היישום אינו מחובר לאינטרנט

מנגנון הפרוקסי בישראל

עבודה מס' 067019

מחיר: 725.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: מנגנון הפרוקסי בישראל המאפשר הצבעה באמצעות שלוח או כתב הצבעה.

5,320 מילים ,45 מקורות ,2006

תקציר העבודה:

זכויות ההצבעה הניתנות לבעלי המניות מהוות את אחד מעמודי התווך של משטרי החברות בעולם. הזכות להשתתף באסיפה הכללית מבטיחה, הלכה למעשה, כי ההנהלה פועלת להגשמת תכלית החברה ומרתיעה אותה מלקבל החלטות שהן לרעת בעלי המניות.

עם השנים, בעלי המניות הדירו רגליהם מהשתתפות באסיפות הכלליות מסיבות שונות ומנגנון ההצבעה הפך לקנה רצוץ. מערכת המשפט ביקשה להתמודד עם שינויים אלו על ידי יצירת מנגנון פרוקסי - הצבעה באמצעות שלוח או כתב הצבעה. תפקידו המכרזי הוא לגרום לבעלי המניות ליטול חלק באסיפות הכלליות ובכך לצמצם את בעיית הנציג הרווחת בדיני התאגידים.

עבודה זו בוחנת ומתארת את מנגנון הפרוקסי בישראל.
הפרק הראשון עוסק ברקע כללי אשר הוביל ליצירת מנגנון הפרוקסי במשטרי חברות במדינות שונות. במהלכו אפרט על חשיבות זכויות ההצבעה בדיני החברות, כיצד מומשו זכויות ההצבעה בעבר, המצב הקיים היום והשלכותיו. כמו כן, בפרק זה אגדיר מהו מנגנון הפרוקסי.
הפרק השני עוסק במנגנון הפרוקסי בישראל, התפתחות הדין ופסיקה בנושא.
הפרק השלישי עוסק במנגנון הפרוקסי בארצות הברית. במהלכו אדון בהתפתחות התפיסה בנוגע למנגנון בארצות הברית, אלמנטים מרכזיים בחקיקה הפדרלית המעגנת את המנגנון וההתדיינויות המרכזיות הקיימות כיום בסוגיה זו.
הפרק הרביעי דן ביעילות מנגנון הפרוקסי בישראל והשלכותיו התיאורטיות. למותר לציין כי מדובר בעמדתי האישית.

תוכן עניינים:
מבוא
רקע כללי
מנגנון הפרוקסי
השתלשלות הדין
פסיקה
מנגנון הפרוקסי - ארצות הברית
בחינת יעילות מנגנון הפרוקסי בישראל
סוף דבר
רשימה ביבליוגרפית

קטע מהעבודה:

בעלי המניות מכוח היותם משקיעים בחברה נהנים מהגנות שונות אשר מקנה להם חוק החברות (להלן: "החוק"). ניתן להצביע על שתי זכויות מרכזיות המוקצות להם מכוח מעמדם זה: הזכות להצביע והזכות לדיבידנד.

הזכות לדיבידנד מקנה לבעלי המניות את הזכות להשתתף ברווחי החברה העומדים לחלוקה. ההחלטה האם לחלק דיבידנד אם לאו נתונה לשיקול דעתה של החברה. במידה ותחליט לעשות כן, יחול עקרון השוויון בין בעלי המניות כך שכל בעל מניות יהיה זכאי להשתתף בחלוקה, שווה בשווה, בהתאם למספר מניותיו.

תגים:

מנגנון · פרוקסי · PROXY · מניות · זכות · הצבעה · משפטים · מנהל · עסקים · בעלות · דיבידנד · משטר · חברות

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "מנגנון הפרוקסי בישראל", סמינריון אודות "מנגנון הפרוקסי בישראל" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.