היישום אינו מחובר לאינטרנט

עמדות הציבור בישראל כלפי חולי איידס

עבודה מס' 062588

מחיר: 423.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: בדיקת השאלה תוך התייחסות לעמדות אמפתיות מול עמדות לא אמפתיות.

9,325 מילים ,39 מקורות ,2003

תקציר העבודה:

עבודה זו נכתבה במטרה לבדוק את עמדות הציבור בישראל כלפי חולי איידס תוך התייחסות לעמדות אמפתיות מול עמדות לא אמפתיות. האם הציבור בישראל מחזיק בעמדות אמפתיות כלפי חולי איידס או לא, ואם כן, אילו סוגי אנשים הם בעלי עמדות אמפתיות ואילו לא. המשתנים התלויים אשר נבדקו במחקר היו משתנים אישיותיים של הומופוביה ושמרנות, משתנים דמוגרפיים של מין, גיל, רמת השכלה ונטייה דתית, ומשתנה של רמת ידע בנושא איידס. במהלך העבודה, נבדקה השפעתם של כל המשתנים הללו על המשתנה הבלתי תלוי - עמדות אמפתיות כלפי חולי איידס. המחקר כלל 7 השערות מרכזיות: 1) ככל שרמת הידע גבוהה יותר, העמדה כלפי חולי איידס אמפתית יותר 2) עמדותיהם של הומופוביים כלפי חולי איידס תהיינה פחות אמפתיות מאשר עמדותיהן של בעלי עמדה חיובית כלפי הומוסקסואלים (לא הומופוביים) 3) אנשים שמרנים יהיו בעלי עמדה פחות אמפתית כלפי חולי איידס בהשוואה לליברלים 4) נשים יהיו בעלות עמדות אמפתיות יותר כלפי חולי איידס בהשוואה לגברים 5) ככל הרמת ההשכלה גבוהה יותר, כך רמת הידע על איידס גבוהה יותר 6) ככל שהגיל צעיר יותר, כל העמדה כלפי חולי איידס אמפתית יותר 7) ככל שהנטייה הדתית חזקה יותר, כך העמדה כלפי חולי האיידס אמפתית פחות.
על מנת לבדוק את ההשערות, הועבר שאלון למדגם של 120 איש, מתוכם 57 גברים ו-63 נשים בגילאים 20 עד 60. השאלון כלל שאלות הבודקות משתנים דמוגרפיים (מין, גיל, השכלה ונטייה דתית), תת שאלון הבודק שמרנות, תת שאלון הבודק הומופוביה, תת שאלון הבודק רמת ידע על איידס ותת שאלון הבודק עמדות אמפתיות כלפי חולי איידס.
תוצאות השאלונים עובדו באמצעות תוכנת SPSS ומהם עולה כי כל השערות המחקר אוששו.
יחד עם זאת, ישנן מספר מגבלות במחקר, המצריכות בדיקה נוספת בעתיד, ביניהן העובדה כי אוכלוסיית המדגם כללה נבדקים רק מאזור המרכז, העובדה כי המדגם לא כלל ציבור חרדי וכדומה.

תוכן העניינים:
1. מבוא
1.1 - רקע
1.2 - עמדות ודעות קדומות כלפי איידס וחולי איידס
1.3 - איידס, הומופוביה ושמרנות
1.4 - רציונל
1.5 - שאלות והשערות המחקר
פרק 2 -שיטה
2.1 -הליך
2.2 - כלי המחקר
פרק 3 - תוצאות
פרק 4 - דיון ומסקנות
4.1 -אישוש ההשערות
4.2 - מגבלות המחקר והצעות למחקרים עתידיים
4.3 - יישומן בפועל של מסקנות המחקר
ביבליוגרפיה
נספח 1- שאלון
נספח 2 - ניתוחים סטטיסטיים

תגים:

הומופוביה · מחלות · דעות · קדומות · סטיגמה · סטיגמות · עמדות

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "עמדות הציבור בישראל כלפי חולי איידס", סמינריון אודות "עמדות הציבור בישראל כלפי חולי איידס" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.