היישום אינו מחובר לאינטרנט

השפעת עומס מבקרים על הצומח בפארק השרון

עבודה מס' 050229

מחיר: 241.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: סקירת הנושא בספרות בעולם, שיטות המחקר ,תיאור האזור וניתוח הממצאים שהתקבלו.

5,100 מילים ,21 מקורות ,2000

תקציר העבודה:

פעילויות נופש באזורים טבעיים גורמות לשינויים אקולוגיים. השפעתן של פעילויות אלה הן בעיקר על הקרקע, הצומח, חיי הבר והמים. ( Cole, 1993) מציין שההשפעה של פעילויות נופש על הקרקע והצומח מאופיינת בריכוזיות גבוהה, כלומר, ההשפעה היא על האזור הספציפי שבו מתרחשות פעילויות הנופש, כמו ליד מתקני נופש או לאורך שבילים.
בעבודה זו נעסוק בהשפעה של דריכת מטיילים בפארק השרון על הצומח בשבילים ועל שוליהם. ההשפעה של דריכה על הצומח באה לידי ביטוי בשינוי בכיסוי, בהרכב ובמגוון הצומח ובמורפולוגיה של הצמח הבודד(גובה, אורך עלים, מס' עלים וכו').

מטרת המחקר היא לבדוק את השפעת עומס המבקרים על הצומח החד שנתי בשבילים ובסמוך להם, בפארק השרון.
מטרה נוספת היא לבדוק האם לעצם קיומו של השביל יש השפעה על הצומח שבסמוך לו.

הנחות המחקר:
א. לתנועת המבקרים בשטח- ברכב וברגל- יש השפעה על הצומח החד שנתי הטבעי.
ב. ככל שעומס המבקרים בשטח גדול יותר - גדלה מידת ההשפעה על הצומח החד שנתי.
ג. ככל שמתרחקים ממרכז השביל- ההשפעה של המבקרים תהיה נמוכה יותר.

שאלות המחקר:
א. באיזו מידה משפיע עומס המבקרים על כיסוי וגובה הצומח, על מספר, הרכב ומגוון המינים.
ב. האם קיים הבדל במשתנים הנ"ל בין שבילים בלחץ דריכה גבוה לבין שבילים בלחץ דריכה נמוך.

הערת מערכת: העבודה אינה כוללת את הגרפים שצורפו לעבודה המקורית.

תוכן עניינים:
מבוא
מטרת המחקר
הנחות המחקר
שאלות המחקר
שיטות עבודה
תאור שטח המחקר
תוצאות
דיון
מסקנות
רשימת מקורות

קטע מהעבודה:

על מנת לקבוע את השפעת הדריכה על הצומח, היו חוקרים שהתייחסו למאפייני צורת החיים כאינדיקטורים עיקריים להשפעת הדריכה, כאשר עיקר ההתייחסות היא למיקומם של הניצנים ביחס לפני הקרקע. לדוגמא, צמחים בצורת החיים של עשבוניים רב שנתיים ,שניצניהם מצויים בפני הקרקע או מעט מעליה, נמצאו כעמידים ביותר לדריכה בצמחי מרעה, בצומח דיונות חול, ביערות ובחברות צומח תת-הרריות (Kuss 1986).
חוקרים אחרים העדיפו את התכונות המורפולוגיות של הצומח כאינדיקטורים עיקריים להשפעת הדריכה(1993 (Sun & Liddle.Cole (1993) מציין כי, לרוב, צמחים שגדלים בצרור או בצורה שטוחה עמידים יותר לדריכה מאשר צמחים מעוצים וצמחים שגדלים בצורה זקופה עם עלים רבים.

מקורות:

אשבל, ד., 1978. אקלים ישראל - שפלת החוף, הוצאת האוניברסיטה העברית, ירושלים.
דן, י. וקותיאל, פ.,1997. נוף וקרקע באזור פארק השרון. אקולוגיה וסביבה 4 : 87-94 .
יפה, ש., פלידל, ה. 1990. אקלים השרון. בתוך דגני, א., גרוסמן ד. ושמואלי א. (עורכים), "השרון בין כרמל וירקון". הוצאת משרד הביטחון. עמ' 99-102.
פרנקנברג, א., 1994. כושר נשיאה של שמורות טבע. מסמך של רשות שמורות הטבע, חטיבת מדע וממשק.
קותיאל, פ. 1997. הצומח החד שנתי של חולות צפון השרון. אקולוגיה וסביבה 4,
קותיאל, פ., גלילי, א., כץ, ע. ואפשטיין א., 1997. ההשפעה של פעילות מבקרים על הצומח בשבילים. אקולוגיה וסביבה 4 .
קותיאל, פ., דנגור ה., מוזס ח. ולוי ש., 1996. מקומם ותיפקודם של קרומים ביוגניים. אקולוגיה וסביבה 3, 177-183.
BOUCHER, D. , AVILES, J. , CHEPOTE, R. , DOMINGEZ GIL, O. & VILCHEZ, B., 1991. RECOVERY OF TRAILSIDE VEGETATION FROM TRAMPLING IN A TROPICAL RAIN FOREST. ENVIRONMENTAL MANAGEMENT 15, pp. 257-262
COLE, D., 1993. "MINIMIZING CONFLICT BETWEEN RECREATIN AND NATURE CONSERVATION" IN: " ECOLOGY OF GREENWAYS: DESIGN AND FUNCTION OF LINEAR CONSERVATION AREAS" SMITH D.S., HELLMUND, P.C., (EDS.), MINEAPOLIS, pp. 105-.
COLE, D., 1995(a). EXPERTRAMPLING OF VEGETATION .1. RELATIONSHIP BETWEEN TRAMPELING INTENSITY AND VEGETATION RESPONSE, JOURNAL OF APLIED ECOLOGY 32 : 203 - 214.
COLE, D., 1995(b). RECREATIONAL TRAMPLING EXPERIMENTS: EFFECTS OF TRAMPLER WEIGHT AND SHOE TYPE, U.S. DEPARTMENT OF AGRICULTURE, FOREST SERVICE, INTERMOUNTAIN RESEARCH STATION.
COLE, D. & BAYFIELD, N. 1993 RECREATIONAL TRAMPLING OF VEGETATION: STANDARD EXPERIMENTAL PROCEDURES, BIOLOGICAL CONSERVATION 63 pp. 209-215.
COLE, D. & TRULL, S., 1992. QUANTIFYING VEGETATION RESPONSE TO RECREATIONAL DISTURBANCE IN THE NORTH CASCADES, WASHINGTON, NORTHWEST SCIENCE 66 : pp.229 - 236.
COLE, D., LANDRES, P., 1995. "INDIRECT EFFECTS OF RECREATION ON WILDLIFE", IN: "WILDLIFE AND RECREATION - COEXISTENCE THROUGH MANAGEMENT AND
RESEARCH" KNIGHT, R., (ED.), WASHINGTON, PP. 183-202.
GARCIA, F. & FERNANDEZ, J. 1992. RECREATIONAL USE MODEL IN A WILDERNESS AREA, JOURNAL OF ENVIRONMENTAL MANAGEMENT 40: pp. 161-171.
IKEDA, H., & OKUTOMI, K., 1992. EFFECTS OF SPECIES INTERACTION ON COMMUNITY ORGANIZATION ALONG A TRAMPLING GRADIENT, JOURNAL OF VEGETATION SCIENCE 3 : pp. 217 - 222.
IKEDA, H., & OKUTOMI, K., 1995. EFFECTS OF TRAMPLING AND COMPETITION ON PLANT GROWTH AND SHOOT MORPHOLOGY OF PLANTAGO, ERAGAOSTIS AND ELEUSINE SPECIES, ACTA BOT.NEERL, 44 : pp. 151 - 160.
LIDDLE, M. J., & MOORE, K. G., 1974. THE MICROCLIMATE OF SAND DUNE TRACKS : THE RELATIVE CONTRIBUTION OF VEGETATION REMOVAL AND SOIL COMPRESSION, JOURNAL OF APPLIED ECOLOGY 11: pp. 1057 - 1065.
KUSS, F., 1986. " A REVIEW OF MAJOR FACTORS INFLUENCING PLANT RESPONSES TO RECREATION IMPACTS", ENVIRONMENTAL MANAGEMENT 10: pp. 637-650.
RICKARD, C.A., McLACHLAN, A., & KERLEY, G.I.H., 1994. THE EFFECT OF VEHICULAR AND PEDESTRIAN TRAFFIC ON DUNE VEGETATION IN SOUTH AFRICA, OCEAN & COASTAL MANAGEMENT 23 : 223-247.
SUN, D & LIDDLE, M.J., 1993. PLANT MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS AND RESISTANT TO SIMULATED TRAMPLING. ENVIRONMENTAL MANAGEMENT 17: pp. 511 - 521.

תגים:

תיירות · ירוקים · דריכה · צמחיה · סביבה · אקולוגיה · פארקים · שטחים · פתוחים

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "השפעת עומס מבקרים על הצומח בפארק השרון", סמינריון אודות "השפעת עומס מבקרים על הצומח בפארק השרון" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.