היישום אינו מחובר לאינטרנט

הצקה בבתי ספר

עבודה מס' 060513

מחיר: 241.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: סקירת ספרות העוסקת בנושא תוך התייחסות לגורמים, לתוצאות ולדרכי מניעה שונות.

5,336 מילים ,10 מקורות ,1998

תקציר העבודה:

הצקה היא דיכוי מתמשך פיזי או פסיכולוגי של פרט חלש ע"י פרט או קבוצה חזקים יותר. הצקה אינה זהה לקונפליקט, אלימות או חוסר הסכמה למרות שהיא יכולה לכלול את כולם. (Rigby, 1977)
בריונים רוכשים עליונות כלפי הקורבן בדרכים רבות ע"י גודל פיזי וכוח, ע"י סטטוס בתוך הקבוצה, ע"י ידיעת חולשותיו של הקורבן או ע"י תמיכה מילדים אחרים כמו קבוצת מציקים. (Olweus, 1991)

הצקה היא אחת הבעיות החמורות ביותר בבתי הספר כיום. היא חלק מהמציאות היום יומית של כל הילדים בין אם הם בריונים, קורבנות או "רק" צופים מהצד. (BBP, 1999)
אנו רואים אותה בעבודה, בבית, במועדון ובמגרש הספורט אך בעיקר בבית הספר שם ילדים לומדים כיצד להתנהג כלפי אחרים כפי שהם לומדים את החומר הלימודי בשיעור.
למרבה הצער, חלק מהילדים לומדים טוב מדי כיצד לשלוט באחרים בצורה שאינה הוגנת ומפיקים מכך הנאה. בכך הם עלולים ליצור תבנית להתנהגותם כמבוגרים (Rigby, 1977). עד לעת האחרונה לא קיבלה בעיה זו התייחסות מספקת למרות השפעותיה ההרסניות והמתמשכות . (BBP, 1999)

בסקר ספרות זה ננסה להבהיר מהי הצקה ואת ההבדלים בינה לבין קונפליקט רגיל, שכיחותה של התופעה, נמנה את הגורמים והסיבות להתרחשותה, נפרט את מאפייניהם של הבריון והקורבן וכן נתאר את תגובת הילדים להצקה ואת תוצאותיה.
בנוסף לכך נציין מספר דרכי מניעה והתערבות.

אנו מאמינות שניתן להפחית את בעיית ההצקה בבתי הספר בצורה משמעותית אם מורים, הורים, מועצות תלמידים ומנהלים יפעלו יחד במאבק בתופעה זו.

תוכן העניינים:
מבוא
הצקה מהי?
עד כמה נרחבת בעיית ההצקה
הצקה - גורמים
הבריון
הקורבן
ה"בריון\קורבן"
כיצד ילדים מגיבים להצקה
תוצאות ההצקה
מה אנו יכולים לעשות על מנת למנוע או לעצור את תופעת ההצקה?
סיכום
ביבליוגרפיה

הערת מערכת: כל מקורות העבודה הינם מאמרים שנלקחו מאתרי אינטרנט העוסקים בחינוך.

מקורות:

Bentley, K.M., and Li, A. (1995). "Bully and victim problems in elementary schools and students' beliefs about aggression." Canadian journal of School Psychology, 11, 153-165 In : In The National Crime Prevention Council of Canada (NCPC)
(1997) Bullying and Victimization: The Problems and Solutions for School-aged children (WWW Document) URL : http://www.crime-prevention.org/english/publications/children/violence/ (November 28, 1999)
Besag, V.E. (1989). Bullies and victims in schools. A guide to understanding and management. England: Open University Press. In The National Crime Prevention Council of Canada (NCPC) (1997) Bullying and Victimization: The Problems and Solutions for School-aged children (WWW Document) URL : http://www.crime-prevention.org/english/publications/children/violence/ (November 28, 1999)
Boulton, M.J., and Underwood, K. (1992). "Bully/ victim problems among middle school children." British journal of Educational Psychology, 62, 73-87. In : The National Crime Prevention Council of Canada (NCPC)
(1997) Bullying and Victimization: The Problems and Solutions for School-aged children (WWW Document) URL : http://www.crime-prevention.org/english/publications/children/violence/ (November 28, 1999)
Bully B'ware Productions (BBP) (n.d. /1999). More information about bullying... (WWW Document) URL : http://www.bullybeware.com/moreinfo.html (November 28, 1999)
Charach, A., Pepler, D., and Ziegler, S. (1995). "Bullying at School: A Canadian perspective." Education Canada, 35, 12-18 In The National Crime Prevention Council of Canada (NCPC) (1997) Bullying and Victimization: The Problems and Solutions for School-aged children (WWW Document) URL : http://www.crime-prevention.org/english/publications/children/violence/ (November 28, 1999)
Craig, W. (1997). "The relationship among aggression types, depression, and anxiety in bullies, victims, and bully/victims." Personality and Individual Differences, in press. In The National Crime Prevention Council of Canada (NCPC) (1997) Bullying and Victimization: The Problems and Solutions for School-aged children (WWW Document) URL : http://www.crime-prevention.org/english/publications/children/violence/ (November 28, 1999)
Craig, W.M., and Pepler, D.J. (1995). "Aggression and victimization: Are they related?" Paper presented at the Biennial Meeting of the Society for Research on Child Development, Indianapolis, March 1995. In The National Crime Prevention Council of Canada (NCPC) (1997) Bullying and Victimization: The Problems and Solutions for School-aged children (WWW Document) URL : http://www.crime-prevention.org/english/publications/children/violence/ (November 28, 1999)
Craig, W. M, and Pepler, D. (1997). Naturalistic observations of bullying and victimization on the playground. LaMarsh Centre for Research on Violence and Conflict Resolution, York University. Unpublished report. In The National Crime Prevention Council of Canada (NCPC) (1997) Bullying and Victimization: The Problems and Solutions for School-aged children (WWW Document) URL : http://www.crime-prevention.org/english/publications/children/violence/ (November 28, 1999)
Fried, S., Fried, P. (1996). Bullies and victims: Helping your child survive the school yard battlefield. New York, NY: M. Evans Company, Inc. In : Weinhold, B. K. (1999, April 19) Bullying and School Violence: The Tip of the Iceberg (WWW Document) URL : http://weinholds.org/bully2.htm (November 28, 1999)
Hoover, J. H.., Oliver, R. L., Hazler, R. J. (1992). Bullying: Perceptions of adolescent victims in the midwestern USA. School Psychology International, 13, 5-16 In : Weinhold, B. K. (1999, April 19) Bullying and School Violence: The Tip of the Iceberg (WWW Document) URL : http://weinholds.org/bully2.htm (November 28, 1999)
Huesmann, L.R., Lagerspetz, K., and Eron, L.D. (1984). "Intervening variables in the TV violence-aggression relation: Evidence from two countries." Developmental Psychology, 20, 746-775. In The National Crime Prevention Council of Canada (NCPC) 1997) Bullying and Victimization: The Problems and Solutions for School-aged children (WWW Document) URL : http://www.crime-prevention.org/english/publications/children/violence/ (November 28, 1999)
Johnson, D. W. Johnson, R. (1995a). Teaching students to be peacemakers: Results of five years of research. Peace and Conflict: Journal of Peace Psychology. In : Weinhold, B. K. (1999, April 19) Bullying and School Violence: The Tip of the Iceberg (WWW Document) URL : http://weinholds.org/bully2.htm (November 28, 1999)
Johnson, D. W., Johnson, R. (1995b). Teaching students to be peacemakers. Edina: MN: Interaction Book Co In : Weinhold, B. K. (1999, April 19) Bullying and School Violence: The Tip of the Iceberg (WWW Document) URL : http://weinholds.org/bully2.htm (November 28, 1999)
Loeber, R. and Stouthamer-Loeber, M. (1986). Family Factors as Correlates and Predictors of Conduct Problems and Juvenile Delinquency. In M. Tonry and N. Morris (eds.), Crime and Justice, Vol. 7 Chicago: University of Chicago Press In Sudermann, M. Jaffe, P. G. Schiek, E (1996) Bullying : Information for Parents and Teachers (WWW Document) URL : http://www.lfcc.on.ca/bully.htm (November 28, 1999)
Lowenstein, L.,(1978). "Who is the bully?" Bulletin of the British Psychological Society, 31, 147-149. In The National Crime Prevention Council of Canada (NCPC) (1997) Bullying and Victimization: The Problems and Solutions for School-aged children (WWW Document) URL : http://www.crime-prevention.org/english/publications/children/violence/ (November 28, 1999)
Murphy, H.A., Hutchinson, J.M., and Bailey, J.S. (1983). "Behavioral school psychology goes outdoors: The effect of organized games on playground aggression." Journal of Applied Behavioral Analyses, 16, 29-35.
In The National Crime Prevention Council of Canada (NCPC) (1997) Bullying and Victimization: The Problems and Solutions for School-aged children (WWW Document) URL : http://www.crime-prevention.org/english/publications/children/violence/ (November 28, 1999)
Neary, A., and Joseph, S. (1994). "Peer victimization and its relationship to self-concept and depression among schoolgirls." Personality and Individual Differences, 16,183-186. In The National Crime Prevention Council of Canada (NCPC) (1997) Bullying and Victimization: The Problems and Solutions for School-aged children (WWW Document) URL : http://www.crime-prevention.org/english/publications/children/violence/ (November 28, 1999)
National Institute for Dispute Resolution (NIDR) (1999). Conflict resolution education facts. In : Weinhold, B. K. (1999, April 19) Bullying and School Violence: The Tip of the Iceberg (WWW Document) URL : http://weinholds.org/bully2.htm (November 28, 1999)
Nolin, M. J., Davies, E., Chandler, K. (1995). Student Victimization At School, National Center for Education Statistics--Statistics in Brief (NCES 95-204). In : Banks, R. (April 1997) Bullying in Schools, ERIC Digest (WWW Document) URL : http://www.ed.gov/databases/ERIC_Digests/ed407154.html (November 28, 1999)
Noll, K, Carter, J. (November 13, 1999) Taking the Bully by the Horns (WWW Document) URL : http://hometown.aol.com/kthynoll/bully.htm (December 2, 1999)
Olweus, D. (1987). "School-yard bullying-Grounds for intervention." School Safety, 6, 4-11. In The National Crime Prevention Council of Canada (NCPC) (1997) Bullying and Victimization: The Problems and Solutions for School-aged children (WWW Document) URL : http://www.crime-prevention.org/english/publications/children/violence/ (November 28, 1999)
Olweus, D. (1991). "Bully/victim problems among school children: Some basic facts and effects of a school-based intervention program." In D. Pepler and K. Rubin (eds.), The Development and Treatment of Childhood Aggression, Hillsdale, 411-448. In The National Crime Prevention Council of Canada (NCPC)
(1997) Bullying and Victimization: The Problems and Solutions for School-aged children (WWW Document) URL : http://www.crime-prevention.org/english/publications/children/violence/ (November 28, 1999)
Olweus, D. (1993a). Bullying at School: What We Know and What We Can Do. Oxford UK: Blackwell Publishers. P 9 In Sudermann, M. Jaffe, P. G. Schiek, E (1996) Bullying : Information for Parents and Teachers (WWW Document) URL : http://www.lfcc.on.ca/bully.htm (November 28, 1999)
Olweus, D. (1994a). Bullying at school: What we know and what we can do. Oxford, UK: Blackwell Publishers. In : Weinhold, B. K. (1999, April 19) Bullying and School Violence: The Tip of the Iceberg (WWW Document) URL : http://weinholds.org/bully2.htm (November 28, 1999)
Olweus, D. (1994b). Annotation: Bullying at school - Basic facts and effects of a school-based intervention program. Journal of Child Psychology Psychiatry. 35 (7), 1171-1190. In : Weinhold, B. K. (1999, April 19) Bullying and School Violence: The Tip of the Iceberg (WWW Document) URL : http://weinholds.org/bully2.htm (November 28, 1999)
O'Moore, A.M. (1989). "Bullying in Britain and Ireland: An Overview." In E. Roland and E. Munthe (eds.), Bullying: An International Perspective. London: David Fulton, 3-21. In The National Crime Prevention Council of Canada (NCPC) (1997) Bullying and Victimization: The Problems and Solutions for School-aged children (WWW Document) URL : http://www.crime-prevention.org/english/publications/children/violence/ (November 28, 1999)
Parents Centres New Zealand Inc (PCNZ) (1999) Bullying (WWW Document) URL : http://www.parentscentre.org.nz/babies_and_preschoolers/C-Bullying.htm (November 28, 1999)
Patterson, G.R., DeBaryshe, B.D. and Ramsey, E. (1989). A Developmental Perspective on Antisocial Behaviour. American Psychologist, 44, 329-35. In Sudermann, M. Jaffe, P. G. Schiek, E (1996) Bullying : Information for Parents and Teachers (WWW Document) URL : http://www.lfcc.on.ca/bully.htm (November 28, 1999)
Pepler, D.J., and Craig, W. (1997). Bullying: Research and Interventions. Youth Update. Publication of the Institute for the Study of Antisocial Youth. In The National Crime Prevention Council of Canada (NCPC)
(1997) Bullying and Victimization: The Problems and Solutions for School-aged children (WWW Document) URL : http://www.crime-prevention.org/english/publications/children/violence/ (November 28, 1999)
Rigby, K. (1997) What children tell us about bullying in schools, Children Australia,22, 2, 28 - 34. In The Office for Families and Children (TOFFAC) (1999 April 8) ) What children tell us about bullying in schools (WWW Document) URL : http://www.toffac.sa.gov.au/page7.html (November 28, 199
Rigby, K. (1999 May 7). Bullying in schools and what to do about it children (WWW Document) URL : http://www.education.unisa.edu.au/bullying/ (November 28, 1999)
Roland, E. (1989). "Bullying: The Scandinavian research tradition." In D. Tattum and D. Lane (eds.), Bullying in Schools. Stoke-on-Trent: Trentham, 21-32. In The National Crime Prevention Council of Canada (NCPC) (1997) Bullying and Victimization: The Problems and Solutions for School-aged children (WWW Document) URL : http://www.crime-prevention.org/english/publications/children/violence/ (November 28, 1999)
Salmivalli, C. Lagerspetz, K., Bjorkqvist, K., Osterman, K., and Kaukiainen, A. (1996). "Bullying as a group process: Participant roles and their relation to social status within the group." Aggressive Behavior, 22,1-15. In The National Crime Prevention Council of Canada (NCPC) (1997) Bullying and Victimization: The Problems and Solutions for School-aged children (WWW Document) URL : http://www.crime-prevention.org/english/publications/children/violence/ (November 28, 1999)
Sutton-on-Sea CP School (SoS), Parent's Guide - Bullying (n.d./1999) (WWW Document) URL : http://www.sutton.lincs.sch.uk/parents/bully.html (1999 December 2)
Saunders, C. (1997). When push comes to shove: Dealing with bullies requires adult supervision. Our Children. March/April. In : Weinhold, B. K. (1999, April 19) Bullying and School Violence: The Tip of the Iceberg (WWW Document) URL : http://weinholds.org/bully2.htm (November 28, 1999)
Slee, P. (1995). "Peer victimization and its relationship to depression among Australian primary school students." Personality and Individual Differences, 18, 57-62. In The National Crime Prevention Council of Canada (NCPC) (1997) Bullying and Victimization: The Problems and Solutions for School-aged children (WWW Document) URL : http://www.crime-prevention.org/english/publications/children/violence/ (November 28, 1999)
Stephenson, P. and Smith, D. (1989). "Bullying in two English comprehensive schools. " In E. Roland and E. Munthe (eds.), Bullying: An International Perspective. London: Fulton. In The National Crime Prevention Council of Canada (NCPC) (1997) Bullying and Victimization: The Problems and Solutions for School-aged children (WWW Document) URL : http://www.crime-prevention.org/english/publications/children/violence/ (November 28, 1999)
Science News (1999 august 9) Bullying is bad for everyone, Australian Broadcasting Corporation (WWW Document) URL : http://www.abc.net.au/science/news/stories/s42352.htm (December 2 1999)
Sudermann, M. Jaffe, P. G. Schiek, E (1996) Bullying : Information for Parents and Teachers (WWW Document) URL : http://www.lfcc.on.ca/bully.htm (November 28, 1999)
Tattum, D. (1982). Disruptive Behaviour in Schools. John Wiley. In The National Crime Prevention Council of Canada (NCPC) (1997) Bullying and Victimization: The Problems and Solutions for School-aged children (WWW Document) URL : http://www.crime-prevention.org/english/publications/children/violence/ (November 28, 1999)
The National Crime Prevention Council of Canada (NCPC) (1997) Bullying and Victimization: The Problems and Solutions for School-aged children (WWW Document) URL : http://www.crime-prevention.org/english/publications/children/violence/ (November 28, 1999)
The Office for Families and Children (TOFFAC) (1999 April 8) ) What children tell us about bullying in schools (WWW Document) URL : http://www.toffac.sa.gov.au/page7.html (November 28, 1999)
Weinhold, B. K. (1999, April 19) Bullying and School Violence: The Tip of the Iceberg (WWW Document)
URL : http://weinholds.org/bully2.htm (November 28, 1999)
Weinhold, B. Weinhold, J. (1998). Conflict resolution: The partnership way in schools. Counseling and Human Development. 30 (7) 1-12. In : Weinhold, B. K. (1999, April 19) Bullying and School Violence: The Tip of the Iceberg (WWW Document) URL : http://weinholds.org/bully2.htm (November 28, 1999)
Weinhold, B. Weinhold, J. (1999). Conflict resolution: The partnership way. Denver, CO Love Publishing Co. In : Weinhold, B. K. (1999, April 19) Bullying and School Violence: The Tip of the Iceberg (WWW Document) URL : http://weinholds.org/bully2.htm (November 28, 1999)
Whitney, I., Smith, P. K. (1993). A survey of the nature and extent of bullying in junior/middle and secondary schools. EDUCATIONAL RESEARCH, 35 (1), 3-25. In : Banks, Ron (April 1997) Bullying in Schools, ERIC Digest (WWW Document) URL : http://www.ed.gov/databases/ERIC_Digests/ed407154.html (November 28, 1999)

תגים:

אלימות · ביריונות · בית · הצקה · ספר · קורבן

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "הצקה בבתי ספר", סמינריון אודות "הצקה בבתי ספר" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.