היישום אינו מחובר לאינטרנט

הבדלים בין-תרבותיים בעמדות ההוריות והשפעתם על מטרות החיברות של ההורים כלפי ילדיהם

עבודה מס' 060361

מחיר: 350.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: עריכת מחקר באמצעות ראיונות באוכלוסיות הדרוזית והנוצרית.

4,452 מילים ,24 מקורות ,2000

תקציר העבודה:

הבדלים בין-תרבותיים בעמדות ההורים
והשפעתם על מטרות החיברות של ההורים

תוכן העניינים
א. מבוא
ב. סקירת הספרות
ב.1 הדרוזים בישראל
ב.2 הנוצרים בישראל
ב.3 מערכת האמונות והעמדות ההוריות
ג. השערות המחקר
ד. שיטת המחקר
ד.1 האוכלוסיה
ד.2 כלים
ד.3 קידוד הראיון
ה. ממצאים
ו. דיון ומסקנות
ז. ביבליוגרפיה

מבוא
הספרות המחקרית מצביעה על כך שהאמונות ההוריות חודרות להתנהגות ולפעולות
של ההורים לא רק במסגרת המשפחתית המצומצמת אלא גם בקונטקסט רחב יותר
(Harwood et al 1996). האמונות מארגנות את העולם בפני הפרט על מנת שיוכל
להתמודד ביתר יעילות עם חיי היומיום בתוך המסגרת התרבותית שלו. זאת ועוד,
נמצא כי ההתפתחות הקוגניטיבית של הילדים מושפעת מהעמדות ההוריות
המושפעות בתורן ממערכת האמונות של ההורים (Sigel 1992). מכאן עולה החשיבות
של נושא חקר ההשפעה של מערכת האמונות על העמדות והאסטרטגיות ההוריות ועל
דרישות ההורים מילדיהם. בעבודה הנוכחית אנו ננסה לשפוך אור נוסף על התחום
אבל מזווית ספציפית יותר. במלים אחרות, נבדוק את קיומן של הבדלים בין שתי
אוכלוסיות המחקר, הדרוזים והנוצרים הנחשבות לשתי תרבויות שונות בעלות
מערכות אמונות שונות במטרות החיברות שלהם כלפי ילדיהם.
לצערנו, ההיצע המחקרי אודות הדרוזים והנוצרים בישראל הוא דל ביותר, דבר אשר
דרבן אותנו לבצע את העבודה הנוכחית בשתי מסגרות תרבותיות אלו. אנו נתרכז
בשאלת הקשר הסיבתי בין ההבדלים במערכת האמונות לבין ההבדלים במטרות
החיברות של ההורים כלפי ילדיהם. כלומר, האם הבדלים במערכת האמונות
מובילים להבדלים במטרות החיברות של ההורים כלפי ילדיהם?

מקורות:

Bornstein, M.H.(1995). Handbook of parenting, Vol. 1: Children and parenting. Hillsdale, NJ: Erlbaum.
Chiang,T.M., Caplovitz-Barrett, K., and Nunez, N.N.(2000). Maternal Attributions of Taiwanese and American Toddlers' Misdeeds and Accomplishments. Journal of Cross Cultural Psychlogy. Vol 13 (3): pp 349-368.
Durrant, J.E., Broberg, A.G. and Rose-Krasnor, L. (1999). Predicting Mother's Use Of Physical Punishment During Mother-Child Conflicts in Sweden and Canada. In C.C. Piotrowski and P.D. Hastings (Eds). Conflicts as A Context for Understanding Maternal Beliefs About Child Rearing and Children's
Misbehavior: New Directions for Child and Adolescent Development 86: pp 25-41. San Francisco, CA: Jossey-Bass.
Dwairy,M. Van Sickle,L. (1996). Western Psychotherapy in Traditional Arabic Societies. Clinical Psychology Review .vol 16 :43-57.
Glueck, B. (1927). The Significance of Parental Attitudes for the Destiny of the Individual . Mental-Hygiene. 1928; 12: 722-741.
Harwood, R.L. (1992). The Influence of Culturally Derived Values on Anglo and Puerto Rican Mothers' Perceptions of Attachment Behavior. Child Development. Vol 63: pp 822-839
Harwood, R.L., Schoelmerich, A., Ventura-Cook, E., Schulze, P.A., and Wilson, P.S. (1996). Culture and Class Influences on Anglo and Puerto Rican Mothers: Beliefs Regarding Long-Term Socialization Goals and Child Behavior. Child Development. Vol 67: pp 2446-2461.
Hoff-Ginsberg, E., and Tardif, T. (1995). Socioeconomic Status and Parenting. In M.H. Bornstein (Ed), Handbook of Parenting (vol 2). Hillsdale, N.J.: Erlbaum.
Kitano, H.L.( 1964). Inter- and intra-generational differences in maternal attitudes toward child rearing. Journal-of-Social-Psychology. Vol 63(2): 215-220.
Kohn, M.E. (1977). Class and Conformity: A Study in Values. Chicago: University of Chicago Press.
Lightfoot, C., and Valsiner, J. (1992). Parental Belief System under The Influence: Social Guidance of the Construction of Personal Cultures. In Sigel, A.V., Mc-Gillicuddy-DeLisi,I.E., and Goodnow, J.J. (Eds), Parental Belief System: The Psychological Consequences for Children: pp 393-414.
Hillsdale, N.J. : Erlbaum.
Markus, H.R., and Kitamaya, S. (1991). Culture and the Self: Implications for Cognition, Emotion and Motivation. Psychological Review. Vol 98: pp 224-253.
Mothers: Age and ethnic variations. Child Development. Vol 61 (2): pp 566-580.
Mullen, M.K. (1994) Earliest Recollections of Childhood: A Demographic Analysis. Cognition. Vol052: 55-79.
Sigel, I.E. (1992). Parental belief systems: The psychological consequences for children. In Sigel,-Irving-E; McGillicuddy-DeLisi,-Ann-V; Goodnow,-Jacqueline J. (Eds): pp 478. Hillsdale, NJ : Erlbaum
Wasserman, G.A., Rauh, V.A., Brunelli,S.A., Garcia-Castro, M. (1990). Psychosocial attributes and life experiences of disadvantaged minority
בן-דור,ג. (1995).העדה הדרוזית בישראל בשלהי שנות ה 90 . בתוך :הרשקוביץ',ח. ועמנואל,מ. (עורכים). העדה הדרוזית בישראל לקראת המאה ה 21. ירושלים: המרכז הירושלמי לענייני ציבור ומדינה. דנה, מ. (1998).בתוך חסיסי (1999).
חסיסי, רביעה (1999).איכויות הקשר עם אחים מועדפים בקרב מתבגרים דרוזים. אוניברסיטת חיפה: החוג לחינוך. עבודת גמר.
ישראלי, ר. (1995).הדרוזים, זהות ושילוב. העדה הדרוזית בישראל בשלהי שנות ה 90 . בתוך :הרשקוביץ',ח. ועמנואל,מ. (עורכים). העדה הדרוזית בישראל לקראת המאה ה 21. ירושלים: המרכז הירושלמי לענייני ציבור ומדינה :כרך ל''ז
עלי, ע. (1997). המשפחה הדרוזית בישראל :חלוקת תפקידים, יחסי כוח ואיכות הנישואין. אוניברסיטת חיפה: ביה''ס לעבודה סוציאלית. עבודת גמר.
פלאח, ס. (1974). בתוך חסיסי (1999).
צמחוני, ד.(1989).המערך הפוליטי של הנוצרים בישראל. המזרח החדש. כרך ל''ב :139-164
שמלץ, ע. (1995).מגמות דמוגרפיות של יהודים וערבים בישראל, המזרח החדש .:3-22

תגים:

דרוזים · הורות · חיברות

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "הבדלים בין-תרבותיים בעמדות ההוריות והשפעתם על מטרות החיברות של ההורים כלפי ילדיהם", סמינריון אודות "הבדלים בין-תרבותיים בעמדות ההוריות והשפעתם על מטרות החיברות של ההורים כלפי ילדיהם" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.