היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 12
קצינים
עבודה מס' 61116
המאפיינים השליליים והיסודות הרעועים עליהם נשען המשטר הישן במצרים.
4,188 מילים (כ-13 עמ'), 12 מקורות, 264.95 ₪
עבודה מס' 60091
בחינת ההיסטוריה של הנהגת "הקצינים החופשיים" בשלושה אופנים-רקע אישי, התגבשות הקבוצה ויחסיהם עם קבוצות\תנועות אחרות.
8,589 מילים (כ-26.5 עמ'), 32 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 61974
ניתוח השוואתי בין שתי תקופות מרכזיות - השנים 1946-49 (תקופת שלטונו של עבדאללה) לעומת השנים 1952-1977 (שלטונו של נאצר וחלק משלטונו של סאדאת).
4,107 מילים (כ-12.5 עמ'), 8 מקורות, 350.95 ₪
עבודה מס' 63795
סקירה תיאורטית וראיון קצר עם קצין משטרה.
5,958 מילים (כ-18.5 עמ'), 24 מקורות, 300.95 ₪
עבודה מס' 63873
סקירת התופעה, ביטוייה וההתמודדות עימה.
10,380 מילים (כ-32 עמ'), 15 מקורות, 216.95 ₪
עבודה מס' 50475
סקירת התפתחותה של התנועה בתקופת שלטון המהפכה ומערכת היחסים שלה עם "הקצינים החופשיים".
3,426 מילים (כ-10.5 עמ'), 12 מקורות, 203.95 ₪
עבודה מס' 40373
שנות הליברליזם- הרפורמה האגררית והחברתית, שנות ההלאמה-התהליך הכלכלי והסוציאליזם הערבי.
1,954 מילים (כ-6 עמ'), 4 מקורות, 179.95 ₪
עבודה מס' 67904
ניתוח אירוע דימיוני באמצעות מודלים של ניהול ותהליכי קבלת החלטות.
4,475 מילים (כ-14 עמ'), 0 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 21514
סקירת אליטות הקצינים שחוללו מהפכות במצרים, סוריה ועיראק, סקירת פעילותן, מאפייניהם ומהלכי ההפיכה.
2,590 מילים (כ-8 עמ'), 11 מקורות, 120.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 12