היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 17
עבודה מס' 66316
סקירת פועלו ומחשבתו של שמואל יעקב ביק בראשית תקופת ההשכלה.
6,930 מילים (כ-21.5 עמ'), 19 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 61676
שמואל א פרק כח.
3,285 מילים (כ-10 עמ'), 11 מקורות, 229.95 ₪
עבודה מס' 21144
סקירת חייו ובדיקת נקודות יחודיות שהיו בחייו ובאימרותיו.
5,200 מילים (כ-16 עמ'), 10 מקורות, 277.95 ₪
עבודה מס' 68545
סקירה היסטורית ובחינת מקומו בשלוש הדתות.
2,757 מילים (כ-8.5 עמ'), 8 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 60339
8,492 מילים (כ-26 עמ'), 13 מקורות, 276.95 ₪
עבודה מס' 41669
היסודות הסטאטיים והדינמיים וניתוח עשרה שירי אזור.
5,884 מילים (כ-18 עמ'), 6 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 63942
הבנת סיפורי השניים מתוך ראיה הסטוריוגרפית מקראית
6,175 מילים (כ-19 עמ'), 18 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 50635
המבנים הצורניים של שירה זו, ההבדלים בין שירת הנגיד לשירת החמאסה, השתקפות דמותו של הנגיד בשירים וניתוח שיר.
5,313 מילים (כ-16.5 עמ'), 2 מקורות, 228.95 ₪
עבודה מס' 65489
הצגת האיש והרקע ממנו בא ושלושת זרמי היהדות- מתנגדים, משכילים וחסידים, בתקופתו.
6,400 מילים (כ-19.5 עמ'), 18 מקורות, 288.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 17