיל שינויים בביה"ס ולשתף את המורה כסוכן שינוי לתהליך של שיפור
ביה"ס.

מקורות:

גודלד, ג.י. וקליין, מ.פ. (1973). מאחרי דלת הכתה, בית הספר לחינוך, אוניברסיטת תל-אביב (תרגום).
דגני, נ. (עורך). 1985). "המנהל כמפתח צוות מורים". בחינוך היסודי 29, משרד החינוך והתרבות, המזכירות הפדגוגית.
ישראלי, א. (1982). הפסיכולוגיה של המבוגר הלומד. ירושלים: אקדמון.
ליכטנזון, י. (1980). "המורה בתהליך שינוי". עבודת M.A, בי"ס לחינוך, אוניברסיטת ת"א.
ליכטנזון, י. (1981). "המורה בתהליך השנוי", בתוך שרן, ש.; הרץ-לזרוביץ, ר. (עורכים). מורים ותלמידים בתהליך שנוי, הוצאת רמות, תל-אביב.
לם, צ. (1968). "הכשרת מורים נוכח התמורות בתפקידיו של המורה", החינוך.
סלומון, ג., אלמוג, ת. (1994). "הדמות הרצויה של בוגר מערכת החינוך".
סמואל, א. (1990). ארגונים. הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה.
פוקס, א. (1995). שינוי כדרך חיים במוסדות חינוך. הוצ' צ'ריקובר.
פוקס, א., הרץ-לזרוביץ, ר. (1991). "חשיבתם של מנהלים על שינויים בבית ספרם: בתי ספר פעלתניים". עיונים במינהל ובארגון החינוך, 17: 104-75.
פוקס, לזרוביץ. (1992). "עיצוב מדיניות שינוי בביה"ס" מוקדים בעבודת מנהל. משרה"ח, המחלקה לתכנית ושיטות, אונ' חיפה.
שרן, ש. (1990). "שינוי מתוכנן בחינוך: כיצד?". מאמר שהוגש לקראת דיון בועדת הקבע של המזכירות הפדגוגית במשרד החינוך והתרבות.
שרן, ש. והרץ-לזרוביץ, ר. (1978). שיתוף פעולה ותקשורת בבית הספר. הוצאת שוקן, תל אביב.
שרן, ש. והרץ-לזרוביץ, ר. (1981). מורים ותלמידים בתהליך שינוי, רמות, אוניברסיטת ת"א.
שרן, ש. ולזרוביץ, ר. (1979). "השפעותיה של תוכנית לשינוי שיטת ההוראה על התנהגותם, על עמדותיהם ועל תפישותיהם של מורים" (תדפיס); המחקר בוצע בחסות המרכז לטלוויזיה חינוכית.
שרן, ש. ושחר, ח. (1990). ארגון ועבודת צוות במוסדות חינוך. הוצאת שוקן, תל אביב.

תגים:

סוציאליזציה · מוסד · חינוך · מנהל · בית · ספר · צוות · מורים

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "המורה כסוכן שינוי", סמינריון אודות "המורה כסוכן שינוי" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.