היישום אינו מחובר לאינטרנט

לח"י - אידיאולוגיות ושיטות

עבודה מס' 060669

מחיר: 276.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: בחינת השאלות מדוע בחר הלח"י בדרך פעולה של התנקשות באנשים ומה הייתה האידיאולוגיה שגרמה לו לפעול בדרך זו.

6,062 מילים ,19 מקורות ,2001

תקציר העבודה:

סיפורה של מחתרת לח"י הוא במידה רבה סיפורו של אברהם שטרן (יאיר). בעקבות חילוקי דעות על הדרך הצבאית של ארגון ההגנה, בו פעל עד 1937, פרש ממנה והצטרף לארגון האצ"ל שהיה התקפי ולא רק הגנתי. שם היה אחד ממפקדיו. לאחר שהארגון החליט באופן חד צדדי לנצור את התקפותיו כנגד הבריטים עם פרוץ מלחמת העולם השנייה, לא קיבל את דעת ההנהגה שנקטה בצעדים פשרניים מול הבריטים ויחד עם חבריו שקיבלו את תפיסתו פרש והקים את הלח"י.

הלח"י היה בראש ובראשונה ארגון אידיאולוגי. הגישה שהנחתה את שטרן הייתה גישה של גאולה משיחית הגורסת כי בא"י תקום מלכות ישראל ויבנה בית שלישי. ארגון הלח"י היה במידה רבה ארגון קטן ותמהוני שבו פעלה קבוצה אקלקטית של דמויות שונות זו מזו, ומכיוון שבשל סגנון פעולותיה נודתה על ידי מרבית הציבור היהודי ונרדפה על ידי הבריטים שראו בה אויב מספר אחד, נאלץ הלח"י לפעול בדרכים לא שיגרתיות, תוך ניצול תפיסות לוחמניות של הלוחמה הזעירה והסתמכות על האידיאליזם של אנשי הארגון.

במסגרת הלוחמה הזעירה שמו להם אנשי הלח"י ליעד פגיעה באנשי השלטון הבריטי ובמשתפי הפעולה איתם. מגמתם הייתה לערער את הביטחון העצמי של הבריטים, כאשר המוטו היה שאם דם יהודי אינו בעל משמעות עבור הבריטים, אזי דם אנגלי בוודאי שיגרום להם לשקול את מהלכיהם מחדש.

שאלות המחקר בעבודתי זו תהיינה:
1. מדוע בחר הלח"י בדרך פעולה של התנקשות באנשים?
2. מה הייתה האידיאולוגיה של הלח"י שגרמה לו לפעול בדרך זו?

בעבודתי ארצה לטעון כי מכיוון שארגון הלח"י היה קטן וחסר עורף ציבורי ומכיוון שלא עמדו לרשותו משאבים ויכולת פעולה כפי שיש לארגון מבוסס בעל תמיכה ציבורית חזקה, אזי נאלץ לפעול בכוחותיו המועטים כדי לנחול הישגים על פי תפיסתו האידיאולוגית. מכיוון שהתפיסה האידיאולוגית הייתה קנאית ובלתי מתפשרת ואנשי הארגון היו בעלי נכונות רבה להקרבה עצמית, אזי יכלו לנקוט בפעולות טרור שתוכננו כנגד אנשים המהווים נציגי השלטון ברמות שונות. גישה זו, בעיקר שגרסה התנקשות באנשים, נלמדה על ידי אברהם שטרן מההיסטוריה של שלהי המאה ה- 19 וראשית המאה העשרים, כאשר חיסולי מנהיגים הובילו להתערערותו של שלטון ולנפילתו.

לפיכך, אציג בפרק הראשון תיאוריות הנוגעות ללוחמה זעירה, השימוש בה ותוצאותיה. הפרק השני יתייחס לארגון הלח"י מאז הקמתו וכן לקביעת מדיניותו. בפרק השלישי אעסוק באברהם שטרן, שבכוח אישיותו ומנהיגותו הקים את הארגון והוביל אותו עד למותו ב-1942, כאשר לאחר שיקומו של הארגון בראשית 1943, הייתה רוחו הסמן המוביל את יורשיו. בפרק הרביעי אעסוק בפעולות לח"י ובמגמה שהנחתה אותן. הפרק החמישי יעסוק באידיאולוגיה של ארגון הלח"י וכן בסיבות לאותה אידיאולוגיה, כאשר בראשיתו של הארגון הייתה המגמה האידיאולוגית פרי חזונו של שטרן ולאחר נפילתו ושיקומו המחודש של הארגון, פרי חזונם של שלושת מפקדיו (במשותף), יזרניצקי, שייב ופרידמן ילין. את מסקנותי אגיש בסיכום.

תוכן העניינים:
הקדמה
פרק א: רקע תיאורטי
פרק ב: ארגון הלח"י
פרק ג: אברהם שטרן [יאיר]
פרק ד: פעולות הלח"י
פרק ה: אידאולוגיות הלח"י וסיבותיהן
סיכום ומסקנות
ביבליוגרפיה
נספחים (אינם חלק מהעבודה)
1-2. ההודעות מפורסמות ב:לוחמי חירות ישראל - כתבים (ב'), הוועד להוצאת כתבי לח"י, ת"א, 1960, ע"מ 427-430.
3. מודעה הקוראת לערבים לשיתוף פעולה ולאחווה בין העמים. שם, ע"מ 1095-1096
4. חזית הנוער, גיליון ב', שבט, תש"ז בתוך: לוחמי חירות ישראל - כתבים ב', הוועד להוצאת כתבי לח"י, ת"א, 1960, ע"מ 186.
5. "בקרב ובסבל - לניצחון", המעש, אדר תש"ז, בתוך: לוחמי חירות ישראל - כתבים (ב'), הוועד להוצאת כתבי לח"י, ת,א, 1960, ע"מ 403-404.
6. "נפרוץ את חומות הגיטו", המעש, אדר(A), תש"ז, בתוך: לוחמי חירות ישראל - כתבים (ב'), ע"מ 409-410

מקורות:

אדיב, צ., תולדות עם ישראל בדורות האחרונים, כרך ב', אח, קרית ביאליק, 1991.
בל, ג'.ב., ציון הלוחמת, אחיאסף, ת"א, 1987,
גווארה, (צ'ה), א., "עקרונות כללים של לוחמת הגרילה", בתוך: ש. צדקא, מקראה לסמינריון טרור וגרילה, המרכז לחינוך טכנולוגי, חולון, 1999, עמ' 222-259.
גולן, ש., האקטיביזם בתנועת העבודה מול האקטיביזם במחתרות הפורשות, עבודת גמר לקראת התואר "מוסמך במדעי הרוח", אוניברסיטת תל אביב, תל אביב, 1979.
גטר, מ., האידאולוגיה של תנועת לוחמי חירות ישראל (לח"י), עבודת גמר לקראת התואר "מוסמך למדעי הרוח", אוניברסיטת תל אביב, תל אביב, 1967.
הלר, י., "לח"י" 1940-1949, כרך א', הוצאת כתר / מרכז זלמן שזר, ירושלים, 1989.
טאובר, א., "מבוא", בתוך: ע. בך, מודיעין וריגול, אוניברסיטת בר אילן, רמת גן, 1991, עמ' 7-40.
ילין-מור, נ., לוחמי חירות ישראל, שקמונה, ירושלים, 1974.
לב-עמי (לוי), ש., במאבק ובמרד, משרד הבטחון - ההוצאה לאור, תל אביב, 1982.
לוחמי חרות ישראל - כתבים ב', הועד להוצאת כתבי לח"י, תל-אביב, 1960.
לורנס, ת.א., "מדע לוחמת הגרילה", בתוך: ש. צדקא, מקראה לסמינריון טרור וגרילה, המרכז לחינוך טכנולוגי, חולון, 1999, עמ' 141-152.
לידל-ארט, ב.ה., "לוחמת גרילה", בתוך: ש. צדקא, מקראה לסמינריון טרור וגרילה, המרכז לחינוך טכנולוגי, חולון, 1999, עמ' 370-379.
"מאבק וטרור - יום עיון, המרכז לתולדות כח המגן 'ההגנה', על שם ישראל גלילי", (23/12/1985), חוברת ב', הוצאת תולדות כח המגן - ההגנה, תל-אביב, 1987.
פראנק, צ., לח"י מאין ולאן, הוצאת יאיר, תל-אביב, 1992.
"צבאיות או מהפכנות", בתוך: לוחמי חרות ישראל - כתבים א', הוצאת יאיר, תל אביב, 1982, עמ' 46.
שחר, ד., מגלות לקוממיות - תולדות עם ישראל בדורות האחרונים (ב), עידן, רחובות, תש"ן.
שצברגר, ה., מרי ומסורת, אוניברסיטת בר אילן, רמת גן, 1985.
תלמי, מ., לוחמי החופש בישראל, ש. פרידמן, תל אביב, 1975.
תלמי, א.מ., לקסיקון ציוני, ספריית מעריב, ת"א, 1978

תגים:

אידיאולוגיה · אברהם שטרן · יאיר

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "לח"י - אידיאולוגיות ושיטות", סמינריון אודות "לח"י - אידיאולוגיות ושיטות" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.