היישום אינו מחובר לאינטרנט

שביעות רצון ושמירת עובדים בבית אבות "המבריא"

עבודה מס' 061111

מחיר: 554.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: מחקר הבא לבדוק דרכים לשמירת עובדים בבית אבות "המבריא".

14,827 מילים ,48 מקורות ,2000

תקציר העבודה:

שביעות רצון ושמירת עובדים בבית אבות "המבריא"

תוכן העניינים
מבוא
חלק א' - הזקנה ובתי האבות
תיאוריות זיקנה
אוכלוסיית היעד
הדיור המוגן
השירותים והפעילויות
יעדים ומטרות
מבנה הארגון - המבריא
חלק ב' - סקירה ספרותית - הנעה
הנעה בעבודה
סגנונות ניהול חדשניים
חלק ג' - המחקר
שיטת המחקר
ממצאים
חלק ד' - דיון ומסקנות
סיכום
ביבליוגרפיה
נספח א' - שאלות שהופנו לעובדי "המבריא"
נספח ב' - שאלות שהופנו לדיירי "המבריא"

מבוא
אוכלוסיית העולם בימינו רבה במספר הקשישים שבה בגלל הטכנולוגיה המודרנית
המאפשרת לאדם לחיות כמעט כפליים ממה שהיה לפני כחמישים שנה. ההתגברות
על מספר רב של מחלות שבעבר היו אנשים מתים מהם הביאה למצב זה.

לאחרונה, הפכו בתי האבות לפתרון עבור האוכלוסייה הקשישה כמו גם עבור שאר
בני המשפחה. בעבר היו הקשישים לנטל על הילדים שבנו משפחה והיו צריכים
להתמודד בשני תחומים: ההורים הקשישים והמשפחה שהם בנו. מנהג עתיק היה
קיים ביפן בו היו הילדים לוקחים את הוריהם הקשישים אל ההרים למען ימותו שם.
במערב הפך הטיפול בהורים הקשישים ל"פרוייקט" בפני עצמו.
הזדקנות האוכלוסייה הביאה לבניה מוגברת של בתי דירות המגדירים עצמם כ"דיור
מוגן לגיל הזהב". מסגרות אלה מציעות שירותים שנועדו לקשיש במקרה של תפקוד
עצמאי או קשיי תפקוד. ניתן להגדיר את רמת התפקוד של הקשיש כרצף הנע
מעצמאות מלאה ועד למצב סיעודי.

ניהול בתי אבות הפך לאחרונה למקצוע כמו שאר מקצועות הניהול. בתי אבות
(בעיקר הפרטיים) הפכו לארגונים כלכליים - בד בבד עם מציאת פתרון עבור
האוכלוסייה הקשישה הפכו לארגון שיש בו מטרת רווח. הנהלת בתי האבות הללו
צריכים לתפקד כארגון כללי לכל דבר: ניהול צוות עובדים, ניהול תקציבי
וחשבונאות, דאגה לרווחת העובדים כמו גם רווחת הלקוחות - הקשישים. בנושא זה
רבים הנושאים שיש לדאוג להם: מגורים, תזונה, בריאות (רופאים, אחיות,
פיזיותרפיסטים וכד'), תרבות ותעסוקה.
אחד הנושאים החשובים שנתגלה הוא הצורך בשימור של עובדים טובים בארגון.
קיימים ארגונים רבים בהם רבה התחלופה של העובדים שאינם מרוצים ממקום
עבודתם.
לשביעות הרצון של העובדים ישנה חשיבות גדולה בכל ארגון. עמדות שליליות כלפי
העבודה יכולות לגרום לשביתות, חוסר יעילות, היעדרויות ותפוקה נמוכה & (Davis
Newstrom, 1989). עמדות חיוביות לעומת זאת, נמצאו קשורות למוטיבציה ותפוקה
גבוהה של העובדים. לאור זאת, נושא שביעות הרצון מהעבודה הינו גורם בעל
חשיבות גדולה לארגונים, למנהלים ולעובדים. מחקרים ראשוניים בנושא לימדו כי
עובד שבע רצון ומסופק יהיה יעיל יותר ובעל תפוקה גבוהה יותר מאשר עןבד שאינו
שבע רצון ומסופק. מאוחר יותר נמצא כי הקשר אינו חזק כפי שסברו בתחילה. אולם,
נמצא כי שביעות הרצון קשורה להתנהגויות ספציפיות יותר כפי שהוזכר לעיל. הצעד
הדרסטי העלול להתבצע הוא החלפת מקום העבודה.
בעבר היתה המוטיבציה מונעת ע"י מושג חיצוני הנקרא "פחד". אנשים ניסו תמיד
להפחיד אחרים "לקנות אותם" בכדי להשיג דרך הפחדתם או שימוש בכסף כתועלת
להנעת עובדים. מצב זה מוגדר כשלילי אך אין ספק שבסוגיית ההנעה יש להביא
בחשבון גם את התמריצים הכספיים (או שווי הכסף) שמנהל צריך לספק לעובדיו. לא
מעט מתמריצים כאלה מהווים מפתח למוטיבציה לה זקוקים מנהלים. צורה זו של
תגמול מעלה גם את המוטיבציה של נושא חשוב ביותר בארגון - שיתוף האחרים
במידע .תגמול ע"י בונוסים עשוי לתמוך הן בטובת הארגון והן בטובת העובד עצמו.
תקשורת נכונה בין מנהל לצוות עובדיו הינה מצב הכרחי לתפקוד יעל ואיכותי של
הארגון. פגישות הן אחת הדרכים לתקשורת ישירה ובלתי אמצעית בין הצדדים וגורם
להנעה חיובית. פגישות הנעשות לשם שיפורים, הבעת דעות והעלאת בעיות גורמות
לתחושה של שייכות לארגון בקרב העובדים. רצוי מאד לקבוע פגישות קבועות (לו"ז
קבוע) אם אפשרות לארגן פגישות בהתאם לצורך השעה (בעיות שצצו ודורשות פתרון
מיידי, פעילות מיידית שנדרשת בשל מצב מיוחד וכד').

עבודה זו עוסקת במוסד "המבריא" בכפר סבא - מגורים מוגנים לאוכלוסייה
הקשישה. העבודה נוגעת בהיבט של שמירת עובדים טובים במוסד זה. בעבר ידע
המוסד תחלופה גבוהה של עובדים. המצב השתפר עם כניסתה של מנהלת חדשה אך
למרות זאת הנני רואה מקום לשיפורים עדיין לא נעשו. כמה מההצעות מובאות
בעבודה וזאת, כפי שציינתי, למרות החידושים ושיפורים שנעשו.

פרוייקט זה בוחן ובודק דרכים לשמירת עובדים בבית אבות "המבריא".
במסגרת העבודה נבחן המצב הקיים כיום, מבנה הארגון, תפקודו, מידת שביעות רצון
העובדים בארגון מעבודתם. נראה האם המצב מצריך שינוי ואם כן מהו.

מקורות:

אוצ'י וויליאם, תיאוריית Z ,1983.
באולס ג'רי & האמונד, ג'ושוע, איכות ומעבר לאיכות TQM, ספריית המרכז לניהול, 1991.
ביט מרים רות, שיטות מחקר במדעי החברה, האוניברסיטה הפתוחה, 1986.
בן-נשר אורי, מוטיבציה - זווית ראייה, משאבי אנוש מס' 48, עמ' 20-23, 1991.
ג'וינט מכון ברוקדייל לגרוטולוגיה והתפתחות אדם והחברה, קשישים בישראל, שנתון סטטיסטי, 1998.
חזן חיים, הזקנה כתופעה בחיים, הוצאת משרד הביטחון, תל-אביב, 1986.
יבלונסי ג'ד, מניהול של אתמול לניהול של מחר, תל-אביב, הוצאת מטר, 1992.
יבלונסקי ג'ד, יישום וניהול איכות כולל TQM, ישראל, הוצאת "אור עם", 1997.
ליטווין ה. המרכזים הקהילתיים והקשישים בישראל, ג'וינט מכון ברוקדייל לגרוטולוגיה והתפתחות אדם והחברה בישראל, 1986.
ליטווין ה. "הגיל השלישי, הקהילה והמרכז הקהילתי", הרצאה לזכרו של ארנולף מ. פינס ז"ל. ביה"ס לעבודה סוציאלית ע"ש ברוואלד, האוניברסיטה העברית, ירושלים, 1991.
לירז מ. פיתוח מיומנויות אישיות בניהול, הוצאת לירז, תל-אביב, 1995
מורגנשטיין ב, השפעתם של גורמים דמוגרפיים וחברתיים כלכליים על הצרכנים המשתנים של האוכלוסייה הזקנה מאד, המוסד לביטוח לאומי, ירושלים, 1990.
מלאך-פינס אילה, שחיקה נפשית מהותה ודרכי התמודדות עמה, מהדורה שלישית, 1989.
מנהיים בלהה, ג'ני ינאי-טאב, הגורם האנושי בעבודה, חלק ג', דביר, תל-אביב, תשמ"ז.
ערן יחיאל, מיקומן של המערכות התומכות הלא פורמליות בתכנון שירותים לקשישים, גרמטולוגיה, 1984.
פרס יוחנן, גדי יציב, מבוא לשיטות מחקר במדעי ההתנהגות, אקדמון, ירושלים, 1995.
שגיב רחל, הזדקנות מנקודת ראייה פסיכולוגית, אש"ל, ירושלים, 1984.
Adams J. Stacy, The Study of Organizations, 1980.
Alderfer Clyton P., "An Empirical Test of a New Theory of Human Needs", Organizational Behavior and Human Performance 4: 142-175. 1969.
Atchley R. "A Continuity Theory of Normal Aging", The Geronotologist, 29. 1989. Pp. 183-190.
Bardwick, Judeth (1996), "Peacetime Management and Wartime Leadership", in: The Leader of the Future, Ch. 14 .Hesselbein, Goldsmith and Beckhard, eds, Josey-Bass, San Francisco. Pp. 131-139.
Blauner Robert, "Work Satisfaction and Industrial Trends in Modern Society", in: Reinhard Benidix & Martin Seymour Lipset (eds.), Class Status and Power. London: Fletcher & Son Ltd. Norwich. 1967. Pp. 473-487.
Cath S., "The Orchestration of Disengagement", International Journal of Aging and Human Development 3(6), 1975. Pp. 199-213.
Covey, Stephan R. (1996) "Three Roles of the Leader in the New Paradigm", ", The Leader of the Future, Hesselbein, Goldsmith and Beckhard, eds, Josey-Bass, San Francisco. Pp 149-159.
Cumming E., Dean L.R., Newell D.S., McCarffrey I. "Disengagement, A Tentative Theory of Aging", Sociometry 23. 1960. Pp. 23-35.
Cumming E., Henry W.E. "Growing Old, Basic Books, New York. 1961.
Davis Keith and John W. Newstrom, Human Behavior at Work, 5th edition: New York, McGrew Hill Inc. 1989.
Dale O. Anderson, PhD (1998) Leadership, Internet: latech.edu/ delea/ instruction/ leadership. Html
Dessler Gary, Human Resource Management, 7th edition, 1997.
Douglas stewart (1996) "When Manager and Employees Communicate and Manager-Employee communication Assessment" in: The Power of People skills, publishing by John Wiley & sons.
Dunn John D. and Stephans Elvis S., Management of Personnel, New York: McGrew Hill Inc. 1972.
Etzioni Amitai, A Comperative Analysis of Complex Organizations, New York: Free Press. 1961.
Jahuda M., Employment and Unemployment: A Social Psychology Analysis, London: Cambridge University Press. 1982.
Knapp Martin R.J., "The Activity Theory of Aging: An Examination in the English Context", The Geronotologist, 17(6). 1977. Pp. 553-559.
Lawler Edward, E. and Lyman Porter, "The Effects of Performance on Job Satisfaction", Industrial Relations, Oct., 1967. Pp. 20-28.
Lemon B.W., Bengtson V.L., Peterson J.A., "An Exploration of the Activity Theory of Aging: Activity Types and Life Satisfaction among In-Movers to a Retirement Community", Journal of Gerontology 27(4). 1972. Pp. 511-523.
Lock Edwin A., "The Nature and Causes of Job Satisfaction", in: Marvin D. Dunnet (ed.)The Handbook of Industrial and Organizational Psychology, Chicago: Rand Manally, 1976. Pp. 1297-1399.
Lowy L. "The Senior Center: A Major Community Today and Tomorrow", Perspective on Aging (National Council on Aging) March-April, 1974. Pp. 5-9.
Masslow A. H. "A Theory of Human Motivation", Psychological Review 50: 370-396. 1970.
McGregor D. & I. Knickerbocker, "Industrial Relations and National Defense: A Challenge to Management", Personnel XVIII, 1941. Pp. 49-63.
Shmotkin D., "Structure of the Life Satisfaction Index in Elderly Israeli Adults", International Journal of Aging and Human Development, 1991. Pp. 131-150.
Skinner Boris Predrich, Contingencies of Reinforcement, 1969.
Tissue T. "Social Class and the Senior Citizen Center", The Geronotologist, 11. 1971. Pp. 196-200.
Weiss D., J. Rene, V. Dawis, George W. and Lioyd Lofquist, Manual for the Minnesota Satisfaction Questionnaire, Minneapolis: University of Minnesota Industrial Relation Center, 1967.
Youmans E.G, "Some Perspectives on Disengagement Theory", The Geronotologist, 9. 1969. Pp. 254-258.
Vroom V. Work and Motivation, New York, Wiley, 1964.
Weissert W. and others, Adult Day Care; A National Survey, The John Hopkins University Press, 1990.
Well L.C, Planing and Managing Adult Pay Care, National Health Publishing, 1989.

תגים:

איכות · דיור · הנעה · זיקנה · זקנים · מוגן · מוטיבציה · ניהול · עובדים · רצון · שביעות

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "שביעות רצון ושמירת עובדים בבית אבות "המבריא"", סמינריון אודות "שביעות רצון ושמירת עובדים בבית אבות "המבריא"" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.