היישום אינו מחובר לאינטרנט

שיפור תהליכי עיצוב האינטגרציה בחינוך על פי גישת הT.Q.M -

עבודה מס' 060674

מחיר: 191.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: הצעה לקביעה וליישום מדיניות האינטגרציה בשיטת ה T.Q.M (ניהול איכות כולל), לפי 14 העקרונות של דמינג.

1,830 מילים ,12 מקורות ,2000

תקציר העבודה:

שיפור תהליכי עיצוב האינטגרציה בחינוך על פי גישת הT.Q.M.-
תרגיל

תוכן העניינים
תיאור האירוע
קביעת המדיניות
ביבליוגרפיה


בשנת 1968, בוצעה רפורמה במדיניות החינוך ובה הוחלט על קיום אינטגרציה, כלומר מיזוג
אוכלוסיות רב מעמדיות ורב עדתיות במוסדות לימודים, כאשר המטרה הייתה ליצור תהליך
סוציאליזציה בין רבדים בחברה הישראלית שהמגע ביניהם היה מצומצם, בלתי שגרתי ולא בהכרח
ידידותי.

בין השאר, הייתה כוונה מרכזית לקדם את הישגיהם הלימודיים של התלמידים החלשים, מתוך הנחה
שהדבר יתקיים במסגרת האינטגרציה החברתית בכיתה. תקווה זו לא התממשה, כיוון שעמדו בדרך
ביצועה מספר מכשולים כגון שיטת ההוראה הפרונטלית, שנתפסה שוב ושוב כפחות יעילה וכמציבה חיץ
היררכי בין גורמי בית הספר השונים. שיטה זו כמו שיטות העבר [לדוגמה, חדר] שהתבטאו בשינון
ובשמיעת הרצאה מפי המורה, התגלו כפוגעות בהישגיהם של תלמידים הבאים מבסיס חינוכי וסוציו-
אקונומי נמוך (ריץ', 40-41 :1996). הדבר שהבליט את השוני בין התלמידים הבאים עם מיצוב חברתי
גבוה ובין תלמידים משכבות חלשות, הוביל לקיטוב בתהליכי החיברות בכיתה, כשהדבר בא לידי ביטוי
באירגון הפנים בית ספרי כמו בהקבצה. כתוצאה מכך, נכתב פרק חדש בתולדות ההפליה ואי השוויון
(אליעזר, 26).-27 :1999

לעומת שיטות ההוראה הנפוצות בארץ, הסובבות בעיקר סביב ההוראה הפרונטלית, נערכו מחקרים
רבים בעולם שבהם נמצא כי ניתן לקדם גם הישגים לימודיים וגם תהליכי חיברות חיוביים, בשיטות
שונות שהמשותף לכולן הוא הלמידה השיתופית בקבוצות קטנות (Achilles, 76-77; Pick, 1990-
1996:1996: 30-32; Lee & Kazlauskas, 1995: 28). גם בארץ נמצא כי בשיטת הלמידה השיתופית
בקבוצות קטנות רבה היוזמה והתקשורת הרב כיוונית. בין התלמידים נרקמים יחסים בין אישיים
חיוביים ומתרחשים שיתוף פעולה, חלוקת מידע וכיבוד זכות הדיבור של הזולת (שחר, 1986). הגישה
החינוכית המאפיינת הוראה בקבוצות שיתופיות, רואה את הילד בהקשר חברתי ומאפשרת לילד לחוש
שייכות ותחושת שותפות בניהול הפעילויות בכיתה (.(Sharan & Sharan, 1992

בתרגיל זה תוצג הצעה לקביעה וליישום מדיניות האינטגרציה בשיטת ה T.Q.M (ניהול איכות כולל), לפי
14 העקרונות של דמינג.

מקורות:

אליעזר, מ., "הציון ניתן עוד לפני שהילד נכנס לכיתה", מצד שני 17, 1999, ע"מ 25-27.
אליעזר, מ., "תעודות בגרות?", מצד שני 19, 1999א, ע"מ 18-19.
ג'יי, א., (1989), תורת הניהול וחכמת מקיאוולי, ספריית מעריב, תל-אביב.
טורנוי, צ., "משימה בלתי אפשרית", הד החינוך, יולי - אוגוסט 1997, ע"מ 9.
סואן, ד., "שיוויון ו-או חופש", הד החינוך 73 (12), 1999, ע"מ 18-23.
סער, ר., "מומחה: 'הרפורמה תגרום לנזק שיידרשו שנים רבות לתיקונו'", בשדה חמ"ד מא(ב), 1998, ע"מ 15.
פרנקל, ב., "מורים טיעוני טיפוח", נקודה 226, 1999, ע"מ 54-56.
ריץ', י., (1996), הכיתה הטרוגנית, אוניברסיטת בר אילן, רמת גן.
Achilles, C.M., "Students Achieve More in Smaller Clases", Educational Leadership 53 (5), February 1996, pp.76-77.
Lee, W.B. Kasaluskas, E.J., "The Ecole Moderne: Another Perspective on Educational Technology", Educational Technology, March/April 1995.
Pick, G., "Computer Move in at Home", Electronic Learning 15 (6), May/June 1996, pp. 30-32.
Sharan, Y., Sharan S., (1992), Expanding Cooperative Learning through Group Investigation, Teachers College Press, New-York.

תגים:

מדיניות · ציבורית · מינהל · הטרוגני · חיברות · רפורמי · אינטגרציה · דימיון

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "שיפור תהליכי עיצוב האינטגרציה בחינוך על פי גישת הT.Q.M -", סמינריון אודות "שיפור תהליכי עיצוב האינטגרציה בחינוך על פי גישת הT.Q.M -" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.