היישום אינו מחובר לאינטרנט

ניתוח אסטרטגיה עסקית-שיווקית חברת "שקם גאלרי"

עבודה מס' 060675

מחיר: 229.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: ניתוח האסטרטגיה ובחינת תהליך התכנון וקבלת ההחלטות.

3,877 מילים ,8 מקורות ,2000

תקציר העבודה:

ניתוח אסטרטגיה עסקית
חברת "שקם גאלרי"

תוכן עניינים
מבוא
סקירה על החברה
1. ניתוח הסביבה החיצונית ( ( PEST
2. היבטים ארגוניים
2.1 תרשים מבנה ארגוני
2.2 הסביבה הפנים אירגונית ((SWOT
2.3 היבטים ארגוניים והשפעתם על קבלת החלטות
3. תהליכי קבלת החלטות
4. תכנון מנהלי
5. תכנון כיווני או לפי מטרות
6. סיכום
7. ביבליוגרפיה


מבוא
מטרת העבודה הנה לבחון את הבנתנו את תהליך התכנון בחברת "שקם גלארי".
לשם היכולת ליישם שיטות תכנון ניהוליות, כבסיס להשגתם של יעדים אסטרטגיים
ולהצלחה בניהול, ננסה במהלך עבודה זו להתחקות אחר הסביבה הארגונית
והשלבים השונים של קבלת החלטות ותכנון.
כמו כן ננסה לזהות ולהעריך את השפעתם של משתנים מושגיים מרכזיים על תהליכי
קבלת החלטות ביצועיות ותכנון.
הניתוח יעשה תוך שימוש במודלים שונים מתחום קבלת ההחלטות ותכנון.

לאחר מתן סקירה קצרה על החברה, ננתח את התהליך בכמה שלבים:
בשלב הראשון נמפה וננתח את הסביבה הארגונית של החברה. מיפוי זה יאפשר
לבודד ולהדגיש את הפרמטרים הבולטים בתהליך קבלת ההחלטות והתכנון בחברה
ולהוביל לשלב השני, בו נזהה, מהם ההיבטים הארגונים המשפיעים על תהליכי קבלת
ההחלטות והתכנון בחברה.

בחלק השלישי של העבודה ננתח כיצד משפיע תהליך קבלת ההחלטות על תהליך
התכנון והביצוע.
בחלק הרביעי של העבודה נפרט מהם התנאים הנדרשים לתכנון מינהלי ואילו תנאים
אינם באים לידי ביטוי בעבודתה של החברה.

בחלקה האחרון של העבודה נתייחס למה שמתבקש מהחברה בנושא תכנון כיווני או
תכנון לפי מטרות.

מקורות:

Bowman, C.(1998) , Strategy in Practice, Prentice Hall.
גלוברזון, ש., א. שטוב (1992) ניהול פרוייקטים, אוניברסיטת ת"א.
גלאי, ד., ל. הלל, (1989) תהליך התכנית העסקית, TOL.
פרו"פ מייקל א. פורטר (1991) אסטרטגיה תחרותית, הוצאת עתרת.
ראובני יעקב, (1969) "הגדרת תכנון ומשמעותה",נתיבי ארגון וניהול.
שני משה, (1972) "תקצוב פעולות ותקצוב תפוקות", נתיבי ארגון וניהול.
שקט זרח, (1964) "שיטת PERT כלי מינהלי חדש לתכנון ולבקרה",עיונים בבקרות המדינה.
ג'ואן פאג'ונאן, סוזאן אודל (1999), הלקוח כפרפר ,פקר.
פרופ' מייקל א. פורטר (1991) אסטרטגיה תחרותית.
גלאי, ד., ל. הלל, (1989) תהליך התכנית העסקית.
ג'ואן פאג'ונאן, סוזאן אודל (1999), הלקוח כפרפר.

תגים:

tows · אסטרטגיה · מודל · עסקית · פורטר · שיווק

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "ניתוח אסטרטגיה עסקית-שיווקית חברת "שקם גאלרי"", סמינריון אודות "ניתוח אסטרטגיה עסקית-שיווקית חברת "שקם גאלרי"" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.