היישום אינו מחובר לאינטרנט

התעללות בילדים

עבודה מס' 041519

מחיר: 241.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: רקע, שורשי ההתעללות, ההיבט הדתי\משפטי בראי ההיסטוריה, רצח ילדים כיום, דמות האם המטורפת והיקף הנושא בישראל.

6,450 מילים ,53 מקורות ,1995

תקציר העבודה:

נושא זכויותיו המשפטיות של הילד בישראל הינו נושא מורכב ובעייתי. יש לזכור כי התפיסה החברתית אשר רווחה במשך שנים רבות הייתה כי הילד אינו אדם שלם, המחקר בנושא פדולוגיה אשר התפתח במאות ה-19 וה-18 הוכיח אמנם את החשיבות שבשמירה על התפתחותו התקינה של הילד, אולם רק במאה ה20 החלו לתקף משפטית את זכויותיו של הילד. גם כיום בישראל ישנם אנשים רבים שאינם מודעים לזכויותיו המשפטיות של הילד. הורים רבים מבלבלים בין האפוטרופסות על ילדם לבין קניין.
תופעה זו גולשת לעיתים גם למערכת החינוך, אשר במקרים מסוימים מתייחסת אל הילד כאל נתין ולא כאל אדם בעל זכויות חברתיות. בעבודה זו נעסוק בזכויות הילד כפי שהן באות לידי ביטוי בנושא כאוב, נושא ההתעללות בילדים. ננסה לנתח תופעה חברתית זו ולעמוד על גורמיה.
דומה כי הבסיס החוקי לזכויותיו של הילד הינו חוק כבוד האדם , מספר זכויות ספציפיות הפכו בשנים האחרונות לזכויות חוקתיות - על חוקיות. כיום חקיקה רגילה הפוגעת בזכויות הילד עשויה להיות לא חוקית. . לנשק הקונבנציונלי של פרשנות החוק הרגיל על-ידי בית-המשפט הוסף הנשק הלא קונבנציונלי של הכרזת בטלות החוק הרגיל הפוגע בכבוד האדם והילד ושאינו מקיים את דרישותיה של פסקת ההגבלה.
הבטחת זכויות היסוד של הפרט נחשבת בדרך כלל לעניין של המשפט החוקתי, הווייתה מכוונת להבטיח אי התערבות של המדינה באוטונומיה חברתית בתחום הפרטי. תפיסת זכויות היסוד חופפת, בתחומים אחדים, את ההגבלות על השימוש לרעה בכוח של גופים ציבוריים. אולם אי התערבות זו גורמת לעיתים לקיפוחם של זכויות הילד.
בעבודה זו אנסה לעמוד על הסיבות להתעללות קיצונית בילדים עד כדי רצח. בחרתי להתמקד במקרים בהם אימהות רוצחות את ילדיהן ולו רק משום הזעזוע שבשבירת הסטריאוטיפ האימהי. דומני כי במקרים הפתולוגים שהוזכרו בעבודה זו ניתן להאשים את היחיד ולו את החברה בביצוע המעשים, שכן כפי שהסברתי במהלך העבודה, דמותה של האם ואישיותה הם הינם דומיננטיים בעת ביצוע המעשה.

תוכן עניינים:
1. מבוא
2. שורשי ההתעללות
3. ההיבט הדתי\משפטי בראי ההיסטוריה
4. רצח ילדים כיום
5. דמות האימא המטורפת MAD -
6. היקף הנושא בישראל
7. סיכום

מקורות:

Allen, H. (1987) Justice Unbalanced. Oxford: Open University Press.
Puerperal Psychosis For Post - Natal Illness Association (1989) London: A.P.N.I.
Bluglass, R. (1978) "Infanticide", Bulletin Of The Royal College Of Psychiatrists, 139-141.
Brockington, I.F. (1989) Psychosis - The Problems Which Sometimes Develop Paper Presented At P.N.D Conference - "More Than Just The Blues for One in Ten" - 18th February, 1989.
Bryson, J. (1985) Evil Angels. Victoria, Australia: Penguin Books
Carlen, P. (1983) Women's Imprisonment-A Study in Social Control. Kegan Paual London: Routledge.
Criminal Law RevCommittee (1980) Offenses Against The Person. London:Home Office.
Department Of Health Social Security (1975) Report Of The Committee On Abnormal Offenders. London: Home Office (Butler Report).
Derham,E. (1969) How Could She Do That? A Study Of The Female Criminal. New York: Clarkson N. Potter d'Orban, P.T. "Infanticide", In: Gunn, J. Taylor, P.J. (eds) :forensic Psychiatry Clinical, Legal and Ethical Issues. London Heinemmann (Forth-Coming)
d'Orban, P.T. (1979) "Women Who Kill Their Children." British Journal Of Psychiatry, 134, 560-571.
Edwards, S.(1984). Women on Trial - A Study Of The Female Suspect Defendant And Offender In The Criminal Law Criminal Justice System. Manchester University Press.
Edwards, S. (1986). "Gender 'Justice'? Deafening Defendants And Mitigating Sentence," In: Edwards, S. (ed) Gender, Sex The Law. Kent: Croom Hell.
Edwards, S. (1986). "Neither Bad Nor Mad: The Female Violent
Offender Reassessed", Women's Studies International Forum, 9, 1, 79-87.
Gordon,L. (1988). Heroes Of Their Lives - The Politics History Of Family Violence. London: Virago Press.
Harder,T.(1967). "The Psychopathology Of Infanticide",Acta sychiatrica Scandivaica, 43, 196-245.
Heidensohn, F. (1985). Women And Crime. England: Machmillan
Hoffer, P.C. Hull, N.E.H (1985). Murdering Mothers: Infanticide In England New England 1558-1803. New York: New York University Press.
Holland, DM. (1985). "The Kerry Babies", New Statesman, 25 January, 17,18.
Howe, A. (1989). "Chamberlain Revisited: The Case Against The Media".RefractoryGirl, 31-2, 2-9.
Kellum, B.A. (1974). "Infanticide in England In The Later Middle Ages".HistoryOf hildhood Quarterly, 1,2, 367-388.
Kumar, R. General Overview - What is Postnatal Mental Illness? (Paper
Presented at P.N.D. Conference, "More That Just the Blues for One in Ten, "28th February, 1989.
Leibling, A. (1987) What Makes A Psychopath? Unpublished dissertation for M.A. in Criminology, University of Hull, England.
Mccafferty, P.C. (1985) A Woman to Blame. Dubin: Attic Press.
Morris, R. (1988) "Sex Sentencing," Criminal Law Review, 163-171.Journal, 298, 727, 730.
Myers, S.A. (1970) "Maternal Filicide, "American Journal of Diseases of Childhood, 120,534-536.
O'donovan, K, (1984) "The Medicalistion of Infanticide, "Criminal Law Reviw, 259-264.
Pagelow, M.D. (1984) Family Violence, New York: Preager.
Poser, I. (1988) "The Female Prison Population", In: Morris A.
Wikinson C. Women the Penal System. Cambridge: Institute of Criminology.
Pattullo, P. (1983) Judging Women. London: N.C.C. Rights For Women Unit.
Pearson, P. (1976) "Women Defendants in Masigistrates' Court, British Journal of Law Society, 265-273.
Pollak, O. (1950) The Criminality of Woman. Philadelphia University of Pennsylvania Press.
Polson, C.J. Gee, D. J (1973) The Essentials of Forensic Medicine, Oxford: Peragamon Press.
Resnick, P.J. (1969) "Child Murder of the Newborn: Psychiatric Review of Neonaticide. "American Journal of Psychiatry, 126, 325-334.
Resnick, P.J. (1970) "Murder of the Newborn: A Psychiatric Review of Neonaticide. "American Journal of Psychiatry, 126, 10, 1414-1420.
Roberts, Y, (1989) "A Bad Mother", New Stateman Society, 2, 42, 10, 11.
College of Psychiatrist (1978) Infanticide: Memorandum of Royal Evidence to the Criminal Law Revision Committee.
Stutt, J. (1981) "Sexism in Criminal Law", In Mukherje, S. Scutt, J. Woman Crime. Sydney, Australia: Australian Institute of Criminology in Association with George Allen and Unwin.
Smart, C. (1981) "Criminologycal Theory: Its Ideology Implications for Woman", In: Bowker, L.N. (ed). Women Crime in America. NewYork: Macmillan.
Smith, J.C Hogan, B.(1985). Criminal Law, (5th ed). London, Butterwrths.
Smith, L.J.F. (1980) "Images of Women-Decision-Making in Courts", In Morris, A. Wilkinson, C. Woman the Penal System. Cambridge institute of Criminology.
Sparrow, G. (1970) Women Who Murder. London: Arther Barker Ltd.
Walker, N. (1981) "Butler, V. The CLRC and Others. "Criminal law Review 596.
Wallace, A. (1986) Homicide 0 The Social Reality. Sydney, Australia: New South Wales Bureau of Crime Statistics Research, Attornery General's Department.
Williams, G. (1983) Textbook of Criminal Law (2nd ed). London: Stevens ons.
Winnick, H. Horovitz, M. (1961). "The Problem of Infanticide,"British Journal of Criminology, 2, 40-52.
Worrall, A. (1981) "Out of Place: Female Offenders in Court, Probation Journal, 28, 90-93.
Wilcynski, A. "Images of Women Who Kill Their Infants: The Mad and the Bad" Woman Criminal Justice , 1991, 71-88.
Dunn, C. The Natural History of the Child, New York, John Lane 1920.
Ryan, b. Infanticide: In Law, Prevalence, Prevention and History, London Churchill, 1962.
א' ברק, "פרשנותם של חוקי - היסוד", משפטים כ"ב, תשנ"ג, ע' 20. 
ק' קליין, "חוק יסוד כבוד האדם", המשפט א'. תשנ"ג, ע' 123.
א' ברק, "המהפכה החוקתית: זכויות אדם מוגנות". משפט וממשל (א) 1992, ע' 9.
א' ברק, "שיטת המשפט בישראל - מסורתה ותרבותה" הפרקליט מ' 1992, ע' 197.
א' ברק, "זכויות אדם מוגנות והמשפט הפרטי" סהר קלינגהופר על המשפט הציבורי, ירושלים, 1993.
א. ברק, "זכויות אדם מוגנות: ההיקף וההגבלות" משפט וממשל א (2) 253.
א, רובינשטיין, המשפט הקונסטיטוציוני של מדינת-ישראל, שוקן, 1991, ע' 334.

תגים:

אלימות · פשע · פדולוגיה

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "התעללות בילדים", סמינריון אודות "התעללות בילדים" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.