היישום אינו מחובר לאינטרנט

שירותי רפואה פרטיים בבתי חולים ממשלתיים בישראל

עבודה מס' 062237

מחיר: 240.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: מערכת הבריאות בישראל והבעייתיות בשירותי שר"פ.

4,881 מילים ,19 מקורות ,2003

תקציר העבודה:

שירותי הרפואה בישראל (מהקמת המדינה ועד שנות השמונים) הופעלו מכוח פעולה קולקטיבית של הכלל, ומטרתם הייתה לספק לאוכלוסייה צרכים חברתיים חיוניים. לפי התפיסה החברתית והפוליטית ששלטה בחברה הישראלית, שירותי הרפואה לא היו בגדר מצרך שניתן להפקיד את הספקתו בידי השוק הכלכלי החופשי ובהתאם לשיקוליו של הפרט, אלא הם נתפסו כמוצר שניתן לספק אותו באמצעות הסדרים בעלי אופי ציבורי. בשלהי שנות השמונים אנו עדים לשינוי בתפיסה הרואה בשירותי הרפואה מצרך שאפשר להפקיד את הספקתו בידי השוק הכלכלי החופשי תוך הטלת אחריות על הפרט לדאוג ולהבטיח את צרכיו הרפואיים. החלשת המימד הציבורי קולקטיבי בהספקת שירותי רפואה ופתיחת המערכת הקיימת להסדרים פרטיים ולכוחות השוק מצא את ביטויו בין היתר בהעמדת שירותים רפואיים ציבוריים, שהוקמו בכספי כל משלמי המיסים, לשירותם הפרטי של חלק מהרופאים וחלק מהחולים.
השירות הרפואי הפרטי בבתי החולים הממשלתיים (שר"פ) הינו הדגם העיקרי של הפיכת שירות ציבורי לפרטי. השר"פ הינו אחד מן הסוגיות הקשות שבתפקוד מערכת השירותים הציבוריים שכן בולטת השאלה האם בתי החולים הממשלתיים שאינם למטרת רווח והמשאבים שלהם הם ציבוריים, רשאים להעמיד משאבים ציבוריים אלה לשימושה הפרטי של שכבה דקה של רופאים בכירים ,ושל חולים בעלי אמצעים?
השר"פ מופעל כיום באופן מסודר וחוקי בבתי החולים הציבוריים בירושלים. לאחרונה, על אף ספקות בחוקיותה, החלה התופעה לחלחל גם לבתי החולים הממשלתיים תחת הכינוי "קרן מחקרים". הפעלת שר"פ בבתי החולים הממשלתיים תגרור למעשה הפעלת שר"פ בכל בתי החולים הציבוריים ובבתי החולים של קופות החולים, לפיכך סוגיה זו מחייבת אפוא דיון מעמיק בהשלכות הפעלה זו על כלל מערכת הבריאות הציבורית.

בעבודה זו נביא סקירה קצרה אודות מערכת הבריאות בישראל בהשוואה למדינות שונות תוך הצגת נתונים סטטיסטיים, כמו כן נציג את חוק ביטוח בריאות ממלכתי אשר התקבל ב1995 ויצר במידת מה מערכת בריאות המבוססת על יעילות שוויון וצדק אך בסוגיית השר"פ יש משום הגדלת אי השוויון החברתי והגדלת ההוצאה הלאומית לבריאות.
נתייחס להמלצות שתי ועדות ממלכתיות (טריינן - 1987 ונתניהו - 1990) אשר הניחו את היסודות להרחבה והקמת שר"פים בבתי החולים הממשלתיים ובכך נתנו גושפנקה רשמית לעמדות המוצהרות של אנשי צמרת הממסד הפוליטי והכלכלי בדבר מיסוד השר"פ.
לא ניתן להתעלם אפוא מן הבעיות האתיות והמוסריות שהשר"פ יביא עימו - משאבים אשר יוקצו עבור השר"פ כגון מיטות, טיפולים וכו' נמנעים מהחולים הציבוריים ובאים על חשבונם וכן חולים השוכבים מיטה ליד מיטה ורק אחד מהם זוכה לביקור אישי של מנהל המחלקה. אלו למעשה מקצת מן הבעיות האתיות אשר יוצגו בעבודה, בנוסף נציג את בעיית השקיפות במנגנון השר"פ. נתייחס לבעיות החברתיות, כלכליות וארגוניות שייווצרו עם הרחבת השר"פ בבתי החולים הממשלתיים.
בהמשך נציג את עמדות המצדדים כגון משרד האוצר ומנהלי בתי החולים הממשלתיים, שלטענתם הרחבת השר"פ בכל בתי החולים הציבוריים תפתור את המצוקה התקציבית של בתי החולים והשכר הנמוך (יחסית) של הרופאים, וכן תצמצם את תופעת הרפואה השחורה. כן נציג את העמדה המנוגדת אשר תטען בין היתר כי השר"פ יגדיל את אי השוויון בתוך מערכת הבריאות האשפוזית, יביא ליצירה של שתי רמות טיפול בתוך כותלי אותו מוסד, וכן יצור הבדלים בנגישות בהתאם ליכולתו הכספית של החולה.
הנהגת השר"פ בבתי החולים הממשלתיים מעלה שאלות חוקיות. נתייחס אפוא לדוח מבקר המדינה מספר 38, חוות הדעת של היועץ המשפטי לממשלה רובינשטיין אשר שלל את הפעלת השר"פ מיסודו, המלצות ועדת החקירה הפרלמנטארית, נתייחס להוצאת צווי הביניים של בג"צ בנושא זה ולבסוף נציג את אישור הממשלה בהפעלת השר"פ תוך הסדרים ותיקונים.

תוכן העניינים:
מבוא
א. מערכת הבריאות בישראל
ב. מהו שר"פ
ג. רקע להתפתחות השר"פ
ד. אתיקה, נגישות ושקיפות
ה. יתרונות וחסרונות, מצדדים ומתנגדים
ו. שר"פ במבחן החוק
סיכום ומסקנות
דף הערות
רשימה ביבליוגרפית

מקורות:

אביב, ענבל, "אושר: שירותי רפואה פרטית בבתי חולים ממשלתיים", nfc, 20/10/2002.
אלקנה מרגלית,ישראל אל שנות ה-2000,יזמה לצדק חברתי, יד יערי,1995,גבעת חביבה.
בן נון גבי ובן אורי דני, השוואות בינלאומיות ארצות OECD וישראל, משרד הבריאות, 2000, י"ם.
גרונאו ראובן, הרפורמה במערכת הבריאות:עבר ועתיד, המכון הישראלי לדמוקרטיה,2002,ירושלים.
דין וחשבון ועדת החקירה הממלכתית לבדיקת תפקודה ויעילותה של מערכת הבריאות בישראל(ועדת נתניהו), ירושלים:1990.
המלצות הוועדה הציבורית מקצועית לקביעת מדיניות והיערכות ארגונית ותפקודית של מערכת הבריאות (ועדת טריינין), ירושלים,מאי 1988.
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ,שנתון סטטיסטי לישראל 53, 2002, ירושלים.
יצחק יואב, "רובינשטיין הורה למשרד הבריאות לאסור על בתי חולים ממשלתיים שירות רפואי פרטי" nfc, 17.02.2002.
מיכאלי, דן,"רפואה שלמה, לעשירים בלבד", הארץ,20/10/2002
סבירסקי ברברה, יעדים למדיניות בריאות למאה ה-21, מרכז אדווה,2000,ת"א.
סבירסקי,ברברה, השר"פ-הזדמנות להתוות מדיניות-במקום להיגרר אחר ההתפתחויות בשטח, מרכז אדווה,12/05/2002, תל אביב.
סבירסקי ברברה וכנעאנה חסאם ואבגר אימי,שרותי בריאות בישראל, מרכז אדווה, 1999, ת"א.
קופ יעקב,הקצאת משאבים לשירותים חברתיים,המרכז לחקר המדיניות החברתית בישראל, 1998-2002,ירושלים.

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "שירותי רפואה פרטיים בבתי חולים ממשלתיים בישראל", סמינריון אודות "שירותי רפואה פרטיים בבתי חולים ממשלתיים בישראל" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.