עבודות [676-684] מתוך 940 :: [עמוד 76 מתוך 105]
<< עמוד קודם :: עבור לעמוד: 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 :: עמוד הבא >>

 

עבודה מס' 62101 SHOPPING CART DISABLED
התפתחות הילד ואישיותו, 2002.
סקירה תמציתית של תיאוריות שונות בנושא.
2,290 מילים (כ-7 עמודים), 4 מקורות, 197.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
תוכן העניינים:
פרויד - מייסד הפסיכואנליזה
מבנה האישיות
אנה פרויד
אריקסון
הרטמן
סאליבן
פרום
קארן הורני
פרברן
ויניקוט
קוהוט
שני השלבים המוקדמים
תת-השלבים הם
לסיכום
ביבליוגרפיה

פרויד - מייסד הפסיכואנליזה
בפרק זה מקבל הקורא תאור קצר של מהלך חייו ועבודת המחקר של פרויד.
תוך כדי תאור זה נפרשת לפני הקורא שיטתו הפסיכואנליטית של פרויד, החושפת זוויות ראיה חדשות ומהפכניות בהבנת ההתנהגות האנושית. התיאוריה החדשנית של פרויד התקבלה בתחילה בהתנגדות רבה בקהילה המדעית. אולם, ההתמדה של פרויד והשיטתיות בבניית המודל, הניעו רבים להתייחס אליה ברצינות. השפעתה ניכרת היום בתחומים רבים, כגון: ספרות, תיאטרון והקולנוע, שעיבדו והעבירו מסרים של פרויד.
 
עבודה מס' 62094 SHOPPING CART DISABLED
הפרעות אכילה ופעילות גופנית, 2002.
הפרעות האכילה השונות והקשר בין הפרעות אלה לפעילות גופנית.
5,334 מילים (כ-16.5 עמודים), 7 מקורות, 295.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
תוכן עניינים
מבוא
חלק א: הפרעות אכילה:
   1.     אנורקסיה נרבוזה Anorexia Nervosa  -
   2.     בולימיה נרבוזה Bulimia Nervosa -
   3.     אכילת יתר כפייתי Compulsive Eating -
   4.     התקפי אכילה Binge Eating Disorder -
   5.     אנורקסיה אתלטיקה Activity Anorexia  -
חלק ב: הקשר בין הפרעות אכילה לספורטאים:
  1.     תופעות של הפרעות אכילה בקרב ספורטאים
  2.     גורמי סיכון יחודיים להתהוות הפרעות אכילה אצל ספורטאים
  3.     ספורטאים וספורטאיות - גורמי סיכון שונים
  4.     איך לזהות ספורטאים הלוקים בהפרעות אכילה - התערבות ראשונית
חלק ג: המלצות
סיכום
ביבליוגרפיה

עבודה זו עוסקת בנושא הפרעות אכילה והקשר שלהן לפעילות גופנית. בתחילת העבודה אסקור הפרעות אכילה שונות, בהמשך אפרט ואסביר את הקשר בין הפרעות אכילה לפעילות גופנית, ולבסוף אביא המלצות שונות.

בהפרעות אכילה אין הכוונה שלאדם יש בעיה עם אוכל. בביטוי הפרעות אכילה הכוונה היא לסימפטומים של בעיה חמורה בחייו של הפרט. בעזרת טיפול מתאים יכולות הפרעות אכילה להיעלם.
קיימות מספר הפרעות אכילה והן:
   §     אנורקסיה נרבוזה Anorexia Nervosa  -
   §     בולימיה נרבוזה Bulimia Nervosa  -
   §     אכילת יתר כפייתית Compulsive Eating  -
   §     התקפי אכילה Binge Eating Disorder -
   §     אנורקסיה אתלטיקה Activity Anorexia   -
   §     הפרעות אכילה שונות (בלתי מוגדרות, הפרעת עיוות צורת הגוף - (Body Dysmorphic Disorder

מקובל לחשוב כי הפרעות אכילה הן תופעות הקימות רק אצל מתבגרות ונשים צעירות, אך לאחרונה נמצא כי ישנה שכיחות גבוהה של התפרצות מחדש של המחלות אחרי גיל 18 וכן בילדים צעירים (לצר, 1999).
 
עבודה מס' 62092 SHOPPING CART DISABLED
פסיכולוגיה קוגניטיבית, 2002.
עבודה העוסקת במספר נושאים מתחום הפסיכולוגיה הקוגניטיבית.
1,532 מילים (כ-4.5 עמודים), 7 מקורות, 130.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
תוכן העניינים:
א. מהי תופעת חצוי המוח וכיצד היא מתקשרת לבעיית הדואליזם?
ב. מה החשיבות של תופעת התפיסה הקטגורית והעובדה שהיא מופיעה בכל החושים?
ג. מה החשיבות של מחקרים עם פציינטים פגועי מוח להבנת תהליכי קוגניציה ותפיסה?
ד. מדוע תופעות שנחקרו או תוארו בשמיעה מהוות בעיה לגישה  המטריאליסטית\ רדוקציוניסטית
בתפיסה?
ביבליוגרפיה

א. בכדי להבין כיצד מתקשרת תופעת חצוי המוח לבעיית הדואליזם, יש צורך בהצגת התופעה
עצמה, וכמו כן, במתן הסבר אודות בעיית הדואליזם.
ב. תופעת התפיסה הקטגורית היא בעצם תפיסה מושגית. מושג, זהו מבנה מופשט, המורכב מאוסף
גירויים שהתגובה אליהם, פנימית או חיצונית, זהה.
ג. נוירופסיכולוגיה קוגניטיבית חוקרת את המכניזמים של תהליכים פסיכולוגיים כגון, תהליכי
זיכרון, קשב ותפיסה, באמצעות מחקר עם פציינטים פגועי מוח.
ד. הגישה המטריאליסטית\רדוקציוניסטית טוענת כי מצבים מנטאליים, הם בעצם תהליכים או
מצבים פיזיולוגיים המתרחשים במוח או במערכת העצבים.

הערת מערכת: בעבודה לא נכתבו מראי מקום.

 
עבודה מס' 62085 SHOPPING CART DISABLED
מיקומו החברתי של חולה אוטיזם המשולב בכיתה רגילה, 2002.
תיאור מקרה לאור הספרות.
7,045 מילים (כ-21.5 עמודים), 23 מקורות, 274.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
תוכן עניינים:
מבוא
P.D.D - הגדרה, סימפטומים, אטיולוגיה
תיאור המסגרת בה לומד ג'
שילוב - מהו שילוב, כיצד מתבצע
שלבים התפתחותיים ומיקומו של ג'
מיקומו החברתי של ג' בכיתה - כלים סוציומטריים
סיכום ותוצאות
המלצות
נספח א' - תוצאות שאלון סוציומטרי
נספח ב' - תוצאות אטום חברתי
ביבליוגרפיה

מבוא
הניסיון ההולך ומצטבר בעשורים האחרונים מראה כי למרות הספקות וחוסר האמונה שתכפו בקרב אנשי המקצוע במשך שנים רבות, ניתן לקדם ילדים בעלי ליקויים כגון ה-P.D.D על ידי טיפול וחינוך מתאימים, כמו גם שילוב חברתי מתאים הנובעים מהבנת הליקויים המהותיים של פגיעה זו.
האדם הראשון שהגדיר את האוטיזם כהסתגרות רצונית של האדם מקשר עם המציאות על מנת לחיות בעולם פנימי של עצמו, היה ליאו קאנר בשנת 1943, אשר עבד על פי גישה שאופיינית לדרך החשיבה הפסיכיאטרית והניח כי האוטיזם הוא צורה של הפרעה נפשית שהילד "בחר" בה כדי להסתגר בתוך עצמו, בעקבות רגשות דחייה מן העולם החיצון העוין1. אולם לאחר מחקרים רבים בנושא האוטיזם מנקודות מבט שונות נמצא שבעיות האוטיזם אינן נובעות מחוסר התעניינות בסביבה או מהעדר רצון ליצור קשר עם הסביבה, אלא כתוצאה מפגיעה קשה במיומנויות תקשורתיות כגון- בעיות בהתפתחותה שפה, קושי בהבנת השפה, קושי בהבנת מסרים חברתיים, וקשיים בקליטת מידע בצורה מאורגנת על ידי מערכת החושים ולפענחה, כמו גם ליקויים קוגניטיביים רבים.2
האגודה הפסיכיאטרית האמריקנית הגדירה את האוטיזם כקטגוריה בתוך קבוצת ההפרעות ההתפתחותיות, וטוענת כי בעייתו של הילד האוטיסט אינה נובעת מגורם סביבתי. זוהי הפרעה התפתחותית במהותה שמקורה במערכת פיזיולוגית של הילד.
האפיון הבסיסי הוא הפרעות במיומנויות תקשורת ותגובות יוצאות דופן לסביבה. אי היכולת לפתח יחסי גומלין עם הסביבה מאופיינת על ידי חוסר היענות וחוסר התעניינות בבני אדם, עם ליקוי ביכולת לפתח התנהגות תקשורתית.
בדרך כלל הילד אינו מפתח משחק דמיוני או משותף עם ילדים אחרים בני גילו. לעיתים מתפתח קשר להורים או למבוגרים אחרים. כמה מהילדים עשויים להגיע לשלב בו הם מעורבים פסיבית במשחקיהם של ילדים אחרים או ישחקו בקרבתם, כי ייהנו להימצא בחברתם, אך יכולת חברתית זו היא שטחית ולעיתים יכולה להוות מקור לטעות באבחון, כאשר מתייחסים רק לפעילות חיצונית של הילד ולא ליכולתו ליחסי גומלין.
ההנחה היא שהילד האוטיסט המתקשה ליזום או להיות שותף למערכות יחסים חברתיות, בעקבות הלקות הבסיסית בהתפתחות החברתית והתקשורתית (ממנה הוא סובל), זקוק לבן זוג קואופרטיבי על מנת שתתקיים אינטראקציה חברתית.
מערכת יחסים חברתית עם בן גיל רגיל יכול לפתח אצל הילד האוטיסט התנהגויות חברתיות המעידות על יוזמה, או תגובה לאינטראקציות חברתיות.

בעבודה זו אחקור את מיקומו החברתי של ג' - תלמיד אוטיסט המשולב בכיתה רגילה. תחילה אסביר את מהות לקות ה-P.D.D, אתאר את המסגרת בה לומד ג', כיצד הוא משתלב בה, מהם השלבים ההתפתחותיים שלו, ומהו מיקומו החברתי זאת בכדי לאשש או להפריך טענה זו במקרה הנבדק.
-------------------------------------------------------------------------------
1. סימה צ'רניאק.חשיפת ביטויי אלימות של תלמידים אוטיסטים וכלים להתמודדות צוות עם אלימות זו, תזה להשלמת BA, אוניברסיטת בן גוריון, מחלקת חינוך, 2000, באר שבע, עמוד .16
2. הקשיים בהגדרת הפרעות רגשיות אצל ילדים אוטיזם וליקויי תקשורת - דרכים לחינוך והתמודדות, לקט מאמרים (עריכת עדנה, מישורי) אלו"ט, 1992, תל אביב, עמוד . 11-18
 
עבודה מס' 62084 SHOPPING CART DISABLED
ההתפתחות הרגשית בראשית החיים, 2002.
תיאוריית ההתקשרות של ג'ון בולבי ומרי אינסוורת ותיאור מקרה.
3,671 מילים (כ-11.5 עמודים), 1 מקורות, 185.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
תוכן עניינים
מבוא
רקע תיאורטי
הראיון
התצפית
דיון וסיכום
ביבליוגרפיה


מבוא
עבודה זו עוסקת בהתפתחות הרגשית בראשית החיים ומתמקדת בתיאוריית ההתקשרות של ג'ון
בולבי ומרי אינסוורת. בתחילה יוצג הרקע התיאורטי הכולל סקירה של שתי תיאוריות אלה.
בהמשך יוצג הראיון עם האם, כאשר ממנו נגזרת ההשערה. לאחר מכן, תוצג התצפית עצמה,
ולבסוף המסקנות אשר מאוששות את ההשערה בדבר קיומו של דפוס התקשרות בטוחה בין האם
ובין ביתה.


 
עבודה מס' 62052 SHOPPING CART DISABLED
הטיפול הקבוצתי ברב"ע, 2001.
הטיפול הקבוצתי בריפוי בעיסוק על פי הגישה הדינמית.
2,447 מילים (כ-7.5 עמודים), 10 מקורות, 252.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
עבודה זו עוסקת בטיפול הקבוצתי ברב"ע, עפ"י הגישה הדינמית. הטיפול מתבסס על התיאוריה הפסיכואנליטית ותיאוריות יחסי אובייקט. (Cole, 1993)
התיאוריה הפסיכואנליטית מעלה קונפליקטים פנימיים בין שלושה כוחות מרכזיים באישיות שהם הסתמי, האני והאני העליון.  (סולברג, 1993). כוחות אלו פועלים ברמות שונות של מודעות שהן: הרמה התת-מודעת, הרמה הטרום-מודעת והרמה המודעת.  (ברמן, 1989).
על בסיס התיאוריה הפסיכואנליטית, התפתחו תיאוריות יחסי האובייקט.  (ברמן, 1989).
אובייקט, עפ"י התיאוריות הנ"ל, הוא הזולת המשמעותי והגרסה המופנמת שלו.  (ברמן,  1989).
עפ"י  מלאני קליין, [כפי שמופיע אצל  ברמן (1989)] אדם שהפנים ייצוגים סימבוליים של אובייקטים בסביבתו, יוכל לבטא תכנים תוך-נפשיים בעזרת פעילות סימבולית.
מטרת הקבוצה הדינמית הקלאסית היא השגת שינוי באישיותם ובהתנהגותם של המשתתפים.
(Howe and Schwartzberg, 1986). השינוי יתרחש לאחר שכל מטופל יחשוף, יפרש ויעבד קונפליקטים תוך-נפשיים בעזרת הקבוצה והמנחה. (Howe and Schwartzberg, 1986)
הטכניקות העיקריות בטיפול דינמי הן: אסוציאציות חופשיות, העברות וכו'.  ( Shaffer and Galinsky, 1989).
המטופלים בקבוצה הדינמית ברב"ע צריכים להיות ברמה קוגנטיבית טובה, בעלי כוחות אגו, כישורים מילוליים ויכולת ליצור קשרים עם אנשים אחרים. (Mosey, 1986).
בטיפול הקבוצתי הדינמי ברב"ע משתמשים באמצעים השלכתיים כגון: ציור, קולאז' וכו'. (Creek, 1990). השימוש באמצעים אלו נועד לסייע בהעלאת תכנים תוך-נפשיים, שלעתים קשה לבטאם באופן מילולי.  (Bruce and Borg, 1993). זמן הפעילות ההשלכתית ונושאה מוגדרים ע"י המטפל מראש, ובהמשך מתפתח בקבוצה דיון סביב עבודות המטופלים והפרשנות שיש לכל מטופל לגבי עבודתו.  (Mosey, 1986)
מטרת הקבוצה, לסייע למטופלים לפתח ולהתאמן על מיומנויות אגו כגון: בוחן מציאות, דימוי גוף, זהות עצמית, ערך עצמי וכו'.  (Cole, 1993).
מיומנויות האגו שחוזקו במהלך התהליך הטיפולי, מאפשרות למטופל להגיע להבנת הקונפליקטים הפנימיים המשפיעים על התנהגותו.  (Mosey, 1986) בהמשך, יבחר המטופל האם להמשיך בדרך חייו הנוכחית או לשנותה. (Mosey, 1986).

תוכן העניינים:
מבוא
סקירה ספרותית:
   התיאוריה הפסיכואנליטית
   תיאוריות יחסי אובייקט
טיפול קבוצתי:
   טיפול קבוצתי עפ"י הגישה הדינמית
   טיפול קבוצתי ברב"ע
דיון
סיכום
ביבליוגרפיה
 
עבודה מס' 62051 SHOPPING CART DISABLED
מעבדה לכלי איבחון קוגנטיביים לבדיקת זיכרון, 2001.
דיון בשתי שיטות לבדיקת זיכרון - מבחן REY ו- CMT.
2,799 מילים (כ-8.5 עמודים), 14 מקורות, 164.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
בעבודה זו בחרנו בשני כלי אבחון קוגניטיביים לבדיקת זיכרון.
הגדרה של זיכרון - כיום מקובל להציג זיכרון כמערכת של עיבוד מידע, כלומר מחשב. זאת עפ"י מודל 3 המאגרים שהם:
זיכרון תחושתי, זיכרון לזמן קצר, זיכרון לזמן ארוך. המידע מגיע אלינו מן הסביבה על פי 3 המאגרים. זיכרון תחושתי - המידע שחושנו קולט נכנס תחילה, לשבריר שניה לזיכרון תחושתי.
תפקידו של חוש זה להשהות מידע הנקלט לצורך זיהוי וסינון.
זיכרון לזמן קצר - יכול להכין 7(2 פריטים, לא יותר מ15- שניות.
זיכרון לזמן ארוך - זאת תחנה סופית של המידע, אינו מוגבל ככל הידוע לא בזמן ולא בקיבולת, יכול לזכור כמויות עצומות של מידע לתקופות ממושכות ואולי אף לתמיד.
(Atkinson & Shiffrin, 1968)

בזיכרון לזמן ארוך מבחינים בין שני סוגי מידע:
* אפיזודי - זהו מידע על מאורעות מסוימים בחיינו - על מה שראינו, שמענו, הרגשנו או חשבנו בזמנים ובמקומות מסוימים.
* סמנטי - הוא מכיל מידע כללי ומופשט על העולם - על כללי הדיבור והכתיבה.

זכירת המידע תלויה בפעולתם המוצלחת של 3 תהליכים:
* קידוד - תרגום גירויים פיזיים לסוג מידע שהזיכרון יכול לקלוט.
* אחסנה - שמירת המידע בצורה המקדדת בזיכרון.
* שליפה - התהליך מאפשר לנו להגיע בעת הצורך אל המידע השמור בזיכרון. (Tulving, 1972)

שני כלי אבחון שבחרנו כדי לבדוק זיכרון הם:
Rey0osterrieth complex figure Test performance .1. מבחן זיכרון זה בא לבדוק את התפיסה המרחבית וזיכרון.
CMT) - Contextual memory Test .2). מבחן זה הוצב למדוד מודעות של יכולת, זיכרון וקישוריו.

בחרנו בנושא זיכרון, משום שהוא אחד המרכיבים האינטגרליים בחיי היום-יום.
כמרפאים בעיסוק, חשוב לנו ביותר הזיכרון היום-יומי ומכאן החשיבות של חקירת ההשלכות של אי-תפקוד הזיכרון.

תוכן העניינים:
מבוא
הגישות התיאורטיות שמהן נגזרים האבחונים
הגישה התיאורטית שממנה נגזר האבחון CMT
ביבליוגרפיה
 
עבודה מס' 62049 SHOPPING CART DISABLED
ה"חרדה", 2000.
תיאוריות לפי פרנקל, מאסלו, גשטאלט, בק, אליס, בנדורה, אדלר ודרכי התערבות.
5,518 מילים (כ-17 עמודים), 9 מקורות, 384.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
תוכן העניינים:
אקסיסטנציאליסטים \ ויקטור פרנקל
מושגי יסוד בתיאוריה
הלוגותראפיה
חופש הרצון
השאיפה למשמעות
משמעות החיים
תפיסת טבע האדם
     1. היכולת למודעות עצמית
     2. חופש ואחריות
     3. המאבק ליצירת זהות ויחסים עם אחרים
     4. חיפוש אחר משמעות.
     5. חרדה כמצב קיומי
     6. מודעות למוות
מבנה האישיות
מקור החרדה
טכניקות מרכזיות בהתערבות טיפולית
תפקיד וגישת המטפל
מטרות ההתערבות
התייחסות אישית

תיאוריה הומניסטית \ אברהם מאסלו
מושגי יסוד בתיאוריה
צורכי הגשמה עצמית
     צרכים פיסיולוגים
     צורכי ביטחון
     צורכי שייכות ואהבה
צורכי הערכה
מניעי החסך
מניעי הגדילה
תפיסת טבע האדם
מבנה האישיות
מקור החרדה
טכניקות מרכזיות בהתערבות טיפולית
תפקיד וגישת המטפל
מטרות ההתערבות
חוות דעתי לגבי התיאוריה

תפיסת מקור החרדה
גשטאלט
בק
אליס
בנדורה
אדלר
פרנקל
טכניקות טיפול
טכניקת טיפול של בק
טכניקת טיפול של גשטלט
הסיבות והרקע להבדלים בטכניקותשל בק וגשטלט
חלק תיאורי
חלק תיאורטי
ביבליוגרפיה

אקסיסטנציאליסטים \ ויקטור פרנקל

ויקטור פרנקל נולד ב-1905 בוינה. הוא יסד את המרכז לייעוץ בנוער בוינה ב1928- והנחה עד 1938.
1945-1942 הוא היה אסיר במחנה הריכוז אושוויץ, שם נרצחה משפחתו. הדבר פגע בו קשה, אך הוא הצליח להשתמש במצב באופן בונה והצליח להתגבר עליו. פרנקל התחתן שנית, הוא קיבל את רשיון הרפואה שלו ב-1930, דוקטור ב-1949 - שניהם בוינה. הוא הפך לפרופסור ולאחר מכן היה מרצה יוצא דופן באוניברסיטת סן-דיאגו. בגיל 80, הוא היה עדיין פעיל, מרצה ומטייל בעולם. עבודתו של פרנקל תורגמה ל-20 שפות והוא עדיין בעל השפעה על התיאוריה האקסיסטציאליסטית.
למרות שפרנקל החל לפתח את התיאוריה לפני היותו במחנה הריכוז, הניסיון שלו שם ייצב את ראייתו. הוא חווה באופן אישי את רעיונותיו, כולל הרעיון שהאהבה היא המטרה שאליה בני אדם שואפים והעשייה שלנו תהיה דרכה.
בשנת 1997 הלך פרנקל לעולמו.

מושגי יסוד בתיאוריה
הלוגותרפיה
הלוגותרפיה היא תרפיה באמצעות משמעות: הדרכת אנשים לראות עצמם כפי שהם במציאות וכפי שהם יכולים להיות ולמצוא את עצמם במכלול החיים האנושיים. הערכה זו אינה מתבצעת באמצעות משאלות לב. היא מבוססת על מציאות ומכירה באי-צדק בסבל ובוודאות המוות.
הלוגותרפיה היא שיטת ריפוי קיומית, המבוססת על ניסיון חיים. התפיסה מבוססת על ידיעה אינטואיטיבית, שקיימת משמעות חיים, גם אם מטושטשת לעתים וכל אחד מונע לשאיפה למשמעות.
הלוגותרפיה עוסקת במישור נוסף: היא מגייסת את כוחותיו של רוח האדם.
מושגי היסוד שעליהם מבוססת הלוגותרפיה:
1) חופש הרצון;  2) השאיפה למשמעות;  3) משמעות החיים.

חופש הרצון
המושג של חופש הרצון רואה את האדם כאדם חופשי ומעשיו אינם גזורים מראש במידה מלאה הוא קובע בעצמו אם להיכנע לתנאים או להיאבק עימם. האדם הוא בעל כוח הגדרה עצמית. קיומו אינו קיום סתם, אלא מכריע בכל עת, מה יהיה קיומי, מה יהיה גורלו ברגע הקרוב. כיוצא בזה כל אדם ואדם בן חורין להשתנות בכל שעה. כמו כן אין בידינו להתנבא על עתידו אלא במסגרת הגדולה של סקר סטטיסטי העוסק בקבוצה השלמה. אישיות היחיד אין לחזותה מראש, ביסודו של דבר. כל תחזית מבוססת על תנאים ביולוגיים, פסיכולוגיים או סוציולוגים. אך אחת מתכונותיה העיקריות של ההוויה האנושית היא היכולת להתנשא על פני תנאים כאלה ולהתעלות עליהם. באותה דרך עצמה אדם מתעלה. האדם הוא יצור המסוגל להגיע לכלל עילוי עצמו.

השאיפה למשמעות
השאיפה למשמעות היא הכוח הראשוני המניע את האדם והשאיפה למשמעות יש בה "ערך הישרדות", שכן הטעם שהמשמעות נותנת לקיום מגביר את סיכויי ההישרדות. אם יש לך לשם מי או לשם מה לחיות, תוכל לעמוד גם בסבל הקשה. מלאכתו של האדם המחפש משמעות נעשית קלה יותר אם הוא בעל ערכים וזאת משום שלפחות בנסיבות הטיפוסיות נחסכת ממנו קבלת החלטות. השאיפה היא ייחודית לכל אדם ואדם, אך אין הן קשורות למצבים ייחודיים דווקא, אלא למצבו של האדם בכלל.
לכן אם אדם שואף למשמעות בחייו, אז הוא מבין גם למה כדאי להמשיך בחיים גם אם קשה לו בתקופה מסוימת. אנחנו נעשים מאושרים רק מתוך הרגשה שמגשימים אנו את משמעותנו וזה נותן לאדם אושר בחיים.

משמעות החיים
משמעות החיים שונה בכל אדם ואדם, בכל יום ויום, בכל שעה ושעה. לכן העיקר אינו במשמעות החיים באופן כללי, אלא במשמעות החיים הייחודית של חיי אדם ברגע נתון. כל אדם ואדם יש לו תפקיד או ייעוד ייחודי בחיים. כל אדם ואדם חייב לקיים משימה מוחשית התובעת מילוי, ואדם צריך לקבל את המצב בחיים כאתגר לעצמו ועליו לפתור או להצליח בו. אין אדם יכול לתת תשובה לחיים, אלא יכול לתת דין וחשבון על חייו.
 
עבודה מס' 62041 SHOPPING CART DISABLED
פוסט טראומה, 2003.
הגדרת התופעה, תסמינים והטיפול על פי הגישה ההתנהגותית.
2,831 מילים (כ-8.5 עמודים), 18 מקורות, 219.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
טראומה היא מילה שמקורה ביוונית ופירושה "פצע". הפצע קיים בנפשו של האדם המונע ממנו תפקוד תקין בחברה. הפרעה פוסט טראומטית כשמה כן היא מתארת את המתרחש בנפשו של אדם לאחר שנחשף לטראומה. מלבד אירועים חיצוניים הנקבעים כטראומטיים על פי מדדים אובייקטיביים ישנם אירועים רבים נוספים אשר מימד הטראומטיזציה שלהם הוא סובייקטיבי ועוצמתה נקבעת על ידי האדם עצמו (שלו, 1994).
בחרתי בהפרעה זו כי לטעמי היא אקטואלית למצב בו מצוי העולם בימים אלו.יותר ויותר אנשים לוקים בהפרעה זו מאחר ואיומים רבים עומדים מעל לראשינו ואנו חשים חרדים לעיתים קרובות יותר. המצב הבטחוני בארץ לדוגמא גרם לילדים רבים לפתח הפרעה פוסט טראומטית שבהכרח לא היו מפתחים אילו היו חיים בתנאים בטחוניים מדיניים אחרים.
#במחקר שנערך באוניברסיטת תל אביב בקרב 1200 ילדים בישראל נמצא מחיר האינתיפאדה - 30% מילדי המתנחלים ו-70% מילדי הפלסטינים סובלים מהפרעה פוסט טראומטית שנגרמה על רקע החשיפה המתמשת לאירועי הטרור בסביבתם. הילדים חוו בממוצע בין 6 ל 10 ארועים אלימים בחייהם (רוזנבלום, 2002).
בנוסף, התרבו בעולם מעשי הטרור החבלניים והפכו נפוצים יותר ויותר. עצם האיום המתמשך והפחד הממשי מגביר את הסיכוי ללקות בהפרעה זו כשקורה אירוע חבלני מסוג שכזה.לדוגמא לאחר אירוע בני הערובה בתיאטרון ברוסיה נשלחה משלחת פסיכולוגים ממשרד הבריאות הישראלי למוסקבה על מנת למנוע מהאנשים שנכחו באירוע להכנס למצב של טראומה. העזרה המוקדמת בהתמודודת עם האירוע המאיים בהלחט מסייעת להפחית סיכויים לפיתוח הפרעה פוסט טראומטית בעתיד (אבן, 2002).
#קיום הפרעה פוסט טראומטית על רקע מיני גם היא נפוצה כיום יותר בייחוד על רקע העובדה כי בממוצע נאנסות 2 נשים ביום. נפגעות תקיפה מינית ממלאות אחר הקריטריונים של ההפרעה.
כאשר הן מתבקשות לשחזר את המאורע הן מספרות זאת כאילו החויה קרתה למישהו אחר חיצוני להם (ענבל, 2002).
#הלם קרב הוא מונח עממי שמקורו במלחמת העולם הראשונה ומוכר בשם "הלם פגזים".לפעמים התגובה לחוויה מאיימת בקרב היא כרונית,יש בהלה עקבית מרעשים שגרתיים וסגירות יתר של האדם מסביבתו, קיים צמצום בכל תחומי החיים ואיבוד צלם כאב או בעל, סף הגירוי  של האדם הופך נמוך ולעיתים ישנה תוקפנות וביטויי אגרסיביות. (קוטס בר, 2002).
בעבודה זו אגדיר את ההפרעה על מאפייניה ומהלכה על פי הסיווג והאבחון שערך איגוד הפסיכיאטריה בישראל, אפרט תסמינים טיפוסיים לההפרעה, אדון בהתפתחותה ובביצוע אבחון נכון לקיום ההפרעה על פי תסמינים אלו.בהמשך אתן הסבר אודות והטיפול בהפרעה על פי הגישה ההתנהגותית ואפרט את טכניקות הטיפול השונות על פי גישה זו.

תוכן עניינים:
מבוא
פרקא'-הפרעת דחק פוסט טראומטית
פרקב'-פוסט טראומה על פי הגישה ההתנהגותית
פרקג'-הטיפול ההתנהגותי בהפרעה הפוסט טראומטית
סיכום
ביבליוגרפיה
 
סל קניות
סה"כ: 0.00 ₪

חפש עבודות
מדריך החיפוש
חפש על פי המילים:
קטגוריה:
תת-קטגוריות:
All
אישיות
התפתחותית
חברתית
חינוכית
כללי
פסיכופתולוגיה
קוגנטיבית
עבודה מס':

אפשרויות חיפוש
הצג עבודות שאורכן
מ- עמ' עד עמ'
הצג תוצאות בכל עמוד

הכנס את קוד הקופון:
עבודות [676-684] מתוך 940 :: [עמוד 76 מתוך 105]
<< עמוד קודם :: עבור לעמוד: 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 :: עמוד הבא >>