היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 16
עבודה מס' 60132
בחינת הנושא תוך שימוש בפרקטיקות סוציולוגיות שונות.
8,364 מילים (כ-25.5 עמ'), 7 מקורות, 193.95 ₪
עבודה מס' 20602
סקירת הנאמר על שבט אפרים במקרא, תוך דגש על הנחלה, ניתוח התרומה והחשיבות של המקומות השונים בנחלתו למורשת עם ישראל ועוד.
8,252 מילים (כ-25.5 עמ'), 32 מקורות, 276.95 ₪
עבודה מס' 31400
תקופת ספר שופטים והמנהיגים בה, תפיסתו של ובר כולל פרק על התמקדות בשופט ובסיפור.
8,139 מילים (כ-25 עמ'), 25 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 21477
הצגת תהליך הפיכתו מיום חול ליום חג מהעת העתיקה ועד ימינו, המקור למועד, התפתחות מנהגי החג, ואופיו בדורות האחרונים.
6,695 מילים (כ-20.5 עמ'), 16 מקורות, 203.95 ₪
עבודה מס' 21252
על בסיס פרשנות מסורתית וחדשנית כולל פרוש מילולי של הברכות.
4,259 מילים (כ-13 עמ'), 12 מקורות, 276.95 ₪
עבודה מס' 66364
דוח סיור עם שבט צופים.
1,613 מילים (כ-5 עמ'), 8 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 64455
השפעת יחסי השלטון הזר הצרפתי על מרוקו עם השבטים הברברים והמשמעויות על בינוי המדינה החדשה.
5,454 מילים (כ-17 עמ'), 20 מקורות, 288.95 ₪
עבודה מס' 69282
סקירת המדינה ובחינת השאלה האם הגורם השבטי של המדינה יכול להחזיק מעמד לאורך זמן.
2,587 מילים (כ-8 עמ'), 15 מקורות, 156.95 ₪
עבודה מס' 61863
ניתוח השוואתי של מתבגרים משבט הנגוני, האי רטומה, ארה"ב ותרבות האיימיש.
6,249 מילים (כ-19 עמ'), 10 מקורות, 361.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 16