היישום אינו מחובר לאינטרנט

מערכות מידע - חברת ווקלטק

עבודה מס' 060968

מחיר: 350.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: תיאור הדרכים והשלבים השונים , עד למציאת הפתרון למערכת מידע אינטראנטית משולבת עם יכולות פיתוח תוכנה ו. Knowledge Management -

2,806 מילים ,3 מקורות ,2002

תקציר העבודה:

מערכות מידע - חברת ווקלטק


תוכן העניינים
מבוא - תאור כללי של המערכת המוצעת.
חלק 1 - תאור הארגון והסביבה העסקית בה הוא פועל
חלק 2 - מערכות מידע - דרישות עסקיות.
חלק 3 - ניהול המידע- טבלת איומים\פתרונות
חלק 4 - דרישות החומרה למערכת
חלק 5 - דרישות תוכנה למערכת
סיכום - בחירת החלופות האפשריות
מקורות (אינטרנט(


מבוא
העבודה המוגשת להלן היא על החברה בה אני עובד, חברת ווקלטק .
חברה זו הינה חברת Tech-Hi העוסקת במתן פתרונות תקשורת שונים על גבי רשת
האינטרנט.
החברה קיימת משנת 1989 בתחום ונמצאת כיום בשלב עסקי מתקדם עם מאגר
לקוחות כלל עולמי. מערכות המידע נמצאות בשלב מתקדם יחסית, אך עדיין ישנם
נקודות שונות בהם חסר מידע וישנו קושי להשיג מידע נדרש למרות קיומו אי שם
במאגרי הנתונים של החברה.
תפקידי בחברה הוא אחריות על תחום ניהול התצורה של מתכנתי החברה על ידי
שימוש בכלי לניהול תצורה הנקרא ClearCase . כלי זה הינו מהמובילים בשוק פיתוח
התכנה ומאפשר לנהל גירסאות תוכנה ברמה מתקדמת.
מיד עם הגיעי לחברה , זיהיתי בעיות באפשרויות קבלת וזרימת המידע בארגון.
מערכת המידע של החברה מבוססת על שרת DOMINO עם אפליקצית . Lotus Notes
במערכת זו מקימים מאגרי נתונים רבים לפי נושאים , כאשר הבעיה העיקרית היא
שהעדר Intranet מסודר יותר, אין כמעט אפשרות למצוא מידע בתוך מאגרי הנתונים.
בתור אחראי על ניהול התצורה בחברתי, הקמתי מערכת מתקדמת לניהול תצורה
יחד עם מערכת מידע המספקת שירותי מידע כלל חברתיים.
משימתי הראשונה היתה להקים מערך ניהול תצורה חדש התומך במודלי פיתוח
מתקדמים של פיתוח בקומפוננטות תוכנה רבות. כמו כן ביחד עם הרמת הפרויקט
הנ"ל הרמתי את הכפפה והתחלתי בהקמת אתר INTRANET לחברה, המרכז מכנים
משותפים למאגרי המידע הרבים, יחד עם כותרות מסודרות ומאפשר גישה למקום
מסודר אחד ברשת.
העבודה אותה אני מגיש מפרטת את הדרכים והשלבים השונים , עד למציאת הפתרון
למערכת מידע אינטראנטית משולבת עם יכולות פיתוח תוכנה ו Knowledge
.Management

מקורות:

תוכנה

שמירת התקני אחסון מגנטיים בכספות. בניית חדר
מוגן בפני רעידותת אדמה
בניית חדר מחשב מחומרים חסינים אש , אסירת
העישון בחדר, התקנת גלאי חום ועשן, הפעלת
מערכות כיבוי ואזעקה בצורה אוטומטית.
הגנה על רשת החשמל מפני ברקים (הארקה),
העברת קווי חשמל צתחת לפני הקרקע.
בחירת אתר גבוה ורחוק ממקורות מים, התקנת גלאי
נוזלים, תעלות ניקוז מוסדרות, איטום קירות וניקוז.
התקנת מכשירי אל פסק, התקנת מייצבי מתח,
גלאי חום, גיבוי למתקני מיזוג.
אסונות בלתי צפויים כגון :
רעידות אדמה
שריפה
ברקים
הצפות וכדומה.
הפסקות חשמל ממושכות
מניעת גישה פיזית לאתר על ידי שימוש בדלתות נעולות ומוגנות.
מניעת גישה ממודמים חיצוניים ופנימים.
שימוש בסיבים אופטיים שאינם פולטים השראה אלקטרו מגנטית.

ונדליזם
אבטחת נתונים המבוססת על שילוב של חמרה ותכנה כגון:
אבטחת קווי התקשורת ובדיקת מסודרות על ידי
שימוש בצבד"ים מתוחכמים.
שימוש במפתחות הצפנה בצד המקבל ובצד השולח , ע"מ
שהמידע המועבר בקו, לא יהיה בר גילוי. מערכת שכזו בנויה על ידי
שימוש בשני סוגי מיפתוח :
מפתח פרטי :שיטה להצפנה בין 2 מחשבים ברשת המקושרים באופן
הידוע מראש.
מפתח ציבורי :כל מחשב מקבל מפתח הצפנה אישא וכמו כן מפתח
פיענוח אישי בצורה שידע על מפתח ההצפנה לא יאפשר פיצוח
מפתח הפיענוח כגון שיטת RSA המשתמשת באלגוריתמים מתימטים
מסובכים אך מאפשרת זמן הצפנה ופענוח מהיר יחסית.
אמצעי זיהוי ואימות : על מנת למנוע מצב שבו מחשב לא מורשה ,
מנסה לחדור לרשת, משתמשים במפתחות ציבוריים המובסס על
השתנות בזמן הנוכחי שהינו כידוע משתנה תמידית.
מתחרים לחברה :
נסיונות לצותת לקוי התקשורת.
התחזות לגורם מוסמך והתחברות למאגר המידע
מלבד כל האיומים והפתרונות המוצגים בטבלה, יש להקים בחברה מערך נוהלי עבודה מוסדרים על מנת לדאוג בצורה מושכלת לפתרונות ידועים במקרי תקלות צפויות ולא צפויות. תהליך שכזה יכיל :
זיהוי סיכונים באמצעות סקר מקיף על כוח האדם, הסביבה הפיסית, מערכות חמרה ותכנה, תקשורת, חוקים ותקנות.
הערכת חומרת הסיכון (אומדן גודל הנזק בערכים כספיים) ושכיחות הסיכון. מכפלת השכיחות בחומרה (תוחלת הנזק) תשמש כאומדן טוב לגודל הנזק.
בחירת שיטת הטיפול בסיכון ובחינת חלופות מתאימות.
ניהול שוטף של פונקציות ניהול הסיכונים למערכות המידע כגון ביטוח או הסדרי גיבוי למיניהם.
חלק 4 - דרישות החומרה:
דרישות החומרה מהמערכת מחולקות לפי הקטגוריות הבאות :
ביצועים : המערכת צריכה לעמוד בביצועי עבודה גבוהים מהמקובל בקצבים מ-100 עד ל- 1 גיגה הרץ.
יציבות ומהימנות: מערכות החומרה צריכות להיות יציבות ביותר עם זמני יתירות גבוהים.
תמיכה בפלטפורמות: המערכת תתמוך באפליקציות תוכנה של 3 סוגי פלטפורמות שונים : NT, UNIX,LINUX
שירות: המערכת תהיה מגובה בשירות על ידי ספק מוכר, גדול, יציב בשוק, לזמן ארוך.
המערכת כוללת סביבת שרתים של חברת COMAPQ ושל חברת SUN MICROSYSTEM , יחד עם בקר רשת של CISCO העומד בקצבים של עד
1 GHtz בספציפיקציות הבאות:
ClearCase Server: שרת UNIX דגם E-220 של חברת SUN :
Web Bug Tracking Server : שני שרתי Compaq ML-530 :
CISCO Switch 1 ghz :
חלק 5 - דרישות תכנה:
דרישות התוכנה למערכת ניבנו על סמך הקריטריונים הבאים :
פונקציונליות: האם התוכנה תומכת בדרישות העסקיות כגון :
תמיכה בפלטפורמות תוכנה :
Microsoft Visual Studio 6
Power ++
VxWorks
Unix Development Environment
תמיכה בתהליך הפיתוח ב- R D .
עמידה בתקנים של חברת RATIONAL .
קלות שימוש : עד כמה נוח להשתמש במערכת :
ממשק WEB למשתמשים על מנת לאפשר גישה קלה לאתר מכל סוגי
הפלטפורמות.
שימוש בתפריטים נוחים.
אפשרות לקבלת דוחות בצורה יעילה וקריאה.
ביצועים : המערכת צריכה לעמוד בעומס של עד 120 משתמשים בו זמנית ללא
נפילות.
יציבות ומהימנות : בדיקת היקף ההשקעה בתחזוקה שוטפת של המערכת, היקף תקלות ע"י פירוק לגורמי משנה כגון :
זמן בשוק
מספר משתמשים
היקף שעות פעילות - תמיכה ב-24 שעות פעילות.
עלות חוזה שירות
תואמות : האם המערכת יכולה להתקשר עם מערכות אחרות נוספות
בטיחות : האם המערכת מוגנת ומאובטחת מפני איומים מגורמים שונים כפי
שמפורט בפרק 3 של העבודה.
יכולת גדילה: האם למערכת יכולות הרחבה עתידיות.
מורכבות/סיכון של הפרויקט : מהם סיכויי ההצלחה של הפרויקט , מהם הסיכוניים האפשריים לנפילת המערכת.
עלויות : מהם סך עלויות הפיתוח ואחזקת הפרויקט על פני מספר שנים.
זמנים : עמידה בזמני הקמת הפרוייקט על כל מרכיביו.
סיכום:
חלופות תוכנה אפשריות:
חלופה א' : בניית המערכת על ידי שימוש בחברת חיצונית (Outsourcing) מאנגליה, בשם PATRIATE המפתחת מוצרים דומים לחברות בכל העולם.
חלופה ב' : בניית המערכת בתוך החברה על ידי שימוש באנשים מתוך הארגון.
טבלה מסכמת לדרישות תוכנה :
חלופה ב'
חלופה א'
משקל
דרישות
80
100
15%
פונקציונליות
80
90
10%
קלות שימוש
70
100
15%
ביצועים
60
80
20%
יציבות ומהימנות
50
75
5%
תואמות
75
95
10%
בטיחות
60
90
10%
יכולת גדילה
50
70
10%
מורכבות/סיכון
30
80
5%
זמנים
65
88.25
100%
סה"כ
קריטריונים להחלטה :
מחיר = 20% פרמטרי איכות = 80%
מערכת א' : 70.6 = 88.25 0.8 *
6000 = 30000 * 0.2
מערכת ב: 52 = 65 * 0.8
4000 = 20000 * 0.2
עלות איכות
4000 70.6
6000 52
מקורות
1. www.rational.com/
2. www.nihul.com
3. http://www.misti.com/

תגים:

egdelwonk · tnemeganam · איומים · המידע · יהול · מערכת · מפתוח · נתונים · פתרונות · שחזור · שרידות · שרתים · תוכנה · תצורה

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "מערכות מידע - חברת ווקלטק", סמינריון אודות "מערכות מידע - חברת ווקלטק" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.