היישום אינו מחובר לאינטרנט

הקשר בין תפיסת הסיכון התועלת של שירות צבאי קרבי בקרב בנים לפני גיוס

עבודה מס' 065813

מחיר: 482.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: הקשר בין תפיסת הסיכון ותפיסת התועלת של שירות צבאי קרבי בקרב בנים לפני גיוס, וזיקתו לרמת המוטיבציה לשירות הקרבי.

7,472 מילים ,30 מקורות ,2004

תקציר העבודה:

מחקר זה בחן מחדש את הקשר השלילי שנמצא במחקרים קודמים בין תפיסת סיכון ותפיסת תועלת. השערות המחקר הציעו כי עוצמתו של הקשר השלילי קשורה ברמת המוטיבציה, וכי ישנה תרומה לשימוש במדד של פער כמדד קשר בנוסף לשימוש במתאמים. 175 בנים המועמדים לשירות צבאי ברמות מוטיבציה שונות העריכו את התועלות והסיכונים שבשירות הצבאי הקרבי. בהתאם למצופה, נמצא קשר חיובי בין המוטיבציה לשירות קרבי לבין הערכת התועלות שבשירות זה, וקשר שלילי בין המוטיבציה לבין הערכת הסיכונים שבשירות. בנוסף, נמצא כי קיים קשר קורוילינארי בין המוטיבציה ובין הפער בין תפיסת הסיכון ותפיסת התועלת, כך שקיים פער גדול יותר ברמות של מוטיבציה נמוכה וגבוהה, ופער קטן יותר ברמות של מוטיבציה בינונית. עם זאת, בניגוד להשערת המחקר, לא נמצא קשר בין תפיסת הסיכון לתפיסת התועלת בקרב כל רמות המוטיבציה. ממצאים אלו נידונים בהקשר התיאורטי של הקשר שבין תפיסת סיכון לתפיסת תועלת, וההבדלים בין מדדי קשר שונים (מתאמים ומדד הפער). מגבלות המחקר והשלכותיו נידונות.

תוכן העניינים:
תקציר
מבוא
שיטה
תוצאות
דיון
ביבליוגרפיה
נספחים

קטע מהעבודה:

אנשים נדרשים לשפוט את מידת הנזק ואת רמת התועלת הכרוכים בפעולות ובמוצרים מדי יום. חישבו, למשל, על רכישתו של מוצר מזון, מכשיר חשמלי, שימוש בטלפון סלולרי, החלטה מקצועית, ואפילו הצבעה פוליטית - בכל אלה הסיכון והתועלת, כפי שאנו תופסים אותן, משפיעות על החלטתנו והתנהגותנו בפועל. כלומר, לתפיסות הסיכון והתועלת ישנן השלכות הן עבור הפרט והן עבור החברה. לא יפלא, אפוא, כי מפרסמים, אנשי שיווק ופוליטיקאים מוכנים להשקיע רבות על מנת לשנות את תפיסת הסיכון והתועלת של המוצר או הרעיון שברצונם למכור.
המחקר הנוכחי בדק תפיסות סיכון ותפיסות תועלת של השירות הצבאי הקרבי בקרב בנים המועמדים לשירות בטחון. מטרת המחקר היתה לבחון מחדש את הקשר השלילי שנמצא במחקרים קודמים בין תפיסת סיכון ותפיסת תועלת, ולבדוק האם עצמת הקשר משתנה בהתאם לרמות מוטיבציה שונות. כמו כן נבדקה השפעת השימוש במדדי קשר שונים - מתאמים ופער - על דפוס התוצאות.
מהו סיכון? מילון אוקספורד לשפה האנגלית מגדיר סיכון כ"סיכוי להסתכנות או לתוצאות שליליות, הפסד". הגדרה זו מגלה שני מרכיבים: טבען של תוצאות הפעולות, והסיכוי שתוצאות אלה יתרחשו. הדגש הוא על תוצאות שליליות כמו הפסד. ההגדרה המילונית מתאימה לסיכון כפי שרואות אותו גישות אנליטיות.

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "הקשר בין תפיסת הסיכון התועלת של שירות צבאי קרבי בקרב בנים לפני גיוס", סמינריון אודות "הקשר בין תפיסת הסיכון התועלת של שירות צבאי קרבי בקרב בנים לפני גיוס" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.