היישום אינו מחובר לאינטרנט

תהליכי סירוס והבניה חברתית בסרט "אחי איפה אתה?"

עבודה מס' 060537

מחיר: 373.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: ניתוח עפ"י הגישה הפסיכואנליטית והחברתית.

10,656 מילים ,13 מקורות ,2001

תקציר העבודה:

תהליכי סרוס והבניה חברתית בסרט "אחי, איפה אתה?"

תוכן העניינים
מבוא
1. תקציר הסרט
2. שאלת העבודה וטענת העבודה
3. תוכנית העבודה
פרק א: סקירת ספרות
1.1. מאפייני הטקסט הפופולרי
1.2. הקולנוע כטקסט פופולרי
1.3. הגישה החברתית
1.4. הגישה הפסיכואנליטית
פרק ב: "אחי איפה אתה" -טקסט פופולרי על פי הגישה החברתית
2.1. שינוי פני הכלכלה
2.2. הריבוד החברתי והמרוץ אחר הכסף
פרק ג: הגישה הפסיכואנליטית - פנים רבות לו לסרוס
3.1. בשורת העוורים
3.2. סרוס האבא
3.3. סרוס ותשוקה
3.4. הסרוס והכיס
3.5. סרוס החיים
דיון מסכם
ביבליוגרפיה

מבוא
עבודה זו תעסוק בסרט "אחי איפה אתה?" (האחים כהן, 2000). הקשר שיעמוד
במרכז העבודה הינו בין תופעת הסרוס המופיעה בסרט שוב ושוב, כפי שאציג זאת
בסקירת ההתרחשויות והקונפליקט החברתי המהווה את הבסיס להתרחשויות
המובילות לאותה תופעה. לפיכך, ייבחן הסרט על פי הגישה הפסיכואנליטית והגישה
החברתית. על מנת להבהיר את הניתוח על פי גישות אלו, אציג בשלב הראשון את
תכני הסרט, תוך איפיון הנקודות שבהן מופיעות תופעות חברתיות או
פסיכואנליטיות.

שאלת העבודה וטענת העבודה
שאלת העבודה תהיה, כיצד בא לידי ביטוי בסרט המלכוד האנושי הנע בין
מעמד חברתי וסרוס ובין ממון ומין? מכיוון שההתרחשויות נעות בין שתי
דיסציפלינות, הכלכלית והאישית, ארצה לטעון כי מדובר בטקסט פופולרי, המציג
התרחשויות השייכות לקיום האנושי, הן ברובד החברתי והן ברובד האישי. לטענתי,
קיימת מעגליות הדוחפת את האדם ממצב חברתי-כלכלי למצב אישי המתבטא
בתופעות פסיכואנליטיות, כאשר תופעת הסרוס חוזרת על עצמה שוב ושוב. תופעות
אלו מהוות את הגורם לפופולריות של הטקסט, המדבר אל מרבית הצופים, ובכך הוא
מעמיד בפניהם, לפחות בחלק מהמסע או מההתרחשויות מראה המספקת להם
תחושת שייכות ושותפות לסיטואציה.

תופעת הסרוס מתבטאת כשאישתו של מקגיל מעדיפה לבשר לבנותיו שנהרג
בתאונת רכבת, ולפיכך היא מסרסת את עצם קיומו. היא מתכננת להינשא לאחר וגם
כשהוא מופיע, הוא מסורס הן כגבר שנדחה מעל פניה והן כמפרנס, משנמצא טוב
ממנו. תופעת הסרוס באה לידי ביטוי הן בפן הכספי והן בפן המיני בעת המפגש עם
הסירנות, כאשר הן מפתות את השלושה, אך אינן מביאות אותם לסיפוק מיני
ובמקום זאת מעדיפות להסגירם כדי לזכות בפרס. הסרוס מתבטא במחצית
הראשונה של הסרט, כאשר דודו של פיט מוכר את השלושה עבור הפרס ואילו
במחצית השנייה הסוכן הנוסע יוצר בהם תקוות לעושר, אך שובר את עצמותיהם
וגוזל את מה שיש בידם. איש החוק קולי, הרודף אותם מסרס אותם כבעלי מעמד
וביטחון עצמי ובסופו של דבר שוב אישתו\גרושתו של מקגיל מסרסת אותו רגע לפני
הפיתרון, והכל בשל טבעת קטנה.
על מנת לתמוך בטענתי זו, אציג בפרק הראשון סקירה ספרותית הנוגעת למאפיינים
שונים של הטקסט הפופולרי, כטקסט וכטקסט קולנועי. לאחר מכן אתייחס לגישה
החברתית וכן לגישה הפסיכואנליטית, שעל פיהן אנתח בפרקים הבאים את הסרט.

בפרק השני אתייחס לסרט כטקסט פופולרי על פי הגישה החברתית. במהלך פרק זה
אשים דגש על המרוץ אחר הכסף בחברה של אותה תקופה, על שינוי פני הכלכלה כפי
שהדבר בא לידי ביטוי בסרט וכן לריבוד החברתי המתבטא בסרט ומתמזג במכלול
השינויים הכלכליים והחברתיים. בפרק השלישי אתייחס לגישה הפסיכואנליטית
וממנה אצא לסוגי הסרוס שבהם אנו נתקלים במהלך הסרט. בפרק הרביעי אקיים
דיון שיקשור את כל הקצוות, כשאת מסקנותיי אביא בסיכום, תוך התייחסות
לטענתי מהמבוא.

מקורות:

בורשטיין, י., (1990), פנים כשדה קרב, הקיבוץ המאוחד, תל-אביב.
גארט, ג'., "אל תעשה גלים", בתוך: קלר, ה., (1987), עולם בדים, עם עובד, תל-אביב עמ' 205-228.
ורט, ד., "אגדות אפלות", סינמטק 109, 2000, עמ' 9-11.
פיינרו, ד., "אחי, אייכה?... אני כבר מגיע!", סינמטק 109, 2000, עמ' 4.
פיסק, ג., "טלוויזיה: פוליסמיות ופופולריות", בתוך: כספי, ד., (עורך), (1995), תקשורת המונים, האוניברסיטה הפתוחה, תל-אביב, עמ' 173-190.
פרויד, ז., "המאוים", בתוך: פרויד, ז., מסות נבחרות ג, כרך 4, דביר, תל-אביב, 1970, עמ' 30-7.
שמיר, י., "הכהנים של הקולנוע האמריקאי", סינמטק 109, 2000, עמ' 6-8.
Dick, B.F., (1990), Anatomy of Film, St. Martin's Press, New York.
Gans, H. J., (1974), Popular Culture and High Culture, Basic Books, New-York.
Gitlin, T., "Movies of the Week", in: Mukerji, C., Schudson, M., (eds.), Rethinking Popular Culture, The University of Georgia Press, Athens, pp. 319-327.
Ganetz, H., "The Shop, The Home and Femininity as a Masquerade", in: Fornas, J. Bolin, G., (eds.), (1985), Youth Culture in Late Modernity, Sage, Lomdon, pp. 72-99.
Hebdige, D., (1988), Subculture - The Meaning of Style, Routledge, London New York.
Willis, P.E., "The Cultural Meaning of Drug use", in: Hall, S. Jefferson, T., (eds.), (1976), Resistance Through Rituals, Hutchinson, London. pp. 106-118.

תגים:

סירוס · האחים · כהן · פסיכואנליטיקה

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "תהליכי סירוס והבניה חברתית בסרט "אחי איפה אתה?"", סמינריון אודות "תהליכי סירוס והבניה חברתית בסרט "אחי איפה אתה?"" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.