היישום אינו מחובר לאינטרנט

שינוי באסטרטגיה ארגונית - השפעתם של מועצות המנהלים, מאפייני המנכ"ל ויו"ר מועצת המנהלים בתעשייה הקיבוצית

עבודה מס' 060401

מחיר: 253.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: האם לגורמים אלה יש השפעה על מידת היכולת לבצע שינויים אסטרטגיים במפעל הקיבוצי.

8,392 מילים ,35 מקורות ,2001

תקציר העבודה:

החברה הקיבוצית הוקמה על בסיס ערכים של שיתוף, דמוקרטיה ושיויוניות. ערכים אלו קבעו את אורחות החיים בקיבוצים במשך עשרות בשנים. החל משנות השישים חווה הארץ בכלל והתנועות הקיבוציות בפרט תיעוש בקצב מזורז. תהליך התיעוש, אשר בחברה החוץ קיבוצית נתפש כמובן מאליו, גורר בהיכנסו לקיבוץ שאלות ערכיות רבות, כגון האם ניתן לקיים מפעל ללא יצירת הבדלי מעמדות, האם ניתן לקיימו ללא העסקת עובדים שכירים וכדומה. שאלות אלו ודומותיהן ליוו את התעשייה בקיבוץ מיום היווסדה ועד היום. כך התפתח ארגון תעשייתי שונה בעל מאפיינים מבניים וכלכליים יחודיים, ולצידו תרבות ארגונית תואמת לצרכיו, שהושפעה רבות מהערכים והנורמות עליהן נשענה המערכת הקיבוצית.
התעשייה בקיבוץ עמדה בהצלחה רבה בתחרות מול תעשיות חוץ קיבוציות, והוגדרה במקרים רבים כסיפור הצלחה. כל זאת עד למשבר הכלכלי הכבד שפקד את המדינה בשנות השמונים. המשבר לא פסח גם על הקיבוצים, ואילץ אותם לבצע רפורמות רבות במבנה הכלכלי שלהם, בנסיון לפתור את הבעיות שהמציאות הכלכלית החדשה העמידה מולם.
הרפורמות התמקדו בנסיון להגביר את עצמאותם של הענפים היצרניים בקיבוץ, תוך הקפדה על מתן כלים להגברת רווחיותם ויעילותם. למרות שכמעט כולם במערכת הקיבוצית הסכימו כי דרוש שינוי ארגוני במבנה הקיבוץ, לא היתה (ועדיין אין) הסכמה על אופי השינוי הדרוש. חלקם של החוקרים גורס כי יש להתמודד מול המציאות המשתנה בעזרת כלים שהוכיחו את עצמם בקיבוצים בעבר, ממולם ישנם אלו הטוענים כי יש להתאים את הקיבוץ כמה שיותר למבנה הסביבה העסקית החיצונית, ע"מ להתמודד טוב יותר בתחרות על
המשאבים.

בעבודה זו ייעשה נסיון לשפוך אור על נקודות מסוימות בוויכוח הנ"ל מתוך נסיון להבינן לעומקן. הנקודה הראשונה מתייחסת למועצות המנהלים במפעלי התעשייה. בכוונתי להראות שבעצם הקמת מועצות המנהלים במפעלי התעשייה הקיבוצית יש מן השיפור ביכולת התפקודית של המפעל הקיבוצי, ולא גריעה. הקמת מועצת מנהלים משחררת את המפעל ממוקדי כח שאינם מן העניין העסקי, מאפשרת למפעל לפעול ביתר חופשיות ומגבירה את היכולת לביצוע שינויים אסטרטגיים. לטענתי, וזאת אפרט במקצת בהמשך העבודה, הבעיות שמגבילות את האפקטיביות של המפעלים אינן נובעות מהמבנה החדש שלהם, כי אם מגורמים אחרים.
עוד בכוונתי להראות את ההבדלים בהשפעתם של מאפייני המנכל"ים במפעלים ויושבי הראש של המועצות על רמת השינויים האסטרטגיים של המפעל, ז"א, כאשר במפעל מכהנים מנכל"ים ויו"ר חיצוניים (שכירים שאינם קיבוצניקים), הסיכוי לביצוע שינוי אסטרטגי יעלה.

תוכן העניינים:
מבוא
סיפורה של התעשייה הקיבוצית
השפעת מועצות המנהלים על יכולת התמרון האסטרטגית של המפעל
גורמים נוספים המשפיעים על מידת השינוי האסטרטגי במפעל הקיבוצי
סוג המנכ"ל במפעלי התעשייה הקיבוצית כגורם משפיע על האסטרטגיה
השפעת סוג יו"ר מועצת המנהלים על השינוי האסטרטגי
סיכום
ביביליוגרפיה

מקורות:

אביגדור, טלי. (1998). מועצות מנהלים במפעלים בקיבוץ - יחסי גומלין בין מועצות מנהלים למוסדות הקיבוץ. עבודת גמר לקבלת תואר "מוסמך במדעי החברה". המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, אוניברסיטת בר- אילן.
לניר, י. (1994). משבר התעסוקה בקיבוץ. יד טבנקין.
סמואל, י. (1996). ארגונים. אוניברסיטת חיפה : זמורה- ביתן.
עינת, יחזקאל. (1997). השפעת דפוסי הרוטציה הנורמטיבית, סוג המנהל והשינויים המבניים על הביצוע הארגוני במפעלי התעשייה הקיבוצית. עבודת גמר לקבלת תואר "מוסמך במדעי החברה". החוג ללימודי עבודה, אוניברסיטת תל אביב.
פלגי,מ. (1994). תרבות ארגונית במפעלי התעשייה הקיבוצית. אוניברסיטת חיפה; המכון לחקר הקיבוץ והרעיון השיתופי.
רוזנר,מ., וגץ, ש. (1996). הקיבוץ בעידן של שינויים. אוניברסיטת חיפה: הוצאת הקיבוץ המאוחד.
רוזנר, מ., רוזוליו, ד., ופלגי, מ. (1997). מועצות מנהלים בתעשייה הקיבוצית. אוניברסיטת חיפה: המכון לחקר הקיבוץ והרעיון השיתופי.
שלום,א. (1998). השפעת קבוצת הדור הפעילה בקיבוץ על דרך וסגנון קבלת ההחלטות. עבודת גמר לקבלת תואר "מוסמך במדעי החברה". המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, אוניברסיטת בר- אילן.
Boeker, W. Goodstien, J. (1993). "Performance and Successor Choice: The moderting Effects Of Governance and Ownership". Academy of Management jornal, 36 (1), 172- 186.
Borokhovich, K. A, Parrino, R., Trapni, T. (1996). "Outside Direcors and CEO Selection". Journa Of Financial And Quantitive Analysis, 31 (3), 337- 355.
Cannella, A.A. Lubatkin, M. (1993). "Succession As a Sociopolitical Process: Internal Impediments To Outsider Selecion". Academy of Management jornal, 36 (4), 763-793.
Chung, K. H., Rogers, R. C., Lubatkin, M. Owers, J. E. (1987). " Do Insides Make Better CEOs then Outsiders ?". Academy of Management Executive, 1 (3), 325- 330.
DiMaggio, P.J., Walter, W.P. (1983). "The iron cage revisited: Institutional isomorphism and collective rationality in Organizational fields." American Sociological Review, 48, 147-160.
Getz, S. (1998)."Winds of change". In Leviatan, U., Oliver, H., Quarter, J. (Eds.), Crisis in the Israeli kibbutz. (pp.13-25). London: Praeger Publishers.
Hambrick, D. C., Mason, P. A. (1984). "Upper Echelons: The Organization as a Relection of Its Top Managers". Academy of Management Review, 9 (2), 193-206.
Hambrick, D. C., Nadler, D. A., Tusman, M. L. (1998). Navigating Change. Boston: Harvard Business School Press.
Henke, J. W. (1985). "Involving the Board of Directors in Strategic Planning". The Journal of Business Strategy, 15, 87-95.
Herbiniak, L. G., William, F. J. (1985). "Organizational Adaptation: Strategic Choice and Environmental Determinism". Administrative Science Quarterly, 30 , 336-349.
Leviatan, U., Oliver, H., Quarter, J. (1998.), Crisis in the Israeli kibbutz. London: Praeger Publishers.
Mizruchi, M. S. (1983). "Who Controls Whom ? An Examination of the Relation Between Management and Boards of Directors in Large American Corporations". Academy of management review, 8 (3), 426-435.
Mizruchi, M. S. (1996). "What Do Interlocks Do ? An Analysis, Critique, and Assessment of Research on Interlocking Directorates". Annual Review of Sociology, 22, 271-298.
Mizruchi, M . S., Stearns, L. B. (1988). "A Longitudinal Study of the Formation of Interlocking Directorates". Administrative Science Quarterly, 33, 194- 210.
Palgi, M. (1998)."Organization in Kibbutz Industry". In Leviatan, U., Oliver, H., Quarter, J. (Eds.), Crisis in the Israeli kibbutz. (pp.41-56). London: Praeger Publishers.
Pfeffer, J., Lelebici, H. (1973). " Executive Recruitment and the Development of Interfirm Organizations". Administrative Science Quarterly, 18, 449-461.
Provan, K. G. (1980). "Board Power and Organizational Effectiveness Among Human Service Agencies". Academy of management review, 23 (2), 221-236.
Salanick, G. R., Pfeffer, J. (1977). "Constraints On Administrator Discretion". Urban Affairs Quarterly, 22 (4), 475- 495.
Salmon, W. j. (1993). "Crisis Prevention". Harvard Business Review, jan. -feb., 68-75.
Smith, J. E., Carson, K. P. Alexander, P. A. (1984). "Leadership: It Can Make a Difference". ". Academy of management journal, 27 (4), 765- 776.
Thomas, A. B. (1988). "Does Leadership Make a Difference to Organizational Performance ?". Administrative Science Quarterly, 33, 388-400.
Thomas, C. C. (1991). "Competent Directors: Boardroom Myths and Realities". Journal of General Management, 17, (1), 1-25.
Uzzi, B. (1997). "Social Structure and Competition in Interfirm Networks: The Paradox of Embeddeeness". Administrative Science Quarterly, 42 , 35- 67.

תגים:

הדובעה · הרסוה · םסרפמה · תשקבל · תינוגרא · תוגהנתה

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "שינוי באסטרטגיה ארגונית - השפעתם של מועצות המנהלים, מאפייני המנכ"ל ויו"ר מועצת המנהלים בתעשייה הקיבוצית", סמינריון אודות "שינוי באסטרטגיה ארגונית - השפעתם של מועצות המנהלים, מאפייני המנכ"ל ויו"ר מועצת המנהלים בתעשייה הקיבוצית" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.