היישום אינו מחובר לאינטרנט

הדמויות הנשיות ביצירותיו של א.ב. יהושוע

עבודה מס' 041398

מחיר: 362.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: סקירה וניתוח מפורטים של הדמויות הנשיות בספריו של יהושוע.

23,555 מילים ,42 מקורות ,1996

תקציר העבודה:

תוכן עניינים:
פרק א' - מערך הדמויות הנשיות
מבוא
א.1. המאהב
א.1.1. אסיה
א.1.2 דאפי
א.1.3. - טלי
א.1.4. - ודוצ'ה.
א. 2. "גירושים מאוחרים"
א. 2.1. האם.
א.2.2. דינה
א.2.3. יעל
דמויות משנה שוליות.
א. 3. "מולכו"
א.3.1. אשתו של מולכו
א.3.2. מרים, היועצת המשפטית
א.3..3. הילדה הקוצ'ינית מזרועה.
א.3.4. יערה.
א.3.5.נינה - הנערה הרוסיה
א.4. "מר מאני"
א.4.1. - הגר
א.4.2. יעל - אמה של הגר.
א.4.3. אנדריאה זאוכון
א.4.4. דונה פלורה
א.4.5. תמר ואלירו.
א.4.5. לינקה שפירו
א. 5. השיבה מהודו.
א.5.1. דורי
א.5.2. מיכאלה
א.5.3. עינת
פרק ב' - טיפוסי הנשים האופייניות ליצירתו של א.ב. יהושע
ב.1. לא בהכרח יפיפיה, אבל תמיד נמה.
ב.2. האלמנות המסרסות והקטלניות.
ב.3. הנערה הלא תלותית.
ב.4. העקרות.
פרק ג' - אפיון הדמויות
הדמויות
עיצוב הנשים
הנשים כדוברות
פרק ד' - הנשים כדוברות
ד.1 הדיבור כאמצעי לאפיון הדמות.
ד.1.1 המונולוג כאמצעי לאפיון הדמות הנשית.
ד.2 המונולוג הנשי כמשקף את התת-מודע הנשי.
ד.1.2 "המאהב"
ד.2.2 "גירושים מאוחרים"
ד.3.2 "מר מאני"
ד.3 המונולוג הנשי - האם גבר יכול לכתוב כאישה.
ביבליוגרפיה

פרק א'
נוכחותן של הדמויות הנשיות ביצירתו של א.ב. יהושע מרשימה בהיקפה, אולם, באופן כמעט עקבי, הן משמשות כדמויות משנה. כמעט ולא קיימות נשים המתפקדות ברומאנים כדמות ראשית, ואם כבר מופיעה דמות מרכזית נשית, כמו למשל הגר, ב'מר מאני', היא מתפקדת, על אף חשיבותה - ככינור שני.
בפרק זה אציג את מקומן של הנשים במערך הדמויות הכללי של כל רומאן ורומאן, ואבחן את מקומה של הדמות הנשית ברומאן בהשוואה לדמות הגברית. כל דמות נשית תוצג בנפרד תוך הדגמת הטכניקה האמנותית-סיפורית באמצעותה היא מעוצבת, ושימת דגש על אופן עיצובה כדמות משנית. למעשה, דמויות נשיות מרכזיות מתחילות להופיע כבר ברומאן הראשון של א.ב. יהושע, אבל רק ברומאנים האחרונים שלו ניתן להבחין בהתפתחות ממשית ומשמעותית ביחס לדרכי הצגתן וייצוגן של הנשים ברומאן.
פרק ב'
אינבנטר הנשים ביצירתו של א.ב. יהושע גדול ומגוון. השאלה הנשאלת האם הריבוי מלמד על חשיבותן ביצירה? האם הנשים מתפתחות ומתגבשות במהלך היצירה? או האם דמויותיהן סכמטיות והן משמשות כדמויות רקע לגברים השונים המתפקדים כגיבורים ראשיים?
פרק ג'
עולמה של הדמות הספרותית הוא המרכיב החשוב והראשוני בכל יצירה סיפורית. בפרק זה אבחן לא רק את המשמעות הפסיכולוגית והרעיונית של הדמות הנשית, אלא אעסוק גם בשיטת בנייתה.
פרק ד'
בפרק זה בכוונתי להתמקד במונולוגים של הדמויות הנשיות המופיעות ביצירתו של יהושע, ולנסות ולאפיין את 'הקול הנשי' המסתתר מאחורי דבריהן, מתוך נקודת ראות פמיניסטית. מתן ההזדמנות לדמות הנשית לומר את דבריה הופך אותה לדמות עצמאית, בעלת עולם פנימי משלה, ובכך הופך אותה לדמות מורכבת ומעניינת. הדמות הנשית מרגישה, חושבת, ומהרהרת בינה לבין עצמה - וחלק נכבד מחיי הנפש שלה נחשפים בפני הקורא. הכניסה לתוך עולמה הפנימי של הדמות הנשית, בין באמצעות המספר ובין באמצעות שיח פנימי או חיצוני, כאשר הדמות מעלה
בדרכים שונות זרמי רגש ומחשבה המפעמים מתחת לסף הכרתה, מאפשרת לקורא להיוודע לעולם חי זורם ודינאמי של הדמות הנשית, ולכן בשום אופן אי אפשר לכנותה דמות סטאטית או דמות רדודה.1
---------------------------------------------------------------------------------
1. ראה: יוסף אבן, "התיאוריה של הדמות", עמ' 9, בתוך: הספרות, ג', 1971.

מקורות:

Aschkenasy Nehama, "Eve`s Journey" - feminine images in Hebraic, literary tradition. University of Pennsylvania, 1986.
Fuchs, Esther., Israeli Mythologies : Women in Contemporary Hebrew Fiction, Albany SUNY Press , 1987.
Philip Thompson "Grotesque", by Methuen Co LTD, 1972.
אבן, יוסף. 1971 (יוני), "התיאוריה של הדמות בספרות, מעמדה ותפקידה ודרכי בניתה בספורת", הספרות כרך ג', חוברת 1, עמודים 1 - 28.
אבן, יוסף. מילון מונחי הסיפורת, 1978.
אורן, יוסף. ההתפכחות בסיפורת הישראלית, 1983.
אלמגור, דן. 1968 , "אספקטים באמנות הספור של מ"י ברדיצ'בסקי", עבודה לקבלת תואר דוקטור, אוניברסיטת קליפורניה, לוס אנג'לס.
באחטין, מיכאל. סוגיות בפואטיקה של דוסטויבסקי, 1978.
בלבן, אברהם. 1986, "בין אל לחיה - עיון ביצירות עמוס עוז", תל-אביב, עם עובד.
בלבן, אברהם. 1988, "אל הלשון וממנה - לשון ומציאות ביצירת עמוס עוז", תל-אביב, עם עובד .
בלבן, אברהם. 1991, 'מר מולכו' - "עיון ברומאנים של א.ב. יהושע מולכו ומר מאני", תל- אביב, הוצאת הקיבוץ המאוחד.
בן - דב, ניצה. 1995 , "בכיוון הנגדי" - 'קובץ מחקרים על מר מאני לא"ב יהושע'. תל-אביב, הקיבוץ המאוחד.
בן פורת, זיוה. 1968, (אביב), "הרומאן בגוף ראשון ושיטותיו לפי רומברג". הספרות א' , מס.1, עמודים : 153 - 160.
בסר, יעקב. "המוח הוא המקלט האחרון של החירות", יעקב בסר על ספרו החדש של א. ב. יהושע "גירושים מאוחרים" - בתוך: חותם, 11.6.82
ברצקי, נורית. "נחוץ אומץ לב לכתוב על מקומות מוכרים" - ראיון עם א. ב. יהושע, "מעריב", 18.1.77 .
גיל, אבי. "גבולות מטושטשים", בתוך: בכיוון הנגדי, קובץ מחקרים על מר מאני, עמ' 235-223, 1995.
גנוסר, יאירה . 1987 (אפריל), "מולכו שומר הנשים", עתון 77 מס. 87 , עמודים: 18 - 19.
הופ, דורית. 1990, (מאי),"מולכו בשאול", סימן קריאה 20 , עמודים: 473 - 479.
זירלר, וונדי. "הגר ותמר - מר מאני וכתיבה נשית", עובד ותורגם על-ידי ניצה בן-ארי וניצה בן-דב, בתוך: בכיוון הנגדי, קובץ מחקרים על מר מאני, עמ' 297-286, 1995.
טלמון, מירי. 1989, "בבואותיו של מולכו" , עלי שיח 26, עמודים: 19 - 30.
יהושע, א.ב. 1989, "הקיר וההר" - 'אשתו של י.ח. ברנר כמטאפורה', תל אביב, זמורה ביתן.
יצחקי, ידידיה. 1992, "הפסוקים הסמויים מן העין" אוניברסיטת בר-אילן ר"ג.
ירושלמי, יוסף. 1977 (דצמבר), "המאהב מאת א"ב יהושע - רשימה ביבליוגרפית", עלי-שיח 4 - 5, עמודים: 43 - 45.
ירושלמי, יוסף. 1980 א"ב יהושע - ביבליוגרפיה 1953 - 1979 תל-אביב, ספרית פועלים.
ירושלמי, יוסף. 1983 "ביבליוגרפיה על 'גרושים מאוחרים", לא"ב יהושע עלי שיח עמודים: 19 - 20 , 104 - 108.
כרמלי, אסתר. "הרועה והזיקית-התרבות כאמצעי גרוטסקי במחזותיו של יונסקו". עבודת גמר לקראת תואר מוסמך לאמנויות.
נצר, רות. "האינצסט הקדוש: מאניה של ארוס ומוות", בתוך: בכיוון הנגדי, קובץ מחקרים על מר מאני, עמ' 246-236, 1995.
סדן-לובנשטיין, נילי. 1981. "א.ב. יהושע מונוגרפיה", תל- אביב, ספרית פועלים.
עבאדי, עדינה. "חקר השיח במר מאני", בתוך: בכיוון הנגדי, בעריכת ניצה בן-דב, עמ' 108-90, 1995.
פוקס, שרית. 1987, (אפריל), "מחול המוות או המת הממית" על מולכו, עתון 77 , עמודים: 20 - 21.
פרי, מנחם. - קלדרון, ניסים. 1976, (פברואר), "לכתוב פרוזה", 'שיחה עם א"ב יהושע בשלהי 1975, סימן קריאה 5, עמודים: 276 - 288.
פרלסון, ענבל. "הסובייקט הנשי בפזמון העברי", דבר, 5.3.93
צור, ראובן. 1985, "צפנת פענח והנהייה אחר הוודאות " הספרות סדרה חדשה א', 2 עמודים: 142 - 160.
קינן-רמון, שלומית. הפואטיקה של הסיפורת בימינו, 1984 .
קלדרון, ניסים. 1987 (יוני), "היועצת המשפטית כותבת למולכו" , מאזניים ס"א 2, עמודים: 10 - 13.
קריץ, ראובן. 1975, "המוזר שבסיפור המוזר" - קרית מוצקין, פורה.
רתוק, לילי. "'הדיוקן החסר' - בעיית הזהות בספרות", מאזניים 6-5, כרך ס"ב, תשמ"ט, 1988 .
שמיט, שולמית. 1978, עבודת מ.א. 'דמויות הנשים בספורי מיכה יוסף ברדיצ'בסקי, וגרשון שופמן והשוואת דרכי עיצובן'. אונברסיטת תל-אביב.
שנהר, עליזה. "עצם מעצמנו ובשר מבשרנו", בתוך "על המשמר", 29.4.77
שנפלד, רות. 1986 'הנשים הללו' - דמויות הנשים ב'אצל'. מתוך 'אורי ניסן גנסין' בעריכת דן מירון ודן לאור, ירושלים, מוסד ביאליק.
שקד, גרשון. "מאחורי כל זה מסתתר שיגעון גדול", מאזניים, ספט-אוק' 1982.
שקלובסקי, רחל. "גירושים מיותרים", מעריב, 9.7.1982 .

תגים:

רומאן · נשים · מאני · מולכו · אישה · המאהב

עבודות נוספות בנושא:

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "הדמויות הנשיות ביצירותיו של א.ב. יהושוע", סמינריון אודות "הדמויות הנשיות ביצירותיו של א.ב. יהושוע" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.