היישום אינו מחובר לאינטרנט

קריסתה של מדינה - מקרה לבנון

עבודה מס' 060412

מחיר: 203.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: האם השסע העדתי-דתי שלתוכו קמה לבנון היווה גורם מכריע במלחמת האזרחים בשנת ,1975 או שמא גורמים אחרים?

6,033 מילים ,10 מקורות ,2001

תקציר העבודה:

המוטיבציה המרכזית לעבודה היא השאלה: מה גרם לקריסתה של לבנון? השאלה מתחדדת אם אנו מעיינים במאמרו של איליה חאריק (בתוך סלאם, 1987; 19-20) שמזכיר את לבנון כמדינה בעלת גלעין מדינתי היסטורי, ששורשיו עמוקים. היינו מצפים לראות קריסה דווקא במדינות שאין להן גלעין מדינתי אמיתי, דוגמת ירדן, סוריה ועיראק. הסבר אפשרי אחד לכך יהיה שהמלחמה בלבנון ממחישה שחאריק טעה בהשקפתו. אולם, בעבודה זו אחקור לעומק את כלל הגורמים למלחמה בלבנון, ואנסה להסביר מדוע בכל זאת פרצה מלחמת אזרחים במדינה זו- מבלי שנזדקק לומר כי התיאוריה של חאריק שגויה.
לפני שנעסוק בסיבות שגרמו לקריסתה של לבנון, נברר האם ניתן כלל לכנות את מה שקרה בלבנון בשם 'קריסה'. נעשה זאת בעזרת תיאוריה שפיתח החוקר ויליאם זרטמן, בה הוא נותן סימנים החוזרים על עצמם במדינות שקרסו, ונבדוק האם סימנים אלו התקיימו גם בלבנון של שנות ה-70.

בפרק הרקע ההיסטורי, נתחקה אחר הקמתה של לבנון. נראה שהדבר הבולט ביותר בלבנון הוא ההטרוגניות של אזרחיה וריבוי העדות. ננסה להתחקות אחר השורשים של אוכלוסיית לבנון על שלל גווניה ונראה כיצד תרמה עובדה זו למשבר. כמו כן, ידובר בפרק זה על מלחמת האזרחים הראשונה בלבנון, ב-1958, אשר הייתה ניצן
ראשון למשבר הגדול יותר שבא אחר כך.
הפרק שאחריו יעסוק בהתפתחות והתפלגות הכוחות הפוליטיים והמזוינים בלבנון. נראה את התפלגותם הגיאוגרפית והיחסית.
פרק נוסף יעסוק בנוכחות הפלשתינאית ובהתערבותה של סוריה במשבר בלבנון. נלמד על האינטרסים השונים של סוריה בלבנון ונבחן עד כמה השפיעה התערבות זו על היווצרות המשבר והתפתחותו.
ננסח כעת את השאלה המחקרית באופן מדויק יותר: האם השסע העדתי-דתי שלתוכו קמה לבנון היווה גורם מכריע במלחמת האזרחים בשנת 1975, או שמא גורמים אחרים?
השערת המחקר שלי היא כי השסע העדתי-דתי היה הגורם המכריע למלחמת האזרחים.
השערות חלופיות:
* התערבותם של גורמים חיצוניים בתוך לבנון גרמו למלחמת האזרחים.
* שילוב של השסע עם מספר גורמים חיצוניים גרם למלחמת האזרחים.

תוכן העניינים:
מבוא
מסגרת תיאורטית - האם לבנון 'קרסה'?
1. רקע היסטורי
עצמאותה של לבנון וה"אמנה הלאומית"
החלוקה הפוליטית של השלטון ומוסדותיו
מלחמת האזרחים הראשונה ב-1958
2. התפתחות והתפלגות הכוחות הפוליטיים והמזוינים בלבנון
חלוקה דמוגרפית
מחנה תומכי המשך הסטטוס-קוו (רבינוביץ', 1982 ;65-54)
מחנה מתנגדי הסטטוס-קוו (רבינוביץ', 1982 ;76-67)
3. גורמים חיצוניים
המעורבות הסורית
הנוכחות הפלשתינאית (Vocke, 38-35; 1978)
4. מלחמת האזרחים 1975-1981
5. ניתוח הממצאים על פי המאפיינים של זרטמן
א. הכוח מועבר לפריפריה, בגלל שהמרכז נלחם בינו לבין עצמו-
ב. המרכז לא מסוגל לספק את צרכי הקבוצות עליהן הוא נשען-
ג. הממשלה נמנעת מהחלטות קשות בגלל אי תפקוד מוסדי או בגלל חולשה פוליטית.
ד. נושאי המשרה נוהגים רק בפוליטיקה מתגוננת ואין להם אג'נדה פוליטית ותכניות.
ה. המרכז מאבד שליטה על סוכניו עצמו שמתחילים לפעול על דעת עצמם-
6. סיכום ומסקנות
7. ביבליוגרפיה

מקורות:

אבי-רן ר.- סוריה והמחנה הנוצרי בלבנון, מכון שילוח לחקר המזרח התיכון ואפריקה, ת"א; 1980.
אמיר א.-לבנון: ארץ, עם, מלחמה, הוצאת הדר, ת"א; 1979.
זיסר א.- לבנון, המכון היהודי-ערבי שליד ההסתדרות, בית-ברל; 1993.
צוריף ד., "המזרח התיכון בין מלחמות העולם, 1919-1939; בסבך לבטי הזהות", בתוך המזרח החדש, כרך לו', האוניברסיטה העברית, ירושלים; 1974.
רבינוביץ' א.- מלחמה ומשבר בלבנון, הוצאת הקיבוץ המאוחד, ת"א; 1982.
Fawwaz A, The role of Lebanon in the power struggle of the contemporary Arab world, The American University, Michigan; 1966.
Harik, I. "The origins of the Arab State System", in Ghassan Salam (ed.) The foundations of the Arab State, Croom Helm, London; 1987.
Vocke H. The Lebanese war, St. Martin's press, New York; 1978.
Zartman W.- Collapsed states, Lynne Rienner, Colorado; 1995.
Zisser E. Lebanon- The challenge of independence, I.B Tauris, New York; 2000.

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "קריסתה של מדינה - מקרה לבנון", סמינריון אודות "קריסתה של מדינה - מקרה לבנון" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.