היישום אינו מחובר לאינטרנט

מדיניות משרד הבריאות כלפי חולי נפש כרוניים מאושפזים-התייחסות לאספקט השיקומי והסדר בדיור בקהילה

עבודה מס' 050662

מחיר: 337.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: סקירת המצב בארץ ובעולם והמלצות לשיפור.

10,807 מילים ,24 מקורות ,2000

תקציר העבודה:

חוק ביטוח בריאות ממלכתי שנכנס לתוקפו ב1995 -, הביא לרפורמה במערכת הבריאות והיה אמור לאפשר שינוי מהותי במערך שירותי בריאות הנפש.
היו שראו בחוק סיכוי לקידום מצבם של חולי הנפש והטיפול שניתן להם בישראל (אליצור, 1994 ), והיו כאלה שחזו סיכונים ובעיות לא פשוטות (נוימן, 1993)
האם מדיניות הבריאות החדשה השיגה את התוצאות להן ציפתה ?
מסתבר כי מטרות החוק לא הושגו במלואן, בייחוד בתחום בריאות הנפש - כאשר בעצם נפגעי הנפש לא נכללו בו בסופו של דבר.

מתוך מכלול הבעיות שהתעוררו עם כניסתו של החוק לתוקף - אתמקד בבעייתיות הנוגעת לחולי הנפש הכרוניים המאושפזים ומדיניות השיקום של משרד הבריאות בתחום הדיור הקהילתי לגביהם. זאת, בשל התמודדותי העכשווית מול פרוייקט חדש של משרד הבריאות : "פרוייקט סל שיקום לנכי נפש בקהילה 1999-2000". הפרוייקט בתקציביו המוגבלים ביותר, המציע סל שירותים דל, מערך לא מפותח של שירותים ומסגרות קהילתיים - פונה אך ורק לאוכלוסיית חולי הנפש המוכרים כנכים ע"י הביטוח הלאומי מתאריך ה-1/1/97, במטרה לשקמם בקהילה. הפרוייקט מזניח את אוכלוסיית החולים הכרוניים המוכרים כנכים הרבה מעבר לתקופה המצוינת לעיל, ובעצם מעלה שאלות ודילמות בנוגע למדיניות בתחום.
את ניתוח המדיניות אבצע עפ"י המודל השיטתי של (ALICE RIVLIN (1971 , המאפשר להבין תהליכים בגיבושה לתכנית מדינית. כמו כן אביא סקירה של תכניות מדיניות הנוגעות בתחום בריאות הנפש הקהילתית בעולם ושקומם של חולי הנפש הכרוניים, כמודלים להשוואה עם מדיניות בריאות הנפש בארץ.

תוכן העניינים:
חלק א': מבוא
המודל השיטתי של (ALICE RIVLIN (1971
מי ? - הגדרת האוכלוסייה
מהו עקרון המדיניות בתחום ?
איך ? הרפורמה בתחום שירותי בריאות הנפש
כמה?
סיכום
חלק ב': סקירת תכניות מדיניות בריאות הנפש בעולם
מבוא-מגמות המדיניות
מדיניות בריאות הנפש באנגליה
מדיניות בריאות הנפש בארה"ב
מדיניות בריאות הנפש בקנדה
מדיניות בריאות הנפש באוסטרליה
מדיניות בריאות הנפש באיטליה
הצעות לשיפור תכניות מדיניות בריאות הנפש בישראל - הפקת לקחים מהתכניות בעולם
ביבליוגרפיה -חלק א'
ביבליוגרפיה-חלק ב'

מקורות:

אבירם, א., זילבר, נ., לרנר,י., פופר, מ.(ז"ל) (1988). חולי נפש כרוניים בישראל: אומדן מספרם ואפיוניהם. ביטחון סוציאלי. 53 , עמ' 92-105.
אבירם, א. (1988). אל מימסוד וטיפול קהילתי בחולי נפש ממושכים: בעיות מתמשכות וסוגיות עכשוויות של מערכת שירותי בריאות הנפש בארה"ב. חברה ורווחה, ח'(4), ע' 321-343.
אבירם, א. (1997 ). שירותי בריאות הנפש על פרשת דרכים. סיכויים וסיכונים לאור חוק ביטוח בריאות ממלכתי.
אליצור, א. (1998). סיווג המחלות בפסיכיאטרייה ועקרונותיו. מתוך מוניץ ח. (1998) פרקים נבחרים בפסיכיאטרייה. עמ' 115-126 ,פפירוס. תל-אביב.
אליצור, י.(1994). בריאות נפש קהילתית בישראל - אנטומיה של כישלון. חברה ורווחה, יד'(2), ע'103-128.
אליצור, י. (1994). חוק ביטוח בריאות ממלכתי הזדמנות לתמורה בשירותי בריאות הנפש. שיחות , כרך ט'(1), ע' 55-62.
חיניץ, ד. (1999). סל השירותים הבסיסי במסגרת חוק ביטוח בריאות ממלכתי: טכנוקרטיה לעומת פוליטיקה. בטחון סוציאלי , (54), ע' 53-68.
מרק, מ., פלדמן, ד., רבינוביץ' י. (1996). מדו"ח נתניהו ועד חוק ביטוח בריאות ממלכתי : יישום הרפורמה בתחום בריאות הנפש בישראל. חברה ורווחה ,כ' 16, ע' 185-197.
נוימן, מ. (1993).המהפך הצפוי בשירותי בריאות הנפש והשלכותיו הציבוריות והאתיות. שיחות , ח'(1) , 58-64.
קופ, י. (1996). "ריפוי בבלימה". ביטחון סוציאלי, 47 , ע'132-145 .
שירום, א., גרוס,ר.,רוזן, ב.(1999). מערכת הבריאות בישראל בעקבות החלת חוק ביטוח בריאות ממלכתי. בטחון סוציאלי, 54, ע' 11-34.
שפלר, ג. (1995). יישום הרפורמה בשירותים הקהילתיים של בריאות הנפש: סיכון, איום, סיכוי.שיחות , כרך ט'(2), ע' 151-158.
American Psychiatric Association (1994.( Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (4th ed). Washington, D.C: American Psychiatric Association. Rivlin A.M. (1971). Systematic thinking for social action. Washington D.C: The Brookings
Donnelly, D.(1992) The politics of mental health in Italy. Tavistock/Routledge, London.
Goodwin, S. (1997) Comparative Mental Health Policy : From institutional to community care. SAGE Publications, London.
Kemp, D.R.(1993) International Handbook on Mental Health Policy. Greenwood Press, London.
Mecanic, D. (1998). Emerging trends in mental health policy and practice. Health Affairs, 17(6), p.82-98.
Moscarelli, M., Rupp, A. Sartorius, N. (1996) Handbook of mental health economics and health policy : Volume 1- Schizophrenia. John Wiley Sons, New York.
Peck, E. Parker, E. (1998). Mental health in the NHS: Policy and practice 1979-1998. Journal of Mental Health, v.7(3), p.241-259.
Ramon, S. (1991) Psychiatry in transition: the British and Italian experiences. Pluto Press, London.
Ramon, S.(1996) Mental health in Europe: Ends, beginnings and rediscoveries. MaCmillan Press LTD MIND Publications , London.
Rochefort, D.A. Georing, P. (1998) More a link than a division: How Canada has learned from U.S mental health policy.
Turner, N. (1996) HyperGuide to the Mental Health Act: Policy note on the CPA. מתוך אתר באינטרנט : http://www.hyperguide.co.uk/mha/cpa.htm

תגים:

ריבלין · המודל · קהילתי · השיטתי · רווחה · שילוב

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "מדיניות משרד הבריאות כלפי חולי נפש כרוניים מאושפזים-התייחסות לאספקט השיקומי והסדר בדיור בקהילה", סמינריון אודות "מדיניות משרד הבריאות כלפי חולי נפש כרוניים מאושפזים-התייחסות לאספקט השיקומי והסדר בדיור בקהילה" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.