היישום אינו מחובר לאינטרנט

הטמעת מערכת יעדים אישיים כמשפיע על לחץ, שחיקה ושביעות רצון בקרב עובדים

עבודה מס' 061248

מחיר: 544.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: עבודת מחקר הבודקת את הקשר בין המשתנים בקרב עובדי בנק הפועלים.

14,848 מילים ,83 מקורות ,2002

תקציר העבודה:

עבודת המחקר התמקדה בבחינת הקשר בין הטמעת מערכת יעדים אישיים לבין לחץ, שחיקה ושביעות רצון בעבודה מול תפוקות העובדים בקרב עובדי בנק פועלים.
בנק הפועלים נוסד בשנת 1921 ומאז גדל להיות הבנק המוביל במדינה. כיום יש לבנק 244 סניפים בכל רחבי הארץ, 8 מרכזי עסקים, 8 מנהלות ויחידות מטה שונות.
בשנת 1995, קיבל בנק הפועלים החלטה אדמיניסטרטיבית וטקטית להפוך את הבנק מבנק ממוקד במוצר, לבנק ממוקד בלקוח. הלקוח לא צריך לפנות למספר מחלקות שונות, אלא הוא מקבל את השירות מול פקיד אחד שעבר הכשרה בכל התחומים - שירות אישי כולל ומלא, בהתאם לצרכי הלקוח.

הבעיה בה התמקדה העבודה:
כניסת מערכת יעדים אישיים לסניפים לוותה בהרבה כעס והתמרמרות בקרב העובדים שטענו כי המערכת תיצור תחרותיות בין העובדים, דבר אשר יוריד את יעילות העבודה ויפגע בתפקוד.
לאבחן האם ניתן להשיג את היעדים האישיים על אף תחושת הלחץ, השחיקה ואי-שביעות הרצון בקרב עובדי בנק הפועלים.

שאלות המחקר שהעבודה ניסתה לפתור:
כיצד ישפיע הלחץ על רמת הביצועים של העובדים?
האם יש קשר בין שביעות הרצון של העובד לבין רמת הביצועים שלו?
כיצד ישפיע לחץ על שביעות הרצון של העובדים?
כיצד תשפיע השחיקה על רמת הביצועים של העובדים?
כיצד תשפיע השחיקה על שביעות הרצון של העובדים?
האם קיים קשר בין לחץ ושחיקה בעבודה?

מטרות המחקר:
מטרה אקדמית - לבחון את הקשר בין לחץ, שחיקה ושביעות רצון של העובדים לבין רמת ביצועיהם.
מטרה יישומית - להמליץ בפני ההנהלה על דרכים להגברת ביצועי העובדים, תוך שימת דגש על הגברת שביעות הרצון והורדת הלחץ והשחיקה לרמה סבירה.

המחקר נערך בקרב אוכלוסיית עובדים משלושה סניפי הבנק באיזור דרום הארץ, כאשר אוכלוסיה זו מנתה 68 עובדים הכוללים את כלל עובדי הסניפים. בקרב אוכלוסיה זו הופץ שאלון שהכיל שאלות רלוונטיות למשתני המחקר ובמקביל הוצב דו"ח דרישות ותפוקות, על מנת לבחון את מימוש היעדים האישיים של העובדים.

מסקנות המחקר היו:
מהמחקר עולה כי רמת הלחץ בקרב העובדים הינה בינונית, וכי כנראה לחץ זה הינו לחץ חיובי המשפיע לטובה על תפוקות העובדים.
מהמחקר עולה כי רמת השחיקה בקרב העובדים הינה גבוהה, וכי כנראה שהיא תוצר מצטבר של לחץ חיובי היוצר שחיקה חיובית ושניהם משפיעים בצורה חיובית העל תוצרי העובדים.
נמצא כי רמת שביעות הרצון בעבודה של העובדים הינה גבוהה, רמה אשר בהחלט משפיעה לטובה על תוצרי העובדים.
נמצא כי תפוקות העובדים הינה גבוהה מאד (מעל הנדרש והמצופה).

המלצות המחקר היו:
החוקרת ממליצה להנהלת הבנק, בעקבות ממצאי המחקר, להעלות את רף הדרישה של התפוקות הקיימות היום במערכת הבנקאים (ראה נספח 3), וזאת על מנת להביא את העובדים ליתר תפוקה ובכך להעלות את רווחי הבנק. מהממצאים ודו"ח התכנון וביצוע עולה כי העובדים עומדים בדרישות התכנון של הבנק ואפילו תפוקתם עולה לאין שיעור על דרישות אלו.
בנוסף, החוקרת ממליצה להנהלת הבנק לבחון האם ניתן לערוך השוואת דיווח של עובדים על תפוקותיהם (כל שבוע) ובהתאם לכך להעלות את רמת דרישות הביצוע ולא להעלות דרישות אלו מעבר לניתן לביצוע, גבר שעלול להפוך הלחץ והשחיקה החיוביים של העובדים ללחץ ושחיקה שליליים ועלול להוריד את רמת שביעות הרצון לרמות נמוכות יותר, דבר העלול לפגוע בתפוקות הקיימות כיום.

המלצות למחקרים עתידיים:
החוקרת ממליצה להנהלת הבנק, לבצע מחקר כזה כל שישה חודשים, על מנת לבחון האם הלחץ והשחיקה החיוביים לא השתנו והאם רמת שביעות הרצון בקרב העובדים לא ירדה.
באם כן, יש לבחון האם ההנהלה לא העלתה את רמת הביצוע לעובדים ברף גבוה מידי, ואם כן יש לשקול להורידו לרמה מתאימה לביצוע על ידי העובדים.

תוכן עניינים:
פרק 1 - מבוא
פרק 2 - סקירת ספרות
פרק 3 - שיטת המחקר
פרק 4 - ממצאים
פרק 5 - ניתוח ודיון
פרק 6 - סיכום , מסקנות והמלצות
פרק 7 - ביבליוגרפיה

מקורות:

אורנר, א. (1993), משאבי אנוש, המדריך לניהול כוח אדם , הוצאת אח, תל אביב.
איזק, ג. (2001), מצבי שחיקה ולחץ , חברת ייעוץ התנהגותי וארגוני, באר שבע.
אזרחי, י. (1985) , השחיקה בדרגי פיקוד וניהול - תוקף מבנה של המושג , חיבור לקבלת תואר דוקטורט לפילוסופיה, אוניברסיטת תל אביב.
בר-חיים, א. (1999) , ניהול משאבי אנוש , יחידה 1-19, הוצאת האוניברסיטה הפתוחה.
גלוברזון, א. וכרמי, ע. (1999) , אנשים בארגון - ניהול משאבי אנוש , הוצאת ספריית המנהל.
גינצבורג, א. (2000), "שחיקה אפשר למנוע: , מנהלתון, גליון 20, עמ' 9-12.
גלוברזון, א. (1998) , ניהול חבר עובדים עיקריים , הוצאת הסתדרות הפקידים.
דוידוב, ג. (1999) , השפעת הלחץ והשחיקה בעבודה על תפקוד העובדים במנהל הציבורי , עבודת מחקר לתואר שני, אוניברסיטת תל אביב.
וסטמן, א. (1999) , "פוליטיקה ארגונית והשפעתה על הביצועים", ניהול, 122, עמ' 10-13.
יפת-מיכאלי, מ. (1999) , השפעת שיתוף עובדים והעלאת ציפיות על עמדות העובדים והתנהגותם , עבודת גמר לתואר "מוסמך אוניברסיטה במדעי הניהול", הפקולטה לניהול, אוניברסיטת תל אביב.
כץ, מ. (1999) , "מניעת שחיקה ומתח ומיצוי הפוטנציאל האישי עם ביו-פידבק" , מנהלתון, גליון 17, עמ' 9-11.
כהן, ב. (1996) , הקשר בין לחצים, עקות ומיתונם על ידי הערכה עצמית ותחושת שליטה בקרב מנהלים , עבודת גמר לקראת התואר "מוסמך למדעי הניהול", אוניברסיטת תל אביב.
כרמי, ע. (1991) , "האם חקיקה מהווה תרופת פלאים ביחסי עבודה?" , מנהלים, גליון 20, עמ' 14.
להב, ע. (1995) , עושר עיסוקי כמותי / קשרי לחץ - שחיקה , תואר מוסמך מ.א., הפקולטה למדעי החבה, אוניברסיטת תל אביב.
לטהם, ג'. לוק, א'. (1995) , הצבת מטרות שיטת הנעה שפועלת , הוצאת צ'ריקובר מוציאים לאור, תל אביב.
מלאך-פיינס, א'. (1984) , שחיקה נפשית מהותה ודרכי ההתמודדות עמה , גומא-צ'ריקובר, תל אביב.
עציון, ד. (1994) , "דפוסי קריירה ושחיקה בקרב גברים ונשים במקצועות טכנולוגיים-מדעיים" , נייר דיון, 2-90, 2-19.
עציון, ד'. (1997) , שחיקה אנושית, תיאוריה ומחקר על פרשת דרכים , ידיעות הסתדרות הפסיכולוגים בישראל, 25.
פורטר, ר. (1999) , הקשר שבין רמת תפקודן של מועצות ייצור משותפות לבין תפישות ועמדות עובדים הקשורות בשיתוף ובתרומתו: תפישות השיתוף בארגון ושביעות רצון בעבודה, עבודת גמר לקבלת תואר "מוסמך אוניברסיטה", החוג ללימודי עבודה, אוניברסיטת תל אביב.
פאוול, ק. (1995) , שחיקה , הוצאת אור עם.
פיינס, א. (1996), "אמונותיהם של ממונים והמוטיבציה הפנימית של כפיפים", משאבי אנוש, 14, עמ' 6-9.
פרידמן, י. (1998), להיות מנהל בית ספר: הלחץ, השחיקה והתמודדות, מכון הנרייטה סאלד, ירושלים.
קפלן, ר. ועמיתיו (1995) , "מבנים ארגוניים גמישים בסביבה לא וודאית של תעשיות ההיי-טק" , משאבי אנוש, עמ' 26-31.
רונן, ת. (1995), שליטה עצמית ותושיה נלמדת, מועצת בתי הספר לעבודה סוציאלית בישראל.
רוזנפלד, ע. טננבאום, ג. (2000), "פעילות גופנית מבוקרת למניעת לחץ ושחיקה בעבודה", מנהלים, 14, עמ' 3-6.
שפר, פ. (1998), "היעדרות מהעבודה עקב מחלה ותאונות בתעשייה הישראלית", עבודה ורווחה וביטוח לאומי, ל"ג, עמ' 208.
שירום, א. (1992), "עומס יתר, עושר עיסוקי ושחיקה - השוואה בין מנהלים ועובדים מן השורה" , אדם ועבודה, 4 (1-2) 8-29.
שולר, ג. (1995) , השפעת חוגי איכות על מחוייבות ושביעות רצון של עובדים , עבודת גמר לקראת תואר "מוסמך למדעי הניהול", אוניברסיטת תל אביב.
Abdel-Halim, A.A. (1998) , Employee affective responses to organizational stress: Moderating effects of job characteristics , Personnel Psychology 31, pp. 561-579.
Anderson, C.R. (1996) ,Coping behaviors as intervening mechanisms in the inverted U stress-performance relationship , Journal of Applied Psychology 61 , pp. 30-34.
Andrews, F.M. & Farris, G.F. (1992) , Time pressure and performance of scientists and engineers: A five-year panel study , Organizational Behavior and Human Performance 8 , pp. 185-200.
Aronson, P. (1991) , Unconvntional practices at work: Insight & analysis through participant observation , Journal of managerial psychology 7 , pp. 121-129.
Blau, G. (1991) , An empirical investigation of job stress, social support, service length and job strain , Organizational Behavior and Human Performance 7 , pp. 279-302.
Beehr, A.T., Walsh, T.J. & Taber, D.T. (1996) , Relationship of stress to individually and organizationally valued states: Higher order needs as a moderator , Journal of Applied Psychology 61 - pp. 41-47.
Bas, B.M. & Burger, P. (1999) , Assessment of managers: An international comparison , New York: The Free Press.
Bhagat, R.S. Alloe, S.M. Ford, D.L. (1998), Organizational stress, personal life stress and symptoms of life strains: An inquiring into the moderating role of styles of coping, Journal of Social Behavior and Personality 7, pp. 123-129.
Braham, L.t. (1991) , "Predicting absenteeism from prior absenteeism and work attitudes", Journal of Applied Psychology 66, pp. 555-560.39. Chernish, C. (1900) , Job Stress in the Human Service , Beverly Hills CA, Sage Publication.
Daley, P.R. (1998) , New work attitude measures of trust, organizational commitment and personal need non-fulfillment, Journal occupational Psychology 53, pp. 39-52.
Dunham, R.B. (1994) , Organizational Behavior, Homewood, I11: R.D. Irwin Inc.
. Edwards, L. (1994) , An Introduction to Linear Regression and Correlation San Francisco: W.H. Freeman and Company, 2nd Ed.
Etzion, D. Pines, A. (1994) , Tedium annoy management, A cross cultural American Israeli Comparison , Journal of Psychology and Judaism , 8, 11-15.
Etzion, D. (1997) , Moderating effect of social support on the stress-burnout relationship , Journal of Applied Psychology 69 - pp. 615-622.
Farber, B.A. (1998) , Stress and burnout in the human service professions, N.Y. Pergamon Press.
Fried, Y. (1993) , Effects of job enrichment and social support on the stress satisfaction relationship among engineers and technicians. In R.J. Burk (Ed.) , Current Issues in Occupational stress: Research and
Intervention , Ontario: Faculty of Administrative Studies, York University.


תגים:

בנק · עובדי

עבודות נוספות בנושא:

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "הטמעת מערכת יעדים אישיים כמשפיע על לחץ, שחיקה ושביעות רצון בקרב עובדים", סמינריון אודות "הטמעת מערכת יעדים אישיים כמשפיע על לחץ, שחיקה ושביעות רצון בקרב עובדים" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.