היישום אינו מחובר לאינטרנט

השפעת רמת האלימות של הילד והחשיפה לאלימות בטלוויזיה, על הישגיו בלימודים

עבודה מס' 062066

מחיר: 302.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: הצעה למחקר.

3,525 מילים ,32 מקורות ,2003

תקציר העבודה:

תוכן העניינים:
הקדמה
הצגת הבעיה
תמצית בסקירת ספרות
א. התיאוריות המסבירות מהי תוקפנות\אלימות
ב. אלימות בביה"ס
ג. אופי האלימות
ד. האלימות הכרוכה בפעילות גופנית והשפעתה על "קשב\ריכוז"
ו. סיכום סקירת ספרות
מערך המחקר
א. שאלת המחקר
ב. השערות המחקר
ג. מטרת המחקר
ד. משתני המחקר
ה. נבדקים ושדה המחקר
ו. כלי המחקר
ז. אופן עיבוד הנתונים
ח. תיאומים ואישורים
ביבליוגרפיה מוצעת
שאלון לתלמיד

הקדמה
"ישראל במקום הראשון בעולם באלימות נוער", קובע דו"ח המועצה לשלום הילד שהתפרסם ביום 31/12/2001.
12 אלף תיקים פליליים נפתחו השנה לבני נוער בגין אלימות בני נוער, כ-2500 מתוכם עוסקים באלימות בתוך בית הספר.
"בית הספר משקף בדרך כלל את הערכים ואת הנורמות של החברה שבה הוא פועל. חברה אלימה מעודדת אלימות בבית הספר, ואינה יכולה לצפות שבית ספר יחנך נגד אלימות. בית הספר אינו יכול לתקן את תחלואי החברה, מן הסיבה הפשוטה שהוא אינו יכול לפעול כאקס-טריטוריה", אומר ד"ר יוסי נווה, מרצה לפילוסופיה של החינוך באוניברסיטת בן גוריון.
הדברים נאמרו בעקבות פרסומי המועצה לשלום הילד, שהציבה את ישראל במקום הראשון בעולם בדווח על פגיעה פיזית ב- 1999.
%24 תלמידים בגילאי 12-13 דיווחו על פגיעה פיזית.
בשנת 2001 נפתחו:
2740 תיקים פלילים לבני נוער בגין איומים.
7850 תיקים בגין תקיפה.
1440 בגין חבלה חמורה.
סה"כ 12030 תיקים - שהם %12.9 עלייה משנת 2000.
(מתוך האתר "המועצה לשלום הילד").

מטרת המחקר היא לבחון את רמת הישגיהם בהבנת הנקרא ובחשבון של תלמידים המוגדרים כאלימים. במגמה לבדוק, באים קיים קשר בין התנהגות אלימה של התלמיד בבית הספר לבין רמת הישגיו הנמוכים בלימודים, מתוך אותה הנחה כי פעילותו האלימה תורמת להפרעות ב"קשב" ו"ריכוז".
אוכלוסיית המחקר היא 60 ילדים משתי כיתות ה' מבית ספרי, בהן אני משמשת כמורה מחליפה.

מקורות:

אדלר, א. (1990). התאוריות החברתיות, אצל: אליצור, א., טיאנו, ש., מוניץ, ח. ונוימן, ח. פרקים נבחרים בפסיכיאטריה. תל-אביב: פפירוס, בית ההוצאה באוניברסיטת ת"א.
אוניקובסקי, ר.מ. (1997). "השפעת פעילות גופנית עצימה על יכולת הרכוז הבאה בסמוך אליה בקרב תלמידי חטיבת הביניים". עבודת גמר המוגשת כחלק מהדרישות לקבלת התואר מוסמך בבית הספר לחינוך אוניברסיטת חיפה.
אילון, ע. ולהד, מ. (1990). חיים על הגבול. הוצאת נורד בשיתוף עם מפקדת הג"א.
אריקסון, א.ה. (1960). ילדות וחברה. תל-אביב: ספרית הפועלים.
בנבנישתי , ר. זעירא, ע. ואסטור, ר. (1999). אלימות במערכת החינוך: גל שני- מארס 1999 ממצאים ראשונים.
דגני, א (1998). ישראל 1998 נורמות חברתיות ואלימות בקרב מבוגרים ונוער. ירושלים: ה"מצילה" - המועצה לצמצום העבריינות בישראל, המשרד לביטחון פנים.
דו"ח המועצה לשלום הילד שהתפרסם ביום 31/12/2001 אתר אינטרנט של המועצה.
דונסקי, א., לידור, ר. ובר-אלי, מ. (1996). הזיקה בין קשב בין הפרעות חיצוניות ופנימיות בעת הביצוע המוטורי: היבטים עיוניים ומעשיים. בתנועה 409-387, ג, 4.
דפני, א. (1978). תוקפנות במצבי בית ספר שונים: השפעת גיל, מין, מעמד סוציו- אקונומי. עבודה לתואר מוסמך, אוניברסיטת ת"א.
דרייקורס, ר. (1973). פסיכולוגיה בכיתה. תל-אביב: אוצר המורה.
הורוביץ, ת., ליפשיץ, ה. ואמיר, מ. (1981). דפוסי התמודדות של מערכת החינוך עם בעית האלימות. ירושלים: מכון הנרייטה סאלד.
הורוביץ, ת. ופנקל, ח. דפוסי אלימות של בני נוער. ירושלים: מכון הנרייטה סאלד.
הראל, י. (1998) . אלימות בני נוער בישראל 1994-1998. Health Behavior in School-Age Children, Israel.
הרץ, פ. (1995). הקשר בין הצקה וביטויה למין, גיל, מסגרת חינוכית ולתפיסת תוקפנות בעייני מורים. המחלקה לפסיכולוגיה התפתחותית, האוניברסיטה העברית בירושלים.
חוזר המנהל הכללי. (1976). חוזר /8לו סעיף 185. משרד החינוך והתרבות: ירושלים.
חוזר מיוחד, ח. חוזר המנהל הכללי. (1981). הערכות מוסד בחינוך לשנת הלימודים תשמ"ב. משרד החינוך והתרבות: ירושלים.
חוזר מיוחד, ח. חוזר המנהל הכללי. (1992). אלימות. משרד החינוך והתרבות.
ישועה, ד. (2002). "קרבות רחוב בין תלמידי פיטמן", עיתון תל-אביב, המהדורה השבועית, 15.2.2002.
כהן, א. (1990). סיפור הנפש, ביבליותרפיה הלכה למעשה.
לנדאוי, ש. - כנס ירושלים. (1992). אלימות בקרב הנוער בישראל. ירושלים: האוניברסיטה העברית.
משטרת ישראל, מדור לעברינות נוער. (1979). אלימות בבתי ספר, סקירה על הנעשה במחצית הראשונה של 1979. ירושלים.
נחשול, ר. (בהדרכת ד"ר שכטמן, צ.). (1993). "צמצום התנהגות אלימה אצל מתבגרים בבית הספר המיוחד באמצעות התערבות טיפולית, מבוססת על ביבליותרפיה". עבודת גמר המוגשת כמילוי חלק מהדרישות לקבלת התואר מוסמך. אוניברסיטת חיפה. אוקטובר 1993.
סילברמן, מ. (1982). אסטרטגיה לפיתוח תיאוריה מקיפה של אלימות. עברינות וסטיה חברתית, י'(3-4), 133-125.
סקר של משרד העבודה והרווחה. (2001) נתוני שכר הממוצע למשפחה לפי ישוב.
פרנקשטיין, ק. (1967). האדם במצוקתו. תל-אביב: עם עובד ודביר.
קניאל, ש. וארזי, ש. (1996). מרכיבי הקשב - בררה, רכוז ומאמץ: מודל אינטגרטיבי ויישומי. מגמות, לח(1), 111-92.
רוג'רס, ק. (1973). החופש ללמוד. תל-אביב: ספריית הפועלים.
רוטשטין, א. (1992). ביולוגיה ופיסיולוגיה של האדם במאמץ. הוצאת ספרים ע"ש עמנואל גיל, מכון ווינגיט לחינוך גופני ולספורט.
שכטמן, צ. נחשול, ר. (1995). תכנית התערבות כיתתית לצמצום התנהגות תוקפנית ובלתי מסתגלת של נוער קשה-חינוך. היעוץ החינוכי .
שכטמן, צ. (1997). "הערכת השפעתה של תוכנית התערבות טיפולית לצמצום תוקפנות אצל מתבגרים: ממצאים ראשונים", עיון ומחקר בהכשרת מורים, 4. תשנ"ז 1997.
Freud (1950). Why war? In J. straciey (Ed.), Collected papers (V. 5, pp. 273-287). London, Hogarth.
Rogers, C. (1961). On becoming a person. Boston; Houghton Mifflin.

תגים:

טלביזיה · הישגים · לימודיים · מחקר · שיטות

עבודות נוספות בנושא:

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "השפעת רמת האלימות של הילד והחשיפה לאלימות בטלוויזיה, על הישגיו בלימודים", סמינריון אודות "השפעת רמת האלימות של הילד והחשיפה לאלימות בטלוויזיה, על הישגיו בלימודים" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.