היישום אינו מחובר לאינטרנט

התעללות בילדים

עבודה מס' 032755

מחיר: 433.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: הגדרת התופעה,היקפה בישראל (בין השנים 87-72) והגורמים לפגיעה.

11,747 מילים ,17 מקורות

תקציר העבודה:

התעללות בילדים
מוכרחים לפקוח את העיניים ולשבור את קשר השתיקה!!!

תוכן העניינים hd2755 -

1. הקדמה

2. התעללות בילדים - הגדרת התופעה
2.1 התופעה והקיפה
2.2 הגדרה על פי מניע
2.3 הגדרה על פי תוצאות ההתעללות
2.4 הגדרה הכוללת אלמנטים סביבתיים
2.5 הגדרות כוללניות
2.6 הגדרת החוק הישראלי
2.7 סיכום הגדרות + תרשים מספר 1 החוק
וריכוז הגורמים המשפיעים על התעללות

3. היקף התופעה בישראל
3.1 כללי
3.2 נתוני משטרת ישראל + לוח מס' 1 - פירוט הנתונים בחלוקה לסעיפי חוק ולשנה
בה אירע המיקרה.
3.3 לוח 2 - תיקים שנפתחו בגין עבירות כנגד ילדים בתוך המשפחה - למעט עבירות
מין.
3.4 גרף מספר 1 - תיקים שנפתחו בגין עבירות כנגד ילדים בתוך המשפחה
3.5 הערכותיהם של גורמים נוספים
3.5.1 מחקר של הג'וינט (1989
3.5.2 מחקריה של דר' צימרין
3.5.3 מחקרים שנערכו מחוץ לארץ והתפלגות על פי סוג פגיעה
3.5.4 נפיצות ההתעללות

4. הגורמים לפגיעה
4.1 גורמים סיבתיים לפגיעה
4.1.1 כללי
4.1.2 גישת אחידות הסימפטומים ושוני סיבתיות
4.2 גורמים ראשונים לפגיעה
4.3 גורמים מזרזים לפגיעה
4.3.1 גורמים סוציו אקונומים
3.2. משברים
4.4 תרשים 3 - סיכום הגורמים לפגיעה

5. התערבות למניעת התעללות
5.1 איתור ודווח - כללי
5.2 התערבות מערכת החינוך למניעת התעללות
2.1. תבחינים לזיהוי קורבנות התעללות
5.2.2 תבחינים לזיהוי הגורם המתעלל
5.2.3 תרשים 4 - צעדים לטיפול כאשר מתעורר חשד או מתקבל מידע על התעללות
בתלמיד

6. מרכיבי הטיפול בילד המוכה ומשפחתו
6.1 כללי
6.2 טבלה 1: סוגי התערבות האפשריים בהקשר לילדים וכים\שעברו התעללות
ומשפחותיהם
6.3 התערבות מערכת החינוך-טיפול
6.4 חלקו של המורה לחינוך גופני
6.5 מניעה
6.6 מיקומו של המוקה במערך הטיפול המניעתי
6.7 סיכום
7. דיון ומסקנות

הקדמה

כאב התמיד \ מאת יעקב רוטבליט

לפעמים לא נוצרת צלקת
כי הפצע פשוט לא מגליד
הוא מוסיף לדמם לו בשקט
מפכפך את הכאב המתמיד.

רק הגוף שגדל מתפתח
מתבגר ויזקין בבוא עת
אל מסע החיים הוא לוקח
ביקרבו את הילד המת.

שהוכה עד לו קמה בו רוח
והשופל עד כבה בו האור
הפוסע על חבל מתוח
ועיניו מביטות לאחור.

ששואל כל הזמן - למה למה
ויודע שאין כל הסבר
שאיתו לא יופיעו עוד כמה
שאלות שהוא בא ועורר.


עד עולם הציפור שבנפש
מדממת רועדת מקור
הכנף הפצועה לא נפרשת
והזמר קופא במקור

שיר זה לקוח מדוח פעילות שנתי (1995) של אל"י - האגודה להגנת הילד.
"התעללות היא תופעה קשה המלווה בטיפול לקוי מתמשך, הזנחה של הילד על- ידי
הוריו, או על-ידי מבוגרים אחרים ואשר כתוצאה ממנה נגרמים לילד נזקים או
חבלות (פיזיים, נפשיים או שניהם)".
(מתוך התעללות בילדים בישראל, 1966, דר' יצחק קדמן - המועצה הלאומית לשלום
הילד).
זו היא תופעת רבת היקף שבה, עשרות אלפי ילדים בישראל חווים התעללות פיזית
ונפשית והזנחה פושעת, ואלפי מיקרים נוספים מדווחים מידי שנה.
בעיית ההתעללות היא בעיה מורכבת והמנסים להתמודד עימה נתקלים בקשיים
רבים.
ההתעללות היא בראש ובראשונה בעייתם של הילדים, אך גם של הוריהם ושל
החברה כולה. - היא נוגעת באופן אישי לכולנו.
"בית הספר הוא אחד המקומות הראשונים שמאפשר איתור ילדים מוכים. המורה
מבלה עם הילד שעות רבות, רואה אותו ברגעיו הטובים והרעים, מכיר אותו במצבו
הרגיל לפיכך יכול להיות ער לשינויים, ובכך עשוי למלא תפקיד חיוני בהגנה על
שלומו ובריאותו.
השאלה היא, כיצד יכול מורה לזהות את הילד המוכה מתוך כל הכיתה שרבים מהם
חבולים "באופן טבעי"? מי נחשב לילד מוכה? היכן עובר הגבול הדק שבין 'חוסך
שבטו שונא בנו' לבין התעללות? (בן גור נ. 1992).

ומה עליו לעשות לאחר שזיהה ילד זה?
מטרתה של עבודה זו לענות על שאלות אלו על ידי סקירת הספרות העוסקת בעניין,
לשם הגברת העירנות והמודעות לתופעת ההתעללות בילדים.

מקורות:

* יתנסו בפתרון בעיות בתכנים הקשורים להתעללות.
* יכירו את זכויותיהם וחובותיהם תוך הדגשת הזכות והחובה לשמור על עצמם מפני פגיעה פיזית ונפשית.
יש לגלות תשומת לב ורגישות כלפי תגובותיהם של הילדים בעת הפעלת התוכנית.
6.7 לסיכום
חלקו המכריע של המורה, בתהליך ההתמודדות עם תופעת ההתעללות הוא באיתור ודווח, אך עם זאת תפקידו אינו מסתיים בזאת.
חשוב כי מורים יעברו הכשרה בנוגע להתמודדות עם קורבנות התעללות וכך יסייעו לשאר העושים במלאכה.
שיתוף פעולה בין הגורמים הוא חיוני.
7. דיון ומסקנות
בראשית העבודה הובאו הגדרות שונות לתופעת ההתעללות.
כבר מנסיונות ההגדרה הרבים ניתן היה להסיק שזוהי בעיה מורכבת.
ההגדרות לפעמים תומכות ולפעמים משלימות. בכל מקרה ניתן לראות מגמת התרחבות המושג.
אם בעבר השתמשו במונחים כמו "ילד מוכה" "ילד מוזנח" "ילד מנוצל" כיום משתמשים במונחים אלו תחת מונח גג אחד "התעללות".
ההתעללות כוללת בתוכה פגיעה בילד מבחינה פיזית או נפשית, (מינית) אם במעשה ואם במחדל או בהזנחה מתמשכת המתאפיינת בדפוס קבוע לאורך זמן.
להתעללות בילדים הבטים שונים, וגורמים רבים.
ישנם גורמים הקשורים להורים וישנם הקשורים לתרבות, לנורמות ולסביבה.
ישנם אף גורמים הקשורים בילד עצמו.
בכל מקרה תהה ההגדרה והגורמים אשר יהיו התוצאה אחת היא, פגיעה בילדים. ואותה יש וניתן למנוע.
לפגיעה יש סימפטומים הבאים לידי ביטוי באופן פיזי, ובהתנהגותו של הילד ועליהם צריך, ויכול המורה לתת את הדעת.
מורים בכלל והמורה לחינוך גופני בפרט,יכולים לתרום רבות לאיתורם של מקרי התעללות, אם יהיו מספיק עירניים מודעים.
במהלך כתיבת העבודה והסקירה הספרותית התפלאתי מאוד לגלות כי החומר הספרותי הנוגע למורים, והתמודדותם עם תופעת התעללות בילדים אינו רב.
כאשר מדובר על איתור ודיווח מצידם, הם כלולים בתוך 9.8 אחוזי דיווח מגורם מקצועי בתפקיד. שזהו אחוז נמוך מאד ביחס לחשיפת ילדים אלו בפני מורים.
בנסותי לחפש את הגורמים לכך פניתי לאגודה להגנת הילד. ונמסר לי שהענין יכול לנבוע מנוהלי הדיווח בבית הספר, כלומר שדיווח מבוצע דרך מנהל בית הספר. מתבצעים אף דיווחים בעלום שם.
גורמים נוספים:
* חוסר ידע לגבי הנוהלים החדשים.
* חשש מחוסר גיבוי.
* חשש מהאלימות שתופנה כלפי המדווח.
מהגורמים לאי דיווח ניתן להסיק, שחשוב להסיר את המכשולים העיקריים לטיפול בבעיה ע"י סדנאות למורים בהן יובאו לידיעת המורים החידושים בחוק, העובדה שאי מניעת התעללות נחשבת עבירה, (ולאכוף אותו) וכי דיווח לפקיד הסעד יכול להתבצע בעילום שם, ובעל-פה אין חובת דיווח בכתב. ולציין בפניהם כי את
החוק צריך לקיים ללא כל פרשנות מוקדמת.
קדמן (1995) בתוך ביגלמן.
חשוב גם להגביר את מודעותם לתופעה, על-ידי סדנאות, ולהקנות להם כישורים לאיתורה והתמודדות עימה.
בנוסף יש להעמידם על חשיבות הלימוד של דרכי מניעה ולהקצות זמן במערכת השעות ללימודן.
מסדר הגודל של התופעה נובע הצורך להילחם בה.
המורה צריך לפקוח את עיניו להיות ערני למסרים המילוליים והגופניים הנשלחים מתלמידיו. לאמת את תחושותיו ולשבור את מעגל השתיקה.
רשימת מקורות
1. איילון ע. (1995). איזון עדין התמודדות במצבי לחץ במשפחה. ספרית הפועלים.
2. ביגלמן ש. (1995). אסור להתעלם - חובת הדיווח. הורים וילדים גליון 95 (38).
3. בן גור נ. (1992). אל יישמור המורה את הדברים בבטן: ראיון עם צימרין ח. יו"ר אל"י הד החינוך יוני (10-12).
4. דוח משרד העבודה (הרווחה שרות ילד ונוער) 6.1996.
5. דו"ח על חברה, התנהגות, חינוך ובריאות המשפחה (1989) הורים וילדים (17)10.
6. דו"ח פעילות שנתי (1995) של האגודה להגנת הילד.
7. דו"ח שנתי (1996) של האגודה להגנת הילד.
8. חוזר מנכ"ל (1991) נא/5 יוני.
9. ילדים בישראל (1996) מרכז למחקר ועיצוב מדיניות. המועצה הלאומית לשלום הילד (שנתון סטטיסטי).
10. כישורי חיים - נושאים התפתחותיים ומניעתיים למורים בבית-ספר ממלכתי תשנ"ו, מעלות תל שפי.
11. לישפיץ א. ד"ר מיכלוביץ ר. (1995) מניעת התעללות בילדים הד הגן ס' (נא)
(22-12).
12. מוניץ ח. (1995) פרקים נברחים בפסיכיאטריה. תל-אביב. תל-אביב. הוצאת פפירוס. אוניברסיטת תל-אביב.
13. מורג תמר (1992) היבטים משפטיים של זכויות הילד. הד החינוך (19-13).
14. נצן. א. (1989) לפקוח עין, להטות אוזן ולהאמין (אולי הילדה ממציאה? גם אם הילד ממציא צריך לבדוק למה) הד החינוך אפריל-מאי (17-15)
15. צימרין י. (1989) ילדים מוכים בעיה רבת פנים. תל אביב פפירוס.
16. צימרין ח. ילדות כואבת.
17. קדמן י. 1996, התעללות בילדים בישראל. המועצה הלאומית לשלום הילד.
אחראי על קטין
הורה
הורה
הורה
שלא מלאו לו 18
המתעלל בו
וגורם לו
דינו: מאסר תשע שנים
ההתעללות מתוכננת או ספונטנית
בוצעה בזדון, כוונה תחילה או שהיתה מחדל
פעולה חד פעמית או דפוס התנהגות קבוע
נגרם נזק או שעלול היה להיגרם
בין אם:
תפיסות פילוסופיות לוקות. תפיסת הילד כ"לא אדם" ולכן חסר זכויות
נורמות מוסר ירודות
גישת חינוך נוקשה "חוסך שבטו שונא בנו"
הורה שבעצמו היה ילד מוכה
אדישות
אי-אכפתיות
סטנדרטים אישיים
רקע תרבותי הנותן לגיטימיות לפגיעה
פתולוגיה משפחתית
כתוצאה מ:
פגיעה גופנית
הזנחה חינוכית
פגיעה מינית
הזנחה פיזית/ מחדל
פגיעה רגשית
ילד מוכה
דור ראשון
דור שני
חשיפה למודלים התנהגותיים של ההורים
שימוש בהתנהגות המוכרת כהורה
פגיעה
(א) לחצים פנימיים וחיצוניים
תפיסת הילד כרע
המצב נתפס כאסון 'התמוטטות'
ציפיות בלתי מציאותיות מהילד
תפיסת הורות כנטל
(ב) פירוש המצב
המצב נתפס כאתגר, התמודדות
תפיסת העונש כבעל ערך
איום על חיי המשפחה או על מעמדה החברתי
חוסר ידע וכישורי הורות
חוסר איזון בתוך המשפחה
(ג) היעדר משאבים חומריים וחברתיים
היעדר תמיכה של המשפחה המורחבת ושל ידידים
אי יציבות כלכלית
היעדר שירותי רווחה זמינים
(פ) פגיעה חד פעמית או מתמשכת - התעללות גופנית, הזנחה וחסך רגשי, אכזריות נפשית.
פגיעה
חוסר גיבוי ואהבה מצד ההורים, 'תמיכה על תנאי'
הימנעות ממגע
אי זיהוי הבעיה
התכנסות
בתבודדות
חוסר התייחסות שלילית באופן זמני
ניסיון להתאים התנהגות לציפיות ההורה
התעללות
חוסר התאמה בין ציפיות ההורים להתנהגות הילד
פסיביות
פייסנות
פגיעה - דחיה
התעלמות מוחלטת
חוסר תשומת לב
התנהגות פרובוקטיבית
הפניית דרישות ריגשיות אל ההורים
ליקוי בהתפתחות
תהליכים ישירים
פגיעת ההורה בילד
תהליכים תומכים
דימוי עצמי נמוך
ביטוי התנהגות אגרסיבית
תהליכים משניים
קשיים חברתיים
איתור התנהגות חריגה של תלמיד או התייחסות מצד המחנכת לפניית תלמידים
דיווח להנהלת בית הספר על ידי המחנכת
מסירת מידע על ידי ההנהלה לצוות הבין-מקצועי בתחומי הייעוץ, הפסיכולוגיה, עבודה סוציאלית ואחרים.
היוועצות בין מקצועית לצורך דיווח לפקידת הסעד במקום מגורי התלמיד
דיווח לפקידת הסעד.
דיווח למשטרה על ידי פקידת הסעד. הגשת תלונה על התעללות בילדים (פגיעה מינית).
הזמנת חוקר ילדים על ידי המשטרה.
תיאום בין החוקר לבין המשפחה לביצוע החקירה.
העברת חומר החקירה למשטרה
ביקור בזירת העבירה
החקירה: התרשמות ואבחון; גביית עדות מן הילד; התייחסות טיפולית לאירוע; ייעוץ לילד ולמשפחה
חקירה משלימה: (לפי הנחיות חוק הנוער)
מסדר זיהוי
בדיקה רפואית
חקירה נוספת של הילד.
ההחלטה
ייעוץ לשופט: (קיום דיון בתנאים מיוחדים)
מופיע בעצמו ומעיד במקום הילד
התניית ההיתר בתנאי מיוחד.
היתר להופעת הילד בבית המשפט
איסור הופעת הילד בבית המשפט
משתתף בעצמו בדיון המשפטי

תגים:

שלום · פסיכולוגיה · הילד

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "התעללות בילדים", סמינריון אודות "התעללות בילדים" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.