היישום אינו מחובר לאינטרנט

נחל הקישון

עבודה מס' 061142

מחיר: 603.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: אחריות חברתית של התעשייה, הצדקת פעולתם של המפעלים על פי עקרונות מוסר, ושילוב היבטים מוסריים בתהליכי קבלת החלטות בארגונים.

12,797 מילים ,24 מקורות ,2001

תקציר העבודה:

נחל קישון:
היבטים גיאוגרפיים, משפטיים ומוסריים

תוכן העניינים:
1. מבוא.
2. בעיית מחקר.
3. נחל קישון - סקירה גיאוגרפית.
4. זיהום הנחל:
מוקדי הזיהום במעלה הנחל.
מוקדי הזיהום במורד הנחל.
גורמי סיכון הסביבתיים שלהם השפעה על מעלה הנחל.
גורמי סיכון הסביבתיים שלהם השפעה על מורד הנחל.
5. שיקום הנחל:
מימון של שיקום נחל קישון.
פעולות להפסקת זיהום ותוכנית טיפול בשפכים לכל מפעל.
תכנון והקמת פארקים.
6. קונפליקטים מרכזיים בין שיקום לפיתוח.
7. עקרונות מוסר בעסקים:
מודל בעלי העניין.
אגואיזם נאור.
חובות וזכויות.
סגולות הטובות.
תועלתנות.
נורמות חברתיות.
8. מודל שלבים לקבלת החלטות מוסריות בארגון.
9. גישות איכות הסביבה:
אקולוגיזם.
גישת איכות הסביבה החדשה.
מגמת מגני הסביבה מול מגמת חסידי הפיתוח בגישה לבעיות איכות הסביבה.
10. חוק ומוסר:
ריסון ממשלתי.
מגבלות ריסון הממשלתי.
11. ריסון העצמי של העסק - שלוש רמות של ריסון עצמי.
12. סיכום ומסקנות.
13. ביבליוגרפיה.


מבוא
הקישון היה נחל איתן מהגדולים והיפים בנחלי החוף בארץ. חוקרים וזואולוגים
שביקרו בארץ בראשית המאה מתארים אוכלוסיות חי מגוונת ועשירות בנחל. כיום,
הקישון הוא אחד הנחלים הפגועים והמזוהמים ביותר בישראל ונותרו בו ערכי טבע
מעטים בלבד '.
מצבו הנוכחי של הנחל, הוא תוצאה של ההתנהגות הלא מוסרית והלא אחראית של
מפעלי תעשייה על גדות הנחל, שהייתה מלווה באי מודעות לנושא של איכות הסביבה.
בארץ נעשו כבר ניסיונות לשיקום נחלי ישראל וכעת הגיעה זמנו של נחל הקישון.
העבודה הסמינריונית מחולקת ל 4 - חלקים. החלק הראשון דן בזיהום הנחל, החלק
השני דן בשיקום הנחל, החלק השלישי מתייחס להיבט החוקי ובחלק האחרון נכתב
ניתוח מוסרי נרחב.
-----------------------------------------------------------------------
' "נחל קישון", אדם טבע ודין, .09.1999

מקורות:

responsibility and financial performance". P.L.Cochran, R.A.Wood. "Corporate social בתוך: פרופ' דוב יזרעאלי, "אחריות חברתית בניהול". תל-אביב: בית ההוצאה לאור של האוניברסיטה הפתוחה, 1988: 303-317.
אבי, שמול. "תוכניות בנייה מאיימות על החלק הנקי של נחל הקישון". הארץ, מוסף נדל"ן, 13.08.2000.
אלפר, ג'ו. "שמירה על הסביבה באמצעות כוחות השוק". הביוספירה, כ"ב 10-11 (07-08.1993): 12-15.
אפשטיין אדווין. "תהליך המדיניות החברתית התאגידית: מעבר לאתיקה עסקית, לאחריות חברתית תאגידית ולהיענות חברתית תאגידית". בתוך: פרופ' דוב יזרעאלי, "אחריות חברתית בניהול". תל-אביב: בית ההוצאה לאור של האוניברסיטה הפתוחה, 1988: 177-192.
גבע, אביבה. מוסר ועסקים מושגים ועקרונות. תל-אביב: בית ההוצאה לאור של האוניברסיטה הפתוחה, 2000.
גרסטנפלד, מנפרד. "תעשייה וסביבה בשנות התשעים - עימותים ופשרות". הביוספירה, כ"א 9 (06.1992): 12-16.
ד"ר גבריאלי, נעם. "היבטים חברתיים וכלכליים של שיקום נחל הקישון". בתוך: כנס נחלי ישראל 1993 - נחל הקישון (עמק זבולון) - אקולוגיה, שיקום ופיתוח. חיפה: אוניברסיטת חיפה, 23.12.1993: 57-58.
ד"ר פליקשטיין, ברננדה. "שיקום נחל הקישון - מחקרים במימון הבנק האירופאי להשקעות". בתוך: כנס נחלי ישראל 1993 - נחל הקישון (עמק זבולון) - אקולוגיה, שיקום ופיתוח. חיפה: אוניברסיטת חיפה, 23.12.1993: 53.
ובר, ברוך. "אגרת שפכי תעשיה כפונקציה של איכותם". הביוספירה, כ' 3-4 (12.1990-01.1991): 28-31.
ובר, ברוך. "תקנים לאיכות שפכי תעשיה בישראל". הביוספירה, י"ט 7 (04.1990): 9-12.
"זיהום נחל קישון: חיפה כימיקלים התחייב לעמוד בתקנים". www.yarok.org.il/inerAct.asp?A=RE ID=20 P=p2 . 06.2000.
ישראל, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. שנתון סטטיסטי לישראל 1998, 1999.
ישראל, חברת בתי הזיקוק לנפט בע"מ. בתי זיקוק לנפט 60 שנות אנרגיה. 2000.
ישראל, מבקר המדינה. דו"חות על הביקורת בחברות שבקונצרן כימיקלים לישראל בע"מ. ירושלים, 1995.
ישראל, רשות נחל קישון. "יישום התכנית, עלויות, מקורות מימון ותועלות כלכליות". בתוך: "תקציר תוכנית האב". www.kishon.org.il/master_takziv_vis.htm.
ישראל, רשות נחל קישון. "פעילות להפסקת זיהום הנחל". www.kishon.org.il/activ2.htm.
נ. נורת', ריצ'רד. "קץ מסע הצלב הירוק?". הביוספירה, כ"ד 7-8 (04-05.95): 22-26.
"נחל קישון". www.yarok.org.il/inerAct.asp?A=RE ID=30 P=p2 . 09.1999.
פרופ' סופר, ארנון. "פיתוח תעשייתי במפרץ חיפה, המע"ר החדש ונחל הקישון". בתוך: כנס נחלי ישראל 1993 - נחל הקישון (עמק זבולון) - אקולוגיה, שיקום ופיתוח. חיפה: אוניברסיטת חיפה, 23.12.1993: 29-30.
פרופ' רבהון, מנחם וד"ר נח גליל. "טפול בשפכי תעשיה והקמת אגם נופש". בתוך: כנס נחלי ישראל 1993 - נחל הקישון (עמק זבולון) - אקולוגיה, שיקום ופיתוח. חיפה: אוניברסיטת חיפה, 23.12.1993: 43-44.
רבהון, מנחם. "טכנולוגיה אינה אויב האקולוגיה". הביוספירה, כ"ד 5-6 (02-03.1995): 14-16.
רשות נחל הקישון. דו"ח מסכם לשנת 2000 - רשות נחל קישון. מפרץ חיפה, 2001.
רשות נחל הקישון. נחל הקישון הרקע לתכנון וניתוח מצב קיים. תכנית אב לנחל הקישון. מפרץ חיפה, 1999.

תגים:

גיאוגרפיים · היבטים · ומוסריים · משפטיים · נחל · קישון

עבודות נוספות בנושא:

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "נחל הקישון", סמינריון אודות "נחל הקישון" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.