היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–7] מתוך 7
עבודה מס' 64012
האם מדובר בתוכנית ריאליטי טיפוסית או שמא מדובר במקרה יוצא דופן של תוכנית בעלת ערך חברתי מוסף.
7,035 מילים (כ-21.5 עמ'), 18 מקורות, 603.95 ₪
עבודה מס' 65447
האם השימוש בתוכניות ריאליטי, ככלי רווחי, מתבצע בצורה לא מוסרית כלפי המתמודדים?
4,168 מילים (כ-13 עמ'), 6 מקורות, 265.95 ₪
עבודה מס' 68052
ניתוח תוכן איכותני של שתי תכניות: הישרדות והאח הגדול.
11,223 מילים (כ-34.5 עמ'), 26 מקורות, 483.95 ₪
עבודה מס' 68163
כיצד משתקפים מוטיבים מרכזיים של התרבות הישראלית בתוכנית הריאליטי הישרדות איי הפנינה?
9,855 מילים (כ-30.5 עמ'), 24 מקורות, 544.95 ₪
עבודה מס' 68826
בחינת ייצוג המיעוט הערבי בתוכנית הריאליטי "האח הגדול" בעונה הראשונה שלה, כפי שזה בא לידי ביטוי בדמותה של רנין.
5,940 מילים (כ-18.5 עמ'), 16 מקורות, 544.95 ₪
עבודה מס' 69075
בחינת אופן הייצוג של הדמויות השונות והשפען על החיברות.
5,822 מילים (כ-18 עמ'), 15 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 66409
מערכת לאיתור וניהול מועמדים לתוכניות ריאליטי
7,538 מילים (כ-23 עמ'), 4 מקורות, 289.95 ₪

אם אינך מוצא את הנושא המבוקש - אנא בצע חיפוש שונה.


עבודות [1–7] מתוך 7