היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 14
עבודה מס' 65802
ניתוח פרסומות המבוססות על תבניות הפעלה
9,363 מילים (כ-29 עמ'), 12 מקורות, 288.95 ₪
עבודה מס' 50835
רקע על אפלטון, "על הצדק" והמדינה האידיאלית ומאפייניה לפי אפלטון.
7,672 מילים (כ-23.5 עמ'), 3 מקורות, 203.95 ₪
עבודה מס' 60187
מהו הרקע ליצירת קשרי עובד\מעביד, העובד כסטטוס, הבעיתיות בהגדרת החוק לשאלה "מיהו עובד שכיר?", ומהן סוגי ההתקשרויות לביצוע עבודה.
3,539 מילים (כ-11 עמ'), 15 מקורות, 193.95 ₪
עבודה מס' 40243
רקע היסטורי,המערכות הפוליטיות של סוריה ומצרים והקע"ם כמערכת פוליטית אחת.
5,951 מילים (כ-18.5 עמ'), 13 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 23062
דיון במוזיקה במסגרת התרבותית, תוך התייחסות לשפע של היצע תרבותי.
7,432 מילים (כ-23 עמ'), 13 מקורות, 337.95 ₪
עבודה מס' 61740
3,140 מילים (כ-9.5 עמ'), 0 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 67222
שימוש בכלי חשיבה כחלק מתהליכי למידה בסביבה מודרנית קונסטרוקטיביסטית בדגש על תהליכי פתרון בעיות.
12,273 מילים (כ-38 עמ'), 18 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 61009
ניתוח הדמויות לאור מאפיינים קומיים כגון תבנית הטריקסטר מול תבנית הרברבן.
2,381 מילים (כ-7.5 עמ'), 3 מקורות, 120.95 ₪
עבודה מס' 70067
תוכנית בטיחות לניהול אתר בניה - תבנית.
7,110 מילים (כ-22 עמ'), 0 מקורות, 544.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 14