היישום אינו מחובר לאינטרנט

חינוך למיניות

עבודה מס' 060262

מחיר: 253.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: דרכים בחינוך למיניות בקבוצת הורים למתבגרים.

9,400 מילים ,26 מקורות ,1995

תקציר העבודה:

כאם לשני ילדים כמעט על סף תקופת ההתבגרות, ולבת באמצע התהליך, רואה אני צורך אישי, לעסוק בנושא חינוך מיני להורי מתבגרים, מתוך רצון להאיר מעט את דפוסי החשיבה שלנו כהורים, לערוך הבהרת ערכים מחודשת, ולברר לעצמנו, באיזה מידה הערכים שאנו גדלנו עליהם, תואמים את המציאות העכשווית, ללמוד תיאוריות שונות על גיל ההתבגרות, כדי להבין טוב יותר את התנהגותם של ילדינו, ולאפשר להם לגדול נכון מתוך הקונפליקט התמידי שלנו איתם.

חמישה פרקים לעבודה זו:
פרק א' דן בסוגיה הנצחית כמעט, האם יש מקום ללמד ולחנך, לקראת חיי מין וחיי משפחה? ואם כן מהי המטרה, ומהם ההדגשים?

לפרק ב' שני חלקים:
החלק הראשון עוסק במשימות עיקריות של מנחה, בקבוצת הורים בכלל ובקבוצת הורי מתבגרים בפרט.
בחלק השני הצגת המאפיינים של הורי מתבגרים, תוך שימת דגש על היות ההורה באמצע חייו, מבחינת הגיל הכרונולוגי, שלב התמודדות בבעיות זהות וספקות לגבי הישגיו עד כה, אשר במידת מה מתאימים לשלבי ההתפתחות של המתבגר.

פרק ג' עוסק ברובו, בשלבי התפתחותו של המתבגר על פי שלוש תיאוריות המקובלות בתחום הפסיכולוגיה, ומדגישות כל אחת בפני עצמה, היבט אחר באישיותו של המתבגר: פרויד - הצד הרגשי, אריקסון - הצד החברתי, פיאז'ה - הצד האינטלקטואלי.

בפרק ד', מוצג שאלון ידע ועמדות של הורים למתבגרים על התנהגותם המינית והשפעתה על ההתנהגות המינית של ילדיהם, בהנחה שיש קשר בין המשתנים הללו.

פרק ה' הינו הפרק המרכזי בעבודתי זו ועיקרו הצגת כלי חשיבה להפעלה, טכניקה להבהרת הנושא, מתן כלים להתמודדות, מטרתם ודרך השימוש היעיל בהם.

תוכן העניינים:

מבוא

פרק א'
מהו חינוך למיניות ומהי מטרתו?

חיזוק הזיקה למניות הברורה
חיזוק הזיקה לגוף וכבוד לאדם
חיזוק הזיקה למשפחה היהודי
סיכום

פרק ב'
עקרונות הנחיה בקבוצת הורי מתבגרים

פתיחה
משימות עיקריות של מנחה בקבוצת הורים למתבגרים
מאפיינים עיקריים של גיל הורי המתבגרים
סיכום

פרק ג'

גיל ההתבגרות

פתיחה
הצגת תיאוריות של גיל ההתבגרות
התיאוריה של זיגמונד פרויד
התיאוריה של אריקסון א.ה
התיאוריה של ז'אן פיאז'ה
סיכום מאפייני גיל ההתבגרות

פרק ד'
א. פתיחה
שאלון לבדיקת ידע ועמדות של הורים
עיבוד השאלון

פרק ה'
הצגת כלי חשיבה להפעלה - תוכנית וטכניקה להעברת חינוך מיני

סיכום

ביבליוגרפיה

מקורות:

אורמיאן, חיים, (תש"ל), פסיכולוגיה חינוכית, הוצ' עם עובד ומישלב, פרק 18, עמ' 129-142.
אריקסון א.ה. (1974), ילדות וחברה, תרגום א.רפ, ת"א הוצ' ספרית הפועלים, עמ' 184-197.
בירנבואום, לאה, (תשל"ב), עזרה ראשונה בחינוך, פסיכולוגיה למדריכי נוער, חיפה, הוצ' רנסנס.
בלוך, אהרון, (1986), מין חינוך, ת"א הוצ' רשפים.
ברכיהו, מ. (תש"ו) גיל ההתבגרות, ירושלים, הוצ' עבר, מהדורה ב' עמ' 6.
גילן, יהודית, (תשכ"ט) שיחות עם מתבגרים, ת"א הוצ' הקיבוץ המאוחד, עמ' 71-113.
גינות, חיים, (1970), בין הורים לבני העשרה, ת"א הוצ' לוין אפשטיין.
גנלץ, חיים, ( 1969), יסודות הפסיכולוגיה ההתפתחותית, ירושלים, הוצ' אחיאסף עמ' 384.
דויטש, ה. (1973), בעיות נבחרות של גיל ההתבגרות, ת"א הוצ' ספרית הפועלים.
הילגארד, א"ר אטקינסון ר"ק, (תשמ"ב 1982), מבוא לפסיכולוגיה, ת"א הוצ' אוצר המורה, כרך א' 125.
וסטהיימר, רות (1985), אהבה ראשונה - הדרכה מינית לבני הנעורים, ת"א הוצ' סירקיס, עמ' 11-51.
זיו, אבנר, (1984) התבגרות, גבעתיים, הוצ' מסדה, עמ' 20-24.
זיו, אבנר, (עורך), (1985), הגיל הלא רגיל, ת"א מסדה הוצ' פפירוס.
זקס, שמעון (תשמ"ט), הבעיה של ילדי היא הבעיה שלי, אונ' ת"א הוצ' רמות, עמ' 77-81.
כהן, רז, (1977) , על סף ההתבגרות, ת"א הוצ' ספרים אחיאסף.
לוין, שלום, (תשל"ט 1979), המוסר ועיצוב האופי המוסרי, הוצ' אוצר המורה, שער ד' עמ' 109-111.
מאסטארס, ו. גו'נסון ו. (1977), קשר ההנאה: השקפה חדשה על חיי המין, ת"א הוצ' עם עובד, עמ' 27.
מיד, מרגט, (1970), מין ומזג בשלוש תרבויות פרימיטיביות, רמת גן, הוצ' מסדה.
סמילנסקי, שרה, (שבט תשמ"ב), בעיות שכיחות המועלות על ידי אמהות בקבוצות הנחיה, ירושלים, הוצ' משרד החינוך ומכון הנרייטה סאלד, עמ' 20-33.
סמילנסקי, שרה ואחרים, (תשמ"ח 1987), המערכת המשפחתית והמערכת הבית ספרית, הוצ' עם עובד.
פזי, ישראל ואחרים (תשמ"ח), התבגרות ונעורים, ת"א הוצ' א"ח בע"מ.
פיאז'ה, ז'אן, (1969), שש מסות על ההתפתחות הנפשית, מרחביה, הוצ' הקיבוץ הארצי, עמ' 12-90.
פלאורס, הורסמן, שוורץ, (תשמ"ג 1983) "מה על הורים לדעת על מיניותם שלהם", פרק 7 בתוך, חינוך מיני לילדך, הוצ' אור עם, עמ' 125-130.
פרויד, זיגמונד, (1954), שלוש מסות על התיאוריה המינית, עברית מנחם אילון, מרחביה הוצ' ספרית הפועלים, עמ' 59-76.
צור, אילנה, (1984), חינוך מיני וחינוך לחיי משפחה (ח"ם וחל"ם), מכון ויינגייט, הוצ' ספרים ע"ש עמנואל גיל, עמ' 20-25, 84-88.
שפרן, יוסף, (תשמ"ו 1986), פרקי עיון בתולדות החינוך היהודי, ירושלים, הוצ' מוסד הרב קוק, פרק א' עמ' ה-' כד'.
זיגמונד, פרויד, (1954), שלוש מסות על התיאוריה המינית, עברית מנחם, אילון ת"א, הוצ' הקיבוץ הארצי, עמ' 56-57.
יהודית, גילן, (תשכ"ט), שיחות עם מתבגרים, ת"א הקיבוץ המאוחד, עמ' 71-113.
מאסטארס, ו. גו'נסון ו. (1977) קשר ההנאה: השקפה חדשה על חיי המין, ת"א הוצ' עם עובד, עמ' 27.
רות, וסטהיימר, (1985), אהבה ראשונה - הדרכה מינית לבני הנעורים, ת"א, הוצ' סירקיס, עמ' 11-51.
אילנה, צור, ( 1984), חינוך מיני וחינוך לחיי המשפחה ( ח"ם וחל"ם), מכון וינגייט, הוצ' ספרים ע"ש עמנואל גיל, עמ' 84-88.
יוסף, שפקן,( תשמ"ו 1986), פרקי עיון בתולדות החינוך היהודי, ירושלים, הוצ' הרב קוק, פרק ראשון עמ' י'.

תגים:

התפתחות · חינוך מיני · התבגרות

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "חינוך למיניות", סמינריון אודות "חינוך למיניות" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.