היישום אינו מחובר לאינטרנט

הלם קרב-מחקר אודות תגובות הקרב במלחמת 48'

עבודה מס' 050418

מחיר: 276.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: מחקר זה סוקר את תופעת הלם הקרב אצל לוחמי 48' תוך בחינת יחסם של שאר הלוחמים לקבוצה זו.

6,885 מילים ,21 מקורות ,2000

תקציר העבודה:

למרבית הצער, אחדים ממרכיביה הבלתי נתיקים של ההוויה הישראלית, כמו השואה והמלחמות, הינם בעלי מאפיינים של אירועים טראומטיים. תגובות הקרב הן פרק בנושא רחב יותר העוסק בהתמודדות עם טראומות ובטיפול בנפגעיהן.
מחקר בראשיתי זה עוסק בתגובות הקרב במלחמת העצמאות, ומפליא הדבר שבמדינת ישראל של שלהי שנות ה-90', אשר התנסתה ביותר מלחמות מכל מדינה אחרת מאז מלחה"ע השניה, לא נעשו עדיין כמעט ניסיונות לחקירת והבנת התהליכים אשר עמדו בבסיס התפיסות, ההגדרות, וכנגזר מכך הטיפול, בתגובות קרב במלחמת 48'. ברם, הרבה מן העדויות וההצהרות שקיבלו החוקרים מפי בני התקופה, מבארים פרדוקס זה.
מחקר אינטרדיסיפלינארי זה נח על הקרום הדק שבין הפסיכולוגיה החברתית והסוציולוגיה.
ננסה לעמוד בו על המרקם החברתי המאוד מסויים אשר התהווה בראשית קום המדינה, והשפעתה של קונסטלציה חברתית מורכבת על הסיכון ללקות בתגובת קרב. ננסה לבחון את תהליכי הלגיטימציה הדיאלקטים אשר איפשרו את קיומה של תגובת הקרב בכפיפה אחת עם ה"צבר הלוחמני", נשאף להראות כיצד מתמסדת תופעה זו ונעמוד על הקווים הדומים והמבדילים של סוגייה זו בארץ ובעולם.
בהחלט ניתן, ואף רצוי, לראות בעבודה זו כצעד ראשון וכהתווית דרך לעבר ניסיון ממשי להבנה מעמיקה בנושא. בשל כך, הרשה לעצמו הכותב פעמים רבות במהלך הכתיבה לחוות דיעה ולהביע את עמדתו. ברור כי חשיבה סובייקטיבית זו הינה בגדר הגיגי ליבו של המחבר, ותו לא; ברם, אופיה הדרמטי לעיתים של סוגייה זו ואי היחשפותו המוקדמת של החוקר לנושא מלחמת העצמאות, מהווים אולי הצדקה לעניין.

תוכן עניינים:
פתח דבר
פרק ראשון: תגובות הקרב בראי הלגיטימציה
פרק שני: המקרה של מלחמת 48' מתמזג אל הקיים
סיכום - הערכה מחודשת של תגובות הקרב במלחמת '48
ביבליוגרפיה

הערת המערכת: העבודה מתבססת בחלקה על ראיונות. המרואיינים מוזכרים בראשי תיבות
בלבד.

מקורות:

Babbie, E.R. (1983). The Practice of Social Research (3rd Edition). pp. 387-389.
Noy. S. Combat Stress Reaction. in: Gal, R., Mangelsdorff A.D. (Ed.). Handbook of Military Psychology. (507-530), John Wiley Sons, ChichesterNew YorkBrisbane TorontoSingapore, 1991.
Peterson, K.C., Prout, M.F., Schwarz, R.A., (1991). Post-Traumatic Stress Disorder. Plenum press, New York London.
Shlaim, A., The Debate About 1948, International Journal of Middle East Studies, 1995, 27, pp. 2287-304.
Solomon, Z., Weisenberg M., Schwarzwald J. Mikulincer, M. (1988). Posttraumatic Stress Disorder Among Second Generation. American Journal of Psychiatry, 145, pp. 865-868
Solomon, Z., Weisenberg M., Schwarzwald J. (1991). Posttraumatic Stress Disorder Among Frontline Soliders With Combat Stress Reaction:The 1982 Israeli Experience in: American Journal of Psychiatry, 144(4), pp.444-454  
Solomon, Z. (1993). Combat Stress Reaction - The Enduring Toll of War. Plenum Press. new york and London
בר-יוסף, ר., דסוציאליזציה ורסוציאליזציה. בתוך: ליסק, מ., מזרחי, ב., בן-דוד, ע. (.(Ed, עולים בישראל (41-59), הוצאת אקדמון, ירושלים, 1969.
ברנשטיין, ד. (1980). המעברות בשנות ה50-, מחברות למחקר ולביקורת, כרך 5, 5-47.
אוניברסיטת ת"א, M.A. Thesis, השפעת תמיכה חברתית על הסיכון להיפגעות בתגובת קרב. גורי, ש. (1985), תל-אביב, ישראל.
ויצטום, א., לוי, ע. (1989). תגובות הקרב במלחמות ישראל 1948-1973. שיחות, כרך ד'(1), 60-70.
אוניברסיטת ת"א, M.A. Thesis, הקשר בין דפוסי התמודדות וקיומה של תסמונת פוסט טראומטית אצל נפגעי תגובת קרב. זיפמן, נ. (1987), תל-אביב, ישראל.
יבלונקה, ח. (1989). קליטתה ובעיות השתלבותה של שארית הפליטה בחברה הישראלית. האוניברסיטה העברית, ירושלים.
אוניברסיטה עברית, Dr. Thesis, דפוסי השתתפות במלחמה והשפעתם על תפיסת המלחמה: ניתוח מקרה מלחמת יום-הכיפורים. לומסקי, ע. (1994), ירושלים, ישראל.
מגד, א. (1966). מסכת ההגנה. הוצאת חברי ארגון ההגנה, תל-אביב.
מוריס ב., 1991 "דברי סיכום", ע"ע. 396-38 בתוך: לידתה של בעיית הפליטים הפלסטינים. ת"א ספרית אופקים.
נוי, ש. (1991). לא יכול יותר - תגובות ללחץ קרב. הוצאת משרד הביטחון, ישראל.
נריה, י. (1994). החיים בצל המלחמה - היבטים פסיכולוגיים. המכון לזכרו של תא"ל דוד כרמון ז"ל מכון דיוויס ליחסים בינלאומיים, ירושלים.
פפה, א., "יומרת האובייקטיביות וכישלונה", הארץ , 12.6.89.
רוזנבאום, י., פרבר, ח., קליטה חברתית של עולים. בתוך: לבנברג, מ., קראוס, מ. (.(Ed, קליטה ורווחה בישראל (15-46), הוצאת אוניברסיטת בר-אילן, רמת-גן, 1979.
אוניברסיטת ת"א, M.A. Thesis, עמדות רופאים צבאיים כלפי היפגעות וטיפול בתגובות-קרב. שקאלר, ר. (1990), תל-אביב, ישראל.

תגים:

טראומתי · פוסט · מלחמה · טראומה · חרדה

עבודות נוספות בנושא:

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "הלם קרב-מחקר אודות תגובות הקרב במלחמת 48'", סמינריון אודות "הלם קרב-מחקר אודות תגובות הקרב במלחמת 48'" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.