עבודות [676-684] מתוך 934 :: [עמוד 76 מתוך 104]
<< עמוד קודם :: עבור לעמוד: 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 :: עמוד הבא >>

 

עבודה מס' 62051 SHOPPING CART DISABLED
מעבדה לכלי איבחון קוגנטיביים לבדיקת זיכרון, 2001.
דיון בשתי שיטות לבדיקת זיכרון - מבחן REY ו- CMT.
2,799 מילים (כ-8.5 עמודים), 14 מקורות, 164.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
בעבודה זו בחרנו בשני כלי אבחון קוגניטיביים לבדיקת זיכרון.
הגדרה של זיכרון - כיום מקובל להציג זיכרון כמערכת של עיבוד מידע, כלומר מחשב. זאת עפ"י מודל 3 המאגרים שהם:
זיכרון תחושתי, זיכרון לזמן קצר, זיכרון לזמן ארוך. המידע מגיע אלינו מן הסביבה על פי 3 המאגרים. זיכרון תחושתי - המידע שחושנו קולט נכנס תחילה, לשבריר שניה לזיכרון תחושתי.
תפקידו של חוש זה להשהות מידע הנקלט לצורך זיהוי וסינון.
זיכרון לזמן קצר - יכול להכין 7(2 פריטים, לא יותר מ15- שניות.
זיכרון לזמן ארוך - זאת תחנה סופית של המידע, אינו מוגבל ככל הידוע לא בזמן ולא בקיבולת, יכול לזכור כמויות עצומות של מידע לתקופות ממושכות ואולי אף לתמיד.
(Atkinson & Shiffrin, 1968)

בזיכרון לזמן ארוך מבחינים בין שני סוגי מידע:
* אפיזודי - זהו מידע על מאורעות מסוימים בחיינו - על מה שראינו, שמענו, הרגשנו או חשבנו בזמנים ובמקומות מסוימים.
* סמנטי - הוא מכיל מידע כללי ומופשט על העולם - על כללי הדיבור והכתיבה.

זכירת המידע תלויה בפעולתם המוצלחת של 3 תהליכים:
* קידוד - תרגום גירויים פיזיים לסוג מידע שהזיכרון יכול לקלוט.
* אחסנה - שמירת המידע בצורה המקדדת בזיכרון.
* שליפה - התהליך מאפשר לנו להגיע בעת הצורך אל המידע השמור בזיכרון. (Tulving, 1972)

שני כלי אבחון שבחרנו כדי לבדוק זיכרון הם:
Rey0osterrieth complex figure Test performance .1. מבחן זיכרון זה בא לבדוק את התפיסה המרחבית וזיכרון.
CMT) - Contextual memory Test .2). מבחן זה הוצב למדוד מודעות של יכולת, זיכרון וקישוריו.

בחרנו בנושא זיכרון, משום שהוא אחד המרכיבים האינטגרליים בחיי היום-יום.
כמרפאים בעיסוק, חשוב לנו ביותר הזיכרון היום-יומי ומכאן החשיבות של חקירת ההשלכות של אי-תפקוד הזיכרון.

תוכן העניינים:
מבוא
הגישות התיאורטיות שמהן נגזרים האבחונים
הגישה התיאורטית שממנה נגזר האבחון CMT
ביבליוגרפיה
 
עבודה מס' 62049 SHOPPING CART DISABLED
ה"חרדה", 2000.
תיאוריות לפי פרנקל, מאסלו, גשטאלט, בק, אליס, בנדורה, אדלר ודרכי התערבות.
5,518 מילים (כ-17 עמודים), 9 מקורות, 384.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
תוכן העניינים:
אקסיסטנציאליסטים \ ויקטור פרנקל
מושגי יסוד בתיאוריה
הלוגותראפיה
חופש הרצון
השאיפה למשמעות
משמעות החיים
תפיסת טבע האדם
     1. היכולת למודעות עצמית
     2. חופש ואחריות
     3. המאבק ליצירת זהות ויחסים עם אחרים
     4. חיפוש אחר משמעות.
     5. חרדה כמצב קיומי
     6. מודעות למוות
מבנה האישיות
מקור החרדה
טכניקות מרכזיות בהתערבות טיפולית
תפקיד וגישת המטפל
מטרות ההתערבות
התייחסות אישית

תיאוריה הומניסטית \ אברהם מאסלו
מושגי יסוד בתיאוריה
צורכי הגשמה עצמית
     צרכים פיסיולוגים
     צורכי ביטחון
     צורכי שייכות ואהבה
צורכי הערכה
מניעי החסך
מניעי הגדילה
תפיסת טבע האדם
מבנה האישיות
מקור החרדה
טכניקות מרכזיות בהתערבות טיפולית
תפקיד וגישת המטפל
מטרות ההתערבות
חוות דעתי לגבי התיאוריה

תפיסת מקור החרדה
גשטאלט
בק
אליס
בנדורה
אדלר
פרנקל
טכניקות טיפול
טכניקת טיפול של בק
טכניקת טיפול של גשטלט
הסיבות והרקע להבדלים בטכניקותשל בק וגשטלט
חלק תיאורי
חלק תיאורטי
ביבליוגרפיה

אקסיסטנציאליסטים \ ויקטור פרנקל

ויקטור פרנקל נולד ב-1905 בוינה. הוא יסד את המרכז לייעוץ בנוער בוינה ב1928- והנחה עד 1938.
1945-1942 הוא היה אסיר במחנה הריכוז אושוויץ, שם נרצחה משפחתו. הדבר פגע בו קשה, אך הוא הצליח להשתמש במצב באופן בונה והצליח להתגבר עליו. פרנקל התחתן שנית, הוא קיבל את רשיון הרפואה שלו ב-1930, דוקטור ב-1949 - שניהם בוינה. הוא הפך לפרופסור ולאחר מכן היה מרצה יוצא דופן באוניברסיטת סן-דיאגו. בגיל 80, הוא היה עדיין פעיל, מרצה ומטייל בעולם. עבודתו של פרנקל תורגמה ל-20 שפות והוא עדיין בעל השפעה על התיאוריה האקסיסטציאליסטית.
למרות שפרנקל החל לפתח את התיאוריה לפני היותו במחנה הריכוז, הניסיון שלו שם ייצב את ראייתו. הוא חווה באופן אישי את רעיונותיו, כולל הרעיון שהאהבה היא המטרה שאליה בני אדם שואפים והעשייה שלנו תהיה דרכה.
בשנת 1997 הלך פרנקל לעולמו.

מושגי יסוד בתיאוריה
הלוגותרפיה
הלוגותרפיה היא תרפיה באמצעות משמעות: הדרכת אנשים לראות עצמם כפי שהם במציאות וכפי שהם יכולים להיות ולמצוא את עצמם במכלול החיים האנושיים. הערכה זו אינה מתבצעת באמצעות משאלות לב. היא מבוססת על מציאות ומכירה באי-צדק בסבל ובוודאות המוות.
הלוגותרפיה היא שיטת ריפוי קיומית, המבוססת על ניסיון חיים. התפיסה מבוססת על ידיעה אינטואיטיבית, שקיימת משמעות חיים, גם אם מטושטשת לעתים וכל אחד מונע לשאיפה למשמעות.
הלוגותרפיה עוסקת במישור נוסף: היא מגייסת את כוחותיו של רוח האדם.
מושגי היסוד שעליהם מבוססת הלוגותרפיה:
1) חופש הרצון;  2) השאיפה למשמעות;  3) משמעות החיים.

חופש הרצון
המושג של חופש הרצון רואה את האדם כאדם חופשי ומעשיו אינם גזורים מראש במידה מלאה הוא קובע בעצמו אם להיכנע לתנאים או להיאבק עימם. האדם הוא בעל כוח הגדרה עצמית. קיומו אינו קיום סתם, אלא מכריע בכל עת, מה יהיה קיומי, מה יהיה גורלו ברגע הקרוב. כיוצא בזה כל אדם ואדם בן חורין להשתנות בכל שעה. כמו כן אין בידינו להתנבא על עתידו אלא במסגרת הגדולה של סקר סטטיסטי העוסק בקבוצה השלמה. אישיות היחיד אין לחזותה מראש, ביסודו של דבר. כל תחזית מבוססת על תנאים ביולוגיים, פסיכולוגיים או סוציולוגים. אך אחת מתכונותיה העיקריות של ההוויה האנושית היא היכולת להתנשא על פני תנאים כאלה ולהתעלות עליהם. באותה דרך עצמה אדם מתעלה. האדם הוא יצור המסוגל להגיע לכלל עילוי עצמו.

השאיפה למשמעות
השאיפה למשמעות היא הכוח הראשוני המניע את האדם והשאיפה למשמעות יש בה "ערך הישרדות", שכן הטעם שהמשמעות נותנת לקיום מגביר את סיכויי ההישרדות. אם יש לך לשם מי או לשם מה לחיות, תוכל לעמוד גם בסבל הקשה. מלאכתו של האדם המחפש משמעות נעשית קלה יותר אם הוא בעל ערכים וזאת משום שלפחות בנסיבות הטיפוסיות נחסכת ממנו קבלת החלטות. השאיפה היא ייחודית לכל אדם ואדם, אך אין הן קשורות למצבים ייחודיים דווקא, אלא למצבו של האדם בכלל.
לכן אם אדם שואף למשמעות בחייו, אז הוא מבין גם למה כדאי להמשיך בחיים גם אם קשה לו בתקופה מסוימת. אנחנו נעשים מאושרים רק מתוך הרגשה שמגשימים אנו את משמעותנו וזה נותן לאדם אושר בחיים.

משמעות החיים
משמעות החיים שונה בכל אדם ואדם, בכל יום ויום, בכל שעה ושעה. לכן העיקר אינו במשמעות החיים באופן כללי, אלא במשמעות החיים הייחודית של חיי אדם ברגע נתון. כל אדם ואדם יש לו תפקיד או ייעוד ייחודי בחיים. כל אדם ואדם חייב לקיים משימה מוחשית התובעת מילוי, ואדם צריך לקבל את המצב בחיים כאתגר לעצמו ועליו לפתור או להצליח בו. אין אדם יכול לתת תשובה לחיים, אלא יכול לתת דין וחשבון על חייו.
 
עבודה מס' 62041 SHOPPING CART DISABLED
פוסט טראומה, 2003.
הגדרת התופעה, תסמינים והטיפול על פי הגישה ההתנהגותית.
2,831 מילים (כ-8.5 עמודים), 18 מקורות, 219.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
טראומה היא מילה שמקורה ביוונית ופירושה "פצע". הפצע קיים בנפשו של האדם המונע ממנו תפקוד תקין בחברה. הפרעה פוסט טראומטית כשמה כן היא מתארת את המתרחש בנפשו של אדם לאחר שנחשף לטראומה. מלבד אירועים חיצוניים הנקבעים כטראומטיים על פי מדדים אובייקטיביים ישנם אירועים רבים נוספים אשר מימד הטראומטיזציה שלהם הוא סובייקטיבי ועוצמתה נקבעת על ידי האדם עצמו (שלו, 1994).
בחרתי בהפרעה זו כי לטעמי היא אקטואלית למצב בו מצוי העולם בימים אלו.יותר ויותר אנשים לוקים בהפרעה זו מאחר ואיומים רבים עומדים מעל לראשינו ואנו חשים חרדים לעיתים קרובות יותר. המצב הבטחוני בארץ לדוגמא גרם לילדים רבים לפתח הפרעה פוסט טראומטית שבהכרח לא היו מפתחים אילו היו חיים בתנאים בטחוניים מדיניים אחרים.
#במחקר שנערך באוניברסיטת תל אביב בקרב 1200 ילדים בישראל נמצא מחיר האינתיפאדה - 30% מילדי המתנחלים ו-70% מילדי הפלסטינים סובלים מהפרעה פוסט טראומטית שנגרמה על רקע החשיפה המתמשת לאירועי הטרור בסביבתם. הילדים חוו בממוצע בין 6 ל 10 ארועים אלימים בחייהם (רוזנבלום, 2002).
בנוסף, התרבו בעולם מעשי הטרור החבלניים והפכו נפוצים יותר ויותר. עצם האיום המתמשך והפחד הממשי מגביר את הסיכוי ללקות בהפרעה זו כשקורה אירוע חבלני מסוג שכזה.לדוגמא לאחר אירוע בני הערובה בתיאטרון ברוסיה נשלחה משלחת פסיכולוגים ממשרד הבריאות הישראלי למוסקבה על מנת למנוע מהאנשים שנכחו באירוע להכנס למצב של טראומה. העזרה המוקדמת בהתמודודת עם האירוע המאיים בהלחט מסייעת להפחית סיכויים לפיתוח הפרעה פוסט טראומטית בעתיד (אבן, 2002).
#קיום הפרעה פוסט טראומטית על רקע מיני גם היא נפוצה כיום יותר בייחוד על רקע העובדה כי בממוצע נאנסות 2 נשים ביום. נפגעות תקיפה מינית ממלאות אחר הקריטריונים של ההפרעה.
כאשר הן מתבקשות לשחזר את המאורע הן מספרות זאת כאילו החויה קרתה למישהו אחר חיצוני להם (ענבל, 2002).
#הלם קרב הוא מונח עממי שמקורו במלחמת העולם הראשונה ומוכר בשם "הלם פגזים".לפעמים התגובה לחוויה מאיימת בקרב היא כרונית,יש בהלה עקבית מרעשים שגרתיים וסגירות יתר של האדם מסביבתו, קיים צמצום בכל תחומי החיים ואיבוד צלם כאב או בעל, סף הגירוי  של האדם הופך נמוך ולעיתים ישנה תוקפנות וביטויי אגרסיביות. (קוטס בר, 2002).
בעבודה זו אגדיר את ההפרעה על מאפייניה ומהלכה על פי הסיווג והאבחון שערך איגוד הפסיכיאטריה בישראל, אפרט תסמינים טיפוסיים לההפרעה, אדון בהתפתחותה ובביצוע אבחון נכון לקיום ההפרעה על פי תסמינים אלו.בהמשך אתן הסבר אודות והטיפול בהפרעה על פי הגישה ההתנהגותית ואפרט את טכניקות הטיפול השונות על פי גישה זו.

תוכן עניינים:
מבוא
פרקא'-הפרעת דחק פוסט טראומטית
פרקב'-פוסט טראומה על פי הגישה ההתנהגותית
פרקג'-הטיפול ההתנהגותי בהפרעה הפוסט טראומטית
סיכום
ביבליוגרפיה
 
עבודה מס' 62036 SHOPPING CART DISABLED
הלם קרב (רפרט), 2002.
הלם קרב בישראל ופעילות גופנית ככלי שיקומי.
2,262 מילים (כ-7 עמודים), 6 מקורות, 252.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
נושא העבודה הינו, הלם קרב, התסמונת הפוסט טראומטית, או בשמו הטרמינולוגי המקצועי, התגובה הבתר-חבלתית כרונית ( Post Trauma Stress Disorder - PTSD).
מרבית האוכלוסיה תקשור את התסמונת לשמה העברי, הלם קרב, או תגובת קרב, ותתיחס אל תוצאות לוואי נפשיות של פצועי מלחמה. השם העברי ניתן לתסמונת לא בכדי, שהרי ישראל היא מלאת טראומות, בעיקר מהסוג המסווג לו שמו. כאשר נזכיר את המושג PTSD באחד מהמוסדות הרפואיים של צרפת, לדוגמא, קרוב לוודאי שהתיחסות תהיה לנפגעות אונס, לקורבנות של אלימות במשפחה, לנפגעי תאונות דרכים, תאונות עבודה ולבסוף גם אל נפגעי מלחמה וטרור. תגובת קרב הינה אחת מהתופעות המוכרות לנו כתגובות חרדה למצבי לחץ ולטראומה. הפרעה זו עלולה להתפתח לאחר חשיפה לאירועים הנתפסים על ידי האדם כאיום על בריאותו הגופנית, או איום על שלומו של אדם קרוב. התגובה המיידית של האדם לחוויה האישית טראומטית או למידע הקשה מתאפיינת בדרך כלל בתחושות חריפות של פחד, פאניקה וחוסר אונים.

העבודה מתחלקת לשני פרקים:
           א. התסמונת הפוסט טראוטית בצורתה השכיחה בישראל.
           ב. הפעילות הגופנית ככלי שיקומי לנפגעי הלם קרב

בעבודה זו אציג בפניכם את התסמונת, את הגורמים, התוצאות הנלוות ואת דרכי הריפוי תוך כדי שימת דגש על הפעילות הגופנית ככלי שיקומי.

שיטת העבודה הינה סקירת מאמרים רלוונטים, הצלבת נתונים, דיון בממצאים והצגת מסקנות מחקריות ותאורטיות מהמקורות.

תוכן עניינים:
מבוא
פרק א': התסמונת הפוסט טראומטית בצורתה השכיחה בישראל
א1 - מלחמות ומחירן הנפשי.
א2 - הלם קרב לפי התפיסה הרפואית.
א3 - הלם קרב לפי התפיסה הצה"לית.
פרק ב': הפעילות הגופנית ככלי שיקומי לנפגעי הלם קרב
ב1 - השפעת הפעילות הגופנית על הלומי קרב.
ב2 - שילוב הפעילות הגופנית במערך השיקומי.
סיכום
ביבליוגרפיה
 
עבודה מס' 62031 SHOPPING CART DISABLED
טיפול פסיכולוגי באמצעות האינטרנט, 2001.
סקירה כללית.
3,245 מילים (כ-10 עמודים), 9 מקורות, 164.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
ההיסטוריה של  הטיפול הנפשי החלה לפני כמאה שנים, כאשר המציא פרויד את הפסיכואנליזה ואת רעיון ה- האסוציאציות החופשיות (free association). הוא האמין כי הנפש הנה מנגנון המסתיר את הדברים הלא נעימים באמצעות הדחקה ובאמצעות הטיפול בדיבור יהיה אפשר להעלות את הלא-מודע אל המודע ובכך להסיר את הסימפטומים המפריעים. בשנים האחרונות פותחו עוד כארבע מאות גישות טיפוליות שונות מאוד זו מזו בעקרונותיהן ובהנחותיהן, אך מה שמשותף להם היא העובדה כי ניתן לטפל באמצעות דיבור. מיליוני אנשים פונים לטיפול נפשי כאשר הם מוטרדים מבעיות שונות כמו למשל חרדת בחינות או בעיות בחיי הנישואין .1
מבחינה היסטורית, ניצול רשת האינטרנט לעזרת הייעוץ הפסיכולוגי החל מהקמת מאגרי מידע עדכניים ומקיפים בנושאים פסיכולוגים שונים והצעתם לאנשי מקצוע, לקהל הרחב בכלל ולאוכלוסיית נזקקים בפרט. בשלב מאוחר יותר החל להתפתח היצע של שירותי ייעוץ וטיפול פסיכולוגי באמצעות השימוש באמצעי התקשורת כמו בדואר-האלקטרוני, התכתבות מקוונת (on-line) בזמן אמיתי, שיחה מקוונת בתוכנות דמויות טלפון וכדומה, לילדים, לבני נוער ולמבוגרים.
ישנו אפילו מונח המאפיין שיטת טיפול זו Cybertherapy - תרפיה "on-line" המתבצעת ע"י מומחה בעל רשיון אשר הוכשר לבצע תרפיה עם קליינט "screen to screen"  באינטרנט.

האינטרנט מהווה מקור למאגרי מידע רבים וביניהם גם מאגרים פסיכולוגיים ייעוציים וטיפוליים.
העבודה הנוכחית סוקרת את שיטות הפסיכותרפיה המקוונות השונות, יתרונותיהן וחסרונותיהן, אופן יישומן, והסטנדרטים לטיפול אתי.
------------------------------------------------------------------------------
1. דרור גרין\ספה וירטואלית.

תוכן עניינים:
מבוא
סוגי השירותים הפסיכולוגים המוצעים באינטרנט
יתרונותיו וחסרונותיו של שירות הייעוץ הפסיכולוגי באינטרנט
גישת הפסיכותרפיה ויישומה באינטרנט
ביבליוגרפיה
 
עבודה מס' 62018 SHOPPING CART DISABLED
ניתוח מקרה בשתי גישות טיפוליות שונות במהותן, 2000.
הגישה האדלריאנית והגישה הנרטיבית
10,449 מילים (כ-32 עמודים), 17 מקורות, 328.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
תוכן העניינים:
מבוא
הגדרת בעייתה של ר' עפ"י ה     DSM IV-
המשגת בעייתה של ר' עפ"י הגישה הטיפולית
1. האדלריאנית
2. הנארטיבית
שיטות ההערכה של ר'
1. בגישה האדלריינית
2. בגישה הנרטיבית
מהן מטרות הטיפול בר'
1. על פי הגישה האדלריינית
2. על פי הגישה הנרטיבית
מהם יחסי מטפל-מטופל
1. בגישה האדלריינית
2. בגישה הנרטיבית
תיאור הטכניקות הספציפיות
1. בגישה האדלריינית
2. בגישה הנרטיבית
דיאלוג בין היועץ לר'
1. לפי הגישה האדלריינית
2. לפי הגישה הנרטיבית
מהי הצלחה ומהו כשלון בטיפול
1. בגישה האדלריינית
2. בגישה הנרטיבית
השוואה - השונה והמשותף לגישות שהוצגו
התייחסות אישית של כותב העבודה לגישות הטיפוליות
(תוך התייחסות לייעוץ בעולם הפוסט מודרני)
ביבליוגרפיה

מבוא
מקרה ר' יבחן בעבודה זו בשתי גישות טיפוליות שונות במהותן: הגישה האדלריאנית והגישה
הנרטיבית.
הגישה האדלריאנית - שמקורה בשנות ה20- של המאה הנוכחית, התפתחה עקב חילוקי דעות בין
פרויד לאלפרד אדלר, שהיה תלמידו ובר-פלוגתא שלו.
אדלר שם דגש על השפעות הסביבה החברתית בהתפתחות האדם, בניגוד לפרויד, שמדגיש את כוח
הליבידו והשפעת הדחפים המיניים על התפתחותו.
הגישה האדלריאנית היא גישה מוקדמת אחריה התגבשו תיאוריות פסיכולוגיות נוספות:
הבהביוריסטית, הרוג'ריאנית, הקוגנטיבית ועוד. מפתחיה של הגישה האדלריאנית היו דינקמאייר
ודרייקורס בשנות ה.-60
הגישה הנארטיבית - מקורה בגישות פוסט-מודרניסטיות שהתהוו בסוף המאה ה20-, עם
אורינטציה למאה ה21-. המושג פוסט-מודרני מייצג שינוי מהותי, תקופה חדשה בתולדות העולם
המערבי, מנקודת מבט תרבותית ותיאולוגית, שמשפיעה על כל תחומי החיים וביניהם - תחום
החינוך, הפסיכולוגיה, הפסיכותרפיה וכו'.
גישה זו אינה שמה דגש בטיפול על חיפוש האמת ההיסטורית, אלא על סיפור החיים האישי של
המטופל.
מתוך הגישות הנ"ל, נבחן את מקרה ר', נקבע מטרות, נציע טכניקות ונתייחס לדומה ולשונה בין
שתי גישות אלה. אנו מקוות כי נצא נשכרות ונלמד עקרונות ודרכי טיפול שמציעות הגישות הללו.


 
עבודה מס' 61995 SHOPPING CART DISABLED
השפעת שהות במעון יום על הראקטיביות של התינוק כממד מזגי, 2000.
מחקר שמטרתו בדיקת הטמפרמנט לאורך תקופה בה מתערבת השפעה של שהייה במעון יום על חייו של התינוק.
4,343 מילים (כ-13.5 עמודים), 23 מקורות, 240.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
מבוא
במחקר זה נבחנה השפעת שהיה במעון-יום על ריאקטיביות התינוקות, כמדד טמפרמנטלי. במחקר
השתתפו 172 תינוקות אשר נמדדו באמצעות שאלון ICQ בגיל 6 חדשים ובאמצעות מדד
הריאקטיביות של ה"סיטואציה הזרה" בגיל שנה. 24 מהתינוקות נכנסו למעון יום לאחר המדידה
הראשונה, אך לפחות שלושה חדשים לפני המדידה השניה. יתר 148 התינוקות לא נכנסו למעון-יום
עד אחרי המדידה השניה או בכלל.
לאור הטענה שממדים מזגיים עשויים להשתנות עקב השפעות סביבתיות, שוער כי לא ימצא הבדל
מובהק בין שתי קבוצות הנבדקים על סולם הFussyl Difficult-. לעומת זאת, שוער הבדל מובהק
בין ממוצעי ציוני שתי הקבוצות במדד הריאקטיביות, כתוצאה מהשהיה במעון-יום. ההשערה
הראשונה אוששה אך השניה לא אוששה. הוצע, שיש להיזהר בפירוש התוצאות כיוון שיש צורך
במערכי מחקר מורכבים יותר שיכללו גורמים נוספים שעשויים להתערב בהשפעת השהיה במעון יום
על ממד הריאקטיביות בפרט ועל מדדים מזגיים בכלל.

מטרת מחקר זה הנה בדיקת הטמפרמנט לאורך תקופה בה מתערבת השפעה של שהיה במעון יום,
בחייו של התינוק.


 
עבודה מס' 61992 SHOPPING CART DISABLED
תרבות פולקלוריסטית של דימויים וסטריאוטיפים של עולים בעיני ותיקים ושל ותיקים בעיני עולים, 2001.
תיאוריות מתחום הפסיכולוגיה החברתית הנוגעות למושגים "סטריאוטיפים", "עמדות" ו"דעות קדומות".
5,916 מילים (כ-18 עמודים), 48 מקורות, 328.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
תוכן העניינים
מבוא
תולדות היחסים הבין-עדתיים בישראל
תיאוריית הסטריאוטיפים בהקשר לנושא
   א. כללי
   ב. דימוי סטריאוטיפי
   ג. הגדרת סטריאוטיפ
   ד. האלמנטים השליליים שבסטריאוטיפים
   ה. הסכנה שבסטריאוטיפים
   ו. סטריאוטיפים אתנוצנטריות וגזענות
תיאוריית הזהות האישית-חברתית
"איום סימבולי" ו"גזענות סימבולית"
תיאוריית העמדות בהקשר לנושא
   א. מהן עמדות?
   ב. מרכיבי העמדות
   ג. קריטריונים להבחנת עמדות
   ד. היווצרות עמדות חברתיות
   ה. היווצרות עמדות שליליות - מודלים תיאורטיים
   ו. היווצרות עמדות כלפי השונה
תהליך רפלקטיבי
סיכום
ביבליוגרפיה

מבוא
מאז התחדשה העלייה לארץ ישראל, ברבע האחרון של הי"ט, התפתחה בארץ (כמו בארצות הגירה
אחרות), מה שניתן לכנות תרבות פולקלוריסטית של דימויים וסטריאוטיפים של עולים בעיני
ותיקים ושל ותיקים בעיני עולים. איכותם החיובית או השלילית של הסטריאוטיפים הייתה פרי
מידת הקרבה או הזרות בין הקולטים והנקלטים וכן של המתחים והחיכוכים שהתפתחו ביניהם על
רקע תרבותי-אידיאולוגי, פוליטי או כלכלי. מטבעות-לשון כגון 'בועזים', 'יחפנים', 'ספקולנטים',
'פרנקים', 'יקים', באו לייצג, כביכול, מכלול תכונות של קבוצות חברתיות מסוימות בעיני זולתן.
ברבות השנים הפכו דימויים אלה חלק ממערכת התקשורת בין הקבוצות השונות, שבמרבית
המקרים לא ראו בכינויים אלה פסול עקרוני, למרות אופיים העוקצני והקנטרני.
עולים בכל שנות היובל האחרון לא חמקו גם הם ממגמות התיוג השלילי. בצד ההתלהבות הכנה
מעצם העלייה ההמונית ומהנתונים הסטטיסטיים שפורסמו לעתים תכופות, החלו להישמע כבר
בשלבים מוקדמים הרהורים והסתייגויות מאיכות החומר האנושי שהגיע לארץ עם פתיחת שעריה.
הביטויים הראשונים היו בבחינת מסורת בעל פה, שקשה לשחזרה. במקביל, אם כי ברמה
מתוחכמת יותר, באו מגמות אלה לידי ביטוי בוויכוח ציבורי על הסכנות הנשקפות למורשה
היישובית נוכח גלי העלייה. דומה, כי מגמות התיוג השלילי, אך שראשיתו הייתה שנים רבות טרם
הקמת המדינה, הגיעו אז, ואף היום, לממדים ניכרים, הן בקרב המנגנון הקולט והן בקרב
האוכלוסייה הוותיקה בכלל. כבר בראשית המפגש עם העלייה ההמונית החלו הרינונים אודות
"נחשלות", "פרימיטיביות" "לבנטיניות" ו"נצלנות" של עולים'. עצמתו של תיוג זה, הן במפגש הבין-
אישי והן בביטויים פומביים. המתחים הם מאפיין נפוץ במפגש בין קבוצות הטרוגניות ואלו לא
פסחו על יהודים מקבוצות שונות במהלך יובל השנים האחרונות.  (שטאל, 1979).
הסטריאוטיפים שנוצרו ממפגש זה הם שקבעו וקיבעו את מערכת היחסים לאורך יובל השנים
האחרונות בין האוכלוסייה הקולטת לבין האוכלוסייה הנקלטת, בין ותיקים לחדשים, בין דתיים
לחילוניים, בין ימין לשמאל ובין ערבים ליהודים. המיתוס-האתוס של "כור-היתוך" כל-יכול וכל
מרפא, בו האמינו תמיד, כי בישראל עתידה להיווצר חברה פלורליסטית וסובלנית, שבה יהיה מקום
לשונות ולאחרות. חברה שכזאת מחייבת קיומם של זהות ואתוס קולקטיבי משותפים לכל מרכיביה
השונים של המדינה ואזרחיה, נשאר לרוב רק כמשאלת לב. תוכניות ההתערבות לשיפור היחסים בין
קבוצות חברתיות בישראל לא פתרו את הבעיה לחלוטין. תוכניות אשר פעלו לצמצום הפערים
החברתיים-כלכליים, תוכניות למידה שיתופיות (אינטגרציה) שבהן תלמידים משתי קבוצות פועלים
יחד למימוש משימות משותפות, תרמו לשיפור מה ביחסים. הבסיס למתחים בין דתיים לחילוניים
הוא בשוני אידיאולוגי הפערים אינם ניתנים כמעט לגישור ותמורות אפשריות רק ברמת המאקרו
(שינוי תפיסתי וערכי). יתר על כן מתחוללת בימים אלה "מלחמת תרבות" על נפשה וזהותה של
החברה הישראלית, אשר פרצה במלוא עוזה במערכות הבחירות של מאי 1996 ומאי 1999 בהן
התנהלה כמלחמת תרבויות לכל דבר, והבליטה את הקבוצות הנלחמות זו בזו, בקיטוב ברור של
קבוצות אתנו-פוליטיות, כמעט קסטות.

המטרה
1. במאמר זה התרכזתי בעיקר בבחינת התיאוריות בתחום הפסיכולוגיה החברתית, הנוגעות
למושגים "סטריאוטיפים" "עמדות" תוך התמקדות בהצגת הבעיה, ליבונה והתפתחותה.
2. יישום המושגים הנ"ל ע"י  הקשרם לעימות הבין עדתי בין קבוצתי מאז הקמת  מדינת ישראל.
3. הערכה רפלקטיבית מזווית ראיה אישית את החומר הנלמד בקורס וספרות אקדמית נוספת.


 
עבודה מס' 61991 SHOPPING CART DISABLED
עמדות תלמידים כלפי תלמידים חירשים והחירשות בכלל, 2000.
ניתוח המושג חירשות לפי תיאוריות מתחום הפסיכולוגיה החברתית והצגת מחקר שנעשה במסגרת בית הספר.
7,471 מילים (כ-23 עמודים), 21 מקורות, 328.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
תוכן העניינים
מבוא
התיאוריות בפסיכולוגיה חברתית
בעיית החירשים בישראל
   א. החרשים כתת-תרבות
   ב. מחסום השפה
   ג. חיי החברה של בני הנוער החרשים
   ד. בני הנוער החרשים כתלמידים בבתי ספר רגילים
   ה. בני הנוער החרשים כאזרחים "רגילים"
יישום התיאוריות בפסיכולוגיה חברתית בהקשר ל"חירשות" (שיטות המחקר(
יישום הממצאים לתיאוריות בתחום הפסיכולוגיה החברתית
סיכום
ביבליוגרפיה
נספח - השאלון

מבוא
בבואנו לדון בתיאוריות ומחקרים בתחום הפסיכולוגיה החברתית: בעיקר תפיסות חברתיות,
מערכות-יחסים והשפעה חברתית. מצאתי לנכון לדון בנושא החירשות וכיצד היא נתפסת בעיקר
אצל בני נוער.
פסיכולוגים חברתיים זיהו מספר עקרונות ומושגים אחרים שנראה כי הם שולטים באופן בו אנו
מתייחסים לאנשים אחרים ביחסים בין-אישיים. עקרונות ומושגים בסיסיים אלה אפשרו
לפסיכולוגים החברתיים לחזות מראש את התנהגויותינו בהקשרים בין-אישיים ספציפיים. בעבודה
זו אתרכז בתיאוריות: (גרהם, מ. (2000
משיכה בין-אישית; דעות קדומות\סטריאוטיפים; עמדות כלפי השונה.

מטרות ושיטת העבודה
להבנת בעיית החירשות על כל היבטיה החברתיים, אערוך דיון תיאורטי ויישומי לפי הפרקים
הבאים:
1. הצגת התיאוריות הרלבנטיות מתחום הפסיכולוגיה החברתית: משיכה בין-אישית; דעות
קדומות\סטריאוטיפים; עמדות כלפי השונה.
2. נגדיר בכלליות את המושג "חירשות". באותו הפרק אציג גם את גיבוש האישיות של החרש על פי
התיאוריה של בקר וגופמן; נדון במחסום השפה של הנער החרש, אגדיר את המושג שפה, משמעות
יחסי הגומלין עם שותפי התפקיד; נתאר את חיי החברה של הנערים והנערות החרשים: השתלבותם
בחברה הרגילה, במקומות בילוי וחיי החברה שלהם, חיי עולם הדממה; נעסוק בתחום החינוך של
בני הנוער החרשים, השתלבותם בבתי-ספר רגילים, בכיתות מיוחדות ואף בכיתות שילוב עם ילדים
שומעים; נעסוק בבני הנוער החרשים והשתלבותם כאזרחים רגילים בכל תחומי החיים.
3. יישום התיאוריות והקשרם המעשי לנושא החירשות, ע"י מחקר בין שתי קבוצות אוכלוסיית
תלמידים מבית ספר תל אביבי, שישיבו לשאלון עמדות.
4. אתייחס לתהליך הרפלקטיבי שעברתי במהלך הלימודים ובכתיבת עבודה זו.


 
סל קניות
סה"כ: 0.00 ₪

חפש עבודות
מדריך החיפוש
חפש על פי המילים:
קטגוריה:
תת-קטגוריות:
All
אישיות
התפתחותית
חברתית
חינוכית
כללי
פסיכופתולוגיה
קוגנטיבית
עבודה מס':

אפשרויות חיפוש
הצג עבודות שאורכן
מ- עמ' עד עמ'
הצג תוצאות בכל עמוד

הכנס את קוד הקופון:
עבודות [676-684] מתוך 934 :: [עמוד 76 מתוך 104]
<< עמוד קודם :: עבור לעמוד: 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 :: עמוד הבא >>